Siirry pääsisältöön

Todistus suurtyönantajalle osatyökykyisyydestä

Mistä on kyse?
Vuodesta 2017 alkaen osatyökykyisellä työnhakijalla on ollut mahdollisuus pyytää TE-toimistosta todistus, jonka tarkoituksena on helpottaa osatyökykyisen työnhakijan työllistymistä suurtyönantajille.

Miten todistuksen voi käytännössä saada?
Todistuksen voi saada, kun esittää TE-toimistolle lääkärinlausunnon tai -todistuksen sairaudesta tai vammasta, joka vaikuttaa mahdollisuuksiin saada työtä. TE-toimisto antaa todistuksen työllistyvälle työnhakijalle, ja työnhakija toimittaa todistuksen työnantajalleen työsuhteen alussa. Työnantaja säilyttää saamansa todistuksen ja toimittaa sen tarvittaessa työeläkevakuutusyhtiölle.

Voiko todistuksen saada myös palkkatukityötä varten?
Kyllä voi.

Miten määritellään suurtyönantaja?
Suurtyönantajia ovat työeläkeyhtiössä vakuutetut työnantajat, joiden palkkasumma vuodessa on yli 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Työeläkemaksun maksuluokka määräytyy sen mukaan, millainen työnantajan työkyvyttömyysriski on keskimääräiseen riskiin verrattuna. Riski lasketaan siten, että verrataan aiemmin myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrää TyEL:n keskimääräiseen määrään.

Mitä tapahtuu, jos osatyökykyinen työntekijä tulee työkyvyttömäksi työsuhteen aikana?

Jos osatyökykyinen tulee työkyvyttömäksi työssäolon viiden ensimmäisen vuoden aikana, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta suurtyönantajan työeläkemaksuluokkaan.

Tämä edellyttää, että työntekijä on ollut työsuhteen alkaessa merkittynä TE-toimiston asiakastietojärjestelmään osatyökykyisenä työnhakijana. Tuosta merkinnästä saatavan todistuksen antamisesta on saanut kulua työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumaan enintään viisi vuotta.

Millaisia kokemuksia todistuksen hyödyntämisestä on?
Todistuksesta saatava hyöty on molemminpuolinen. Ne, jotka todistusta ovat pyytäneet ja työnhaussa hyödyntäneet, ovat kertoneet todistuksen madaltaneen suurtyönantajien rekrytointikynnystä. Tämä johtuu siitä, että työnantajan ei tarvitse miettiä mahdollisen työkyvyttömyyseläköitymisen taloudellisia vaikutuksia.

Lisätietoa: (Linkin aukeavat uuteen välilehteen)

https://www.varma.fi/muut/blogi/postaukset/2021-q1/mahdollisuus-jota-vain-harva-hyodyntaa--te-toimiston-todistus-osatyokykyiselle-tyonhakijalle/

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/ura-ja-tyosuhde/vamman-tai-sairauden-vaikutus-tyokykyyn-osatyokykyisyys