Työllistämisen kehittämispäivät
   Kokkola 21. - 22.3.2018
   Helsinki 14. - 15.11.2018
 


Seminaarin ohjelma (pdf)

Kehittämispäivien etusivulle

Päivien kohderyhminä ovat mm.
• Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit)
• Työllistämisyksiköiden johto / esimiehet
• Monipalvelukeskusten työntekijät
• Työllistämisprojekteissa työskentelevät
• TE-hallinnon työllisyysasiantuntijat
• Kunnan työllisyyspalveluiden työntekijät
• Vammaisjärjestöjen asiantuntijat
• Järjestösektorin toimijat
• Muut heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä kiinnostuneet

Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
puh. 045 676 5473

kehittämispäällikkö Jukka Lindberg
jukka.lindberg(at)vates.fi
p. 040 541 9493

Työllistämisen kehittämispäivät Kokkolassa

Aika: ke-to 21. - 22.3.2018
Paikka: Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola
Ilmoittautuminen:  Ilmoittautumissivulle

Kevään Työllistämisen kehittämispäivät rantautuu kauniin Pohjanlahden rannalle Kokkolaan. Luvassa ainulaatuisia luentoja ja peräti 14 työryhmää, joista valitset itsellesi sopivimmat aiheet. Torstaiaamulla pääset mukaan maakunta- ja kuntapäättäjille järjestettyyn vaikuttamistilaisuuteen. Järjestöt ovat tärkeä kumppani työllistämisessä myös uudistuksen jälkeen!

Työryhmissä asiantuntijat eri puolelta Suomea esittelevät hyviä työllistämisen malleja. Lisäksi kuullaan kokemuksia, miten välityömarkkinoilla voida tehdä palvelumuotoilua. Työryhmistä yksi on ruotsinkielinen.

Kehittämispäivät järjestään yhteistyössä Kokkotyö-säätiön kanssa.

Ohjelma keskiviikko 21.3.2018

9.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 10.30

Tervetulosanat

Avauskeskustelu
Toimitusjohtaja Ronnie Djupsund, Kokkotyö-säätiö
Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila ja Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia

Esitys: MOVA Oy
Sormus-hankkeen teatteripaja, Kokkotyö-säätiö

Avauspuhe
Psykiatrinen työ mahdollisimman lähellä arkea. Työtä osallisuuden ja työllisyyden edistämiseksi.
Palvelualuejohtaja, Ulla Aspvik, TtT, psykoterapeutti, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä - Soite

12.00   Lounas

klo 13.00

Rinnakkaistyöryhmät 1 -4

(Valitse yksi työryhmä)

Työryhmä 1. 
Valo-valmennus -ammatillisia tutkintoja työvalmennuksessa
Vetäjänä projektipäällikkö Ari Reunanen, VaVa-hanke

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja on uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä.

Työryhmässä esitellään ilmainen Valo-valmennus -toimintamalli, jonka avulla erilaisissa työllistämistoimenpiteissä ja eri statuksilla olevat asiakkaat voivat valmentautua suorittamaan ammatillisia tutkintoja työvalmennuksen aikana.

Työryhmässä kerrotaan, miten Valo-valmennus käytännössä toimii ja millaisia kokemuksia sekä tuloksia siitä on lähivuosien aikana lukuisien eri organisaatioiden käytössä saatu. Lisäksi esitellään tapoja ottaa toimintamalli käyttöön erilaisissa ympäristöissä hyödyntäen olemassa olevia resursseja vaikuttavamman työvalmennuksen aikaansaamiseksi.

   


                                          

Työryhmä 2.      
Vertaismentorointivalmennus työpajoilla
Vetäjinä projektipäällikkö Katja Kumpulainen ja projektityöntekijä Anna Korhonen, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja kokemusasiantuntijuuden toimintamallin levittämistä ja esittelyä

Työryhmässämme haluamme jakaa TUTTU-6Aika -hankkeessamme kehittämämme mentorointivalmennuksen oppeja sekä esitellä vertaismentorointioppaan, jonka julkaisemme keväällä ja joka on kaikkien saatavilla sähköisenä versiona.

