Työllistämisen kehittämispäivä
1.4.2020 Hämeenlinna
 


Yhteistyökumppani:
Kiipula

Päivien kohderyhminä ovat mm.

  • Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit)
  • Työllistämisyksiköiden johto ja esimiehet
  • Kehittämistyötä tekevät
  • Vammaisjärjestöjen asiantuntijat
  • Työllistämisprojekteissa työskentelevät
  • TE-palvelujen asiantuntijat
  • Muut heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä kiinnostuneet

Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
puh. 045 676 5473

kehittämispäällikkö Kaija Ray
kaija.ray(at)vates.fi
0440 724 944

Työllistämisen kehittämispäivä - Työelämän muutosten mahdollisuudet

 

Päivän teemana on: Työelämän muutosten mahdollisuudet

Aika: keskiviikko 1.4.2020 klo 10 - 17
Paikka: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus HAMK, S-rakennus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna

Tutustu ohjelmaan

Tänä vuonna Vates-säätiön vuoden ensimmäinen Työllistämisen kehittämispäivä järjestetään ke 1.4. Hämeenlinnassa. Yhteistyökumppanina on Kiipulasäätiö sr.

Seminaarissa on totuttuun tapaan yleisluentoja sekä vapaasti valittavia rinnakkaistyöryhmiä.

Ohjelmassa on yhteisiä ajankohtaisiin teemoihin painottuvia kokonaisuuksia sekä monipuolinen tarjonta vapaasti valittavia asiantuntijaryhmiä, joissa alan henkilöstö voi kehittää vuorovaikutteisesti oman työnsä sisältöjä. Seminaari tarjoaa sisältöä ajankohtaisista erityisryhmien työllistämisen kysymyksistä monipuolisesti työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimies- ja valmennushenkilöstölle, kuntien, kaupunkien ja järjestöjen työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville.

Ilmoittaudu kehittämispäivään


Ohjelmarunko

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 10.00

Yhteinen osio I

Tervetulosanat
Kehitysjohtaja Petteri Ora, Kiipula

Tervehdys Hämeenlinnan kaupungilta:
Työllisyyden kuntakokeilut - monialainen toimijaverkosto työllisyyden edistäjänä
Strategiapäällikkö Mira Sillanpää, Strategia- ja kehittämispalvelut Hämeenlinnan kaupunki

Työelämän muutos ja mahdollisuudet:
Työn muutos - mitä meidän tulisi siitä ymmärtää, millaista osaamista työelämä tarvitsee?
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos TTL

Kommenttipuheenvuoro:
Tunnista työelämän perustaidot ja tue niiden oppimista

Hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo, Työväen Sivistysliitto TSL

11.15 Jaloittelutauko ja siirtyminen työryhmiin

Klo 11.30

Työryhmätyöosio 1.

Työryhmät 1 - 3 (Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.)

Työryhmä 1.
Hyödynnä TE-palveluita monipuolisesti osatyökykyisen työllistämisessä

Vetäjä: Työkykykoordinaattori Maria Von Bonsdorff, Uudenmaan TE-toimisto

Tarjoaa: Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä sekä käytännön tietoa valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille sekä kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Onko työolosuhteiden järjestelytuki sinulle tuttu? Entä lomake suurtyönantajalle? Työryhmässä käydään työkokeilun ja palkkatuen lisäksi läpi, miten TE-palveluita voidaan hyödyntää monipuolisesti työllistämisen tukena. Tule jakamaan omia kokemuksiasi ja oppimaan uutta!


Työryhmä 2.
Vastuullisuus työllistämisessä
Huom! Työryhmä koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joiden kesto on 45 min. / työryhmä.

Työnantajan ja työntekijän vastuullisuus osatyökykyisiä työllistäessä

Vetäjät: Ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen ja tutkija Hans Mäntylä, Paikka auki -koordinaatiohanke, Nuorten Ystävät ry

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä. Ryhmä on suunnattu uusia kokemuksia ja käytäntöjä kaipaaville kokeneemmille tekijöille, valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille, työllistämisyksiköiden johdolle ja esimiehille sekä kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Työryhmässä esitellään Paikka auki -koordinaatiohankkeessa tuotetut toimintamallit: Vastuullinen työnantaja ja Vastuuntuntoinen työntekijä. Vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet toimivat myös yleisemmin työelämässä. Vastuullinen työnantaja toimintamalli löytyy Innokylästä. Tutustu toimintamalliin

Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamalli on kehitetty Vastuullinen työnantaja -toimintamallin rinnalle ja se julkaistaan helmikuussa. Mallien pohjalta työryhmässä viritellään keskustelua vastuullisuudesta ja osallisuudesta työelämässä laajemmin. Molemmat toimintamallit löytyvät myös ruotsiksi.

Vastuullinen työnantaja

Vetäjät: Riika Kivelä, Susinno Oy ja tutkija Anne Kallio, Susinno Oy/Vates-säätiö sr

Tarjoaa: Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä työnantajayhteistyötä tekeville ammattilaisille ja esimiehille.

Työryhmässä käydään läpi käytäntöjä varhaiseen puuttumiseen ja työkyvyn ylläpitoon sekä esitellään S-Ryhmässä tehty työkykyjohtamisen käsikirja. Käytännön esimerkit ovat S-Ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmasta, Osuuskauppa Hämeenmaan Hyvis-hankkeesta sekä SOL-palveluiden Keltaiset Pantterit -hankkeesta. Työryhmän osallistujien toivotaan tuovan esille myös omia kokemuksia siitä, kuinka työelämässä on tuettu monimuotoista osallisuutta. Tule oppimaan ja kehittämään omaa toimintaasi!


Työryhmä 3.
Työllistymisen ohjauksen innovaatiopaja

Vetäjät: Erityisopetuksen asiantuntija Heli Kemppinen ja työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen, Kiipula

Tarjoaa: Uusien innovaatioiden kehittämistä verkostossa. Ryhmä on suunnattu erityisesti uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitseville kokeneemmille tekijöille sekä kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Työryhmän Innovaatiopajassa on tavoitteena kehittää tulevaisuuden työelämään työllistymisen reittejä ja keinoja. Yhteistyössä toimijoiden kanssa astutaan rohkeasti vanhojen kaavojen ulkopuolelle, ja villejä kortteja käyttäen tehdään työelämästä versio 3.0. Tule rohkeasti kehittämään uusia innovaatioita omaan työhösi!

13.00 Lounas

Klo 14.00

Työryhmäosio 2.

Työryhmät 4 - 6 (Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä)

Työryhmä 4.
Kykyviisari tutuksi

Vetäjä: Erityisasiantuntija Kristina Ruuskanen, Työterveyslaitos

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä kunnan työllisyyspalveluiden työntekijöille ja kehittämis- tai hanketyötä tekevälle.

Työryhmässä tutustutaan SOLMU-hankkeessa (ESR) kehitettyyn ilmaiseen työ- ja toimintakykymittariin tai -menetelmään: Kykyviisariin. Pohdimme yhdessä, miten sitä voi käyttää omassa hankkeessa, organisaatiossa ja yhteistyöverkostoissa työ- ja toimintakyvyn kartoituksessa ja seurannassa. Työryhmässä annetaan myös esimerkkejä, kuinka Kykyviisaria voidaan hyödyntää organisaatioiden päätöksenteon tasolla saattamaan asiakkaita lähemmäs työelämää.


Työryhmä 5.
Urbaania kasvua Vantaa - yritykset mukaan työllistämiseen

Vetäjä: Projektikoordinaattori Minna Tuomi, Vantti ja hankeasiantuntija Elina Salo, Vantaan kaupunki työllisyyspalvelut, Urbaania kasvua Vantaa

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä. Ryhmä suunnattu uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitseville kokeneemmille tekijöille, valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille, työllistämisyksiköiden johdolle ja esimiehille sekä kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Työryhmässä esitellään Urbaania kasvua Vantaa -hanketta työllistämisnäkökulmasta. Case-yritysesimerkkinä työryhmässä toimii Vantti. Vantti on hankepartneri, joka on ollut vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä. Vantti on onnistunut hankkeen myötä luomaan uusia verkostoja ja toimintamalleja työllistymisen tukemiseksi. Uudet toimintamallit ja verkostot ovat merkittävästi lisänneet Vanttiin maahanmuuttajien ja osatyökykyisten työllistymisiä.

Työryhmän tavoitteena on esitellä Vantin esimerkkitapausten kautta näitä toimintamalleja ja jakaa hyviä käytäntöjä keskustellen. Urbaania kasvua Vantaa -toimintamallilla osallistetaan yritykset mukaan työllistymisen tukemiseen. Lisätietoa: urbaaniakasvua.fi ja vantti.fi


Työryhmä 6.
Tyhjä pöytä

Vetäjät: Yhteisövalmentajat Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki, ILO&VOIMA ja Hilma Heikkinen, Kokoamo

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille sekä kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

"Tyhjä pöytä" on yhteisövalmennuksen aloitustilanne. Pöydän ääreen asettuu ihmisiä, joilla on tarve pysähtyä miettimään vaihtoehtoisia suuntia tai polkuja työelämässä eteenpäin. Pöytä alkaa täyttyä valmennukseen osallistujille merkityksellisistä asioista ja kokemuksista, joita halutaan jakaa.

Yhteisövalmennus on prosessi, jonka osalliset itse rakentavat kokonaisuudeksi tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun periaatteisiin perustuvan ohjauksen ja tuen avulla. Valmennus on Kokoamon ja ILO&VOIMA:n yhteistyössä kehittämä palvelu, jossa erilaisilla yhteisöillä ja ryhmillä on mahdollisuus lisätä hyvinvointiaan, oppia yhdessä ja vahvistua.

15.30 Iltapäiväkahvit

Klo 16.00

Yhteinen osio II

Työelämän mahdollisuuksien hyödyntäminen ja oman osaamisen kasvattaminen

Osion tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

klo 17.00 Tilaisuus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.