Siirry pääsisältöön

 

 

Työllistämisen kehittämispäivät
18. - 19.11.2020 Helsinki
 


Yhteistyökumppani:
Kiipula

Kiipula.

Päivien kohderyhminä ovat mm.

 • Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit)
 • Työllistämisyksiköiden johto ja esimiehet
 • Kehittämistyötä tekevät
 • Vammaisjärjestöjen asiantuntijat
 • Työllistämisprojekteissa työskentelevät
 • TE-palvelujen asiantuntijat
 • Muut heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä kiinnostuneet

Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
puh. 045 676 5473

Työllistämisen kehittämispäivät

- Työelämän muutosten mahdollisuudet

Aika: 18. - 19.11.2020
Paikka:
Oltermannikeskus, Oltermannintie 8, Helsinki

Tervetuloa marraskuussa Työllistämisen kehittämispäiville Helsinkiin! Päivien teemana on: Työelämän muutosten mahdollisuudet.

Ohjelmassa on yhteisiä ajankohtaisiin teemoihin painottuvia kokonaisuuksia sekä monipuolinen tarjonta vapaasti valittavia asiantuntijaryhmiä, joissa alan henkilöstö voi kehittää vuorovaikutteisesti oman työnsä sisältöjä. Työryhmien sisällöissä näkyvät mm. nykyisen tilanteen tuomat hyvät etäohjauksen ja -tuen uudet sovellukset.

Kehittämispäivät järjestetään yhteistyössä Kiipulan kanssa.


Ohjelma

 

Keskiviikko 18.11.2020

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 10.00

Yhteinen osio I

Tervetulosanat
Kehitysjohtaja Petteri Ora, Kiipulasäätiö sr
Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen, Vates-säätiö sr

Työelämän muutos ja mahdollisuudet

Työn muutos - mitä meidän tulisi siitä ymmärtää, millaista osaamista työelämä tarvitsee?
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos TTL

Kommenttipuheenvuoro:Tunnista työelämän perustaidot ja tue niiden oppimista
Hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo, Työväen Sivistysliitto TSL

Kaikki mukana työelämässä – Tutkijan näkökulma: osatyökykyisten työllistymisen vaikuttavista tukimuodoista työelämän muutoksissa
Johtaja, VTT, FM Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö, tutkimus ja kokeilut

klo 12.00 Lounas

Klo 13.00

Työryhmätyöosio I

Työryhmät 1 - 3 (Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.)

Työryhmä 1. Työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja arviointi

Kykyviisari tutuksi
Vetäjänä: Erityisasiantuntija Kristina Ruuskanen, Työterveyslaitos

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä kunnan työllisyyspalveluiden työntekijöille ja kehittämis- tai hanketyötä tekevälle.

Työryhmässä tutustutaan SOLMU-hankkeessa (ESR) kehitettyyn ilmaiseen työ- ja toimintakykymittariin tai -menetelmään: Kykyviisariin. Pohdimme yhdessä, miten sitä voi käyttää omassa hankkeessa, organisaatiossa ja yhteistyöverkostoissa työ- ja toimintakyvyn kartoituksessa ja seurannassa. Työryhmässä annetaan myös esimerkkejä, kuinka Kykyviisaria voidaan hyödyntää organisaatioiden päätöksenteon tasolla saattamaan asiakkaita lähemmäs työelämää.

 

Työryhmä 2. Etäohjauksen mallit

Etäohjauksella kohti työelämää
Vetäjinä: Projektipäällikkö Kati Jokio ja työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen, Kiipulasäätiö sr

Tarjoaa: Valmennuksellisen menetelmän levittämistä ja uusia kokemuksia sekä käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle valmennus- ja ohjausalan ammattilaiselle sekä työllistämisprojektissa työskenteleville.

