Työllistämisen kehittämispäivät
   Helsinki 14. - 15.11.2018
 


Yhteistyökumppani Helsingissä:


Seminaarin ohjelma (pdf)

Kehittämispäivien etusivulle

Päivien kohderyhminä ovat mm.
• Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, yksilö- ja uravalmentajat, työkykykoordinaattorit)
• Työllistämisyksiköiden johto / esimiehet
• Monipalvelukeskusten työntekijät
• Työllistämisprojekteissa työskentelevät
• TE-hallinnon työllisyysasiantuntijat
• Kunnan työllisyyspalveluiden työntekijät
• Vammaisjärjestöjen asiantuntijat
• Järjestösektorin toimijat
• Muut heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä kiinnostuneet

Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
puh. 045 676 5473

kehittämispäällikkö Jukka Lindberg
jukka.lindberg(at)vates.fi
p. 040 541 9493

Työllistämisen kehittämispäivät Helsingissä

Aika: ke-to 14. - 15.11.2018
Paikka: Aluekeskus Oltermanni, Oltermannintie 8, Helsinki
Ilmoittautuminen:  Ilmoittautumissivulle

Kaksipäiväiset seminaarit tarjoavat sisältöä ajankohtaisista erityisryhmien työllistämisen kysymyksistä monipuolisesti työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimiestasolle, valmennushenkilöstölle sekä kuntien ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville. Päivien ohjelmassa on yhteisiä ajankohtaisiin teemoihin painottuvia kokonaisuuksia sekä monipuolinen tarjonta asiantuntijaryhmiä, joissa alan henkilöstö voi kehittää vuorovaikutteisesti oman työnsä sisältöjä.

Työryhmissä asiantuntijat eri puolelta Suomea esittelevät hyviä työllistämisen malleja. Lisäksi kuullaan kokemuksia, miten välityömarkkinoilla voida tehdä palvelumuotoilua.

 

Ohjelma keskiviikko 14.11.2018

9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 10.00

Tervetulosanat

Osio 1. Rakenteiden uudistuminen - osatyökykyisille väyliä työelämään

OTE-kärkihankkeiden alustavat tulokset ja suuntaviivat tuleviin maakuntiin
Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto

Ammatillisen koulutuksen reformi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta
Opetusneuvos Kaisa Räty, Opetushallitus

Osatyökykyisten työmarkkinatilanne ja työllistymispalvelut
Johtaja Tuija Oivo, TEM

12.00   Lounas

klo 13.00

Osio 2. Työryhmätyöskentely

Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Työryhmä 1.
Järjestöt ja vaikuttaminen
Vetäjinä:
hankepäällikkö Mari Toivonen ja viestintävastaava Tiina Jäppinen, Vates-säätiö sr

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle tekijälle työryhmän vaikuttamisen teemoista ja toimintamalleista.

Miten turvaamme järjestöjen elinvoiman myös tulevaisuudessa? Miksi on tärkeää vaikuttaa nyt ja keneen kannattaa vaikuttaa? Maakuntavaalit lähestyvät ja on entistä tärkeämpää miettiä oman järjestön ydinviestiä, jotta järjestöjen tekemä tärkeä työ huomioidaan. Kannustamme järjestöjä yhdessä paikallisesti tarttumaan yhteistyöhön ja vaikuttamaan tuleviin päätöksentekijöihin. Toisaalta myös kunnan elinvoiman näkökulmasta järjestöt ovat keskeinen kumppani ja siinäkin työssä tarvitaan vaikuttamista.

Työryhmässä esitellään hyviä toimintamalleja erilaisista järjestöjen vaikuttamismalleista hyödyntäen mm. Vates-säätiön Keko-kehittämisen koordinaatio hankkeen havaintoja eri puolilta Suomea. Työryhmässä käydään läpi vaikuttamisen polku eli miten edetä oman järjestön vaikuttamistyössä. Toivomme työryhmän osallistujilta myös omia hyviä vinkkejä, miten olette tehneet vaikuttamistyötä. Työryhmässä käydään läpi osallistujien hyviä toimintamalleja ja ideoita.

