Siirry pääsisältöön

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Alle on koottu työnantajien yleisimpiä kysymyksiä järjestelytuesta.

Mistä haen työolosuhteiden järjestelytukea?
Voit hakea tukea työ- ja elinkeinotoimistosta, jonka alueella toimipaikka sijaitsee.

Mitkä ovat edellytykset, jotta voin saada työolosuhteiden järjestelytukea?
Järjestelytukea voi hakea, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai välttämättömiä työpaikalle tehtäviä muutoksia tai toisen työntekijän antamaa apua.

Millaisista tuntimääristä puhutaan, kun kyse on toisen työntekijän antamasta avusta?
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Työolosuhteiden järjestelytukea maksetaan toteutuneiden tuntien osalta 20 euroa tunnilta.

Voiko työolosuhteiden järjestelytukea saada jo työsuhteessa tehtävään työhön?
Kyllä voi. Tällöin myöntämisperusteena on tukea työsuhteessa olevan henkilön työssä pysymistä.

Millä perusteilla työolosuhteiden järjestelytuki voidaan jättää myöntämättä?
Yrittäjän omasta vammasta tai sairaudesta johtuviin mukautustarpeisiin työolosuhteiden järjestelytukea ei myönnetä. Sitä ei ole myöskään tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.

Voinko saada palkkatukea työolosuhteiden järjestelytuen rinnalla?
Kyllä. Nämä tukimuodot eivät sulje toisiaan pois.