Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä on Vates-säätiön koordinoima, vapaamuotoinen työhönvalmennustyötä tekevien ammattilaisten verkosto. Ryhmä on valtakunnallinen ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 170 jäsentä ympäri Suomea. Oletko kiinnostunut työhönvalmennuksen käytäntöjen kehittämisestä ja jakamisesta? Liity mukaan!

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toiminnan tarkoituksena on tukea

  • työhönvalmennuksen menetelmällistä kehittämistä ja yhdenmukaisuutta
  • työhönvalmentajien ammatillista kasvua ja yhteenkuuluvuutta sekä
  • tuottaa valtakunnallisesti yhteisesti ymmärrettyjä ja jaettuja hyviä käytäntöjä

Kehittämisryhmä kokoontuu tarpeen ja toiveiden mukaan työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Teemapäivät ovat omakustanteisia. Niiden tavoitteena on, että ryhmän jäsenet saavat ajankohtaista tietoa alalta, vertaistukea ja kehittävät yhdessä alan toimintaa.

Kehittämisryhmän vetovastuu on Vates-säätiöllä, joka huolehtii ryhmän jäsenten vuoropuhelun aktivoimisesta ja ylläpitämisestä sekä ryhmän tuotosten tiedottamisesta ulospäin. Kehittämisryhmälle tehdään myös kyselyitä, joilla kartoitetaan ryhmän jäsenten toiveita ja tarpeita työhönvalmennuksen kehittämisen ja vaikuttamisen painopisteistä.

Kehittämisryhmän toiminnan tueksi on koottu 12 henkilön ydinryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Ydinryhmän tavoitteena on tuetun työn ja työhönvalmennuksen pitkälinjaisempi kehittämis- ja vaikuttamistyö. Ydinryhmä toimii myös Vatesin kehittämiskoordinaattorin tukena ryhmän kehittämisessä ja koordinoinnissa.


Työhönvalmennuksen kehittämisryhmältä toivotaan mm. alueellista jalkautumista

Vates-säätiö toteutti kyselyn Työhönvalmennuksen kehittämisryhmälle lokakuussa 2017. Vastauksia kertyi melko kattavasti eri puolilta maata. Vastaajat toivoivat Vatesin koordinoimalta kehittämisryhmältä hyvien käytäntöjen jakamista ja ajantasaisen tiedon levittämistä. Tiedon levittämisen teemat liittyivät erityisesti uusiin lakimuutoksiin tai asioihin, jotka vaikuttavat työhönvalmentajien työhön ja asiakkaiden tilanteisiin.

Tutustu kyselyn tuloksiin


 

 Tulevia tapahtumia

Työhönvalmennuksen Teemapäivät ovat Vates-säätiön koordinoiman Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toimintaa. Kehittämisryhmä kokoontuu Työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Teemapäivät ovat omakustanteisia. Niiden tavoitteena on, että ryhmän jäsenet saavat ajankohtaista tietoa alalta, vertaistukea ja kehittävät yhdessä alan toimintaa.

Toteutusajankohdat:
22.2. Helsinki
26.4. Oulu
30.8. Helsinki
18.10. Alueella, paikka avoin

Tarkempia tietoja tulossa tammikuussa.
Merkitse ajankohdat jo kalenteriisi.

Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen (at)vates.fi
045 676 5473


 

Menneitä tapahtumia

Työhönvalmennuksen teemapäivä 8.11.2017: 
Mahdollista! - Vinkkejä ja materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiseksi

Tämän vuoden neljäs Työhönvalmennuksen Teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:n Työelämän tuoreet tuulet (2016-2018) -hankkeen projektityöntekijä Laura Päiväpuron kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Hanketta rahoittaa STM Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeessa on kysytty työnantajilta, millaiset asiat rohkaisisivat palkkaamaan kehitysvammaisia työntekijöitä. Vastaajat suhtautuivat aiheeseen pääosin erittäin myönteisesti. Suurimpana syynä siihen, ettei työllistymisiä kuitenkaan ole tapahtunut kovin paljon, voidaan pitää tiedon puutetta. Yrittäjillä vaikutti olevan varsin vähän tietoa mm. saatavilla olevista tukimuodoista.