Työryhmässä keskustellaan Kiipulan ammattiopistossa toimineen Työuralle -hankkeen kokemuksista vaativan erityisen tuen opiskelijoiden uraohjauksesta ja sen kehittämisestä. Esillä ovat ajankohtaiset uraohjauksen teemat ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.

Työryhmässä jaetaan kevään kokemuksia etäohjauksen hyvistä käytännöistä erityisen tuen opiskelijoiden uraohjauksesta ja sen kehittämisestä. Tule hakemaan etäohjaukseen hyviä käytäntöjä ja vinkkejä sekä työstämään omaa ohjaustyötäsi!

 

Työryhmä 3. Työllistymisen tuki

Jatkopolkujen tukeminen
Vetäjinä: Ohjelmakoordinaattorit Anu Lappalainen ja Ira Mattila, Paikka Auki -koordinaatiohanke, Nuorten Ystävät

Tarjoaa: Perustietoa tarvitsevalle työuraansa aloittelevalle valmennus- ja ohjausalan ammattilaisille hyvän valmennuksellisen menetelmän levittämistä.

Työryhmässä esitellään Paikka Auki -hankkeessa kehitetty Jatkopolkujen tukemisen malli. Toimintamalli havainnollistaa, kuinka haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia voidaan tukea ohjauskeskusteluiden avulla.

Jatkopolkujen tukemisen mallin avulla voidaan tunnistaa, millaisessa vaiheessa henkilö on tulevaisuudessa suunnittelussaan, ja valita eri vaiheisiin sopivia ohjauskeskustelun muotoja. Työryhmätyöskentelyn tavoitteena on ryhmäkeskustelujen avulla tuoda esille, miten mallia on mahdollista hyödyntää omassa organisaatiossa.

Tutustu työryhmässä esiteltävään malliin (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

14.30 Iltapäiväkahvit

Klo 15.00

Työryhmäosio II

Työryhmät 4 - 6 (Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä)

Työryhmä 4. Sosiaalinen kuntoutus ja etäohjauksen mallit

Huom! Työryhmä koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joiden kesto on 45 min. / työryhmä.

Suunta Yhdessä
Vetäjinä: Projektityöntekijä Raita Eklund ja projektikoordinaattori Antti Ojasalmi

Tarjoaa: Perustietoa tarvitsevalle työuraansa aloittelevalle valmennus- ja ohjausalan tai ammattilaisille tai kunnan työllisyyspalveluiden työntekijöille valmennuksellisen menetelmän levittämistä.

Työryhmässä työstetään sosiaalisen kuntoutuksen alkuvaiheen palveluihin toimivaa kokonaisuutta. On olemassa ryhmä asiakkaita, jotka eivät sitoudu kuntouttavaan työtoimintaan ja se on mahdollisesti liian raskasta.

Suunta yhdessä -hankkeen on tarkoitus kertoa alkuvaiheen palveluiden kehittämisestä ja käytännön tuloksista mitä on kentältä saatu.

Työryhmässä on ajatus ryhmätöinä luoda malleja erilaisiin palveluihin, sekä pohtia yhdessä mitä ja miten niitä asiakkaille saataisiin käyttöön. Tarkoitus olisi vapaasti jakaa ideoita osallistujien kesken, mitä tarkoittaa alkuvaiheen palvelut. Tule työstämään toimintatapoja yhdessä!

-----------------------

Kuinka toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa etävalmennuksen keinoin
Vetäjinä: Vastaava työhönvalmentaja Kati Pajunen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakas

Tarjoaa: Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä sekä uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiselle sekä työllistämisyksiköiden johdolle.

