Vates-säätiön projektit

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja projekteja, jotka ovat kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Projektimme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kehittämiskumppanina tai -partnerina muiden hankkeissa.


 

Keko - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tavoitteena on rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattaa palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. Vates on projektin koordinoija ja alueellisten toimijoiden yhteen kokoaja. Lisäksi tavoitteena on auttaa kehittämään järjestöjen ja toimijoiden profiilit sellaiseksi, että ne omassa toiminnassaan voivat nostaa työllistymisen tuen ja työllistymisen palveluiden osuutta.

Lue lisää


PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä

PARTY-hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kehittäminen ovat hankkeessa avainasemassa, samoin kuin työ- ja toimintakyvyn arviointimallien kehittäminen. Aikuisten työ- ja valmennuspajoja ja ryhmätoimintaa kehittämällä luodaan TYP-toiminnan tueksi uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Lue lisää


Tiedolla vaikuttaminen -hanke

Hanke edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä keräämällä tietoa ja tuottamalla sisältöjä, jotka kohdennetaan tarkasti henkilöiden työllistymistä edistäviin medioihin, kuten sanomalehtiin, aikakauslehtiin, kolmannen sektorin jäsenlehtiin, nettilehtiin, tieto- ja palveluportaaleihin jne.

Tarkoitus on lisätä tietoisuutta hyvistä työllistymisen käytännöistä ja esimerkeistä kuin myös edelleen kehittämiskohteista kaikkien relevanttien toimijoiden ja sidosryhmien käyttöön. Tieto on saatavissa ja löydettävissä tarvittaessa.

Lue lisää


Aktivera resurser - svenskspråkigt nätverksprojekt

var Vates-stiftelsens svenskspråkiga nätverks­projekt (2013-2016) som arbetade för att göra det lättare för personer med specialbehov att finna lönearbete. Det treåriga projektet finansierades av RAY. Aktivera resurser främjade informationsgång bland branschens yrkesmänniskor; producenter av tjänster för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och beställare av dessa tjänster. Vates arbetar på att göra svenskspråkig verksamhet till en integrerade del av kommunikationen. Här hittar du Vates svenskspråkiga webbsidor.