Vates-säätiö valtakunnallisissa kehittämisryhmissä 


Työelämä 2020 -hanke

Vates on yksi työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen Työelämä 2020 -hankkeen ydintoimijoista, jotka ovat yhteistyössä laatineet työelämästrategian ja sitoutuneet sen toimeenpanoon Työelämä 2020 -hankkeessa. Ydintoimijat muodostavat laajan kolmikantaperustan työelämän kehittämiselle.

Hankkeen ydintoimijat ovat:
Elinkeinoelämän Keskusliitto, Valtion työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Kirkon työmarkkinalaitos, Suomen Yrittäjät, Akava, SAK, STTK, Tekes, Työturvallisuuskeskus, Vates-säätiö, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmässä ovat Vatesista toimitusjohtaja Jaana Pakarinen ja kehittämispäällikkö Jukka Lindberg. Hankkeen viestintäryhmässä ovat olleet mukana ma. viestintävastaava Kati Savela ja hankepäällikkö, toimittaja Tiina Jäppinen.

Ajankohtaista Työelämä 2020 -hankkeessa

Työelämä 2020

Vates-säätiön lupaus Työelämä 2020 -hankkeessa

Vates tukee sellaisten rakenteiden kehittämistä, jotka mahdollistavat paikallisten toimijoiden konkreettisia, työllisyyttä edistäviä toimia. Tavoitteena on valtavirtaistaa osatyökykyisten työllistymistä, jolloin työelämää kehittävä toiminta siirtyy paikallisten toimijoiden vastuulle. Vates toimii kehittämisen katalysaattorina näiden toimijoiden parissa.

Kehittämistyö lisää työyhteisöjen monimuotoisuutta ja tulokset hyödyttävät kaikkia työpaikkoja ja työntekijöitä. Vates ylläpitää valmentavan työllistämisen asiantuntijaverkostoa ja kehittää toimialan osaamista. Vates tiedottaa aktiivisesti ja monikanavaisesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyvistä asioista.

Vatas-säätiö edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten yhdenveroisia työllistymismahdollisuuksia. Vates kehittää menetelmiä, työkaluja ja käytäntöjä, jotka lisäävät vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työhön pääsyä sekä työssä pysymistä ja viihtymistä.


Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen Osatyökykyisille tie työelämään (2016-2018) tavoitteena oli, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuus osallistua työelämään lisää heidän yhdenvertaisuuttaan ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

Kärkihanke sisältää kahdeksan projektia, joissa luodaan ja testataan uusia keinoja osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi. Lue hankkeen toimeenpanosta tästä linkistä.

Vates on ollut mukana OTE-kärkihankkeeseen kuuluvassa Osku - Tie työelämään -verkkopalvelun jatkokehittämisessä. Käytännön hanketyötä tehtiin Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -hankeperheeseen kuuluvassa Fokus-hankkeessa ja Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankeperheeseen kuuluvassa Rivakka OTE -hankkeessa. Vatesilla oli edustus myös Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -hankkeen projektiryhmässä.

Osatyökykyisille tie työelämään


Työhyvinvointifoorumi

Työhyvinvointifoorumin toiminta perustuu valtakunnalliseen ja alueelliseen verkostomaiseen yhteistoimintaan.

Työhyvinvointifoorumin tehtävänä on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä lisää yhteistyötä ja tukee kumppanuutta kutsua valtakunnalliset työhyvinvointitoimijat yhteistyöhön edistää alueellisten työhyvinvointiverkostojen ja -palvelujen saatavuutta ja näkyvyyttä edistää työpaikkojen työhyvinvointiyhteistyötä kannustaa työpaikkoja käyttämään erilaisia malleja työhyvinvointitason määrittämiseen ja kehittämiseen antaa tunnustusta onnistuneista työhyvinvoinnin toimintatavoista toteuttaa työhyvinvointiin liittyvää viestintää.

Työhyvinvointifoorumin koordinaattorina toimii Työterveyslaitos.

Vatesista Työhyvinvointifoorumissa on mukana kehittämispäällikkö Jukka Lindberg.

Työhyvinvointifoorumi


Vammaisfoorumin työllisyysryhmä

Vammaisfoorumi ry edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Vammaisfoorumi edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan vammaisfoorumissa. Foorumin kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Käytännön toimintamuotona toteutetaan verkostoihin perustuvaa ja hallinnollisesti kevyttä hajautettua työskentelytapaa. Vammaisfoorumin työllisyysryhmässä toimii Vates-säätiön laki-asioiden asiantuntija Teppo Rautjärvi.

Vammaisfoorumi