Nuorten Ystävien Valmennuspaja Mahiksella Jyväskylässä tuotetaan kuntouttavaa työtoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Valmennuspajalla keskiössä ovat asiakkaiden osallisuus, yhteisöllisyys sekä tiivis yksilövalmennus ja nämä elementit tekivät mahdolliseksi toiminnan siirtämisen nopealla aikataululla kokonaan verkossa toteutettavaksi keväällä 2020. Etävalmennus on tuonut mukaan toimintaan uusia asiakkaita ja kesän aikana toimintaa toteutetaan hybridimallina eli etä- ja lähivalmennuksen yhdistelmänä asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Asiakkaat olivat tiiviisti mukana verkkopohjaisen toiminnan kehittämisessä. Työpajassa kokemuksia ja hyviä käytänteitä ovat kertomassa Valmennuspaja Mahiksen vastaava työhönvalmentaja Kati Pajunen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakas.

 

Työryhmä 5. Uudet ohjauksen menetelmät

Taidealan työvalmennus

Vetäjinä: Projektipäällikkö Katriina Rosavaara ja projektisuunnittelija Janette Aho Vertaistaiteilijat-hanke, Aula-työkotien kannatusyhdistys ry

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä valmennus- ja ohjausalan ammattilaisille sekä työllistämisyksiköiden esimiehille.

Työryhmässä esitellään Vertaistaiteilijat-hankkeen (STEA 2018–2020) aikana kehitettyä taidealan työvalmennus -toimintamallia. Vertaistaiteilijat-hankkeen tehtävänä on edistää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työ- ja toimintamahdollisuuksia taidemaailmassa ja työelämässä.
Työryhmässä käydään läpi taidealan työvalmennuksen tavoitteita, prosessia ja sisältöä. Työryhmään osallistuvat saavat kuvan taidealan työvalmentajan monipuolisesta työnkuvasta ja taidealasta toimintaympäristönä. Taidealan työvalmennusta valaistaan case-tapauksin ja yhdessä työryhmän osallistujien kanssa mietitään valmennuksen sisältöä erilaisten taiteilija-asiakkaiden näkökulmasta. Osallistujat voivat tuoda keskusteluun myös omia asiakastapauksiaan.

Työryhmän tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa taidealan työvalmennuksesta, taidealasta toimintaympäristönä sekä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämä- ja ansaintamahdollisuuksista osana päiväaikaista toimintaa.

 

Työryhmä 6. Työllistymisen tuki

Urbaania kasvua Vantaa -yritykset mukaan työllistämiseen
Vetäjinä: Projektikoordinaattori Minna Tuomi, Vantti ja hankeasiantuntija Elina Salo, Vantaan kaupunki työllisyyspalvelut, Urbaania kasvua Vantaa

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä. Työryhmä on suunnattu uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitseville kokeneemmille tekijöille, valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille, työllistämisyksiköiden johdolle ja esimiehille sekä kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Työryhmässä esitellään Urbaania kasvua Vantaa -hanketta työllistämisnäkökulmasta. Case-yritysesimerkkinä työryhmässä toimii Vantti. Vantti on hankepartneri, joka on ollut vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä. Vantti on onnistunut hankkeen myötä luomaan uusia verkostoja ja toimintamalleja työllistymisen tukemiseksi. Uudet toimintamallit ja verkostot ovat merkittävästi lisänneet Vanttiin maahanmuuttajien ja osatyökykyisten työllistymisiä.

Työryhmän tavoitteena on esitellä Vantin esimerkkitapausten kautta näitä toimintamalleja ja jakaa hyviä käytäntöjä keskustellen. Urbaania kasvua Vantaa -toimintamallilla osallistetaan yritykset mukaan työllistymisen tukemiseen.

Lisätietoa: www.urbaaniakasvua.fi ja www.vantti.fi

Klo 16.30 Päivä päättyy

 


 

Torstai 19.11.2020

Klo 8.30  Ilmoittautuminen (vain torstaipäivään osallistuville) ja aamukahvi

Klo 9.00

Yhteinen osio II

Job Shadow Day työnantajayhteistyön muotona

Job Shadow Day on päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Job Shadow Day tulee Irlannista. Vates-säätiö toi tapahtuman Suomeen vuonna 2014 ja on siitä lähtien koordinoinut sitä.

