Vates-säätiön tavoitteet hallitusohjelmaan 2011


Hallitusohjelmaan vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen

Vaalien jälkeen valittavan hallituksen ohjelmaan tulee VATES-säätiön mielestä kirjata vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen ja sitä tukevat palvelut. VATES esittää kuuden kohdan keinovalikoimaa, joilla työllistyminen saadaan nousuun.

  1. Työhönvalmentajapalvelun käyttöä lisätään ja laajennetaan osaksi kaikkia työllistämis-, kuntoutus- ja koulutus- sekä työterveyshuollon työssä pysymisen edistämispalveluita
  2. Työkyvyttömyysetuutta saavien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuetaan sekä julkisilla työvoimapalveluilla että välityömarkkinoilla.
  3. Vammaisten ja osatyökykyisten mahdollisuuksia työskennellä osa-aikaisesti parannetaan
  4. Luodaan yhdenmukainen neuvontapalvelu ja sisääntuloreitti työhön kuntoutumista ja työllistymistä edistäviin palveluihin
  5. Välityömarkkinoiden palveluista kehitetään joustavia ja yksilöllisiä palkkatyöhön johtavia prosesseja
  6. Työnantajia tuetaan osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen