Siirry pääsisältöön

Uutiset

Vatesin uutiset |  Tutustu myös artikkelisivustoon

26.06.2024

We have the talent – meillä on kyky, oli valikoitunut Eusen 30-vuotisjuhlaseminaarin sloganiksi. Yli 600 osallistujaa lähinnä Euroopasta, mutta myös esim. Australiasta ja Kanadasta kerääntyi kesäkuun alussa Espanjaan ammentamaan hyviä tuetun työllistymisen käytäntöjä oman työnsä tueksi. Seminaarin yhteydessä julkistettiin myös European Union of Supported employment EUSEn uusi nimi ja logo.


24.06.2024

Vates-säätiö pitää valitettavana ehdotusta kumota Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki. Työkanava Oy:n toiminta on ollut hyvin vähän aikaa käynnissä ja pitää paikkansa, ettei asetettuja tavoitteita ole osatyökykyisten työllistymisen osalta saavutettu


20.06.2024

Job Shadow Day antoi 200 työn seuraajalle näköalapaikan unelmien työhön ja yllätti monet työnantajat myönteisesti seuraajien kyvyillä.


19.06.2024

Kahdeksatta kertaa järjestettävä Erilainen mingle vaatii huomioimaan päätöksenteossa syrjäyttävät päätökset.


18.06.2024

Erityisen tuen laajentaminen esityksen mukaisesti koskemaan myös ammatti- ja erityisammattitutkintoja parantaisi selvästi vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen, esteettömään ja heidän tarpeidensa mukaiseen ammatilliseen koulutukseen ja tätä kautta työllistymiseen. Uudistus on tältä osin hyvin kannatettava.


18.06.2024

TE24-uudistus: järjestöt heikossa työmarkkina-asemassa olevien tukena -tilaisuudessa saatiin hyvä tietopaketti ajankohtaisista asioista järjestöjen näkökulmasta.


18.06.2024

Vates-säätiö, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntavastuuryhmä myöntävät tunnustuksen toista kertaa.


05.06.2024

Henrikki Hirvonen: Aloitin kehittämistyön assistenttina Vatesissa 3.6.2024. Olen ollut Kuntoutussäätiössä tutkimusapulaisena. Mielestäni Vates on hyvä kehittymisen paikka.


04.06.2024

Linda Lempiö: Pidän sosiaalista oikeudenmukaisuutta tärkeänä ja onkin mahtavaa päästä työskentelemään vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten yhdenvertaisen työllistymisen puolesta.


03.06.2024

Soile Kuitunen: Kuntoutusta on uudistettu viimeisten kahden vuosikymmenen ajan reippaasti. Kaksi etappia ansaitsee tässä tarkemman huomion. Kuntoutuksen uudistamiskomitea oli järeä keino, johon Suomessa on tartuttu vain kaksi kertaa. Valtioneuvosto asetti kuntoutuksen uudistamiskomitean vuonna 2016 ja sen mietintö valmistui 2018.


28.05.2024

Tarja Filatov: Suomessa on liian kauan totuttu siihen, että työvoimaa on runsaasti tarjolla. Yrityksissä ja julkisellakin puolella on rakennettu firmalle sopiva työnkuva ja haettu tekijää. Yleensä on löytynyt. Enää ei löydy. Suomessa olisi reilusti yli 100 000 työllistä enemmän, jos tarjolla olevat työpaikat olisivat löytäneet tekijänsä.


28.05.2024

Osatyökykyiset työelämässä 2030-foorumissa nostettiin esille selkeät terveiset päättäjille. Kokemuksen ääni on saatava mukaan päätöksentekoon ja hallinnonalojen välille on kaikille tasoille saatava paljon lisää yhteistyötä.


27.05.2024

Vates-säätiön valtuuskunta on huolissaan hallituksen leikkauksista, jotka kohdistuvat osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tuen keinoihin. Myös Työkanavan lopettaminen on lyhytnäköistä politiikkaa.


17.05.2024

Anne Kallio: Kolmannen sektorin toimijat ovat olleet pitkään keskeisessä roolissa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden tukemisessa. Toimintaympäristön muutosten, ja tehtyjen päätösten seurauksena, moni yksittäinen asia kiristää järjestöjen mahdollisuuksia tukea työllistymistä.


08.05.2024

Tiina Jäppinen: Suomen Lehdistön artikkeli herätti pohtimaan, miten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työttömyyttä tai työllisyyttä käsitellään mediassa – tai miten me järjestöissä onnistumme ymmärtämään ja nostamaan esille osatyökykyisen henkilön näkökulmaa. Osaammeko edes kysyä oikeita kysymyksiä vai kysymmekö vai niitä, joita itse oletamme tärkeiksi valitsemamme aiheen kannalta?


02.05.2024

Esityksen tavoitteet ovat Vates-säätiön näkökulmasta hyviä. Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin rajaamalla palkkatuki sellaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi, jotka ovat valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamia alentuneesti työkykyisiä tai epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä. Tämä vastaa Vates-säätiön ymmärrystä siitä, että erityistä tukea tarvitsevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen kohdennettavat tukitoimenpiteet lisääntyvät. Tällä tavalla pyritään lisäämään alentuneesti työkykyisten henkilöiden työllistymistä myös avoimille työmarkkinoille.


02.05.2024

Kaija Ray: Työllisyydenhoito muuttuu vauhdilla. Hallitusohjelma korostaa työn merkitystä. Tosin siellä on lukuisia ristivetoja, kun sitä lukee tukea tarvitsevien silmälaseilla. Sama koskee opinnoista töihin siirtymissä tukea tarvitsevia henkilöitä.


29.04.2024

Asumispalveluyksikkö Pirta kaipasi lisäkäsiä asukkaiden arjen virkistämiseen ja rikastuttamiseen. Motivoituneelle ja koulutetulle osaajalle avautui ovi työelämään. Kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnan varmaotteisen ohjaajan katse on vahvasti kohti tulevaisuutta.


29.04.2024

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) on tehty IPS-työhönvalmennusta noin vuoden ajan. Hyvät tulokset ja kiittävä palaute kannustavat. Asiakaslähtöisyydestä pidetään kiinni vaativien tulostavoitteidenkin keskellä.


24.04.2024

Makoko, Junnila ja Huhtaneva ovat tulevia ravintola-alan ammattilaisia. Arkipäivisin he pyörittävät ohjaajien ja muiden opiskelijoiden kanssa lounasravintola Kaveria Helsingin Oulunkylässä.


18.04.2024

Jaana Pakarinen: Järjestöjen on tartuttava toimeen välittömästi, ja käynnistettävä pohdinta siitä, miten jatkossa ydintoiminta turvataan ja miten leikkaukset voidaan kohdentaa niin, että aiheutetaan mahdollisimman vähän kurjuutta eniten järjestöjen tukea elämässään tarvitseville. Kaikenlaiset yhteistyökuviot muiden järjestöjen kanssa ovat tarpeen ja niiden suunnittelemiseen ja käynnistämiseen on ryhdyttävä.


17.04.2024

Jaana Pakarinen: Orpon hallituksen kehysriihessä päätettiin lakkauttaa Työkanava Oy:n valtionrahoitus. Kun valtio perusti ja käynnisti Työkanavan toiminnan, lähtökohtana oli yksinomaan edistää osatyökykyisten työllisyyttä mahdollistamalla työsuhteinen työ myös kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville osatyökykyisille.


12.04.2024

Merja Heikkonen: Osallisuus on uskallettava ja osattava ottaa. Onneksi meillä on hyvin järjestäytynyt vammaiskenttä sateenvarjojärjestöineen, joilla on paljon osaamista muodostaa vammaiskentän kantoja.


11.04.2024

On puhuttu, että sote-järjestöjen avustuksia alettaisiin leikata jo vuonna 2025, kun leikkaukset oli alunperin suunniteltu vuodelle 2027.


09.04.2024

Kutsumme työelämän ulkopuolella olevat ja vaikuttajat keskustelemaan elämää muuttaneista kohtaamisista Erilaiseen mingleen ti 25.6.2024 klo 13 alkaen.


08.04.2024

Valtioneuvosto on asettanut 26.3.2024 työryhmän vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseksi ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi. Kolmivuotinen työryhmä on osa hallitusohjelman työllisyys- ja kasvutoimia.


19.03.2024

Marja Pihnala: Kestävä kehitys, digitalisaatio, teknologiset innovaatiot, etätyö ja tekoäly tulevat tarjoamaan mahdollisuudet uudenlaiseen, monimuotoiseen työelämään. Meidän on saatava yhteiskunnassa tahtotila työllistää kaikki työelämään haluavat. Tarvitsemme vaatimuksen konkreettisista toimenpiteistä, joilla vammaiset, pitkäaikaissairaat ja osatyökykyiset pääsevät osaksi monimuotoista työelämää!


01.03.2024

Vamma tai sairaus ei ole este yrittäjyydelle, mutta yrittäjyyden haasteet voivat olla suurempia kuin muilla yrittäjäksi aikovilla. Esteenä voivat olla uskon puute omiin kykyihinsä, muiden asenteet tai pelko etuuksien menettämisestä. Haasteita voivat aiheuttaa myös liikkumiseen ja kommunikointiin liittyvä rajoitteet.


28.02.2024

Olemme Vatesissa yhdistäneet kehittämis- ja aluetoiminnan vuoden 2023 aikana, ja resurssien muuttuessa muutamme toimintatapoja. Olemme edelleen alueiden käytettävissä sovitusti kunkin omien kehittämistarpeiden mukaan. Tapana voi olla esim. olemassa olevien työllisyysverkostojen tukeminen ja erilaiset yhteiskehittämisen työmuodot.


20.02.2024

Marianne Pentikäinen: Milloin minusta tuli vanhuuseläkeikäinen, tosin töissä oleva sellainen? Mieli ei oikein tahdo sopeutua yllättävään vanhenemiseen, tunnenhan itseni nuoreksi. Edessä on kohta työhuoneen tyhjentäminen ja työtehtävien opastaminen niistä kopin ottavalle.


06.02.2024

Jari Lindström: Palkkatuetut työpaikat ovat monelle todella merkityksellisiä. Parhaimmillaan ne ovat silta takaisin avoimille työmarkkinoille. Toisaalta, kääntöpuolena voin tuoda esille kuntakokeilujen havainnon: moni kunta kertoo niin sanotusta pyöröovi-ilmiöstä. Eli ihminen on palkkatuetussa työssä, työssäoloehto täyttyy, henkilö on jonkin aikaa työttömänä, palaa takaisin palkkatuettuun työhön jne. Tätä voi jatkua jopa vuosia, ja siitä tulee ikään kuin ”ura”.


02.02.2024

Olen Aliisa Seppänen ja aloitin työkokeilun Vates-säätiössä tammikuun alkupuolella. Päädyin Vatesiin työhönvalmennuksen kautta, jossa sain tukea ja rohkeutta ammatinvalintapohdintoihini


29.01.2024

Järjestöjen rooli työllisyyden kuntakokeilussa hanke lähenee päätöstään. 17.1.2024 pidetyssä seminaarissa keskusteltiin osatyökykyisten työllistymisestä ja järjestöjen roolista tilanteessa, jossa kuntakokeilut ovat vielä käynnissä kuluvan vuoden.


26.01.2024

Vammaisista henkilöistä 40 % kokee selvityksen mukaan syrjintää työnhaussa, ja työpaikallaankin 35 %. Luvut perustuvat Helsingin yliopistossa tehtyyn selvitykseen, jonka tilaaja oli Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE. Selvityksessä kartoitettiin, miten ihmisoikeudet toteutuvat vammaisten henkilöiden arjessa heidän itsensä mukaan.