Mentorointivalmennus kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille alkoi projektin omana toteutuksena ja kokeiluna. Palvelu on asiakaslähtöinen ja idea sen tarpeesta nousi asiakkailta Tulevaisuuspajoissa. Tulevaisuuspajojen avulla sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita sekä palveluntuottajia osallistettiin palvelujen kehittämiseen. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kanssa tuli ilmi eräänlainen "kohtaanto-ongelma". Työpajan aloittava uusi asiakas oli vähän eksyksissä ja kokeneempi pajalainen ei välttämättä löytänyt omaa rooliaan tai mielekästä tekemistä. Tähän ongelmaan haluttiin vastata mentorointivalmennuksella. Päätettiin tarttua asiakkaan esittämään ideaan ja pyydettiin asiasta kiinnostuneita työpajoja mukaan. Yhteistyössä kehitettiin lyhyt mentorointivalmennus, johon liittyi käytännön vertaismentoroinnin pilotointi työpajoilla.

Projekti teki mentoroinnin järjestelmälliseksi ja näkyväksi toimintamalliksi. Mentorointivalmennus teki puolestaan näkyväksi yksilön hiljaista tietotaitoa ja osaamista käytännössä sekä vahvisti osallistujien itsetuntemusta ja siten yksilöllisiä työllistymisvalmiuksia. Osallistujat saivat opintopisteitä ja pystyivät valmennuksen aikana aidosti vaikuttamaan palvelun sisältöön oman tavoitteensa mukaisesti sekä edelleen kehittämään palvelua. Valmennus sisälsi mm. ryhmätapaamisia, yksilö- tai parityöskentelyn ohjausta työpajalla sekä henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan. Valmennuksen pohjalta syntyi vertaismentorointiopas, joka on tarkoitettu ensisijaisesti työpajoille, työpajaohjaajille ja vertaismentoreille. Tule kuulemaan, olisiko tästä toimintamallia omaan organisaatioosi!                                       


Työryhmä 3.
Alueellista yhteistyötä rakentamassa – huomioita, ajatuksia Vates-säätiön Keko-kehittämisen koordinaatiohankkeesta
Vetäjänä hankepäällikkö Mari Toivonen, KeKo-hanke, Vates-säätiö sr

Tarjoaa: Kokemuksia ja alueellisia yhteistoiminnan malleja

Keko-hanke on STEAn rahoittama hanke, joka on käynnistynyt vuonna 2017 ja se kestää vuoden 2019 loppuun asti. Hankkeessa lisätään alueellista yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kanssa. Tavoite on turvata järjestöjen elinvoimaa, jotta myös osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevat palvelut säilyvät eri puolella Suomea. Keko-hanke on tavannut lukuisia eri toimijoita eri puolilla Suomea ja lähtenyt käynnistämään yhteistyöverkostoja. Alueelliset erot näkyvät, mutta toisaalta järjestöt kamppailevat hyvin samanlaisten haasteiden edessä tulevien muutosten keskellä. Työryhmässä esitellään huomioita eri puolilta Suomea järjestökentän näkökulmasta. Miten eri tavalla yhteistyötä on lähdetty rakentamaan yhteistyöverkostoissa ja mihin meidän kannattaisi kiinnittää huomiota tulevaisuuden muutoksissa. Tule saaman ideoita ja keskustelemaan, miten oman alueen yhteistyötä voisi rakentaa siten, että erityistä tukea tarvitsevien työllisyyspalvelut on saatavilla ja järjestöjen osaaminen on huomioitu palveluiden tuottajina.                                                


Työryhmä 4. 
”Haluan tehä sitä mitä ossaan.” Itsensä työllistämisen mahdollisuudet vammaisten ja osatyökykyisten työelämäosallisuuden lisäämisessä

Vetäjänä projektikoordinaattori Vesa Karjalainen ja kokemusasiantuntija, Yritystä!-hanke, Nuorten Ystävät ry 

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja on valmennuksellisen menetelmän levittämistä ja esittelyä

Mitkä ovat itsensä työllistämisen mahdollisuudet vammaisten ja osatyökykyisten työelämäosallisuuden lisäämisessä? Voiko toimintarajoitteinen työllistää itsensä? Mitkä ovat estäviä tekijöitä? Miten tuetaan asiakkaita itsensä työllistämisen (yrittäjyyden) polulle? Miten kohdata asiakas, joka haluaa työllistää itsensä?

