Siirry pääsisältöön

Konsultointi


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Kaija Ray
0440 724 944
Välityömarkkinoiden ohjaus -ja palveluprosessit, osaamisen kehittäminen

Säätiön asiantuntijat toimivat kouluttajina myös muiden järjestämissä koulutuksissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa. Heiltä on mahdollisuus tilata räätälöityjä koulutuksia ja konsultointeja vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyen. Kyseeseen voivat tulla yksittäiset luennot /alustukset, erilaisten työpajojen toteuttaminen jne.

Alla esimerkkejä konsultointityöstämme.

Esimerkki 1.

Lahden seudulla etsittiin keinoja kuntouttavan työtoiminnan tulosten parantamiseksi (2014)

Vates-säätiö teki tilaustyönä selvityksen Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalveluista kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ja analysoida mukana olevien kuntien työllisyyspalvelujen nykytilaa ja tuottaa suosituksia palvelujen kehittämiseksi - erityisesti kuntouttavan työtoiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi.

Lisätietoa:

  • Kyvyt käyttöön -lehden artikkeli Kuntouttavan työtoiminnan kirkastusta tarvitaan.
  • Kuntouttavan työtoiminnan kirkastusta tarvitaan.Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana palvelurakennetta - selvitys Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalveluista. Harri Hietala, Jukka Lindberg ja Kaija Ray. Vates-säätiö 2014 (pdf-raportti).


Esimerkki 2

Kuntouttava työtoiminta sai asiakasraadin Kouvolassa (2012)

SuurHamari ja Rinkinen Kouvolan työtoiminnastaVates-säätiö oli toteuttamassa Kouvolan kaupungille kuntouttavan työtoimintaan asiakasraatia. Sen tehtävä on kuunnella asiakkaita, jakaa tietoa sekä saada ideoita toiminnan kehittämiseksi. Jo raadin ensimmäisessä tapaamisessa syntyi hyviä ideoita. Raati sai paljon kannatusta ja työntekijät ovat saaneet sen kautta hyviä ideoita asiakaspalvelun kehittämiseksi.

- Asiakkaat toivoivat kuntouttavan työtoiminnan omia nettisivuja, jossa olisi esillä ajankohtaista asiaa, muutakin kuin työtoimintaa liittyvää. Idea sai niin paljon kannatusta, että se päätettiin toteuttaa, sanoi työtoiminnan ohjaaja Sari Suur-Hamari.

- Asiakasraatilaiset toivoivat elämyksiä ja virkistystä työtoiminnan lisäksi. Päätimme tehdä asialle jotain ja suunnitella yhdessä virkistyspäivä, joka voidaan toteuttaa työtoimintapäivän sijaan, sanoi Suur-Hamari.

- Ilman raatia emme olisi myöskään tienneet, että asiakkaat kokivat olevansa eriarvoisessa asemassa eri toimintapaikoilla hyvinvoinnin osalta. Raati helpottaa meidän työtä, koska saamme sen kautta asiakkailta suoraa palautetta ja tietoa siitä, mitä toiminnaltamme odotetaan, sanoo Suur-Hamari.

Raati toimii hyvässä mielessä puskaradiona. Esiin nousi keskustelu mm. siitä, että heinäkuusta lähtien ulkomaille matkustaminen ei ole ollut työvoimapoliittinen.

Kouvolan alueella kuntouttavam työtoiminnan asiakasmäärät odotetaan nousevat entisestään..

- Kaupungissa seurataan melko tarkasti työtoiminnan lukuja, ja asiakasraati on yksi keino lisätä työmme vaikuttavuutta, sanoo Kouvolan kaupungin työtoiminnan johtaja Pertti Rinkinen.

- Emme saa tuottaa pettymystä. Asiat, jotka raati on nostanut esiin, pitää myös hoitaa. Jos esimerkiksi saamme kotisivut toimimaan ja ne ovat työtoiminnan asiakkaiden mielestä mielenkiintoiset, ehkä myös kiinnostus raatia kohtaan kasvaa, pohtii Rinkinen.

Kuvassa Sari Suur-Hamari ja Pertti Rinkinen.

Teksti ja kuva: Tiina Jäppinen, alkuperäinen artikkeli Kyvyt käyttöön lehti 3/2012 (sivu 24).