Mielenterveys- ja päihdeongelmat osana työttömyyttä ja työttömän arkea, Salo

13.09.2017

Aika: 13.9.2017
Paikka: Musiikkiopiston Hilkansali, Vilhonkatu 2, Salo

Pitkittynyt tai toistuva työttömyys johtaa usein kasautuviin ongelmiin ja heikkenevään elämänhal-lintaan. Työttömyyden ja terveyden välinen yhteys on todettu myös eri tutkimuksissa. Koulutus-päivässä pohditaan erityisesti työttömyyden ja mieleterveys- sekä päihdeongelmien välistä suhdet-ta. Nostamme esiin myös nuorten näkökulmaa.
Koulutus on tarkoitettu perusterveydenhuollon, TE-hallinnon, sosiaalitoimen, Kelan, työttömien järjestöjen, kolmannen sektorin, mielenterveys- ja päihdehuollon sekä työterveyshuollon toimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille

Ohjelma (pdf)

 

Päivän materiaalit

Jokaisen oikeus työhön? Mitä merkityksiä työllä meille on?
Tutkija-kehittäjä Helka Raivio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pohdintaa päihteistä ja työttömyydestä – kumpi olikaan ensin?
Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö

Päihdeongelma ja työttömyys - käytännön kokemuksia
Lääkäri Markus Partanen, Salon A-klinikka

Mielenterveyden ja työttömyyden suhde ja heijastumat
Työ- ja koulutusvalmentaja Jyrki Rinta-Jouppi, Mielenterveyden keskusliitto

Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys.
Tausta ja työelämään palaamista ennustavat tekijät
Erityisasiantuntija, PsL, Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitos


Lisätietoja tilaisuudesta:
Kirsi Lappalainen, kirsi.lappalainen@ttl.fi
Kaija Ray, kaija.ray@vates.fi