Vates-säätiön hankkeet

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Hankkeemme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -tutkimus (2019 - 2020)

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kunnissa pystytään jatkossa tuottamaan laadukkaita työllistymistä tukevia palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ensisijaisesti tarkastellaan ohjauksen toimintatapojen ja työllistymisen edistymisen välistä vaikuttavuutta. 


Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä (2019)

Koulutushankkeen tarkoituksena on kasvattaa henkilöstön edustajien osaamista ja edellytyksiä toimia monimuotoisuuden edistäjinä omissa työyhteisöissään. Tarkoituksena on lisätä yrityksissä toimivien henkilöstön edustajien osaamista niissä tilanteissa, kun työntekijät tarvitsevat tukea ja apua työssä jatkamiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy avoin koulutuskokonaisuus- ja materiaali, joka on saatavissa ja hyödynnettävissä työyhteisöjen sisällä. Vates-säätiön sivut toimivat materiaalin kotipesänä.

Vates-säätiö hallinnoi hanketta. Kumppaneina ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Hyvinvointiala HALI ry.

Hanke toteutetaan Työsuojelurahaston tuella.           

Lue lisää TSR-hankkeesta


KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke (2017 - 2019)

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tavoitteena on rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattaa palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. Vates on projektin koordinoija ja alueellisten toimijoiden yhteen kokoaja. Lisäksi tavoitteena on auttaa kehittämään järjestöjen ja toimijoiden profiilit sellaiseksi, että ne omassa toiminnassaan voivat nostaa työllistymisen tuen ja työllistymisen palveluiden osuutta.

kekon sivuille