Vates-säätiön osahanke

Vates-säätiön tehtäviä osahankkeessa ovat kouluttaminen ja tulosten valtakunnallinen levittäminen.

Vates kouluttaa projektihenkilöstöä ja laajemmin sote-henkilöstöä kuntoutuskoordinaation ja ohjausosaamisen kehittämiseen sekä työllistämiseen liittyvistä palveluista ja tukimuodoista. Lisäksi Vates juurruttaa PARTY-hankkeen hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti. Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että sähköisesti. Koulutustilaisuuksista suuri osa järjestetään yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Vatesin koulutukset keskittyvät erityisesti kuntoutuksen, työkykykoordinaatio-osaamisen ja ohjausosaamisen aihealueisiin.

Vates tiedottaa hankekokonaisuuden päämääristä, toimenpiteistä ja etenemisestä hankkeen olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille, muille kuntatoimijoille, rahoittajalle ja ns. suurelle yleisölle, erityisesti pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille. Tavoitteena on kertoa, miksi monialaisen yhteispalvelun toimintaa kannattaa kehittää koko maan kattavaksi malliksi.