Vates-säätiön Keko -kehittämisen koordinaatio hanke on STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa keskeistä on yhteistyön lisääminen maakunnallisesti järjestöjen ja muiden tuetun työllistämisen palveluiden kanssa. Lisäksi työryhmässä hyödynnetään Vates-säätiön jo päättynyttä Tiedolla vaikuttaminen -hanketta, jonka tavoitteena on ollut edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työmarkkina-asemaa viestinnän keinoin.


Työryhmä 2.
ESR- Luontopolku työhön -hanke
Vetäjänä:
vastaava työvalmentaja Marianne Pakola, Sininauhaliitto ry

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä lähinnä kehittämis- tai hanketyötä tekeville tai työllistämisprojekteissa työskenteleville.

ESR- Luontopolku työhön -hankkeessa kehitetään työllistymisen edellytyksiä vahvistavaa ja työelämään valmentavaa työtoimintaa, jossa huomioidaan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan paraneminen suotuisaa ympäristöä ja green care menetelmiä hyödyntäen. Työryhmässä saat kuulla valmentavasta työtoiminnasta ja sen toteutuksesta. Voisitko sinä hyödyntää vastaavanlaista toimintatapaa omassa työssäsi?

Hanke toteutetaan Helsingissä, Skatan tilalla, jossa on remontti- ja kiinteistöhuollon sekä puutarha- ja viheralueiden huollon sekä eläintenhoidollisia työtehtäviä. Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat ja työllistymisen edellytyksiin vahvasti tukea tarvitsevat. Skatan tilalla toimintaa kehitetään muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.


Työryhmä 3.
Tuetun työn työhönvalmennuksen kehittämisen suuntia: työhönvalmennus, työnhakijoiden vertaisvalmennus ja työnantajakontaktointi
Vetäjinä:
tutkija, FT, dosentti Katariina Hakala ja asiantuntija Simo Klem, Kehitysvammaliitto ry

Tarjoaa: Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden toimintamallin levittämistä ja esittelyä työllistämisyksiköissä esimiestyötä tekeville ja kunnan työllisyyspalveluiden työntekijöille.

Työryhmän jäseniä kutsutaan keskustelemaan ja ideoimaan erityisesti sitä, miten kehitysvammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien ryhmien työllistymisen tukikäytäntöjä voitaisiin kehittää edelleen niin, että yleisiin palveluihin saataisiin yksilöllisesti, tuen tarpeeseen perustuen räätälöity, jatkuvan tuen mahdollistava työhönvalmennus, jossa keskitytään niin työnhakijan, työnantajan kuin työyhteisönkin tarpeisiin kumppanuuksia rakentaen.

Keskustelun alustukseksi esitellään Palkkaa mut -hankkeen (STEA 2017 - 2018) kokemuksia ja työskentelytapoja. Hankkeessa työskentely on vakiinnutettu kolmeen toisiaan tukevaan toimintalinjaan, jossa keskeisenä lähtökohtana on kehitysvammaisen työnhakijan työunelmat ja työllistymistavoite. Työnhakijan tukeminen, valmentaminen ja rohkaiseminen on mallinnettu kolmeen toimintalinjaan: 1. oikea-aikainen ja aktiivinen työhönvalmennus 2. työnhakijoiden vertaistoiminta 3. työnantajakontaktointi. Työryhmässä osallistujat kutsutaan keskustelemaan siitä, miten mallinnus soveltuu yleiseksi palveluksi.


Työryhmä 4.
Duunikylä-verkkoalusta työllistymisen tukena
Vetäjänä:
työhönvalmentaja Kristiina Kauranen, Hyria säätiö

Tarjoaa: Tutustumista osatyökykyisten työllistymistä edistävään pelillistettyyn alustaan erityisesti valmennus- ja ohjaustyötä tekeville, opettajille ja kouluttajille, opoille

Työryhmässä tutustutaan Duunikylä-alustaan. Jokainen osallistuja pääsee luomaan omat tunnukset ja testaamaan peliä. Alustalta löytyy tehtäviä liittyen työnhakuun, hygienia- ja työturvallisuusasioihin sekä työelämän pelisääntöihin. Lisäksi alustalla voi tutustua eri alojen työtehtäviin. Alusta motivoi erilaisin keinoin valmentautujaa dokumentoimaan omaa osaamistaan ja auttaa löytämään omat vahvuudet. Tule kokeilemaan, olisiko tästä sinulle valmennus- ja ohjaustyöhön tukea. Duunikylä on kehitetty osana Fokus-hanketta, joka on yksi hallituksen OTE-kärkihankkeista.

