KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohanke

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö / STEA Veikkauksen tuotoilla.

Tutustu KeKo-hankkeeseen

Järjestöjen vaikuttavuuskysely

Tervetuloa vastaamaan järjestöjen vaikuttavuuden arviointiin liittyvään kyselyyn!

KeKo-hanke on kiertänyt ympäri Suomea nyt vuoden verran. Olemme havainneet, että monissa järjestöissä pohditaan toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellä on  selvästi tarvetta sille tiedolle, millä eri tavoilla vaikuttavuutta voidaan yhdistyksissä mitata ja arvioida. Tämän kyselyn tarkoitus on vastata tähän esille nousseeseen tarpeeseen. Kokoamme tuloksista yhteenvedon KeKon sivuille ja syyskuussa ilmestyvään KeKon eXtra-lehteen. Tarkoituksena on jakaa hyviä vaikuttavuuden arviointikäytäntöjä eri järjestötoimijoille.

Käsittelemme vastauksenne luottamuksellisesti - vain hankkeen työntekijät käsittelevät vastaukset. Hyödynnämme eri toimijoiden yksilölliset vastaukset, mutta laajemmassa analyysissa häivytämme toimijakohtaiset vastaukset pois.

Kyselyn vastausaika on 11.6–6.8.2018.

Linkki kyselyyn 

Kiitos!

Ystävällisin terveisin,
Mari Toivonen ja Tuuli Riisalo
mari.toivonen@vates.fi
050 377 5432

Järjestöt palveluiden tuottajana maakunnissa - miten ja miksi?

Maaliskuussa pidetyssä Hack to work -tapahtumassa yksi työryhmä laati tiedotteen, jossa kerrotaan miksi järjestöt ovat oiva kumppani tulevaisuuden maakunnassa kasvu- ja sotepalveluiden tuottajana. 

Järjestöissä on paljon hyödynnettävää potentiaalia, osaamista sekä ammattitaitoa, joka on yhteistyöllä ja kumppanuudella maakunnan kasvu- ja sotepalveluiden käytettävissä. Järjestöjen etu on mm. se, että ne toimivat lähellä asiakasta ja niillä on kokonaisvaltainen ote asiakkaiden työllisyyden edistämiseen. 

Lue koko tiedote järjestöjen kumppanuudesta

KeKo-hanke Suunta-työkalulla kuvattuna

KeKo-kehittämisen koordinaatio hankkeen päämäärä ja tavoitteet sekä tuotokset on kuvattuna käyttäen apuna Suunta-työkalua.

Suunta on toiminnan ja arvioinnin työväline. Suunta-työkalu on suunniteltu ja toteutettu Terveyden edistämisen keskuksessa. Mallin juuret ovat 1990-luvulla, jolloin lähdettiin yksinkertaistamaan EU:n arviointiasiantuntijoille työkaluksi suositeltua Logical Framework Matrix -mallia.

Avaa kuva

Lisätietoa Suunta- työkalusta ja muista toiminnan ja arvioinnin työkaluista löydät SOSTEn sivuilta

Kehittämisen koordinaatiohanke – KeKo kasataan komeaksi yhdessä!

Vatesin edellinen Välityömarkkinat osana työelämää -projekti osoitti, että toimijoiden kesken tarvitaan uutta luovaa yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla. Asiat etenevät samaan aikaan nopeasti ja hitaasti ja kokonaisuuden hahmottaminen on saamamme palautteen mukaan koko ajan hankalampaa. Nyt on yksinkertaisesti niin monta palloa yhtä aikaa ilmassa ja pari lienee jo tippunut huomaamattamme maahan.

Tällä toimialalla on runsaasti verkostoja ja välillä tuntuu, että samat toimijat pohtivat asioita yhdessä – tilaisuuden otsikko vain vaihtuu. Samaan aikaan jonkin keskustelutilaisuuden tai työpajan jälkeen voimme saada palautetta, että paikalla olivat aivan väärät tahot, jotta asiat todella etenisivät.

Yhteistyötä tehdään, mutta myös sen puutetta kritisoidaan. Kuulemme siiloista, byrokratian tuomista rajoista, aidon moniammatillisuuden puutteesta jne. Verkostoihin ollaan joskus myös väsyneitä, mutta toisaalta niiden merkitys todetaan aivan välttämättömäksi. Verkostotyö onkin oma taitolajinsa.

Ilmassa on paljon epävarmuutta, mutta meidän ei kannata kiusaantua sen läsnäolosta vaan tutkia sitä. Lea Nikula Nuorten Ystävistä totesi Kuntoutuspäivien paneelissa, että pitää uskaltaa olla tietämättömyyden äärellä. Kuinka tuttua, mutta kuinka totta.

Ota siis KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke käyttöösi ajattelun apuna, jäsennyksen välineenä. Istu sen kattaman keskustelupöydän ääreen ja anna ideoiden virrata. Meillä monella on useita uhkakuvia mielessä, mitä uudistukset tuovat tullessaan järjestökentälle. Miten selviämme resurssien vähenemisestä, miten kehitämme omaa toimintakulttuuriamme turvataksemme järjestöjen elinvoiman. Vammaiset ja osatyökykyiset tarvitsevat meiltä tukea ja apua. Meitä kaikkia tarvitaan yhtä lailla näiden uhkakuvien karkottamiseen kuin mahdollisuuksien todentumiseen. On meistä itsestämme kiinni, jäämmekö kiinni pelkoihin, sillä niistä ei kukaan muu meitä ylös nosta.

Tervetuloa yhteiseen sparraukseen, otathan yhteyttä!


Yhteystiedot

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Mari Toivonen
mari.toivonen (at) vates.fi
050 377 5432

Kehittämispäällikkö Kaija Ray
kaija.ray (at) vates.fi
0440 724 944

Hankesihteeri Tuuli Riisalo
tuuli.riisalo (at) vates.fi
0440 396 848

Esittelyni

Hei, olen Mari Toivonen. Kerron hieman itsestäni ja KeKo-hankkeesta ja kutsun Sinua yhteistyöhön.

Tutustu Mariin