Siirry pääsisältöön

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Hankkeemme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -tutkimus (2019 - 2020)

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kunnissa pystytään jatkossa tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ensisijaisesti tarkastellaan ohjauksen toimintatapojen ja työllistymisen edistymisen välistä vaikuttavuutta. 

Hankkeen pilottialueena toimii Lahti ja yhteistyökumppanina Lahden Työn Paikka Oy. Pilottialueella testataan tutkimuksen laadullisen aineiston keräys- ja analysointimenetelmät ja muokataan niitä tarpeen vaatiessa muita case-alueita varten. Aineistonkeruu muilla case-alueilla tehdään syyskaudella 2019.

Yhteyshenkilö: Anne Kallio, anne.kallio(at)vates.fi

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -sivulle

 Muiden kuin Vates-säätiön koordinoimat hankkeet:

OPTY (Opitaan työhön yhdessä) 2018 - 2020

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke. Sen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevia palveluita. Hanketta koordinoi Invalidisäätiö. Vates toimii hankekumppanina yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Kehitysvammaliiton kanssa. 

OPTY-hankkeen sivuille 

Yhteyshenkilö Vatesissa: Anne Korhonen, anne.korhonen(at)vates.fiIlona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (2018 - 2021)

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Hanketta varten tehtiin vuonna 2018 ESR-rahoitteinen valmisteluhanke, jonka tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.

Ilona-hankkeen esiselvityksen voi lukea täältä

Ilona-hankkeen sivulle

Yhteyshenkilö Vatesissa: Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi