Siirry pääsisältöön

Kehittämistoiminta

Vates-säätiö on vahva kumppani ja verkostoituja. Toimintatapamme on eri verkostoissa tapahtuvaa asiantuntemuksen kehittämistä, vahvistamista ja tukemista. Kehitämme niitä toimintoja, jotka tukevat vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edellytyksiä toimialalla.

Kehittämistoiminnan yleisenä tavoitteena on vahvistaa Vatesin sisällöllisiä ydinalueita, jotka nivoutuvat säätiömme toiminnan strategian painopisteisiin.

Työelämään tukevien ja kuntouttavien palveluiden kehittäminen

Tuetun työllistymisen ja työhönvalmennuksen kehittäminen

Välityömarkkinoiden ja sosiaalisen työllistämisen alan kehittäminen ja tukeminen

Ammattihenkilöstön osaamisen tukeminen

Elinkeinoelämän rakenteiden kehittäminen

Lainopillisen asiantuntemuksen levittäminen.

Käynnistämme aktiivisesti itse ja menemme kumppaniksi kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, jotka edistävät säätiön tarkoituksen toteuttamista. Teemme myös säännöllistä yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa ja toimimme jäsenenä erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä. Asiantuntemuksemme on käytettävissä lainsäädäntöä uudistettaessa.

Vatesin kehittämisryhmät

Vates-säätiö koordinoi tällä hetkellä neljää valtakunnallista verkostoa tai kehittämisryhmää, joiden esittelyissä on kerrottu liittymisohjeet. Lisäksi toiminnasta kerrotaan Vatesin some-kanavilla ja verkkosivuilla.

Kehittämisryhmien toimintaa koordinoi säätiön henkilöstö. Vatesissa toimii tällä hetkellä Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä, Työllistämisyksiköiden johdon kehittämisryhmä, Välityömarkkinatoimijoiden verkosto ja Vatesin viestintäverkosto. Saat lisätietoa kunkin ryhmän tai verkoston kohdalta.

Lue lisää kehittämisryhmistä ja -verkostoista

Vaikuttaminen

Vates toimii aktiivisesti lukuisissa valtakunnallisissa kehittämisryhmissä sekä osatyökykyisten työllistymistä edistävien hankkeiden ohjaus- ja muissa asiantuntijaryhmissä. Vates saa tietoa ja tukea vaikuttamistoimintaansa mm. taustayhteisöiltään ja verkostoistaan.

Vates vaikuttaa -sivulle

Neuvontatapauksia ja lakitietoa

Lakitietoa-osiosta löytyy keskeistä osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten työllistymiseen liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita. Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet löytyvät Valtion säädöstietopankista (Finlex).

Lisäksi osiosta löytyy myös tapausneuvontoja.

Tutustu tapauksiin

Kansainvälinen yhteistyö

Vatesin kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on verkostoituminen vastaavaa yhteistyön edistämistä tukevien eurooppalaisten organisaatioiden kanssa. Vates-säätiö on jäsenenä kansainvälisissä järjestöissä, joiden tavoitteena on edistää vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä ja tasa-arvoa. Olemme jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Workability International, EUSE, Social Firms Europe CEFEC.

Vates-säätiö on lisäksi mukana kansainvälisissä projekteissa sekä toimii yhteistyössä myös muiden vammaisten työllistämisen parissa vaikuttavien kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Lisätietoa organisaatioista

Tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen on työllistymisen tukimenetelmä, jonka tavoitteena on työnhakijan työllistyminen normaaliin palkkatyöhön. Toimintamallilla edistetään työnhakijoiden yhdenvertaista työllistymistä sekä vahvistetaan työnhakijoiden oikeutta tasa-arvoiseen osallisuuteen ja asemaan työmarkkinoilla.

Lue lisää tuetusta työllistymisestä

Välityömarkkinat

Välityömarkkinoiden tehtävänä on toimia matalana kynnyksenä kohti avoimia työmarkkinoita ja parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työmarkkina-asemaa.

Lue lisää välityömarkkinoista

Hankkeet

Vates-säätiö toteuttaa erillisrahoitettuja kehittämis-, tutkimus- tai tiedotushankkeita. Hankkeemme ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä. Toimimme myös kumppanina muiden hallinnoimissa hankkeissa.

Tutustu hankkeisiin

Tapahtumat

Tutustu Vates-säätiön järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Lisätietoa tapahtumista

Työllisyysryhmä

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä on järjestöjen oikeuksien valvonta- ja asiakastyötä sekä alan kehittämistyötä tekevien yhteistyöfoorumi. Vatesilla on edustaja ryhmässä.

Lisätietoa ryhmästä

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä -sivulle kokoamme vastauksia yleisimmin meiltä kysyttäviin asioihin.

Usein kysyttyä -sivulle

Konsultointi

Säätiön asiantuntijat toimivat kouluttajina myös muiden järjestämissä koulutuksissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa. Heiltä on mahdollisuus tilata räätälöityjä koulutuksia ja konsultointeja vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyen. Kyseeseen voivat tulla yksittäiset luennot /alustukset, erilaisten työpajojen toteuttaminen jne.

Lisätietoja: Kaija Ray
Erityisasiantuntija, työllisyyden palvelujärjestelmä ja osaaminen
0440 724 944