Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä on Vates-säätiön koordinoima, vapaamuotoinen työhönvalmennustyötä tekevien ammattilaisten verkosto. Ryhmä on valtakunnallinen ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 170 jäsentä ympäri Suomea. Oletko kiinnostunut työhönvalmennuksen käytäntöjen kehittämisestä ja jakamisesta? Liity mukaan!

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toiminnan tarkoituksena on tukea

  • työhönvalmennuksen menetelmällistä kehittämistä ja yhdenmukaisuutta
  • työhönvalmentajien ammatillista kasvua ja yhteenkuuluvuutta sekä
  • tuottaa valtakunnallisesti yhteisesti ymmärrettyjä ja jaettuja hyviä käytäntöjä

Kehittämisryhmä kokoontuu tarpeen ja toiveiden mukaan työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Teemapäivät ovat omakustanteisia. Niiden tavoitteena on, että ryhmän jäsenet saavat ajankohtaista tietoa alalta, vertaistukea ja kehittävät yhdessä alan toimintaa.

Kehittämisryhmän vetovastuu on Vates-säätiöllä, joka huolehtii ryhmän jäsenten vuoropuhelun aktivoimisesta ja ylläpitämisestä sekä ryhmän tuotosten tiedottamisesta ulospäin. Kehittämisryhmälle tehdään myös kyselyitä, joilla kartoitetaan ryhmän jäsenten toiveita ja tarpeita työhönvalmennuksen kehittämisen ja vaikuttamisen painopisteistä.

Kehittämisryhmän toiminnan tueksi on koottu 12 henkilön ydinryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Ydinryhmän tavoitteena on tuetun työn ja työhönvalmennuksen pitkälinjaisempi kehittämis- ja vaikuttamistyö. Ydinryhmä toimii myös Vatesin kehittämiskoordinaattorin tukena ryhmän kehittämisessä ja koordinoinnissa.


Työhönvalmennuksen kehittämisryhmältä toivotaan mm. alueellista jalkautumista

Vates-säätiö toteutti kyselyn Työhönvalmennuksen kehittämisryhmälle lokakuussa 2017. Vastauksia kertyi melko kattavasti eri puolilta maata. Vastaajat toivoivat Vatesin koordinoimalta kehittämisryhmältä hyvien käytäntöjen jakamista ja ajantasaisen tiedon levittämistä. Tiedon levittämisen teemat liittyivät erityisesti uusiin lakimuutoksiin tai asioihin, jotka vaikuttavat työhönvalmentajien työhön ja asiakkaiden tilanteisiin.

Tutustu kyselyn tuloksiin


 

Tulevia tapahtumia

Työhönvalmennuksen Teemapäivät ovat Vates-säätiön koordinoiman Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toimintaa. Kehittämisryhmä kokoontuu Työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Teemapäivät ovat omakustanteisia. Niiden tavoitteena on, että ryhmän jäsenet saavat ajankohtaista tietoa alalta, vertaistukea ja kehittävät yhdessä alan toimintaa.

Työhönvalmennuksen teemapäivä 30.8. Helsinki

Boostia duuniin! – ryhmävalmennuksen malleja ammattilaisille

Tule saamaan kokemuksia ja toimintamalleja omaan työhösi ryhmävalmennuksesta elokuussa! Vuoden kolmas Työhönvalmennuksen teemapäivä järjestetään yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennuksen kanssa.

Päivässä työstetään yhdessä Rinnekoti-Säätiössä kehitettyä ja käytettyä ryhmävalmennuksen mallia, jota on hyödynnetty alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien nuorten, maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten ryhmissä, joissa on myös autismin kirjon asiakkaita. Päivässä saat kokemuksen ryhmävalmennuksen mallista, jota voit hyödyntää myöhemmin omassa työssäsi. Ryhmävalmennuksen malli toimii myös asiakkaille, joilla on vielä alhainen toimintakyky. Päivä on käytännönläheistä työpajatyöskentelyä ja nivoutuu oman työn arkeen.

Päivään osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla kehittämisryhmän jäsen.
Kehittämisryhmään voit liittyä  verkoston lomakkeella.

