Siirry pääsisältöön

Tulisielu-kunniakirjalla palkitut

Vates-säätiö aloitti vuonna 2014 uuden kunniakirjasarjan, Tulisielun. Kunniakirja annetaan henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja. 

Simo Klem vuoden 2020 Tulisielu

Olavi Sydänmaalakka, Simo Klem ja Jaana Pakarinen.Tunnustuksen myöntämisperusteena on muun muassa se, että Klem edustaa kehitysvammaisia henkilöitä, joiden työllistyminen on edelleen marginaalista. Palkittu on valitsijaraadin mukaan heidän asemansa parantamisen suhteen todellinen Tulisielu, jolla on pitkä kokemus erityisryhmien työllistymisen edistämisestä.

- Simo Klem on tehnyt sekä asiakastyötä että tutkimusta, ja siten hänellä on monipuolinen tuntuma asioihin. Kehitysvammaisilla on vain vähän puolestapuhujia, ja tietoisuuden lisäämisessä heidän kyvyistään ja motivaatiostaan työhön on vielä pitkä tie. Klem on Kehitysvammaliitossa ollut vaikuttamassa siihen, että ihmisiä on siirtynyt avotyötoiminnasta palkkatyöhön, valitsijaraadissa ollut Kiipulan toimitusjohtaja, rehtori Jukka Kujala perustelee valintaa. Kujala on Vates-säätiön hallituksen jäsen.

Lue uutinen Tulisielu-tunnustuksesta


Lea Nikula vuoden 2019 Tulisielu

Vates-säätiön vuosittain myöntämän Tulisielu-tunnustuksen sai sosiaalisen työllistymisen kehittämispäällikkö Lea Nikula Nuorten Ystävistä.

Tunnustuksen myöntämisperusteena on muun muassa se, että Nikula toiminnallaan saanut käyntiin monta vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tähtäävää toimintamallia ja hanketta Pohjois-Suomessa ja Suomessa laajemminkin. Näistä esimerkkinä ovat mielenterveyskuntoutujille ja muille elämäntilanteeseensa tukea tarvitseville tarkoitetut klubitalot, valmennuspajat ja kehittämishankkeet.

- Lea Nikula on monessa mukana oleva vaikuttaja. Hänen monialaisuuteensa kuuluvat myös tutkimuksen tekeminen sekä aktiivinen vaikuttamistyö. Hän on työssään aina katsonut myös toimialansa tuttujen toimijoiden ulkopuolelle, hakenut uusia kumppanuuksia ja pyrkinyt kehittämään alan toimintaa, Vates-säätiön hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson Invalidiliitosta avasi tunnustuksen perusteluita.

Lue uutinen Tulisielu-tunnustuksesta


Tulisielu-kunniakirja ja -kunniamaininta vuonna 2018

Vates-säätiön Tulisielu-kunniakirjan sai tänä vuonna Kemin kaupunki. Kemissä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen edistämiseksi tehty työ on ollut pitkäjänteistä ja sillä on vahva johdon sitoumus. Työllisyyden seurantaryhmään on kutsuttu laaja joukko toimijoita. Ratkaisuja on haettu aktiivisesti ja monipuolisesti.

Kunniakirjan lisäksi myönnettiin kunniamaininta, jonka sai Regina Saari Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista.

Vates-säätiön hallitus päätti 25-vuotisjuhlavuotenaan palkita ansioituneen kuntatyöllistäjän.Tunnustuksen valinnassa on yhteistyökumppanina Kuntaliitto.

Kuvassa vasemmalta Regina Saari, Riitta Hakala, Vates-säätiön johtaja Jaana Pakarinen ja Pekka Räsänen.

Lue uutinen Kemin kaupungin saamasta Tulisielu 2018 -tunnustuksesta


 

Tulisielu-kunniakirja vuonna 2017

Vuonna 2017 Tulisielu-kunniakirjan sai säätiön aikaisempi toimitusjohtaja Marjatta Varanka.

Hän on Vates-säätiön entinen toimitusjohtaja, joka elämäntyöllään avannut uusia väyliä erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseksi. Varanka oli perustamassa Vates-säätiötä vuonna 1993. Hän työskenteli noin 40 vuotta vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. Perusteluissa todettiin, että Varanka on ollut edelläkävijänä tuoden toimialalle uusia toimintamalleja ja haastaen vakiintuneita rakenteita.

Lue lisää Varangan Tulisielu-palkitsemiseta vuonna 2017.


Kuvassa vasemmalta Pirjo Väänänen, Liisa-Maija Vertainen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

 

Tulisielu-kunniakirja vuonna 2016

Vuonna 2016 Esteettömyyden Tulisielu-kunniakirjan sai suunnittelija Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto.

Perusteluissa todettiin, että hän on mm. omalla asiakastyöllään ja aktiivisuudellaan edistänyt osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymistä. Verainen on työskennellyt liitossa 25 vuotta, josta työllisyysasioiden parissa kaksikymmentä vuotta.

Sinä aikana hän on vaikuttanut vahvasti käytännön ratkaisujen löytymiseen etenkin pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisessä. Hän on esimerkillisesti edistänyt näiden ihmisten työelämäpoluilla kohtaamien esteiden poistamista.

Kuvassa vasemmalta Pirjo Väänänen, Liisa-Maija Vertainen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

Lue lisää Veraisen Tulisielu-palkitsemisesta vuonna 2016.


 

Tulisielu-kunniakirjat vuonna 2015

Vuonna 2015 Tulisielu-kunniakirjan saivat kansanedustaja Tarja Filatov, Laptuote-säätiön toimitusjohtaja Mirja Laine, Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry ja projektikoordinaattori Pauli Leinonen, Vamlas.

Mirja Laine (vas.) ja Tarja Filatov saivat kunniakirjansa Vates-päivillä Helsingissä 5.5.2015. Filatoville kunniakirja annettiin pitkäaikaisesta valtakunnallisesta vaikuttamisesta heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksien kehittämiseksi työelämän kaikissa vaiheissa.

Laineelle kunniakirja annettiin monimuotoista kuntoutus- ja työllistämistoimintaa harjoittavan yhteisön johtajana ja yhteiskuntasuhteiden rakentajana sekä toimialan kehittäjänä.

Lue lisää Filatovin ja Laineen Tulisielu-palkitsemisesta vuonna 2015.

Vates-säätiön hallitus luovutti Tulisielu-kunniakirjan 18.5.2015 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajille ESKOT ry saivat Tulisielu-kunniakirjan 18.5.2018 Vantaalla. Sitä olivat ottamassa vastaan henkilökuntaa ja jäseniä Helsingin, Itä-Helsingin ja Tikkurilan Klubitaloista.  Lue lisää ESKOT ry:n Tulisielu-palkitsemisesta vuonna 2015.

Palkitsemistilaisuudessa kiitettiin ESKOT ry:n tekemästä arvokkaasta työstä mielenterveyskuntoutujien
työelämäpolkujen ja opintojen tukemisessa ja vertaistuen muotojen kehittämisessä, myös nuorten tilanteisiin soveltuen.

Pauli LeinonenPauli Leinoselle kunniakirja luovutettiin Vates-säätiön Kyvyt käyttöön -seminaarissa Tampereella 13.10.2015. Kunniakirja myönnettiin pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä urasta työhönvalmennuksen parissa.

Perusteluissa sanottiin, että Leinonen on onnistunut työllistämään useita asiakkaita työsuhteisiin avoimille markkinoille, ja on alan aktiivinen uudistaja ja kehittäjä. Hän jaksaa jatkuvasti innostua työstään ja on kehittänyt myös omaa osaamistaan.

Lue Lisää Leinosen palkitsemisesta.


 

Tulisielu-kunniakirjat vuonna 2014

Vuonna 2014 Vates-päivillä julkistettiin ensimmäiset kuusi Tulisielu-kunniakirjan saajaa.

  • työministeri Lauri Ihalainen
  • läänin sosiaalineuvos Esko Hänninen
  • OTT Jaana Paanetoja, työoikeuden apulaisprofessori
  • LiT Nina Nevala, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos ja professori, Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos
  • vammaistyön päällikkö Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki
  • toiminnanjohtaja Timo Haapoja, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry