Siirry pääsisältöön

Lausunto 2.3.2010: Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 274/2009)

21.02.2014

Vates-säätiö haluaa lausunnossaan kiinnittää valiokunnan huomion työkyvyttömyysetuutta saavien vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksiin saada laadukkaita ja yksilöllisiä työllistymistä tukevia palveluita. Hallituksen esitys ei ota kantaa tämän kohderyhmän marginaaliseen asemaan, vaikka asiaan on kiinnitetty toistuvasti huomiota työministeriön oman selvitysmiehen raportissa vuodelta 2008 sekä OECD:n vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tarkastelevassa raportissa.

Lue lisää