Aika: torstaina 30.8.2018, klo 9.00 - 15.00
Paikka: Rinnekoti-Säätiö Kornetin työhönvalmennus, Kornetintie 8, 00380 Helsinki

Kenelle: Ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisille ja sen kaltaista työtä tekeville

Tavoite: Saada työkaluja käytännönläheisesti ja kokemuksellisesti Rinnekoti-Säätiössä kehitetystä ryhmävalmennuksen malleista asiakkaan ja valmentajan silmin.

Hinta: 20 €, sisältää kaikki tarjoilut

Lisätietoa: Anne Korhonen, p. 045 676 5473, anne.korhonen(at)vates.fi

Ilmoittautuminen 23.8.2018 mennessä

Ilmoittautumislinkki

OHJELMA

9.00 Aamukahvi ja tervetuloa
        kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

 Rinnekoti-Säätiön Boostia Duuniin! -ryhmävalmennuksen mallin esittely
työhönvalmentaja Kaisa Nissinen, Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennus

Ryhmäytymisharjoite

10.00 Työpajatyöskentely alkaa

10.00 1. Omat vahvuuteni ja roolini ryhmässä
          työvalmentaja Paula Koskelainen- Nordberg, Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennus

11.00 2. Mielenterveyden riskit ja suojatekijät; Omien selviytymiskeinojen tunnistaminen
          työvalmentaja Minna Virta, Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennus

11.45 Lounas Pitskun kanttiinissa

12.45 3. Vaikuttaminen yhteiskunnassa
           työvalmentaja Kaisa Nissinen, Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennus

13.45 Palaute päivästä ja kehittämisideat, kahvit työskentelyn lomassa
          kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

15.00 Teemapäivä päättyy


Piirroskuva yhdessä - kolme keltaista hahmoa palapelin ääressäTyöhönvalmennuksen teemapäivä
Viestintä ja selkokieli työhönvalmentajan työssä

Aika: keskiviikko 21.11.2018, klo 8.30-16.00
Paikka: Joensuun Tiedepuisto, Temple of Challenge, rakennus 3A, Länsikatu 15

Tämän vuoden neljäs Työhönvalmennuksen Teemapäivä järjestetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAJO-keskus - ja KAIKU-hankkeiden kanssa Joensuussa. Teemapäivä keskittyy viestintään ja selkokielen hyödyntämiseen työhönvalmentajan työssä. Päivä on hyvin käytännönläheinen ja nivoutuu työhönvalmentajan työn arkeen.

Kenelle:
Ohjaus- ja valmennustyötä tekeville, esimerkiksi työhön- ja yksilövalmentajat, sosiaaliohjaajat, TE-toimiston asiantuntijat, työllisyyskoordinaattorit jne.

Tavoite:
Löytää uusia keinoja työssä viestimiseen sekä kehittää omaa osaamista erilaisissa viestintätilanteissa. Ymmärtää selkokielen alkeet ja oppia hyödyntämään sitä ohjaustyössä.

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: viimeistään perjantaina 12.11..2018. Voit samalla ilmoittautua Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyshankkeiden loppuseminaariin 22.11.2018. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittautumislinkki

Pohjois-Karjalan osiaaliturvayhdistyksen logo

 Yhteistyökumppani: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Päivään osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla kehittämisryhmän jäsen.
Kehittämisryhmään voit liittyä verkoston lomakkeella

Lisätietoa:
Anne Korhonen, p. 045 676 5473, anne.korhonen(at)vates.fi,
Johanna Seppänen, p. 050 467 0356, johanna.seppanen(at)pksotu.fi
Sanna Saastamoinen, p. 050 344 2765, sanna.saastamoinen(at)pksotu.fi

Ohjelma

8.30   Aamukahvit

9.00   Viestinnän tavoitteet ja tavat työssäni
         Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

    • mitkä ovat viestinnän tavoitteet ja tavat työssäni?
    • erilaiset viestintätilanteet ja niihin valmistautuminen

10.00  Jaloittelutauko

10.15 Tärkeimmät pää- ja osaviestit sekä viestintäkanavat työssäni
          Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen, Vates-säätiö sr

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Selkokielen hyödyntäminen ohjaustyössä
          Selkokielikouluttaja Marja Simola

14.30 Iltapäiväkahvit

14.50 Selkokielen hyödyntäminen ohjaustyössä jatkuu
         Selkokielikouluttaja Marja Simola

16.00 Teemapäivä päättyy


 

Menneitä tapahtumia

Työhönvalmennuksen teemapäivä 26.4.2018, Oulun alueellisen verkoston tapaaminen
Tietoa, taitoa ja tukea paikallisesta verkostosta

Työhönvalmennuksen teemapäivät jalkautuvat tänä vuonna kaksi kertaa alueelle tukemaanpaikallisten verkostojen syntymistä. Ensimmäisenä oli vuorossa Oulun alueellisen verkoston tapaaminen.

Huhtikuun viimeisenä torstaina innokas valmennus- ja ohjaustyötä tekevien 20-henkinen joukko kokoontui Oulun seudun ammattiopiston tiloihin kehittämään omaa alueellista ammattilaisten verkostoa. Ryhmä oli kokoontunut viime vuoden lopussa joulupuurolle ja sopineet jatkosta yhdessä. Vates lähti tukemaan alueellisen verkoston toimintaa järjestämällä yhteisen Työhönvalmennuksen teemapäivän alueverkoston kanssa. Intoa ja halukkuutta ammattilaisten verkostolla alueelle oli ja jo valmiutta suuremmankin tilaisuuden järjestämiseen. Yhteistyössä päätimme kuitenkin aloittaa tällä ydinryhmän tapaamisella ja miettiä ensin ryhmän toimintatapaa ja tavoitetta ja laajentaa myöhemmin ryhmän tapaamisia suuremmalle kohdejoukolle.

Päivä alkoi Oulun kaupungin TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsän alustuksella työllisyyden ajankohtaisista kuulumisista Oulun alueella. Kasvupalvelulain ja maakuntauudistuksen tuomat uudistuksen haasteet, kipukohdat ja toivon pilkahdukset käytiin yhdessä läpi myös erityistä tukea tarvitsevien näkökulmasta. Anna-Liisalla on pitkä tausta ammattiopisto Luovista, joten kenttä on hänelle hyvin tuttu. Ammattilaiset saivat hänen osuudessaan koottua, paikallista ajankohtaista tietoa. Hyvänä koettiin myös avoin keskusteluyhteys meneillään olevaan kehittämistyöhön.
Alueellisen näkökulman jälkeen kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen Vates-säätiöstä kertoi ajankohtaisista kokonaisuuksista työhönvalmennuksen kentältä aiheina mm. OTE (Osatyökykyisille tie työelämään) -kärkihankkeiden kehittämistyö työhönvalmennuksen näkökulmasta, lainsäädännön (TEOS ja kasvupalvelut) tuomat uudistukset ja tämän hetkinen tilanne sekä työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon uudistus. Tutkinto säilyy tutkintorakenteessa, mutta uudistunein tutkintonimikkein ja sisällöin.

Lounaan jälkeen keskityimme Oulun alueellisen verkoston toiminnan kehittämiseen. Ammattilaisten joukko työsti ryhmätöinä Oulun alueellisen työhönvalmentajien verkoston tavoitetta, toimintatapaa ja tämän vuoden seuraavia askeleita. Verkosto pääsi konkretiaan ja sopi verkoston tarjoavan toisilleen tietoa, taitoa ja tukea, säännölliset tapaamiset 2-3 kertaa vuodessa, vastuu koolle kutsumisessa on kiertävä ja tapaamisten ohella tutustutaan kunkin organisaatioon toimintaan. Seuraava tapaaminen sovittiin kesäkuulle, jotta verkosto pääsee jaloilleen. Hienoa, onnea! Toivottavasti verkosto laajenee ja ryhmän jäsenet huomaavat verkoston tuomat hyödyt ja tuen omalle työlleen.

Seuraava Työhönvalmennuksen teemapäivä on 30.8. Helsingissä. Päivän järjestetään yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennuksen kanssa.


Työhönvalmennuksen Teemapäivä 22.2.2018
Viittomakielinen työvalmennus

Vuoden ensimmäinen teemapäivä keskittyi viittomakieliseen työvalmennukseen. Päivän aluksi kävimme yhteisesti läpi työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toimintatapaa ja ajankohtaisia teemoja, joista keskustelua eniten herättävänä oli uudistuva työvalmennuksen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen koulutusreformin myötä työvalmennuksen erikoisammattitutkinto poistuu ja työvalmennus tulee olemaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinnon yksi osaamisala. Tutkinnon perusteet ovat olleet lausunnoilla ennen joulua, ja uuden tutkinnon on tarkoitus astua voimaan tämän vuoden elokuussa.