14.30  Iltapäiväkahvit

klo 15.00

Osio 3. Työryhmätyöskentely

Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Työryhmä 5.
Vaikuta viestien voimalla - suunnitelmallista vaikuttamista työllistymisen tueksi
Vetäjinä:
projektipäällikkö Tarja Myllylahti ja projektityöntekijä Pertti Alatalo, KELPO-hanke, Raudaskylän Kristillinen Opisto

Tarjoaa: Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä kehittämis- tai hanketyötä tekevälle valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, työkykykoordinaattorit, yksilö- ja uravalmentajat) tai työllistämisprojekteissa työskenteleville.

Miten suunnitelmallisella vaikuttamistyöllä voidaan parantaa osatyökykyisten työllisyyttä? Tavoitteena työllistyminen -miten tiedottamisella vaikutetaan työllistymiseen? Työryhmässä esitellään KELPO-hankkeessa saatuja kokemuksia vaikuttamistyöstä eri sidosryhmien ja viranomaistahojen kanssa. Tule saamaan vinkkejä ja työkaluja omaan työhösi.


Työryhmä 6.
Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja edistäminen rangaistusaikana sekä rangaistuksen jälkeiset jatkumot
Vetäjinä:
tutkija Mariitta Vaara THL, vankiterveydenhuolto, projektityöntekijä Anne Raivisto, Suomenlinnan vankila ja projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi, Rise Keskushallinto, Vankeusaika mahdollisuutena! -hanke ja erityisasiantuntija Satu Rahkila, Rise Keskushallinto

Tarjoaa: Uusia kokemuksia ja käytäntöjä tarvitsevalle kokeneemmalle työntekijälle erityisesti valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille (mm. työhönvalmentajat, työkykykoordinaattorit, yksilö- ja uravalmentajat) sekä työllistämisyksiköiden johdolle ja esimiehille.

Työpajassa esitellään moniammatillista työkyvyn arviointia rangaistusaikana sekä rangaistuksen jälkeisiä kuntoutus- tai työllisyyspolkuja seuraavien teemojen avulla:

  • Millainen on vankiterveydenhuollon rooli työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä kuntoutuksen järjestämisessä rangaistusaikana?
  • Suomenlinnan vankilassa tehtävä moniammatillinen arviointi yhteistyössä Helsingin TYP:n kanssa
  • Yhteiskunnan palvelut laitosaikana
  • Työkykykoordinaattorikoulutus edistämässä rikosseuraamusalan henkilöstön osaamista

Tavoitteenamme on kuvata työryhmän osallistujille rangaistusajan mahdollisuuksia työ- ja toimintakyvyn edistämisessä sekä löytää uusia yhteistyökumppaneita tai toimintamuotoja rikostaustaisten kuntoutukseen.


Työryhmä 7.
Palvelumuotoilu muuttuvassa toimintaympäristössä
Vetäjinä: kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö ja Toimitusjohtaja Jere Saarela, Taitokunto Oy / työpankki Arbeetti

Tarjoaa: työkaluvaihtoehtoja ja luovaa keskustelua sekä käytännön esimerkkejä onnistuneista, toimialalle soveltuvista palvelujen muotoiluista.

Palvelumuotoilussa yhdistetään luova ja innovatiivinen ajattelu soveltuvien työkalujen ja menetelmien käyttöön. Asiakas ja hänen kokemuksensa ovat kaiken keskiössä. Työllisyyspalvelun tuottajalle menetelmässä on monia etuja: omien palvelutuotteiden kirkastuminen ja eri asiakasryhmille suunnatun viestinnän tehostuminen. Ennen kaikkea luodaan onnistuneita asiakaskokemuksia ja niiden kautta tyytyväisiä asiakkaita.

