Siirry pääsisältöön

Osaamisen kehittäminen

Aina työntekijän suoraan työelämään sijoittuminen ei ole mahdollista. Esimerkiksi muutaman vuoden työttömyyden tai muiden työtehtävien aikana aiempi IT-osaaminen voi jo vanhentua. Kouluttautuminen ja ammattitaidon päivittäminen ovat vaihtoehtoja, joiden kautta yhä enenevissä määrin tutustutaan ja kiinnitytään työelämään.

Oppisopimuskoulutus on yksi vaihtoehto täydentää osaamista. Oppisopimuksessa ei lähdetä nollatilanteesta, vaan aina pyritään huomioimaan opiskelijan aiempaa osaamista, elämänkokemusta ja mielenkiinnon kohteita.

Työnantajalle oppisopimus voi olla hyvä tapa turvallisesti valmentaa työntekijä juuri omaan työympäristöön. Työnantajilla onkin tärkeä rooli oppisopimuspaikkojen tarjoajina ja oppimisen mahdollistajina. Oppisopimuksella on mahdollista opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.