Päivä jatkui viittomakielisellä työvalmennuksella. Kuurojen Palvelusäätiön työvalmentaja Tiina Maja kertoi työstään viittomakielisten työvalmentajana Poveri-hankkeessa. Hanke on saanut pysyvän rahoituksen kolmelle työvalmentajalle, jotka tekevät työvalmennustyötä valtakunnallisesti. Tiina kertoi oman työnsä kommunikointivälineistä, joista jokainen valmennus- ja ohjaustyötä tekevä voisi ottaa ideoita. Lisäksi ison panostuksen päivään toi viittomakielinen työnhakija Tuula Ekström, joka rehellisesti ja rohkeasti kertoi oman työn haunsa haasteista, tuen tarpeesta ja onnistumisista.

Ennen lounaalle lähtemistä työstimme vielä ryhmäpohdintana muutamaa asiakascasea, joista jokainen pystyi miettimään samankaltaista tilannetta omassa työssään asiakkaan kanssa. ”Uutta oppia ja verkostoja. Uusi ja mielenkiintoinen päivä aistivammaisten työvalmennukseen.” Näihin lausahduksiin kiteytyi osallistujien tunnelmia päivän annista.

Teemapäivät jatkuvat tänä vuonna alueellisen verkoston tapaamisessa Oulussa 26.4. ja 30.8. Helsingissä. Kerro, mistä sinä haluaisit kuulla ja olla mukana toteuttamassa teemapäivää: anne.korhonen@vates.fi.


Työhönvalmennuksen teemapäivä 8.11.2017: 
Mahdollista! - Vinkkejä ja materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiseksi

Tämän vuoden neljäs Työhönvalmennuksen Teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:n Työelämän tuoreet tuulet (2016-2018) -hankkeen projektityöntekijä Laura Päiväpuron kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Hanketta rahoittaa STM Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeessa on kysytty työnantajilta, millaiset asiat rohkaisisivat palkkaamaan kehitysvammaisia työntekijöitä. Vastaajat suhtautuivat aiheeseen pääosin erittäin myönteisesti. Suurimpana syynä siihen, ettei työllistymisiä kuitenkaan ole tapahtunut kovin paljon, voidaan pitää tiedon puutetta. Yrittäjillä vaikutti olevan varsin vähän tietoa mm. saatavilla olevista tukimuodoista.

Työvalmentajan rooli tiedon levittämisessä ja onnistuneiden rekrytointien syntymisessä on merkittävä. Tärkeää on myös se, että kehitysvammaisella työnhakijalla itsellään on aktiivinen rooli omaan työllistymiseensä liittyvissä asioissa.

Työelämän tuoreet tuulet -hanke on julkaissut työvälineiksi Mahdollista! -opaskirjasarjan (linkki: http://www.aula-tyokoti.fi/mahdollista-materiaalit/), joka tarjoaa tietoa työnantajalle, sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle. Näitä oppaita, niiden tarjoamaa tukea työhönvalmentajien työlle niin asiakastyössä kuin työantajayhteistyössä käytiin päivässä läpi. Oppaiden sisällöstä hyötyy muutkin kuin kehitysvammaisten ihmisten kanssa työtä tekevät. Oppaat ovat myös vapaasti tulostettavissa ja käytettävissä.

Päivään osallistui paikan päällä 4 ja sama määrä etäyhteyksien päässä Oulun seudulta. Nettiyhteyksien toimivuuden jännittämisen jälkeen päivä sujui hyvin ja vuorovaikutteisesti. Yhdessä työstettiin harjoituksia ja pohdittiin työhönvalmentajan roolia työnantajayhteistyössä sekä asiakkaan osaamisen kuvaamisessa.

Teemapäivät jatkuvat ensi vuonna, ehdota oma sisältösi: anne.korhonen(at)vates.fi .


