Vates-säätiön lausunnot

Lausunto ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteeseen Dnro 2/440/2015

22.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön työelämän ohjausryhmä on tehnyt ehdotuksensa humanistisen ja kasvatusalan ohjaukseen ja kasvatukseen liittyvästä tutkintorakenteesta. Opetushallitus pyytää lausuntoa työryhmän ehdotuksesta.

Tämä lausunto koskee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja eli työryhmän ehdotuksen osaa B, ja kannanottoja siinä esitettyihin lisäkoulutuksen muutosesityksiin 1 ja 2. Lausunnossa Vates-säätiö ja allekirjoittaneet ottavat kantaa työvalmennuksen asemaan esitetyissä tutkinnoissa ja paikasta tulevassa tutkintorakenteessa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: