Lisätietoja sisällöstä:
kehittämispäällikkö Kaija Ray
0440 724 944, kaija.ray(at)vates.fi

Työelämäoikeutta!

Aika: 28.11.2017
Paikka: Aluekeskus Oltermanni, koulutustila, Oltermannintie 8, Helsinki

Kouluttajana asianajaja, VT Outi Tähtinen, asianajotoimisto Castrén & Snellman

Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa sekä työsuhteen päättäminen

Työnantajan keskeiset velvollisuudet

 • Palkanmaksuvelvollisuus
 • Tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto
 • Työturvallisuus
 • Työterveyshuolto, ei-työsuhteessa olevan oikeus erityisesti

Työntekijän tärkeitä velvoitteita

 • Lojaliteettivelvollisuus
 • Työturvallisuutta koskevat velvollisuudet
 • Liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyntämisen ja ilmaisemisen kielto

Sairauspoissaoloihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

 • Sairauspoissaolon käsite
 • Lääkärintodistuksen merkityksestä
 • Oikeus sairausajan palkkaan
  • Diagnoosin merkitys sairausajan palkkaoikeutta arvioitaessa
  • Erot kroonisesti ja akuutisti sairaan välillä

Työsuhteen päättyminen

 • Työsuhteen irtisanomisperusteet
  • Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet
  • Henkilöön liittyvät perusteet
  • Varoituksen merkitys
 • Työsuhteen purkuperusteet
 • Päättämismenettely