Työhönvalmennuksen teemapäivä 16.8.2017: Ratkaisukeskeinen työtapa työhönvalmentajan työssä

Elokuisen lämmin Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän teemapäivä keskittyi ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan työhönvalmentajan työssä. Aamupäivässä työskenteli 10 aktiivista työhönvalmentajaa eri organisaatiosta jakaen omia asiakaskokemuksiaan. Asiakasesimerkkejä työstettiin ryhmätyöskentelyn avulla kohdentamaan omaa työskentelytapaa ratkaisukeskeiseksi ja pohdittiin, mitä se vaatii ja tarkoittaa käytännössä valmentajan arjessa. Aamupäivän työskentelyä ohjasi Suvi Pikkusaari Wellabled Oy:stä. Hän tarjosi päivään sopivasti teoriaa ja käytännön vinkkejä ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta.

Päivän palautteiden perusteella parhainta antia oli yhteinen kokemusten jakaminen ja hyvien vinkkien saaminen toisilta.

Teemapäivien järjestäminen tulee jatkumaan myös ensi vuonna, kerro oma toiveesi sisällöistä anne.korhonen(at)vates.fi .


Työhönvalmennuksen teemapäivä: Ammatillinen kuntoutus 16.5.2017

Miten ammatillisen kuntoutuksen järjestelmämme rakentuu, miten se toimii ja mitä ratkaisuja se tarjoaa? Näistä kokonaisuuksista kuulimme kattavan kokonaiskuvan teemapäivässä. Lisäksi painotuimme Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) uudistuneiden palveluiden tarkasteluun - mikä palvelussa muuttui ja miksi?

Iltapäivässä jatkoimme Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän työskentelyllä. Teemapäivän aamun osio järjestettiin yhteistyössä Verven kanssa, josta päivässä oli mukana palvelupäällikkö, psykologi Outi Ripatti.


 

 Työhönvalmennuksen teemapäivä 13.2.2017: Viestinnästä tukea omaan työhön

Työhönvalmennuksen ensimmäinen teemapäivä on takana. Aiheen oli viestintä työhönvalmentajien arjessa. Päivä oli hyvin käytännönläheinen, missä jokainen osallistuja pääsi pohtimaan omaa tapaansa tehdä viestintää, työstämään pää- ja osaviestejä eri kohderyhmille sekä tutustumaan, mitä oman viestintäsuunnitelman tekeminen tarkoittaa. Aikaa käytettiin paljon erityisesti siihen, miten puen omat työni tavoitteet kohderyhmiä puhuttelevaan muotoon ja "myyn tavoitteeni" eteenpäin. Palautteiden mukaan sekä päivän aihetta että antia pidettiin tärkeänä. Tilaisuuden järjesti kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen Vates-säätiöstä ja viestinnän asiantuntemuksen tarjosi toimittaja ja hankepäällikkö Tiina Jäppinen Tiedolla vaikuttaminen -hankkeesta.

Jos olet kiinnostunut työhönvalmentajien viestintäkoulutuksesta jatkossa, ota yhteyttä: anne.korhonen(at)vates.fi .
Voimme järjestää koulutusta myös organisaatiokohtaisesti.

Lue uutinen


"Hyviä käytäntöjä ja uusia ideoita omaan työhön."

Yhteyshenkilö:

Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
045 676 5473

Liity jäseneksi
Kehittämisryhmän jäsenyys edellyttää Kyvyt käyttöön -verkoston jäsenyyttä.


Kuva Christian Julin

Artikkeleita

Työhönvalmennusta viittomakielellä

Tuetun työllistymisen palvelu edistää yhdenvertaisuutta, koska siinä tukea tarvitsevalle henkilölle etsitään tavallista työpaikkaa, tasa-arvoisella palkalla ja tarkoituksenmukaisella tuella. Menetelmä on edistänyt erityisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta ja oikeutta työelämään.

Saksalainen Auticon palkkaa vain autistisia IT-alan osaajia

Berliinissä pääpaikkaa pitävä IT-konsultointiyritys Auticon palkkaa vain autismikirjon henkilöitä konsulteiksi asiakasyrityksiin.

Netta Nordlund työllistyi tuetun oppisopimuksen avulla

Tuettu oppisopimus oli Netta Nordlundille sopiva tapa valmistua ammattiin. Hän sai myös työpaikan Iceheartsista, jossa suoritti oppisopimuksen käytännön osuuden.