Päivän tarkoituksena on tuoda esille erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon. Job Shadow Day -päivänä pyritään järjestämään onnistuneita kohtaamisia työnantajien ja työn seuraajien välillä. Päivän aikana työn seuraaja pääsee tutustumaan unelmatyöhönsä yhden päivän ajan oikealla työpaikalla ja näkemään, sopisiko työ hänelle.

 • Mikä on Job Shadow Day?
 • Miten Job Shadow Day´ta voi hyödyntää työnantajayhteistyössä?
 • Mitä se antaa työn seuraajalle, ammattilaiselle ja työantajalle?
 • Miten lähden päivään mukaan vuonna 2021?

Osiossa nostetaan vinkkejä ja hyviä kokemuksia päivän onnistuneesta toteutuksesta. Se toteutetaan osana Euroopan eri maissa järjestettävää European Disability Employment Week 2020 -teemaviikkoa, jonka tarkoituksena on tuoda erityistä tukea tarvitsevien osaaminen ja kyvyt esille työhön.

Klo 10.30  Pieni jaloittelutauko ja siirtyminen työryhmiin

Klo 10.45

Työryhmäosio III

Työryhmät 7 - 9 (Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.)

Työryhmä 7. Tukea etäohjaukseen

Älykkäitä välineitä - parempia tuloksia
Vetäjänä: Projektipäällikkö Sonja Haga-Erickson, Datero ry.

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneellekin valmennus- ja ohjaustyössä tai työhallinnossa työskentelevälle asiakastyön ammattilaiselle.

Synnynnäiset lukemisen, kirjoittamisen ja keskittymisen vaikeudet seuraavat henkilön mukana läpi opiskelun, työnhaun ja työuran. Digitalisaatio asettaa kasvavia vaatimuksia itsenäiselle oppimiselle, lukemiselle ja kirjoittamiselle. Jos taustalla on esimerkiksi lukivaikeus, digitalisaatio saattaa uuvuttaa kuuntelemalla oppivan henkilön. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, koska samalla kun digitalisaatio lisää kirjoitetulle kielelle asetettuja vaatimuksia, se antaa oivat työkalut tukeen ja kompensointiin.

Työssäsi tapaat henkilöitä, joilla on näitä vaikeuksia, mutta joko sinä tunnet maksuttomat appsit ja asetukset lukemisen ja kirjoittamisen helpottamiseksi? Tule Älykkäitä välineitä - Parempia tuloksia -hankkeen työpajaan oppimaan miten asiakkaasi, jolla on lukemisen tai kirjoittamisen haasteita voi älylaitteilla kuunnella tekstejä, selkeyttää nettisivuja ja tuottaa omaa tekstiä puhumalla.

Kuulet esimerkkejä maksuttomista ratkaisuista Windows, Android ja Apple-laitteissa. Voit ottaa mukaan oman läppärin tai puhelimen, ja työryhmän aikana opit laittamaan lukemista helpottavia asetuksia kohdalleen. Mahdollisuuksia on paljon!

Lisätietoja: www.datero.fi

 

Työryhmä 8. Uuden ohjauksen menetelmät

Oppimisen taika - sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena
Vetäjinä: Projektikoordinaattori Salla Ancker ja työhönvalmentaja Karoliina Pitkänen,Ammattiopisto Live sekä Maiju Kuivalainen ja Topi Hurtig, Sirkus Magenta

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä kokeneillekin valmennus- ja ohjausalan ammattilaisille.

Sosiaalinen sirkus on toimintaa, jossa sirkus toimii välineenä oppimiseen ja oivaltamiseen. Sirkus sopii erilaisille ryhmille ja yksilöille ikään, toimintakykyyn tai tuen tarpeeseen katsomatta. Yhteisöllisyys, erilaisuus ja erityisyys ovat sirkuksen parissa juhlittuja asioita. Sirkuksessa vahvistuvat onnistumisen kokemukset sekä työelämässäkin tärkeät taidot, kuten vuorovaikutustaidot, oman osaamisen näkyväksi tekeminen sekä epäonnistumisen sietokyky.

