Lisätietoja sisällöstä:
kehittämispäällikkö Kaija Ray
0440 724 944, kaija.ray(at)vates.fi

Kouluttajana kaikissa koulutuspäivissä on OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Työelämäoikeutta!

Tervetuloa mukaan oppimaan uutta ja päivittämään työelämässä tarvittavia työlainsäädäntöön liittyviä tietoja. Koulutus koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osasta, mutta jokaiseen niistä voi osallistua erikseen.

Ensimmäisessä jaksossa keskitytään erityisesti työtoimintaan ja muihin ei-työsuhteisiin työnteon muotoihin sekä selvitetään työsuhteen peruskysymyksiä, mm. sitä, milloin työehtosopimusta on pakko noudattaa.

Toisessa jaksossa lähdetään liikkeelle työpaikkailmoitteluun liittyvistä velvoitteista ja edetään työsopimuksen solmimiseen. Päivän aikana tarkastellaan myös työnantajan velvoitetta kohdella työntekijöitä tasapuolisesti, syrjintäkieltoa ja erityisesti sairausajan palkan maksamista.

Viimeisessä kokonaisuudessa keskitytään erilaisiin työsuhteessa esille tuleviin häiriöihin ja niiden ratkaisemiseen sekä työsopimuksen päättämiseen eri tavoin. Päivien aikana tulee esille runsaasti käytännön esimerkkejä ja tehdään erilaisia harjoituksia. Kysymys ei ole kuivasta lakitekstistä vaan monimuotoisesta opetuskokonaisuudesta.

Kouluttajana pitkän kokemuksen omaava OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, opettaja Jaana Paanetoja. Hän on muun ohessa erikoistunut työtoimintaan sekä osatyökykyisten, vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien asemaan liittyviin työoikeudellisiin kysymyksiin. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat myös erilaiset työsuhteessa esille tulevat työkyvyn ja terveydentilan häiriöiden ratkaisut.

Kouluttajana kaikissa koulutuspäivissä on OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Toteutusajankohdat
15.2. 2018 Helsinki
31.5. 2018 Tampere
6.9. 2018 Helsinki

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Kaija Ray
kaija.ray (at) vates.fi
0440 724 944