Työryhmässä tuodaan käytännönläheisesti esille kokemuksia siitä, miten vammaisia ja osatyökykyisiä on tuettu työllistämään itsensä. Mukana on kokemusasiantuntija, joka kertoo omasta yrittäjyydestään. Työryhmässä haastetaan ajattelemaan kokonaisuutta uudesta näkökulmasta. Meillä on valtavasti piilossa olevaa osaamista ja tekeviä, ahkeria ja tunnollisia ihmisiä – miten siis luomme uusia mahdollisuuksia hyödyntää heidän osaamistaan? Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan!

14.30  Iltapäiväkahvit

klo 15.00

Rinnakkaistyöryhmät 5 - 8

Työryhmä 5.
Työkaluja erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen!
Vetäjänä työelämäasiantuntija Jari Keisu, Ammattiopisto Luovi

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle työntekijälle

Työllistymisen edistämiseksi tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukea. Ammattiopisto Luovissa on käytössä työanalyysi, jonka avulla kartoitetaan työpaikalta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia tehtäviä niin työpaikalla oppimisen näkökulmasta kuin työllistymisen näkökulmasta. Lisäksi työyhteisöjä varten on suunniteltu sisältöjä, joiden avulla työyhteisö saa tietoa ja käytännön ohjeita niin työllistämiseen, työntekijän perehdyttämiseen kuin ohjaamiseen ja uuden työntekijän vastaanottamiseen. Lisäksi työnantajaa varten on kehitetty malli ja tuki, jonka avulla erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisen vaikutuksia arvioidaan useammasta näkökulmasta. Näitä työkaluja pyritään hyödyntämään myös työpaikkaohjaajakoulutuksessa.


Työryhmä 6.
Neuropsykiatriset häiriöt ja polut työelämään
Vetäjinä työhönvalmentajat Sari Miettinen ja Johanna Trast, Autismisäätiö

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja on hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä

Suomessa noin 5-7 % väestöstä on esimerkiksi autismikirjon häiriö, adhd, add, sli tai muu tarkemmin määrittelemätön neurokirjon ominaisuus. Ilmenemismuoto on yksilöllinen ja työllistymisen polulla on monia haasteita, jotka johtavat tarpeettomasti ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen ja ulkopuolisuuteen työelämästä. Tämä ilmiö on Suomessa usein joko heikosti tunnistettu tai tarpeisiin vastaavat palvelut ovat rakentumatta.

Työryhmässämme käsitellään seuraavia teemoja:
Mitä tarvitaan onnistuneisiin työelämäpolkuihin neuropsykiatrisille asiakkaille? Millaisia onnistumistarinoita on jo rakennettu? Mitä voimme oppia jo toimivista hyvistä käytänteistä Uudenmaan TE- toimiston neuropsykiatristen henkilöiden työhönvalmennuksesta, Pirkanmaan TYPO-hankkeesta sekä muista neurokirjon yksilölliset tarpeet huomioivista palveluista, kuten ammatillisesta kuntouksesta?

Millaisia hyviä käytänteitä tai palvelupolkuja löytyy sinun alueeltasi? Millaisia kehittämistarpeita tunnistetaan? Tule keskustelemaan ja päivittämään osaamistasi aiheesta Autismisäätiön työllistymispalveluiden asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa!


Työryhmä 7. 
Palvelumuotoilua työllisyyspalveluille – case työpankki Arbeetti

Vetäjinä toimitusjohtaja Jere Saarela, Taitokunto Oy / työpankki Arbeetti ja kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö (PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä –hanke /ESR)

Tarjoaa: Käytännön esimerkin siitä, miten palvelumuotoilun prosessia ja erilaisia työkaluja voidaan hyödyntää työllisyyspalvelun kehittämisessä.

PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä ESR–hankkeessa on raumalaisen Taitokunto Oy:n työpankki Arbeetin ja Vates-säätiön yhteistyöllä sovellettu palvelumuotoilun menetelmiä Arbeetin toimintamallin ja palvelutuotteiden optimoimiseen. Tavoitteena on ollut kehittää malli, joka olisi paitsi taloudellisesti kannattava, myös helposti ohjattava, toiminnan laajuuden suhteen joustava sekä monistettava. Ennen kaikkea tuloksena ovat palvelutuotteet, jotka ovat eri osapuolille selkeitä ja helposti kommunikoitavia.

Työryhmässä pääset kuulemaan kehittämistyön erittäin tuoreita tuloksia ja pohtimaan mallin käytettävyyttä omien palvelujesi kehittämiseen.

                                           


Työryhmä 8.
Osuuskunta osatyökykyisen työllistymisen polulla
Vetäjinä hanketyöntekijä Maarit Kumpulainen ja tiimivalmentaja Mikko Kurkinen, Osallisuutta osuuskunnista -hanke

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja on uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä

Osallisuutta osuuskunnista ESR-hankkeen aikana on luotu osatyökykyisten työllistymisen tueksi osuuskuntamalli. Osuuskunnissa osatyökykyiset voivat työllistyä osa- tai kokoaikaisesti. Osuuskunnan toiminnassa mukana oleminen lisää myös yksilön osallisuutta ja hyvinvointia.

Työryhmässä pääset kuulemaan osuuskunnan mahdollisuuksista osatyökykyisen työllistymisen polulla. Lyhyen alustuksen jälkeen ideoimme yhdessä keskustellen ja ryhmätöitä tehden kuinka osuuskunta-ajatusta voit soveltaa omassa työssäsi.                                                        

klo 16.30 - 17.30

Pop up -myymälä kaupungintalon lämpiössä

Eri työllistämisyksiköiden tuotteita ja toimintaa esillä – tuotteita myös mukaan ostettavina!

klo 19.00 - 21.00

Iltatilaisuus verkostoitumiseen

Paikka: Original Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola

  • Salaattibuffet ja pientä ohjelmaa
  • Vapaamuotoista seurustelua

 

 

Ohjelma torstai 22.3.2018

8.30  Aamukahvi, ilmoittautuminen ja Pop up -myymälät

klo 9.00

Vaikuttamistilaisuus - työllistämistä yhteistyöllä tuloksellisesti

Miksi tarvitaan järjestöjen työllisyyspalveluja? Entä miten rakentuvat tulevaisuuden palvelut? Kokkolan seudun poliittisia ja virkamiesvaikuttajia mukana pohtimassa.

Toimialan vaikuttavuus
Johtaja Jaana Pakarinen, Vates-säätiö sr

Alueellisen yhteistyön rakentaminen välityömarkkinatoimijoiden kanssa
Johtaja Jaana Jääheimo, TITRY ry

Julkiset hankinnat työllistämisen tueksi
Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr

klo 11.00

Rinnakkaistyöryhmät 9 - 10

Työryhmä 9.
Välityömarkkinoiden yhteistyöpaja: myynti, markkinointi, verkkokauppa!
Vetäjinä toimitusjohtaja Jere Saarela, Taitokunto Oy ja kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr

Tarjoaa: Yhteiseen työskentelyyn perustuvan työpajan, jossa pyritään kehittämään toimintamalli välityömarkkinatoimijoiden kaupalliselle yhteistyölle yleisesti ja verkkokaupalle erityisesti.

Työryhmä on tarkoitettu erityisesti esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työnantaja - esimerkiksi työllistämisyksikkö tai sosiaalinen yritys – tuottaa myytäviä tuotteita. Työryhmässä käydään läpi toimijoiden kapupallisia yhteistyömalleja keskittyen verkkokaupan rakentamiseen ja kehittämiseen.


Työryhmä 10.
Ammatillisen koulutuksen reformi valmennuksen ja ohjauksen näkökulmasta
Vetäjänä: Asiantuntija Seija Eskola, JAMK - Ammatillinen opettajakorkeakoulu,
puheenjohtajana kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

Työryhmässä pohditaan, mitä haasteita ja mahdollisuuksia ammatillinen koulutusreformi tuo erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen. Miten ohjaus ja tuki taataan sekä järjestetään yhteistyössä työnantajaa kuunnellen ja häntä tukien? Työryhmässä on aiheesta alustus, jonka jälkeen teemoja pohditaan ryhmätöinä oman työn arkeen peilaten.

