Siirry pääsisältöön

Asiantuntijakuuleminen 25.10.2011: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2012-2015 (VNS 1/2011 vp), erityisesti kohdat Nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömyys.

24.02.2014

VATES-säätiö pitää esitystä nuorten yhteiskuntatakuusta erittäin tärkeänä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Yhteiskuntatakuun toimeenpanoa päätettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin, jotta myös vammaiset ja pitkäaikaissairaat nuoret pääsevät tasa-arvoisesti yhteiskuntatakuun piiriin.

Vammaisten ja työkyvyttömyysetuutta saavien nuorten näkökulmasta kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään pääsy kohtaa monella tavalla erityisiä haasteita. Eri selvitykset ovat osoittaneet, että palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja epäselvyydet mm. ammatillisen kuntoutuksen vastuunjaossa aiheuttavat toimenpiteiden viivästymistä ja väliinputoamisia.

Lue lisää