Työvalmentajan rooli tiedon levittämisessä ja onnistuneiden rekrytointien syntymisessä on merkittävä. Tärkeää on myös se, että kehitysvammaisella työnhakijalla itsellään on aktiivinen rooli omaan työllistymiseensä liittyvissä asioissa.

Työelämän tuoreet tuulet -hanke on julkaissut työvälineiksi Mahdollista! -opaskirjasarjan (linkki: http://www.aula-tyokoti.fi/mahdollista-materiaalit/), joka tarjoaa tietoa työnantajalle, sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle. Näitä oppaita, niiden tarjoamaa tukea työhönvalmentajien työlle niin asiakastyössä kuin työantajayhteistyössä käytiin päivässä läpi. Oppaiden sisällöstä hyötyy muutkin kuin kehitysvammaisten ihmisten kanssa työtä tekevät. Oppaat ovat myös vapaasti tulostettavissa ja käytettävissä.

Päivään osallistui paikan päällä 4 ja sama määrä etäyhteyksien päässä Oulun seudulta. Nettiyhteyksien toimivuuden jännittämisen jälkeen päivä sujui hyvin ja vuorovaikutteisesti. Yhdessä työstettiin harjoituksia ja pohdittiin työhönvalmentajan roolia työnantajayhteistyössä sekä asiakkaan osaamisen kuvaamisessa.

Teemapäivät jatkuvat ensi vuonna, ehdota oma sisältösi: anne.korhonen(at)vates.fi .


Työhönvalmennuksen teemapäivä 16.8.2017: Ratkaisukeskeinen työtapa työhönvalmentajan työssä

Elokuisen lämmin Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän teemapäivä keskittyi ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan työhönvalmentajan työssä. Aamupäivässä työskenteli 10 aktiivista työhönvalmentajaa eri organisaatiosta jakaen omia asiakaskokemuksiaan. Asiakasesimerkkejä työstettiin ryhmätyöskentelyn avulla kohdentamaan omaa työskentelytapaa ratkaisukeskeiseksi ja pohdittiin, mitä se vaatii ja tarkoittaa käytännössä valmentajan arjessa. Aamupäivän työskentelyä ohjasi Suvi Pikkusaari Wellabled Oy:stä. Hän tarjosi päivään sopivasti teoriaa ja käytännön vinkkejä ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta.

Päivän palautteiden perusteella parhainta antia oli yhteinen kokemusten jakaminen ja hyvien vinkkien saaminen toisilta.

Teemapäivien järjestäminen tulee jatkumaan myös ensi vuonna, kerro oma toiveesi sisällöistä anne.korhonen(at)vates.fi .


Työhönvalmennuksen teemapäivä: Ammatillinen kuntoutus 16.5.2017

Miten ammatillisen kuntoutuksen järjestelmämme rakentuu, miten se toimii ja mitä ratkaisuja se tarjoaa? Näistä kokonaisuuksista kuulimme kattavan kokonaiskuvan teemapäivässä. Lisäksi painotuimme Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) uudistuneiden palveluiden tarkasteluun - mikä palvelussa muuttui ja miksi?

Iltapäivässä jatkoimme Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän työskentelyllä. Teemapäivän aamun osio järjestettiin yhteistyössä Verven kanssa, josta päivässä oli mukana palvelupäällikkö, psykologi Outi Ripatti.


 

 Työhönvalmennuksen teemapäivä 13.2.2017: Viestinnästä tukea omaan työhön

Työhönvalmennuksen ensimmäinen teemapäivä on takana. Aiheen oli viestintä työhönvalmentajien arjessa. Päivä oli hyvin käytännönläheinen, missä jokainen osallistuja pääsi pohtimaan omaa tapaansa tehdä viestintää, työstämään pää- ja osaviestejä eri kohderyhmille sekä tutustumaan, mitä oman viestintäsuunnitelman tekeminen tarkoittaa. Aikaa käytettiin paljon erityisesti siihen, miten puen omat työni tavoitteet kohderyhmiä puhuttelevaan muotoon ja "myyn tavoitteeni" eteenpäin. Palautteiden mukaan sekä päivän aihetta että antia pidettiin tärkeänä. Tilaisuuden järjesti kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen Vates-säätiöstä ja viestinnän asiantuntemuksen tarjosi toimittaja ja hankepäällikkö Tiina Jäppinen Tiedolla vaikuttaminen -hankkeesta.

Jos olet kiinnostunut työhönvalmentajien viestintäkoulutuksesta jatkossa, ota yhteyttä: anne.korhonen(at)vates.fi .
Voimme järjestää koulutusta myös organisaatiokohtaisesti.

Lue uutinen


 

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän tapaaminen Kyvyt käyttöön- seminaarissa Jyväskylässä 23.10.2014

Työhönvalmennuksen valtakunnalliseen kehittämisryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 100 jäsentä ympäri Suomea ja Jyväskylän tapaamiseen heistä osallistui yli 30 henkilöä. Tilaisuuden aluksi vs. kehittämiskoordinaattori Riitta Karhapää Vates-säätiöstä ja projektikoordinaattori Pauli Leinonen Vamlasista esittelivät lyhyesti kehittämisryhmän tarkoituksen ja ensi vuoden toimintasuunnitelman.

Työhönvalmennuksen asiantuntija Suvi Pikkusaari Wellabled Oy:sta ja toiminnanjohtaja Mari Nupponen Kotikartanoyhdistys ry:stä alustivat ja johtivat keskustelua työvalmennuksen ammattietiikasta. Keskustelussa nousi esille mm. asiakaslähtöisyyden merkitys ja kuinka voisimme nostaa enemmän asiakkaan ääntä kuuluville. Lisäksi puhuttiin asennekasvatuksesta moneen suuntaan; työhönvalmentajilla on kasvun paikka ammatillisuuden kehittämisen, ammattietiikan ja myös oman asenteen suhteen. Pohdimme myös, kuinka kohottaa työhönvalmennuksen laatua valtakunnallisesti. Voidaksemme vaikuttaa työhönvalmennuksen laadun kohottamiseen, meidän olisi suunniteltava, mitä haluamme saada aikaan 1, 3 tai 5 vuoden perspektiivillä.

Keskustelu oli vilkasta ja osallistujat erittäin aktiivisia! Kehittämisryhmän ydinryhmä suunnittelee ensi vuodelle neljä workshop-tyyppistä työhönvalmennukseen liittyvää koulutusta eri puolille Suomea. Kehittämisryhmä kokoontuu seuraavan kerran keväällä Vates-säätiön tiloissa Helsingissä.


Työhönvalmennuksen kehittämispäivä 20.5.2014

Tiivistelmä työhönvalmennuksen kehittämisryhmän tapaamisesta.

"Hyviä käytäntöjä ja uusia ideoita omaan työhön."

Yhteyshenkilö:

Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
045 676 5473

Liity jäseneksi
Kehittämisryhmän jäsenyys edellyttää Kyvyt käyttöön -verkoston jäsenyyttä.


Kuva Christian Julin

Artikkeleita

Saksalainen Auticon palkkaa vain autistisia IT-alan osaajia

Berliinissä pääpaikkaa pitävä IT-konsultointiyritys Auticon palkkaa vain autismikirjon henkilöitä konsulteiksi asiakasyrityksiin.

Netta Nordlund työllistyi tuetun oppisopimuksen avulla

Tuettu oppisopimus oli Netta Nordlundille sopiva tapa valmistua ammattiin. Hän sai myös työpaikan Iceheartsista, jossa suoritti oppisopimuksen käytännön osuuden.

Ryhmävalmennuksessa tavoitteet ja osaaminen kirkastuivat

Pienryhmävalmennus osoittautui hyväksi keinoksi selvittää uravaihtoehtoja nuorilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Nivelvaiheissa tarvitaan silti myös henkilökohtaista tukea, todettiin 3 KK- Ohjaava työhönvalmennuspalvelu -hankkeessa.