Vates-päivät, 15. - 16.5.2018
Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki


Vates-päivien ohjelma (pdf)

Lisätietoja sisällöstä:
kehittämispäällikkö Kaija Ray
0440 724 944, kaija.ray(at)vates.fi

Vates-päivät 2018: Uudenlaista yhteistyötä rakentamassa

Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus)

Tiistai 15.5.     |  Keskiviikko 16.5.

Ohjelma tiistai 15.5.2018

Päivän sisältö on suunniteltu yhteistyössä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa.

klo 9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 10.00

Päivien avaussanat
Johtaja Jaana Pakarinen, Vates-säätiö sr

Teema: Työllisyyspoliittinen tilanne osatyökykyisten kannalta

Klo 10.15

Yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen rakenteiden murroksessa
kansanedustaja Martti Talja

Seminaarin avaa kansanedustaja, erikoislääkäri ja professori Hämeen vaalipiiristä. Hän on mm. suuren valiokunnan, sosiaali-ja terveysvaliokunnan sekä työ-ja tasa-arvovaliokunnan jäsen.

klo 10.45

Tarvelähtöinen työllisyyspolitiikan malli - kohderyhmänä tukea työmarkkinoilla tarvitsevat

Pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE
Järjestösuunnittelija Anne Hyyrynen, Sininauhaliitto 

Vates koordinoi Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmää, joka on tänä vuonna myös päivien sisällöllinen yhteistyökumppani. Ryhmä koostuu tukea työmarkkinoilla tarvitsevien tilanteen hyvin tuntevista asiantuntijoista, joilla on pitkä kokemus muun muassa pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten tukemisesta. Ryhmä järjesti Työttömien keskusjärjestön johdolla helmikuussa maakuntauudistukseen liittyvän Työtä vailla maakunnassa- työmarkkinoilla tukea tarvitsevien palvelut-tilaisuuden. Parhaillaan ryhmässä valmistellaan mallia, joka olisi vaikeimmin työllistyviä parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelu- ja etuusmalli, ja joka vastaa heidän moninaisiin tarpeisiinsa.

Tähän työhön on ryhdytty osittain siksi, että viimeaikaiset työvoimapolitiikan kehityslinjat sekä valmisteilla olevat rakenneuudistukset eivät ole huomioineet tukea työmarkkinoilla tarvitsevia riittävästi. Pelkona on edelleen, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat ja tukea työmarkkinoilla tarvitsevat uhkaavat jäädä palvelujärjestelmän marginaaleihin.

klo 11.45

Tulisielu-kunniakirjan luovutus

Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Räsänen

Linkki Tulisielu-kunniakirja -sivulle

12.15 Lounas

klo 13.15

Työllisyyspolitiikka osatyökykyisten näkökulmasta - eri toimijoiden kannanottoja

Jatkamme aamupäivän teemaa pohtimalla mm. kuntien ja järjestöjen kannalta, miten työllistymisen tukeminen ja jatkossa toteutuu muutoksista huolimatta. Puheenvuoroissa haetaan uutta näkökulmaa yleiseen keskusteluun. Palveluja tarvitaan rakenteista ja järjestelmistä riippumatta, työote saattaa olla erilainen.

Tulevaisuuden kunta työllisyystoimijanaJenni Airaksinen, kuvaaja Kari Sjöholm
Tutkimus ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, Kuntaliitto

Järjestöt kuntien kumppaneinaMarjo Riitta Tervonen
Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE

 

14.45 Kahvitauko

klo 15.15

Teema: Yhteistyökäytännöt - mitä muutoksia näköpiirissä?

Työssä pysyminen ja työhön palaaminen- yhteistyötarve työeläkevakuuttajan silmin
Johtava asiantuntija Timo Aro, Ilmarinen

Timo Aron asiantuntijuus liittyy erityisesti työeläkejärjestelmään ja vakuutuslääketieteeseen. Miten sieltä käsin näyttäytyy järjestelmän kokonaistilanne ja muuttaako se painopisteitä johonkin suuntaan? Onko tarvetta uusille kumppanuuksille? Kuulemme mitä ovat työssä pysymisen ja työhön palaamisen tuki ja menetelmät työeläkevakuuttajan silmin. Missä on riskejä, haasteita? Onko hyvistä onnistumisista tarinoita ja esimerkkejä? Mikä on henkilön oma vastuu omasta työssä pysymisestä? Vai onko kaikki vastuu työnantajalla?