Työryhmässä tutustutaan toiminnallisesti sirkusmenetelmien mahdollisuuksiin ohjaus- ja valmennustyössä. Lisäksi kokeillaan kaikille avointa Oppimisen taika- mobiilipeliä. Tule saamaan uusia ideoita ja toimintatapoja valmennustyöhösi!

Työryhmään ovat tervetulleita kaikki riippumatta aiemmasta kokemuksesta. Työryhmän järjestää Oppimisen taika - Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena (ESR 2019-2021).

 

Työryhmä 9. Valmentajan rooli ja asema työnantajayhteistyössä

Huom! Työryhmä koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joiden kesto on 45 min. / työryhmä.

Mistä lakiasioista minun olisi hyvä olla tietoinen valmentajana?
Vetäjänä: Asiantuntija Teppo Rautjärvi, Vates-säätiö sr

Tarjoaa: Lakituntemuksen levittämistä vuorovaikutteisesti ja keskustelemalla valmennus- ja ohjaustyön ammattilaisille

Työryhmä on keskustelufoorumi erityisesti valmennus- ja ohjaustyön ammattilaisille heidän asiakastyössään kohtaamien lainsäädäntöön liittyvien asioiden pohtimiseksi. Työryhmä ei anna yksityiskohtaisia ja sitovia kannanottoja ja vastauksia valmentajien työssään kohtaamien lakiongelmien ratkaisemiseksi.

Työryhmä on vuorovaikutteinen ja keskusteleva, ja toivottavaa on, että kukin työryhmään osallistuva pohtisi jo etukäteen ongelmaa tai pulmaa, jonka on asiakastyössään kohdannut ja tuo tämän mukanaan työryhmätyöskentelyyn.

-----------------------

Puuttuva Pala - Tuetun keikkatyön malli
Vetäjinä: Projektipäällikkö Ulla Vehkaperä Metropolia AMK ja projektivastaava Katja Multanen ESKOT ry

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä valmennus- ja ohjausalan ammattilaisille, työllistämisyksiköiden esimiehille ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoille.

Työpajassa hiotaan yhdessä Puuttuva Pala -hankkeessa kehitettävän Tuetun keikkatyön mallin kriittisiä pisteitä: Käsitellään keikkojen välittämisen prosessia ja työnantajayhteistyöstä.

Tutustutaan keikkatöiden ominaispiirteiden tunnistamiseen ja keikalle lähtijän valmennuspakettiin sekä perehdytyksen kriteereihin. Pohditaan yhdessä keikkatyön hyötyjä ja eettisiä näkökulmia. Käsitellään keikkojen välittämisen prosessia ja työnantajayhteistyöstä.

Klo 12.15  Lounas

Klo 13.15

Yhteinen osio III

Työmarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja osaamispohjainen työnvälitys työnantajayhteistyön tukena: Case ForeAmmatti
Kaupallinen johtaja Jukka Suontausta, Foredata Oy

 • Tulevaisuuden työmarkkinat ja mitkä työmarkkinat ihminen kohtaa?
 • Miten osaamista voi tunnistaa ja kartoittaa ihmisen kanssa suhteessa työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen?
 • Miten analysoin oman alueeni työmarkkinatilannetta, missä työpaikat ovat?
 • Osaamispohjainen työnvälitys osana työantajayhteistyötä.

ForeAmmatti on verkkopalvelu, jonka tuella voi mm. tunnistaa alueellisia työmarkkinoita ja niiden vaikusta asiakkaan kohtaamaan tilanteeseen sekä palvelutarpeeseen. Palvelu on tarkoitettu kaikkien asiakkaiden ja asiantuntijoiden käyttöön koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheissa.

Klo 15.00

Päätössanat ja -kahvi

Klo 15.30 Seminaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.