Siirry pääsisältöön

Kuntoutus voi tuoda lisää työvuosia

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Kuntoutuksen muotoja ovat mm. lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen sekä työtapaturmissa tai liikenteessä vammautuneiden kuntoutus.

Vates-säätiö edistää tietoisuutta ammatillisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta työhön pääsemistä ja työssä pysymistä tukevina keinoina.