Siirry pääsisältöön

Valintakriteerit vuonna 2021

Ensimmäiset palkitut Tulisielut olivat työhönvalmennuksen pitkän linjan kehittäjiä. Tänä vuonna korostetaan samaan tapaan ajankohtaisia, pitkäkestoisia valmennukseen ja ohjaukseen liittyviä teemoja, jotka nousevat hallitusohjelmasta.

 Palkittava henkilö

  • on edistänyt vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen näkökulmia. Hän on työssään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti korostanut yksilöllistä tukea, pitkäkestoisuutta ja tarvelähtöisyyttä ja näiden tekijöiden merkitystä ohjauksessa ja valmennuksessa
  • on tehnyt aktiivista yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja on pitkäjänteisesti pyrkinyt vaikuttamaan ohjauksen ja valmennuksen työotteen ja osaamisen kehittymiseen em. suuntaan
  • on työssään osoittanut vahvaa orientaatiota vammaisten aseman säilymisestä ja vahvistumisesta myös tulevaisuuden työtehtävissä ja työmarkkinoilla
Äänestä Tulisielua 2021

Uusi tulisielulogió - keltainen liekki, Tulisielu-teksti, Vates-logo.

Tulisielu-palkintoehdokkaat 2021

Vuoden 2021 ehdokkaat on nyt asetettu ja äänestys avattu. Kaikki voivat äänestää alla olevia ehdokkaita, tai ehdottaa listan ulkopuolista henkilöä tunnustuksen saajaksi.  Äänestyksen tulos julistetaan ja Tulisielu-tunnustus luovutetaan 20.5.2021 Kohtaamisten päivä -tapahtumassa. Muistathan, että voit äänestää vain yhden kerran.


Ala-Kauhaluoma Mika, yhteyspäällikkö, Kuntoutussäätiö
Harmanen Riitta, toimitusjohtaja, Eduro-säätiö
Keisala Timo, toimitusjohtaja, Bovallius-Palvelut Oy
Pellikka Pirjo, työhönvalmentaja, Live Palvelut
Saastamoinen Sanna, opettaja, Itä-Suomen yliopisto
Sohlberg-Ahlgren Nina, toiminnanjohtaja, Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry

Mika Ala-Kauhaluoma, yhteyspäällikkö, Kuntoutussäätiö

Mka Ala-Kauhaluoma.Mika on tehnyt vuosikymmenien ajan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen kehittämistyötä Kuntoutussäätiöllä. Erityisenä kehittämisen ja levittämisen kohteena on ollut Valmenna ja sijoita! -malli, joka lähtee aidon palkkatyön edistämisen ajattelusta osatyökykyisille. Hän on pyrkinyt tuomaan mallia Suomeen ja vaikuttamaan sen leviämiseen Suomessa. Mika on myös kehittänyt ja kehittää kouluttamisen kautta valmentajien sisällöllistä osaamista Valmenna ja sijoita! (IPS) -mallista.

Mika on työssään edistänyt malleja työnantajayhteistyöhön sekä uuden työn muotoiluun osatyökykyisille eri hankkeiden kautta. Näin hän on myös aktiivisesti pohtimassa työelämän mahdollisuuksia osatyökykyisille. Mika on ollut tekemässä laajaa tutkimuksellista työtä tuetusta työllistymisestä ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalisesta kuntoutuksesta ja työllistymistä tukevasta palvelujärjestelmästä, mm. Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa (2017). Hän on yksi alan pioneereja alan moninaisissa verkostoissa.

Riitta Harmanen, toimitusjohtaja, Eduro-säätiö

Riitta Harmanen seinän edessä, jossa on  sininen ja vihreä pallo.Riitta on tehnyt mittavan uran osatyökykyisten työllistymisen parissa niin kunnallisella, valtiollisella kuin järjestösektorilla. Hän on ollut mukana lukuisissa kehittämishankkeissa ja innovaatioissa kehittämässä Lapin työllisyydenhoidon palvelurakenteita ja ohjaustyön käytänteitä osatyökykyisille henkilöille. Hän on ollut kehittämässä ja käynnistämässä Typ-toimintaa Rovaniemellä, kehittänyt Lapin välityömarkkinoita ja asiakasohjauskäytänteitä valtakunnallisesti sekä viimeisimpänä osatyökykyisten työllistämisen mallia, Toimio-konseptia.

Riitta tuo pohdinnoillaan ohjauksen kentälle ja palveluiden kehittämiseen alueellista perspektiiviä ja laajaa kohderyhmien yli ulottuvaa ajattelua. Eduro-säätiö on monipuolinen palveluntuottaja, joka myös sisäisesti kehittää palvelukokonaisuuksia osatyökykyisten henkilöiden palvelutarpeita vastaavaksi. Riitta on myös mukana Oktetti-säätiössä laajemmin miettimässä välityömarkkinakentän kehittämisen kohteita ja yhteistä vaikuttamistyötä. Riitta on hyvin kehittämisorientoitunut ja koko työuransa hän on ollut osatyökykyisten työllistymisen asialla. Hän on kehittänyt niin asiakkaiden ohjausta ja valmennusta kohti koulutusta ja työtä kuin myös rakenteita huomioimaan paremmin osatyökykyisten mahdollisuuksia olla osana työelämää.