Työryhmä toteutetaan etäyhteydellä.

 

12.00  Lounas

Klo 13.00

Rinnakkaistyöryhmät 11 - 14

Työryhmä 11.     
Miten arvioida marginaalissa olevan työkykyä? Kuka kelpaa työllistymispalveluiden asiakkaaksi?

Vetäjinä tutkimuspäällikkö Päivi Rainò ja projektipäällikkö Tanja Tourunen Silta-Valmennusyhdistys ry

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja on uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä

Työryhmässä keskustellaan työelämän marginaaliin ajautuneiden työllistymisen esteistä ja mahdollisuuksista purkaa näitä kahden Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoiman hankkeen kokemusten pohjalta.

Sosiaali-ja terveysministeriön rahoittaman Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman (2017-2020) alueellisissa kehittämishankkeissa on tarkoitus vahvistaa niiden työikäisten työelämävalmiuksia, joiden toimintakyky on erilaisista sosiaalisista tai terveydellisistä syistä laskenut tai vaarassa laskea. Kehittämisen yhtenä painopisteenä on löytää järjestötyöhön soveltuva validi mittaristo toiminta- ja työkykyä mittaavien interaktiivisten ohjelmien kirjavasta joukosta. Kansainvälisen VIERTO (vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osalliseksi) -yhteishankkeen (2017-2020) tavoitteena on puolestaan luoda rikostaustaisille kokonaisvaltaiseen tukeen ja vahvasti työllistymiseen tähtäävään valmennukseen perustuva yhteistyömalli mm. vankilan ja avointen palvelujen yhteistyötä kehittämällä.

Esityksissä kuvataan työllistymiseensä erityistä tukea tarvitseville tarjolla olevien palveluiden puutteita ja asiakasohjauksen kipupisteitä. Työryhmään toivotaan osallistujiksi mm. työllistymispalveluiden asiantuntijoita ja vankien parissa työskenteleviä ammattilaisia, joiden kanssa yhdessä keskustellen nostetaan esiin mahdollisia ratkaisumalleja tämänhetkisiin palvelujärjestelmän ongelmakohtiin. 

                                     


Työryhmä 12.
Sosiaalinen vahvistuminen tie työelämään

Vetäjinä palveluesimies Maria Joona, kehittämispäällikkö Lea Nikula ja 1-2 kokemusasiantuntijaa, Nuorten Ystävät ry

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja on hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä

Nuorten Ystävillä on Pohjois-Suomessa useita matalan kynnyksen paikkoja (Klubitalot) ja kuntouttavaa työtoimintaa tuottavia Valmennuspajoja. Työryhmässä esitellään tuloksia ja vaikutuksia, joita osallistavalla ja yhteisöllisellä toimintamallilla on saavutettu. Esimerkein kerrotaan ja keskustellaan siitä, miten yksilöllinen kohtaaminen (dialogisuus) ja rinnalla kulkeminen on mahdollistunut näissä yhteisöissä. Toiminnassa mukana olleiden henkilöiden mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin tekoihin, sosiaalinen vahvistuminen ja kuulluksi tuleminen ovat keskeisiä teemoja matkalla kohti omia tavoitteita työtä ja opiskelua.

Työryhmässä on mukana kaksi kokemusasiantuntijaa kertomassa omaa tarinaansa ja toiminnan vaikutuksia heidän elämän laadullisiin tekijöihin.


Työryhmä 13. 
Erfarenheter och reflektioner av att anställa ung arbetssökande person inom ramen för Platsen är ledig-bidraget
Vetäjinä toiminnanjohtaja Mette Strauss ja järjestöapulainen Catharina Herlin KRAN r.f.

Tarjoaa: Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä

För den som länge har varit arbetssökande, dessutom i kombination med missbruk och/eller psykisk ohälsa, kan det svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. I workshopen delar vi med oss av våra erfarenheter av att anställa unga personer i åldern 18-29 år inom ramen för Platsen är ledig-bidraget beviljat av STEA. För många arbetssökande unga kan det vara en stor omställning att igen komma in i arbetslivet. Ofta handlar det om en lång frånvaro från arbetslivet som gör att man saknar nätverk och referenser, inte vet vad man ska skriva i sitt CV, känner osäkerhet inför hur man söker ett jobb och inte har någon uppdaterad arbetserfarenhet.

Workshopens målsättning är att belysa hurdant stöd som är viktigt för att den unga ska trivas och stanna kvar på arbetsplatsen men också att motivera deltagarna i den att modigt söka olika bidrag för att anställa arbetssökande personer som står utanför arbetslivet. I workshopen deltar KRAN:s Platsen är ledig-anställda Catharina Herlin med egna reflektioner.

I workshopen beskrivs inledningsvis kort Platsen är ledig-bidraget av KRAN:s verksamhetsledare Mette Strauss, sedan fortsätter Catharina Herlin och berättar om hur hon kom till KRAN tack vare bidraget. Därefter diskuteras i grupper t ex olika faktorer som kan underlätta omställningen till arbetslivet och nya arbetsuppgifter efter långvarig arbetslöshet. Hur känns det att komma in i arbetslivet igen efter en längre tid av arbetslöshet? Vad kan man på arbetsplatsen göra för att motivera och stöda en person att ta sig an nya och okända arbetsuppgifter? Avslutningsvis presenterar grupperna sina slutsatser för varandra. Dessa sammanfattas skriftligt och kombineras med våra erfarenheter och skickas senare efter dagarna till deltagarna.        

                                         


Työryhmä 14.
Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa – tehoja yritysyhteistyöhön
Vetäjinä työkykykoordinaattorit Maria von Bonsdorff ja Anja Anttila Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa -Työkykykoodinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistämisen edistämisessä ESR-hankkeesta

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle ja on hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä

Tiedätkö miten työkyvyttömyysmaksuluokat voivat vaikuttaa työllistämiseen? Millaisia palveluita on tarjolla rekrytointiriskejä madaltamaan? Mitä ja miten näitä seikkoja voit ottaa huomioon yhteistyössä työnantajan kanssa? Miten voisin oivalluttaa työnantajaa pohtimaan osatyökykyistä osaavana työvoimana? Työpajassa käydään läpi osatyökykyisten työllistämiseen liittyviä keskeisiä asioita työnantajan näkökulmasta, pohditaan pulmatilanteita ja jaetaan onnistuneita kokemuksia yritysyhteistyössä.

Työpajassa jaetaan käytännön kokemuksia sekä pohditaan tilanteita uusimpien selvitysten ja raporttien pohjalta.

14.30 Iltapäiväkahvit

klo 15.00

Tilaisuuden päätöspuheenvuorot

Puheenvuorot nostavat työhyvinvoinnin teemaa ammattilaisen omasta ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.Työhyvinvointiin panostus on osa ammattilaisuuden tukemista.

Miten johdan omaa työhyvinvointiani ammattilaisena?
Ihmistyö vaatii osaajaltaan paljon niin johtamisen kuin arjen valmennuksen näkökulmasta. Usein jaamme tietoa ja hyviä käytäntöjä, mutta miten on oman työhyvinvoinnin johtamisen ja huolehtimisen kanssa? Lopetuspuheenvuorot nostavat työhyvinvoinnin teemaa ammattilaisen omasta ja työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta. Työhyvinvointiin panostus on osa ammatillisuuden tukemista.

Katse kohti itseä
Yrittäjä Virpi Hoffrén, Tähtiterveys

Virpi Hoffrén on toiminut v. 2005 hyvinvointialan yrittäjänä. Oma työuupumus siivitti hänet vaihtamaan työnsä lempeämpiin hoitomuotoihin, jossa painopiste on ihmisten hyvinvoinnissa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Virpin Tähtiterveys-yritys tarjoaa monipuolisia ihmisen hyvinvointia tukevia hoitoja.

Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta
Henkilöstöpäällikkö Elina Seppä-Jokela, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

klo 16.00

Tilaisuus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin