Työllistämisen kehittämispäivät
   Helsinki 14. - 15.11.2018
 


Yhteistyökumppani Helsingissä:


Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
puh. 045 676 5473

kehittämispäällikkö Jukka Lindberg
jukka.lindberg(at)vates.fi
p. 040 541 9493

Työllistämisen kehittämispäivät

Aika:  21.-22.3.2018 Kokkola

Aika: 14.-15.11.2018 Helsinki

 


Tänä vuonna Vates-säätiön vuoden 2018 Työllistämisen kehittämispäivät järjestettiin 21.-22.3.2018 Kokkolassa, jossa yhteistyökumppanina oli Kokkotyö-säätiö ja 14. - 15.11.2018 Helsingissä, yhteistyökumppanina Aula-työkoti.

Kaksipäiväinen seminaari tarjoaa sisältöä ajankohtaisista erityisryhmien työllistämisen kysymyksistä monipuolisesti työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimiestasolle, valmennushenkilöstölle sekä kuntien ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville. Päivien ohjelmassa on yhteisiä ajankohtaisiin teemoihin painottuvia kokonaisuuksia sekä monipuolinen tarjonta asiantuntijaryhmiä, joissa alan henkilöstö voi kehittää vuorovaikutteisesti oman työnsä sisältöjä.

Päivien kohderyhminä ovat mm.

  • Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit)
  • Työllistämisyksiköiden johto / esimiehet
  • Monipalvelukeskusten työntekijät
  • Työllistämisprojekteissa työskentelevät
  • Työhallinnossa työskentelevät
  • Kunnan työllisyyspalveluiden työntekijät
  • Vammaisjärjestöjen asiantuntijat
  • Järjestösektorin toimijat
  • Muut heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä kiinnostuneet

Lisätietoja:
Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen (at)vates.fi
045 676 5473

Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg
jukka.lindberg (at) vates.fi
040 541 9493