Työllistämisen kehittämispäivät
   Helsinki 15. - 16.11.2017
   Kuopio 24. - 25.10.2017 mennyt
 


Yhteistyökumppani:
Kevama Oy


Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
puh. 045 676 5473

kehittämispäällikkö Jukka Lindberg
jukka.lindberg@vates.fi
p. 040 541 9493


Työllistämisen kehittämispäivät

Aika: 24. - 25.10.2017, Kuopio mennyt

Aika: 15. - 16.11.2017
Paikka: Aluekeskus Oltermanni, Oltermannintie 8, Helsinki

Tervetuloa Työllistämisen kehittämispäiville 15.-16.11. Helsinkiin!

Miten tuleva maakuntauudistus ja sen myötä kasvupalvelut tulevat muuttamaan työllisyystoimijoiden työtä? Miten järjestö- ja muut kolmannen sektorin toimijat voivat vahvistaa asemaansa tulevaisuudessa? Mihin tulisi paneutua liiketoiminnallisessa ja valmennusosaamisen laadun kehittämisessä? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudumme molemmissa päivissä. Seminaarissa on  yleisluentoja sekä rinnakkaistyöryhmiä, joissa huomioidaan eri kohderyhmien työn erityispiirteet.

Asiantuntijatyöryhmissä paneudutaan mm. ohjaus- ja valmennustyötä tekevien viestinnän taitoihin, ohjaustyön painopisteiden miettimiseen painottuen työllistymiskeskeiseen ajatteluun ja pohditaan konkreettisia keinoja, miten työnantajayhteistyötä voi kehittää oman työn arjessa. Myös palvelutuotteistus ja fasilitointi hankkeen juurruttamisessa kuuluvat päivien sisältöön.

Tule kehittämään osaamistasi ja vaihtamaan kokemuksia sekä verkostoitumaan! 

Tarjoamme ohjelmaa monipuolisesti työllistämisyksiköiden eri asiantuntijaryhmille, niin yleisjohdolle kuin työnjohdolle ja valmennushenkilöstölle. Johtamisen ja liiketoiminnallisen kehittämisen erityiskysymykset, jotka ovat tuttuja teemoja Johdon päiviltä, ovat myös osana ohjelmaa. Järjestämme jatkossa vuoden aikana kaksi kaksipäiväistä tilaisuutta, joista tänä vuonna toinen pidetään Kuopiossa ja toinen Helsingissä. Päivien yhteydessä järjestämme verkostoitumista tukevan iltatilaisuuden.

Päivien kohderyhminä ovat mm.

  • Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit)
  • Työllistämisyksiköiden johto / esimiehet
  • Monipalvelukeskusten työntekijät
  • Työllistämisprojekteissa työskentelevät
  • Työhallinnossa työskentelevät
  • Kunnan työllisyyspalveluiden työntekijät
  • Vammaisjärjestöjen asiantuntijat
  • Järjestösektorin toimijat
  • Muut heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä kiinnostuneet

Tänä vuonna Kyvyt käyttöön -seminaari ja Työllistämisyksiköiden johdon päivät siis yhdistyvät yhdeksi koulutuskokonaisuudeksi. Tällä uudistuksella pystymme tarjoamaan kiinnostavia ja ajankohtaisia sisältöjä aiempaa laajemmalle valmentavaa ja ohjaavaa sekä työnjohdollista työtä tekevälle ammattilaisten joukolle.