Vates-säätiön projektit

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja projekteja, jotka ovat kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Projektimme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Keko - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tavoitteena on rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattaa palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. Vates on projektin koordinoija ja alueellisten toimijoiden yhteen kokoaja. Lisäksi tavoitteena on auttaa kehittämään järjestöjen ja toimijoiden profiilit sellaiseksi, että ne omassa toiminnassaan voivat nostaa työllistymisen tuen ja työllistymisen palveluiden osuutta.

Lue lisää


Tiedolla vaikuttaminen -hanke (Hanke on päättynyt)

Hanke edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä keräämällä tietoa ja tuottamalla sisältöjä, jotka kohdennetaan tarkasti henkilöiden työllistymistä edistäviin medioihin, kuten sanomalehtiin, aikakauslehtiin, kolmannen sektorin jäsenlehtiin, nettilehtiin, tieto- ja palveluportaaleihin jne.

Tarkoitus on lisätä tietoisuutta hyvistä työllistymisen käytännöistä ja esimerkeistä kuin myös edelleen kehittämiskohteista kaikkien relevanttien toimijoiden ja sidosryhmien käyttöön. Tieto on saatavissa ja löydettävissä tarvittaessa.

Lue lisää