Työryhmä on ensisijaisesti kohdennettu työllisyyspalveluja tarjoavien toimijoiden johdolle ja palveluja kehittäville asiantuntijoille, mutta soveltuu kaikille palvelujen ja asiakaskokemuksen parantamisesta innostuneille työllistämisen ammattilaisille.


Työryhmä 8.
Tie työelämään -verkkopalvelu osatyökykyisen ja ammattilaisen tukena
Vetäjinä:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, viestintäsuunnittelija Kati Savela ja viestintäharjoittelija Meeri Riihelä, Vates-säätiö sr

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä ensisijaisesti valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille (mm. työhönvalmentajat, työkykykoordinaattorit, yksilö- ja uravalmentajat) ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoille.

Tie Työelämään -verkkopalvelu on kehitetty osana hallituksen OTE-kärkihanketta. Verkkopalvelu sisältää osiot ammattilaisille, osatyökykyisille ja työnantajille. Vates-säätiö on kuluneen vuoden aikana kehittänyt osatyökykyisille suunnattua osiota, josta työllistyvällä osatyökykyisellä on mahdollisuus löytää tukea ja tietoa oman työllistymisensä tueksi. Verkkopalvelun osio on kehitetty yhdessä järjestöjen työllisyysasiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työryhmän tavoitteena on esitellä ja kehittää osiota yhdessä. Miten voisit omassa asiakastyössä hyödyntää verkkopalvelua, miten tuet osatyökykyistä henkilöä etsimään tietoa ja miten löydät itse palvelujärjestelmämme tarjoamat mahdollisuudet? Entä mitä asioita tulisi huomioida työnantajille suunnatussa osiossa, jotta se helpottaisi sinun tekemää työnantajayhteistyötä? Tule testaamaan ja kertomaan omat kehittämisajatuksesi, jotka voidaan vielä myös huomioida verkkopalvelun kehittämistyössä.

                                                      

klo 17.00 - 19.00

Iltatilaisuus verkostoitumiseen

Paikka: Aluekeskus Oltermanni, ravintola

Viihdyttämässä akustisesti Resonaarin erityisryhmien ammattimuusikot Marlo Paumo ja Jaakko Lahtinen.

Tule voittamaan työllistymisen esteet Aula-työkodin keppariradalla ja ikuistamaan voittosi Aula-työkodin asiakkaiden kuvaamana. Seminaarin aikana on mahdollista myös ostaa Aula-työkodin tuotteita Oltermannitalon aulassa.

Salaattibuffet

Vapaamuotoista seurustelua


 

 

Ohjelma torstai 15.11.2018

8.15  Aamukahvi, ilmoittautuminen (vain torstaipäivään osallistuville)

klo 8.45

Osio 4: Työryhmätyöskentely

Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Työryhmä 9.
Yhteiskehittelyllä tuloksiin – kumppaneina työnhakijat ja työnantajat
Vetäjänä: projektikoordinaattori Sanna Syrén, DuuniPolku –hanke, BusinessOulu työllisyyspalvelut

Tarjoaa: Uuden toimintatavan esittely ja edelleen kehittäminen työllistämisen ammattilaisille: asiakastyötä toteuttaville, palveluita suunnitteleville ja kehittäville sekä esimiehille.

Työelämään pääsemiseen tarvitaan työnhakijan ja työnantajan sujuvaa yhteistyötä, jossa otetaan huomioon kummankin osapuolen tarpeet ja mahdollisuudet. DuuniPolku –hankkeessa on pilotoitu uutta palvelua, työssävalmennusta, joka perustuu tavoitetyöskentelyyn ja yhteiskehittelyyn.

Työryhmässä esitellään valmennuksen kulku ja tuloksia sekä työstetään jatkokehittämistä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä palvelun käyttäjänäkökulmasta ja siitä, kuka mittaa, miksi ja miten mitataan työllistämisen ja työllistymisen tuloksia?

 


Työryhmä 10.
Opitaan työhön yhdessä!
Vetäjinä:
projektipäällikkö Jaana Aalto ja työhönvalmentaja Tiina Alkio, Live Palvelut, Invalidisäätiö

Tarjoaa: Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille (mm. työhönvalmentajat, työkykykoordinaattorit, yksilö- ja uravalmentajat) sekä vammaisjärjestöjen asiantuntijoille ja kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Opitaan työhön yhdessä (OPTY) -hankkeen (ESR) tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Hanke toteutetaan kumppaneiden yhteistyöhankkeena, jossa vertaillaan olemassa olevia toimintamalleja ja palveluita ja kehitetään ja mallinnetaan uusia työhönvalmennuksen, ohjauksen ja työllistämisen käytänteitä. Yhteistyössä kehitetään työhönvalmennusmallia, jossa hyödynnetään ryhmävalmennusta ja vertaistukea sekä opinnollistetaan työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Tule kuulemaan, mitä tällä hetkellä on kehitteillä, antamaan ja saamaan ideoita!


Työryhmä 11.
Tarvelähtöinen työllisyyspoliittinen malli
Vetäjänä:
toimitusjohtaja Kimmo Kumlander, Silta-Valmennusyhdistys

Tarjoaa: Tietoa ja vaikuttamismahdollisuuden välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän (http://www.valityomarkkinat.fi/yhteistyoryhma.html) kehittämään tarvelähtöiseen työllisyyspolitiikan malliin.

Mallissa kartoitetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien moninaisia tarpeita ja esitetään palvelukokonaisuutta, jolla näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan. Mallissa tehdään työmarkkinoilla tukea tarvitsevat näkyväksi ja parantaen näin heidän asemaansa työmarkkinoilla. Samalla edistetään työllisyyspalveluja tuottavien toimijoiden mahdollisuuksia palvelujensa kilpailukykyiseen muotoiluun.

Työryhmä on ensisijaisesti kohdennettu työllisyyspalveluja tarjoavien toimijoiden johdolle ja palveluja kehittäville asiantuntijoille, mutta soveltuu myös muille palvelutuotantoon osallistuville henkilöille.


 

Työryhmä 12.
Tarinoista voimaa -verkkopalvelu
Vetäjänä:
asiakkuuspäällikkö Minna-Maija Salomaa, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Tarjoaa: Uuden, kehitetyn toimintamallin levittämistä ja esittelyä ensisijaisesti valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille (mm. työhönvalmentajat, työkykykoordinaattorit, yksilö- ja uravalmentajat) ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoille.

Tarinoista voimaa -hankkeessa (ESR) on tuotettu voimaannuttava verkkopalvelu niin opinnoista töihin siirtyville vammaisille korkeakouluopiskelijoille, vammaisten henkilöiden opintoihin ja työuralle ohjaaville kuin työnantajillekin. Positiivisten tarinoiden ja faktatiedon avulla kannustetaan vammaisia henkilöitä korkeakouluopintoihin ja niiden kautta työuralle hakeutumiseen. Palvelussa on konkreettisia neuvoja ja vinkkejä opiskelijoille työllistymisen tieksi, opinto- ja uraohjaajille neuvontatyöhön ja työnantajille vammaisten työllistymiseen.

Työryhmän tavoitteena on esitellä palvelua toisen ja korkea-asteen ohjaustoiminnassa toimiville, opintoja miettiviä kohtaaville ja työnantajille sekä osallistaa työryhmään osallistuvat kehittämään palvelua. Ryhmän työn tuloksena syntyneet ajatukset ja toiveet voidaan vielä huomioida verkkopalvelua viimeisteltäessä.

