Siirry pääsisältöön

Taidealan moninaiset mahdollisuudet

11.12.2020

Vuoden viimeinen Työhönvalmennuksen teemapäivä 8.12. keskittyi taidealan työvalmennukseen. Taideala on moninainen työllistymisen kenttä, joka tulisi nähdä myös moninaisena mahdollisuutena. Taidealalla on kuitenkin monia huomioon otettavia seikkoja työllistymisen kannalta, joita on pohtinut ja selvittänyt Vertaistaitelijat -hanke (STEA 2018-2020, www.vertaistaiteilijat.fi).

Vertaistaitelijat-hanke oli 8.12. järjestetyn teemapäivän yhteistyökumppani. Se edistää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työ- ja toimintamahdollisuuksia taidemaailmassa ja työelämässä. ​ Hankkeen toteuttaja on Aula-työkotien kannatusyhdistys ry. Teemapäivässä taidealan työmahdollisuuksia oli pohtimassa reilut 30 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Taidealan erityispiirteet suuntavat ohjausta

Taidealalla taiteilijuuden kehittyminen, osaamisen vahvistaminen ja oman uran edistäminen vaativat aikaa ja pitkäjännitteisyyttä. Kehittymiseen tarvitaan henkilökohtaista tukea ja rakenteet, joissa taitoja voi harjoittaa. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevan henkilön ympärille tulee rakentaa hänen työllistymistään tukeva ammattilaisten joukko.Sanapilvi, jossa kysytään minkä taiteenalojen tekijöitä osallistujat ovat kohdanneet.

Taidealalla ei juuri koskaan ole tarjolla työsuhteista työtä, ja niin kutsutut epätyypilliset työsuhteet ovat arkipäivää. Myös tuen tarve eri rahoitusmuotojen etsimiseen ja uusien kontaktien luomiseen on jatkuvaa. Tämän vuoksi mahdollisuuksia työkokeiluihin ja sitä kautta pidempiin työsuhteisiin ei ole samalla tavalla tarjolla ja räätälöitävissä, kuin joillakin muilla aloilla. Lisäksi taiteilija tarvitsee myös kouluttautumista alallaan kehittyäkseen.

 

Taidealan työvalmennuksen malli

Taidealan työvalmennus voi olla opiskelumahdollisuuksien etsimistä, työtilaisuuksien etsimistä, näyttelyiden etsimistä, apurahojen hakemista tai taiteilijamentorin etsimistä asiakkaalleen. Osallistujia pohditutti päivässä, miten verotus toimii, mistä saa lisätietoa eri verkostoista taidealalla, miten asiakkaan kanssa voisi lähteä liikkeelle ja mistä aloittaa.

Vertaistaitelijat -hankkeen työntekijät Katriina Rosavaara ja Janette Aho avasivat hankkeessa kehitettyä taidealan työvalmennuksen mallia, jonka osana on ilmestynyt myös taiteilijan työtä käsittelevä selkokielinen “Opas taiteilijalle”. Taidealalle ohjaaminen ei kuitenkaan eroa perustyöhönvalmennukselta siltä osin, että valmentajan rooli on koota oikeat ammattilaiset työllistyvän henkilön tueksi taidealan näkökulmasta. Itse ei tarvitse osata kaikkea. Kuitenkin osaamista sosiaalialan, taidemaailman ja työllistymistä tukevien rakenteiden yhdistämisestä tarvitaan ja niitä tulisi kehittää työvalmennuksen saralla.

-Meillä on jo olemassa olevia rakenteita esimerkiksi päivä- ja työtoiminnoissa, jotka mahdollistavat taiteen harjoittamisen. Näitä tarvitaan lisää ja näiden toimintojen kehittämistä taidestudiomaiseen työskentelyyn, kiteyttää Katriina Rosavaara teemapäivässä.

Taiteilija Riina Noro kertoi omasta tarinastaan

Riina Noro teemapäivässä.Teemapäivässä vieraili taiteilija Riina Noro kertomassa omasta taiteilijapolustaan. Tärkeintä on ollut saada pitkäkestoinen tuki taiteilijan työhön harjoittamiseen ja päästä kehittämään taitojaan.

Vertaistaiteilijat -hankkeen aikana Riina osallistui mm. taiteilijatapaamisiin, koulutuksiin ja Villiintynyt akvaario –taiteilijaresidenssiin, jossa kaikki taiteilijat työskentelivät viikon ajan yhdessä taidetta tehden. Ei puhuttu erityistaiteesta, vammaistaiteesta, vaan yhdessä taiteen tekemisestä taiteilijoiden kesken. Hankkeen aikana eri kokemukset ovat olleen Riinalle tärkeitä omalla taiteilijaurallaan. Pitkäkestoisen tuen hän on saanut puolestaan Autismisäätiöltä.

Riinan taide on varsin oivaltavaa sekä kuvallisesti että kielellisesti. Taideteosten nimet kuvastavat kannanottoja yhteiskunnan asioihin ja ilmiöihin. Tulevaisuudessa hän haluaakin suuntautua myös kirjoittamisen puolelle. Parasta taiteilijana olemisessa on se, että saa katsoa maailmaa omalla tavallaan ja hyödyntää omaa osaamistaan ja kyvykkyyttään.

Tavoitteena sama asema ja palkka

Monella erityistä tukea tarvitsevalla taiteilijalla on vuosien kokemus taiteellisesta työskentelystä. Heillä on kyvykkyyttä. He ovat tehneet taidetta pääsääntöisesti vammaisille suunnatussa päivä- ja työtoiminnoissa ja tuotoksia on voitu myydä mm. erilaisissa myyjäisissä vaihtelevin korvauksin. Usein taidealan työ katsotaan myös harrastemaiseksi työskentelyksi, jolloin ihminen voi jäädä vaille tukea työmahdollisuuksien kartoittamiseen taidealalla, vaikka osaamista, kyvykkyyttä ja halua selkeästi on.

Vertaistaiteilijat-hanke on tehnyt näkyväksi taidealan työllistymismahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevilla henkilöille ja työ onneksi jatkuu osana Aula-työkodin toimintaa. Taidealan työvalmennus juurtuu osaksi hankkeen aikana käynnistynyttä Studio Aulan taidestudiota, joka mahdollistaa tuetun taiteen tekemisen ammattitaiteiijan tuella. Taidealan työvalmennuksen kautta Aulan asiakkailla on mahdollisuus kerryttää taidealan osaamistaan ja saada tuloja omalla osaamisellaan osana päiväaikaista toimintaa.

Osallistujat kokosivat ajatuksiaan päivästä. Se toi iloa, rauhaa, innostusta, inspiraatiota – juuri sitä, mitä taide parhaillaan meille tarjoilee.

Työhönvalmennuksen teemapäivät jatkuvat ensi vuonna. Haluatko olla mukana päivää toteuttamassa tai onko sinulla hyvä idea sisällöstä teemapäivään? Ota yhteyttä: anne.korhonen(at)vates.fi.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen: kati.savela-vilmari(at)vates.fi . Kiitos!

 

Yhteyshenkilö

Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
p. 045 676 5473

Liity kehittämisryhmään

Vastaa Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän kyselyyn

Musta kysymysmerkki keltaisessa post-it lapussa, joka roikuu pyykkipohjalla sinisten ja oranssien post-it lappujen kanssa narulla.Oletko valmennus- ja ohjaustyötä tekevä ammattilainen? Kartoitamme kyselyllä koordinoimamme Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toiveita ja tarpeita.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään säätiön kehittämistyössä ja toiminnan kohdentamisessa vastaamaan paremmin valmennustyötä tekevien tarpeita. Vaikka et kuuluisikaan ryhmään, mutta olet valmennustyötä tekevä, voit vastata kyselyyn.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastauksia ei kykene tunnistamaan analyysista. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5-10 minuuttia. Kyselyä voit myös jakaa organisaatiossasi muille valmennus- ja ohjaustyön parissa toimiville.

Vastausaikaa on 7.5. asti. Koosteen tulemme julkaisemaan Vates-säätiön verkkosivuilla ja uutiskirjeissämme.

Vastaa kyselyyn


Ihmisiä seminaarissa auditoriossa.

Artikkeleita työhönvalmennuksesta

Taidealan moninaiset mahdollisuudet

Vuoden viimeinen Työhönvalmennuksen teemapäivä 8.12. keskittyi taidealan työvalmennukseen. Taideala on moninainen työllistymisen kenttä, joka tulisi nähdä myös moninaisena mahdollisuutena. Taidealalla on kuitenkin monia huomioon otettavia seikkoja työllistymisen kannalta, joita on pohtinut ja selvittänyt Vertaistaitelijat-hanke (STEA 2018-2020).

Elämää ei voi käsikirjoittaa – Luova ennakointi valmentajan työssä

Työhönvalmennuksen vuoden kolmas teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Feelix-hankkeen kanssa 29.10.2020. Tämän vuoden monimutkaiset ja vaihtuvat tilanteet pandemian saralla vaikuttivat teemapäivän toteutukseen siten, että hyppäsimme hybridimalliin. Vuoden tematiikan mukaisesti pohdittiin läsnäolo- ja etäohjauksen toteutustapoja sekä mitä uudenlaiset tilanteet ammattilaiselta vaativat. Osallistujien mukaan ainakin rohkeutta hypätä uuteen sekä luottoa ammatillisuuteen ja verkoston kantavaan voimaan.

Mahdollisuudet vahvuuksien käyttöön työssä luo onnistumisen kokemuksia

Työmaailman parannusviikolle osallistuneet KOP-hankkeen Minna Korpela ja Jenni Kujansivu kertovat, miten he työhönvalmentajina tukevat asiakkaita kohti työelämää.