Työllistymismahdollisuuksia kaikille

Kannustava työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikka

Pitkän aikavälin tavoitteena sosiaaliturvajärjestelmässä on, että sosiaaliturvan ja palkan yhteensovittaminen tukee joustavammin vammaisten siirtymistä ja osallistumista työelämään. Palvelujärjestelmä: koulutus, työvoimapalvelut ja ammatillinen kuntoutus

Vammaiset päätyvät koulutuksensa mukaisiin töihin ja siirtyvät opintojen jälkeen työelämään, mahdollisesti työelämässä toteutettavan lisävalmennuksen turvin. Kaikissa työllistymiseen tähtäävissä palveluissa tulee tarvittaessa olla mahdollisuus ammatilliseen, yksilölliseen työhönvalmentajan palveluun.

Toimivat välityömarkkinat

Vammaisilla ja osatyökykyisillä on mahdollisuus kykyjensä mukaiseen joko kuntouttavaan ja valmentavaan toimintaan, työsuhteiseen työhön tai avoimille työmarkkinoille siirtymistä tukevaan toimintaan. Konkreettisena tavoitteena on lisätä onnistuneita siirtymisiä työllistämispalveluista työsuhteeseen ja kehittää työllistämisyksiköiden järjestämän työn laadukkuutta kuntoutuja-/työllistyjälähtöisesti. Välityömarkkinat ovat osana koko työelämän kehittämistä.

Vammaisten ja osatyökykyisten voimavarojen tunnistaminen osana työelämän yleistä kehittämistä

Vammaiset ja työkyvyttömyysetuutta saavat ihmiset nähdään osaavana ja tuottavana työvoimana. Tavoitteena on, että vammaiset henkilöt saavat tasa-arvoisen kohtelun avoimilla työpaikoilla tekemästään työstä ja että työelämän esteettömyys on huomioitu.