KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö / STEA Veikkauksen tuotoilla.

Tutustu KeKo-hankkeeseen

Tervetuloa laatimaan käsikirja järjestöjen yhteistyön roolista työllisyydenhoidossa 13.12.2018!

Kasvupalveluita uudistettaessa on tärkeää, että työllistymistä edistävien järjestöjen osaaminen pystytään hyödyntämään. Tämän avuksi Vates-säätiön valtakunnallinen KeKo-hanke kokoaa kevään 2019 aikana käsikirjan järjestöjen sekä niiden yhteistyökumppaneiden avuksi. Tervetuloa työpajaan vaikuttamaan siihen, minkälainen käsikirjan tulisi olla.

Emme etsi käsikirjaa varten yleisiä toteamuksia yhteistyön tärkeydestä vaan konkreettisia ratkaisuja. Tule työpajaan jakamaan kokemukset ja hyvät käytännöt. Vaikuta sisältöön. Kerro miten ja missä käsikirjaa voisi hyödyntää?

Lisätiedot ja ilmoittautuminen


KeKo Extra on ilmestynyt - aiheena järjestöjen vaikuttavuus

Uusin Vatesin Kyvyt käyttöön -lehden Extra-teemanumero on nyt täällä! KeKo - kehittämisen koordinaatiohankkeen tekemä julkaisu kertoo, miksi järjestöjen osaamista tarvitaan työllisyyden hoidossa, mitä kaikkea järjestöjen tuettu työllistäminen voi olla ja miten kuntouttavaan työtoimintaan on saatu lisää vaikuttavuutta.

Järjestötoimijat eri alueilta kertovat hyvistä malleistaan, ja asiantuntijat mm. TEM:istä ja Kuntaliitosta antavat näkemyksensä siitä, miten vaikeimmin työllistyvien työllistymistä voidaan tulevaisuudessa edistää.

Lehteä voi tilata haluamansa määrän osoitteesta viestinta(at)vates.fi

Lue KeKo Extra pdf-muodossa tästä

Katso tallenne Uudellamaalla järjestetyn seminaarin asiantuntijapuheenvuoroista

Kumaja-kumppanuusverkosto, KeKo-hanke ja Hyria säätiö kutsuivat Uudellamaalla eri tavoin työllistymisen ja kuntoutuksen parissa toimivat järjestöt yhteen kuulemaan ja keskustelemaan sote- ja maakuntauudistuksista sekä kasvupalveluista 7.11.2018. Lisäksi pohdittiin, voisivatko järjestöt kehittää toimintaansa ja lisätä vaikuttavuuttaan tiiviimmän yhteistyön avulla.Katso tästä tallenne tilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroista

KeKo-hanke Suunta-työkalulla kuvattuna

KeKo-kehittämisen koordinaatio hankkeen päämäärä ja tavoitteet sekä tuotokset on kuvattuna käyttäen apuna Suunta-työkalua.

Suunta on toiminnan ja arvioinnin työväline. Suunta-työkalu on suunniteltu ja toteutettu Terveyden edistämisen keskuksessa. Mallin juuret ovat 1990-luvulla, jolloin lähdettiin yksinkertaistamaan EU:n arviointiasiantuntijoille työkaluksi suositeltua Logical Framework Matrix -mallia.

Avaa kuva

Lisätietoa Suunta- työkalusta ja muista toiminnan ja arvioinnin työkaluista löydät SOSTEn sivuilta

Kehittämisen koordinaatiohanke – KeKo kasataan komeaksi yhdessä!

Vatesin edellinen Välityömarkkinat osana työelämää -projekti osoitti, että toimijoiden kesken tarvitaan uutta luovaa yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla. Asiat etenevät samaan aikaan nopeasti ja hitaasti ja kokonaisuuden hahmottaminen on saamamme palautteen mukaan koko ajan hankalampaa. Nyt on yksinkertaisesti niin monta palloa yhtä aikaa ilmassa ja pari lienee jo tippunut huomaamattamme maahan.

Tällä toimialalla on runsaasti verkostoja ja välillä tuntuu, että samat toimijat pohtivat asioita yhdessä – tilaisuuden otsikko vain vaihtuu. Samaan aikaan jonkin keskustelutilaisuuden tai työpajan jälkeen voimme saada palautetta, että paikalla olivat aivan väärät tahot, jotta asiat todella etenisivät.

Yhteistyötä tehdään, mutta myös sen puutetta kritisoidaan. Kuulemme siiloista, byrokratian tuomista rajoista, aidon moniammatillisuuden puutteesta jne. Verkostoihin ollaan joskus myös väsyneitä, mutta toisaalta niiden merkitys todetaan aivan välttämättömäksi. Verkostotyö onkin oma taitolajinsa.

Ilmassa on paljon epävarmuutta, mutta meidän ei kannata kiusaantua sen läsnäolosta vaan tutkia sitä. Lea Nikula Nuorten Ystävistä totesi Kuntoutuspäivien paneelissa, että pitää uskaltaa olla tietämättömyyden äärellä. Kuinka tuttua, mutta kuinka totta.

Ota siis KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke käyttöösi ajattelun apuna, jäsennyksen välineenä. Istu sen kattaman keskustelupöydän ääreen ja anna ideoiden virrata. Meillä monella on useita uhkakuvia mielessä, mitä uudistukset tuovat tullessaan järjestökentälle. Miten selviämme resurssien vähenemisestä, miten kehitämme omaa toimintakulttuuriamme turvataksemme järjestöjen elinvoiman. Vammaiset ja osatyökykyiset tarvitsevat meiltä tukea ja apua. Meitä kaikkia tarvitaan yhtä lailla näiden uhkakuvien karkottamiseen kuin mahdollisuuksien todentumiseen. On meistä itsestämme kiinni, jäämmekö kiinni pelkoihin, sillä niistä ei kukaan muu meitä ylös nosta.

Tervetuloa yhteiseen sparraukseen, otathan yhteyttä!


Yhteystiedot

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Mari Toivonen
mari.toivonen (at) vates.fi
050 377 5432

Hankesihteeri Tuuli Riisalo-Mäntynen
tuuli.riisalo (at) vates.fi
0440 396 848

Esittelyni

Hei, olen Mari Toivonen. Kerron hieman itsestäni ja KeKo-hankkeesta ja kutsun Sinua yhteistyöhön.

Tutustu Mariin