10.15   Jaloittelutauko

klo 10.30

Osio 5. Työryhmätyöskentely

Valitse työryhmistä yksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Työryhmä 13.
Työ joustaa, minä joustan – rakenteet ei niinkään
Vetäjinä:
tutkimuspäällikkö Päivi Rainó ja kehittämispäällikkö Mira Roine, Silta-Valmennusyhdistys ry

Tarjoaa: Kokemusasiantuntijuuden / vertaisuuden toimintamallin levittämistä ja esittelyä ensisijaisesti valmennuksen ja ohjauksen ammattilaisille (mm. työhönvalmentajat, työkykykoordinaattorit, yksilö- ja uravalmentajat), työhallinnossa työskenteleville ja kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Työn jatkuva muutos on muodostunut globaaliksi megatrendiksi, tosiasiaksi, jota ilman työelämän ja koko yhteiskunnan rakenteista on vaikea keskustella. Keskeinen työn muutos on työn tekemisen tapojen monimuotoistuminen: vakituisten, kokoaikaisten työsuhteiden rinnalla ovat yleistyneet erilaiset tavat tehdä työtä. Työryhmään osallistujia haastetaan keskustelemaan työelämän ja yhteiskunnan rakenteiden joustoista tilanteissa, joissa työntekijän oma tai läheisen sairaus asettaa rajoja työn tekemisen tavalle, ajalle ja paikalle. Esityksissä kuvataan Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman (2017–2020) alueellisten kehittämishankkeiden asiakaskokemusten kautta, millaiset mahdollisuudet esimerkiksi syöpään sairastuneella tai läheisensä omaishoitajana toimivalla ihmisellä on määrittää omaa työelämäosallisuuttaan. Millä tavoin hän voi rakentaa työsuhdetta päivittäin vaihtelevan jaksamisensa ehdoilla?

Puheenvuoroissa valotetaan esteitä ja toisaalta toimivia ratkaisuja, joiden myötä hän voi työntekijän roolissa osallistua normaaliin työarkeen, silloinkin kun hänen työkykynsä voi vaihdella äkillisesti esimerkiksi syöpähoitoihin liittyvien jaksojen tai omaishoidossa olevan läheisen tilan kausittaisen vaihtelun vuoksi. Työryhmään toivotaan osallistujiksi mm. työllistymispalveluiden asiantuntijoita ja kehittäjiä, joiden kanssa yhdessä keskustellen nostetaan esiin mahdollisia ratkaisumalleja tämänhetkisiin palvelujärjestelmän ongelmakohtiin.


Työryhmä 14.
Minä, syöpä ja työ - mukana työelämässä vakavasta sairaudesta huolimatta
Vetäjinä:
Hankkeen työelämäkoordinaattori Marketta Liljeström, Suomen Syöpäpotilaat ry

Tarjoaa: Hyvän toimintatavan tai käytännön levittämistä ja esittelyä ensisijaisesti Valmennuksen ja ohjauksen ammattilaiset (mm. työhönvalmentajat, työkykykoordinaattorit, yksilö- ja uravalmentajat), työhallinnossa työskenteleville ja kehittämis- tai hanketyötä tekeville.

Kun terveys järkkyy, järisee useimmiten muillakin elämänalueilla - myös työssä. Työryhmässä pureudutaan harjoituksien ja keskustelun avulla vakavasti sairastuneen kohtaamiseen ja työllistymisen erityiskysymyksiin. Millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon, kun asiakkaana on esimerkiksi kroonisesti sairas tai rankoista hoidoista toipuva työnhakija? Työryhmässä ammennetaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n työelämähankkeessa karttuneista kokemuksista, vertaistuellisuudesta ja case manager -ajattelusta.

 


Työryhmä 15.
Osatyökykyisille työmahdollisuuksia julkisilla hankinnoilla – SIEPP-hanke
Vetäjinä: projektipäällikkö, Eeva Mielonen, THL ja projektikoordinaattori Kirsi Eskelinen, Vantaan kaupunki

Tarjoaa: Tietoa ja tukea vammaisia ja osatyökykyisiä työllistävien hankintojen tunnistamiseen ja eväitä osallistua työllistävään hankintaan.

Työryhmässä on mahdollista vaikuttaa ja antaa oma panos työllistämisehdon kehittämistyöhön osatyökykyisiä ja vammaisia paremmin huomioivaksi. Minkälaista yhteistyötä kunta ja kolmannen sektorin toimijat voisivat tulevaisuudessa tehdä työllistävien hankintojen osalta?

