Välityömarkkinat

Välityömarkkinat tarjoavat työelämäosallisuutta ja avoimelle sektorille tapahtuvia siirtymiä tukevia palveluita sekä palkkatuettuja työpaikkoja. Välityömarkkinatoimijoilla on merkittävää osaamista ja kokemusta sekä koko työllistämisen palvelupolun hallinnasta että monisektoriaalisesta yhteistyöstä.

Vates-säätiössä toimi RAY-rahoitteinen Välityömarkkinat osana työelämää -projekti 2014-2016. Projektin tuloksia, kuten eri tahojen yhteistyöavauksia, on alettu tuoda osaksi Vatesin vakituista kehittämistoimintaa. Löydät projektin aineistoja ja muuta välityömarkkina-aiheista tietoa valityomarkkinat.fi-sivustolta, jota Vates-säätiö ylläpitää.