Osatyökykyisille tie työelämään – kärkihankkeen opit ja oivallukset
OTE-kärkihankkeen hankepäällikkö Päivi Mattila-Wiro, STM

OTE-kärkihanke on etsinyt uusia mahdollisuuksia osatyökykyisten työllistymiseen. Miten ja missä muodoissa juuri yhteistyötä ja kumppanuutta jatkossa tehdään ja pitäisi tehdä osatyökykyisten ja vammaisten työllistymiseksi. Mitä uusia oivalluksia yhteistyön tekemisen tavoista ja periaatteista on kärkihankkeen kokemusten perusteella syntynyt.

16.45 Päivän päätösyhteenveto

Illanvietto

Verkostoituminen ja illanvietto alkaa Iiris-keskuksessa seminaariosuuden jälkeen.

Iltatilaisuudessa esiintyy Kaarisillan kuoro.

Tutustu Kaarisilta ry:n toimintaan


Ohjelma keskiviikko 16.5.2018

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

Teema: Järjestöt - vahva kumppani jatkossakin

 

klo 9.00

Järjestö 2.0 - hankekokonaisuus

Stean avustusohjelmasta Suomi 100 rahoituksensa saava Järjestö 2.0 koostuu maakunnallisista hankkeista, joissa keskitytään järjestöjen aseman vahvistamiseen. Uusilla kumppanuuksilla turvataan mm. sitä, etteivät järjestöt putoa kuntien ja maakuntien epämääräiseen välimaastoon. Järjestöjen asema on tunnistettava ja tunnustettava. Aamupäivän aikana kuulemme sekä kokonaisuuden kannalta ajankohtaisia aiheita sekä kipukohtia sekä tutustumme tarkemmin yhteen hankkeeseen ja sen työskentelyyn. Pohjois-Karjalan hankkeen yhtenä painopisteenä on digiosallisuuden kasvattaminen.

Järjestöjen roolin ja toimijaverkoston vahvistaminen rakenneuudistuksissa.
Johtava erityisasiantuntija Tarja Bergström, SOSTE

Järjestöt jo osana maakuntaa - case Pohjois-Karjala
Järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

klo 10.30

Kehittämisen koordinaatiohanke - näin keräämme ja kehitämme alueellisia yhteistyötapoja

Kokemuksia ja huomioita eri puolilta Suomea tuetun työllistämisen järjestökentältä – miten syntyy yhteistyötä eri toimijoiden välille.
Hankepäällikkö Mari Toivonen, Vates-säätiö sr/KeKo-hanke

Mari Toivonen on reilu vuoden ajan kiertänyt eri maakunnissa keräämässä tietoa ajankohtaisista haasteista ja rakentamassa alueen toimijoiden kanssa joko uusia verkostoja tai tiivistämässä nykyisten toimintaa osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Puheenvuorossa hän kutsuu kaikki mukaan yhteiseen työhön ja kertoo missä oikeasti tällä hetkellä mennään – mikä meitä toimijoita vetää yhteen?

klo 11.00

Vates-säätiö - 25 vuotta työtä osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen edistämiseksi

Taustayhteisöt kertovat: Yhteistä työtä ja vaikuttamista
Työllistämisen edistäminen edellyttää monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Joukko säätiön taustayhteisöjen edustajia tuovat eri keinoin toteutettuna esille yhteisen työn tärkeimmät kulmakivet ja mietiskelevät tulevaa.

Näkövammaisten liitto
Kuntoutussäätiö
Mielenterveyden keskusliitto
Kuurojen Palvelusäätiö

klo 12.15

Päivät kokoava keynote -puheenvuoro:
Vammaisten työllistyminen vammaissopimuksen näkökulmasta.
Keitä tarvitsemme tähän yhteistyöhön?
Merja Heikkonen, VANEn pääsihteeri

Vammaisen työllistyminen ei ole vain työnantajan ja työntekijän asia, vaan monen muun asian summa. Esim. kuljetuspalvelut muuttuvat kesällä, it-teknologia muuttaa työympäristöä jne, Kaikilla kytkeytyvillä tahoilla tulisi olla yhteinen tahtotila työllistymiseen ja työpaikkojen säilyttämiseen.

klo 13.00

Tilaisuuden yhteenveto

13.15  Päätöslounas