PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä

PARTY-hankekokonaisuudessa ovat avainasemassa kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kehittäminen. Kehitämme myös työ- ja toimintakyvyn arviointimalleja. 

PARTYn asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset työnhakijat, ikääntyvät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työttömät sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt. Kohderyhmä pyritään saamaan mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön vertaisoppimisen ja kokemusasiantuntijuuden keinoin.

Kuntien tavoitteena on edistää niiden sosiaalisen kuntoutuksen ja työhön kuntoutuksen palveluja niin, että ne tukevat etenkin osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluita ja heidän positiivisia siirtymiään työllisyyspolulla. Kuntien roolin kasvaessa työllisyyden hoidossa tarvitaan lisää osaamista pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Hankkeessa selvitetään myös työpankkitoiminnan mahdollisuuksia sekä kehitetään uusia työllistymismalleja, kuten palkkatuen siirtomallia.

Hankekokonaisuutta hallinnoi Rauman kaupunki. Vates-säätiö toteuttaa oman PARTY-osahankkeen. Yhteistyökumppaneita hankekokonaisuudessa ovat lisäksi Työeläkeyhtiö Varma, Rauman Seudun Työttömät ry, Turun Seudun TST ry sekä Porin ja Kaarinan kaupungit. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kela ja TE-hallinto.

Mistä PARTYssa on kyse?

PARTY-hankkeessa kehitetään uusia palveluja työttömille työnhakijoille.

Palvelut sopivat työttömille asiakkaille, jotka tarvitsevat esimerkiksi
- työ ja toimintakyvyn kartoitusta
- aktivoitumista oman hyvinvoinnin edistämiseen
- työnhakutaitojen päivitystä
- tukea asioiden hoitamiseen tai oikeiden palvelujen löytämiseen
- palveluohjausta liittyen erilaisiin kuntoutuspalveluihin.

Kohderyhminä hankekokonaisuudessa ovat osatyökykyiset työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyvät työttömät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työttömät työnhakijat sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt. Tavoitteena on ns. matalan kynnyksen ja yhden luukun periaate sekä kohderyhmän pääsy tarvittaviin työllistymispalveluihin oikea-aikaisesti. Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti ottamalla asiakkaat aktiivisesti mukaan hankkeen toimintaan. Hankkeessa painotetaan myös kokemusasiantuntijuutta ja vertaisoppimista.

Vatesin PARTY-osahanke

Vates-säätiön tehtäviä osahankkeessa ovat kouluttaminen ja tulosten valtakunnallinen levittäminen.

Lue lisää

Yhteystiedot

Koulutus
Kaija Ray, kaija.ray(at)vates.fi
Anne Korhonen, anne.korhonen(at)vates.fi

Viestintä
Kati Savela, kati.savela(at)vates.fi

Hankekokonaisuuden koordinaatio
Marianne Kivelä, marianne.kivela(at)rauma.fi

PARTY-hanke sateenvarjona

Linkki sateenvarjokuvaan