Työryhmässä sovelletaan osallistavia menetelmiä. Tavoitteena on saada työryhmän päätteeksi koottua tietoa, joka tukee työllistämisehdon laajempaa soveltamista erityisesti osatyökykyisten ja vammaisten työllistämisessä. Mitä kunnan tulisi ottaa huomioon, jos halutaan erityisesti työllistää osatyökykyisiä ja vammaisia, minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä rekrytoinnin osalta ja miten parhaiten kertoisimme yrityksille osatyökykyisten työllistämisestä?

Työryhmä on ensisijaisesti kohdennettu työhönvalmennuksen ammattilaisille ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoille. Tule rohkeasti jakamaan omaa osaamistasi ja tutustumaan hankinnoilla työllistämisen mahdollisuuksiin ja siihen mitä kokemuksia Helsingin ja Vantaan kaupungeista on osatyökykyisten työllistämisestä hankintojen kautta. Hankinnoilla työllistäminen on tehokas väylä työelämään, tule keskustelemaan kanssamme!

12.00  Lounas

Klo 13.00

Osio 6. Kansainväliset työllisyyden hoidonmallit ja vertailut

 Asiantuntija Robert Arnkil, Arnkil Dialogues

Suomen työvoimapalveluissa on käynnissä valtavia muutoksia kasvupalvelujen käynnistymisen lähestyessä. Työvoimapalvelut ovat eri maissa kehittyneet eri suuntiin varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana. Joissakin maissa on lähdetty voimakkaasti käyttämään markkinoita ja yksityisiä palveluja, toisissa on painotettu enemmän kumppanuuksia. Mitä kansainvälisistä kokemuksista voisi oppia Suomen kannalta?

14.00 Iltapäiväkahvit

klo 14.30

Osio 7. Vastuullinen bisnes: tavoitteena yhdenvertainen työelämä

Toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen, ARVO

Yhteiskunnalliset yritykset ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita. Ne käyttävät taloudellisen voittonsa ympäröivän yhteiskunnan pitkäjännitteiseen kehittämiseen ja laadukkaiden, asiakkaidensa hyvinvointia parantavien palveluiden tuottamiseen. Ne rakentavat hyvän elämän edellytyksiä taloudellisesti kestävällä tavalla.
Yhteiskunnalliset yritykset ovat merkittävässä roolissa yhdenvertaisen työelämän edistämisessä. Monelle yrityksistä vaikeasti työllistyvien henkilöiden, esimerkiksi vammaisten, pitkäaikaissairaiden, osatyökykyisten tai muista syistä työmarkkinoilta syrjäytyvien, on merkittävä osa niiden yhteiskunnallista tehtävää. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat tiennäyttäjinä ja uusien toimintamallien kehittäjinä muillekin työelämän toimijoille.
Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. ARVO edistää vastuullista liiketoimintaa, joka yhdistää uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.
www.arvoliitto.fi

Toiminnanjohtaja Iiris Mikkilä, Väylä ry

Väylä ry on espoolainen yhdistys, joka työllistää osatyökykyisiä/kehitysvammaisia työntekijöitä TES:n mukaisiin palkkasuhteisiin. Työsuhteet toteutetaan palveluita myymällä, suurimpana siivouspalvelut. Siivouspalveluita käyttävät yritykset ja yksityishenkilöt pääkaupunkiseudulla. Väylän palkkalistoilla on kuusitoista henkilöä, heistä kaksitoista on vammaispalveluiden piirissä.

Omenasieppari Oy:n perustaja, Susanna Pykäläinen

Omenasieppari on sosiaalinen yritys, joka työllistää reiluilla ehdoilla kunnon palkkatöihin vaikeasti työllistyviä ja erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä sieppaamaan talteen paikallisista puista omenat, jotka muuten jäisivät hyötykäyttämättä. Omenoista puristetaan 100% puhdasta ja herkullista mehua, jossa maistuu ilo ja mahdollisuus!

klo 16.00

Tilaisuus päättyy.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.