Timo Keisala, toimitusjohtaja, Bovallius-Palvelut Oy

Timo työskentelee tällä hetkellä Bovallius-Palveluissa. Bovallius-Palvelut on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa palveluita yrityksille, kunnille ja talouksille ja työllistää palveluittensa kautta osatyökykyisiä henkilöitä.

Työuransa aikana Timo on ideoinut ja kehittänyt sosiaalisen työllistämisen toimialaa erilaisin toimintamallein. Hän oli mukana toteuttamassa työpankkikokeilua, jossa kehitettiin osatyökykyisten avoimelle työmarkkinalle suuntautuvien siirtymien menetelmiä. Timon vetämän Bovallius-Palvelut Oy:n tulokset kokeilussa olivat hyviä. Timo on työssään hyödyntänyt julkisten hankintojen avulla tehtävää työllistämistä ja tuonut asiantuntemustaan myös muiden käyttöön

Timon ajattelussa ja työssä yhdistyvät innovatiivinen ajattelu ja liiketoiminnalliset mallit, joissa ymmärretään osatyökykyisten kohderyhmän tuen tarve, mutta myös uudet liiketoiminnat, joita voidaan rakentaa tämän osaavan kohderyhmän ympärille. Arvopohjainen yrittäminen näkyy hänen työskentelyssään.

Pirjo Pellikka, työhönvalmentaja, Live Palvelut

Pirjo Pellikka seisoo nurmikolla puiden katveessa.Pirjo on tehnyt uraauurtavaa käytännön työhönvalmennustyötä vuosikymmenien ajan.  Valmennuskokemusta hänellä on sekä kunnalliselta että yksityiseltä sektorilta ja oppilaitosmaailmasta.

Pirjo on tehnyt valmennustyötä monen eri kohderyhmän kanssa. Pyrkimyksenä hänellä on työssä aina aidot työelämäympäristöt valmennuksessa ja palkkatyöhön ohjaus. Yhteistyötä hän on kehittänyt osana valmennuksen arkea monialaisiin toimijoihin ja erityisesti työnantajiin, mm. tuetun oppisopimusmallin kautta.

Pirjo on mallintanut työhönvalmennuspalveluita ja pyrkinyt aina tekemään sitä pohtivalla ja uteliaalla, valmentavalla otteella sekä ihmistä kuunnellen. Hän on aina jaksanut myös perehdyttää uusia alalle tulijoita. Pirjon pohtiva työote auttaa häntä kehittämään omaa valmennustyötään jatkuvasti. Hän on käytännön valmennustyön konkari, joka on aina valmis tukemaan niin asiakastaan kuin kollegaakin.

Sanna Saastamoinen, opettaja, Itä-Suomen yliopisto,

Sanna on tehnyt pitkäjänteistä työtä erityisesti valmentajien osaamisen kehittämisen parissa vuosien ajan. Sanna oli kehittämässä Trades Diploma -koulutuksia työhönvalmentajille. Työ jatkui Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon (nyk. Kuntoutus-, ohjaus- ja tukipalvelujen eat) parissa mm. tutkintolautakunnassa. Samalla hän on nostanut esille sitä osaamista, jota valmentajat tuovat toimialalle, mutta myös heidän osaamisensa tuen tarvetta.

Sanna teki ansiokasta kehittämis- ja mallintamistyötä työhönvalmennuksesta työskennellessään Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä mm. kuntouttavan työtoiminnan saralla ja järjestötyöllistämisen kehittämisessä. Hänen työssään on ollut aina vahva verkostoituminen ammattilaisten kanssa, ymmärrys ammattilaisten osaamisesta ja keskusteleva ote. Hänellä on vahva pyrkimys ohjata osatyökykyisiä palkkatyöhön niin erilaisten mallinnusten kehittämisen kautta kuin osaamisen kasvattamisen avulla.

Nina Sohlberg-Ahlgren, toiminnanjohtaja, Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry

Kasvokuva Nina Sohlberg-Ahlgren.Nina on tehnyt uraauurtavaa työtä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen sekä tuetun työllistymisen kehittämisen parissa vuosien ajan.

Nina on työskennellyt kunta- ja järjestösektorilla sekä Uudenmaan Sote-valmistelun työ- ja päivätoiminnan alatyöryhmän puheenjohtajana. Nykyisin hän työskentelee Aula-työkotien Kannatusyhdistyksessä, jossa kehittää laaja-alaisesti kehitysvammaisten asemaa ja oikeutta palkkatyöhön. Ninan tavoite on aina ollut kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertainen asema ja osallisuus yhteiskunnasta ja työelämästä. Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palveluissa hän kehitti erityisesti palkkatyöhön ohjaamista, mikä korostuu myös hänen nykyisessä työssään.

Nina on ihmisläheinen, innovatiivinen ja kannustava johtaja, joka kuuntelee kehittämistyössä niin ammattilaisiaan kuin kehitysvammaisia ihmisiä itseään. Hänen työotteessaan näkyy paneutuminen alalle ja kohderyhmäänsä niin vaikuttamis- kuin kehittämistyössä sekä kokemus käytännön ohjaustyöstä ja esimiestyöstä. Uutena työmahdollisuutena ja innovaationa hän on lähtenyt kehittämään taidealan työvalmennusta osana Aula-työkodin palveluita.

Äänestä Tulisielua (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Paluu Tulisielu-sivulle