25.01.2024

Oletko pohtinut, miten ruuasta ja syömisestä voisi keskustella asiakkaiden kanssa? Uusi Elämänlaatua ruuasta -toimintamalli on kehitetty muun muassa työhönvalmennuksen tueksi. Sen avulla ohjaaja voi uudella tavalla käsitellä ravitsemukseen liittyviä aiheita ja samalla edistää asiakkaidensa työkykyä ja kuntoutusta.


23.01.2024

Vates-säätiö pitää erittäin hyvänä, että työhakuvelvoitetta kevennetään. Vates-säätiö toteaa, että lakiesitys on pääosin positiivinen, ja vaikuttaa työnhakijoiden lisäksi myös työnantajiin, joilta poistuu ne työhakemukset, jotka tehdään työnhakuvelvoitteen takia. Osa-aikatyön merkitys osatyökykyisille henkilöille tulisi tunnustaa myös laissa. Vates-säätiö esittää, että terveydellisistä syistä osa-aikatyötä tekevien työnhakuvelvoite jätettäisiin asettamatta.


23.01.2024

Vates lausunto koskee hallituksen esitysluonnoksen työssäoloehdon karttumisen poistamista palkkatuetun työn ajalta liittyviä kohtia. Palkkatuettu työ on normaali työsuhde. Tästä syystä Vates-säätiö vaatii, että palkkatuetun työn on myös jatkossa kerrytettävä työssäoloehtoa.


19.01.2024

Säätiön uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa 17.1. ja valitsi itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudelle 2024-2026


17.01.2024

Ensimmäinen Vuoden esimerkillinen eteläpohjalainen työantaja -tunnustus on myönnetty kahdelle yritykselle: Kerabit Kattoelementit Oy sai 1. palkinnon alle 50 henkilöä työllistävien sarjassa ja PowerPark vähintään 50 henkilöä työllistävien sarjassa. PowerParkin omistaa Lillbacka Powerco Oy


12.01.2024

Osalla työnantajista voi olla virheellisiä käsityksiä tai jopa pelkoja osatyökykyisten henkilöiden rekrytoinnista. Napakka Oy:n myyntijohtaja Ville Koskinen haluaa jakaa tukkuliikkeen kokemuksia osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä, koska hän haluaa rohkaista muita yrityksiä palkkaamaan osatyökykyisiä työntekijöitä.


05.01.2024

Kun työuupumus ja masennus iskee, niin tosi on kyseessä. Kajaanilainen Nina Karjalainen on kamppailut mielen ongelmien kanssa jo 12 vuoden ajan. Tänä päivänä tilanne näyttää valoisalta, sillä työnantajan taholta on ymmärretty, ettei kaikki voi palata ennalleen. Työelämän joustot ovatkin tärkeitä askelmia polulla, jolla kuljetaan jälleen kohti mahdollisimman täysipainoista elämää.


04.01.2024

Työ- ja elinvoimapalveluiden uudistuksessa työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025. Työllisyyspalvelujen rahoitus uudistuu siten, että kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuista varhentuu ja laajenee. Jatkossa työttömien ohjaaminen palveluun ei vaikuta kunnan rahoitusosuuksiin, vaan rahoitusosuus pienenee vasta työllistymisen, koulutukseen ohjautumisen tai muun etuuden piiriin siirtymisen myötä.


13.12.2023

Uudistuksen tavoitteena on mm. nostaa palkkatuen enimmäismäärää vaikeasti työllistyvien kohdalla. Tukiprosentti nousi 50 prosentista 70 prosenttiin, mutta palkan sivukuluja ei enää lasketa mukaan.


08.12.2023

Jaana Pakarinen: Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi mietinnön työttömyysturvasta. Vatesissa herättää huolta palkansaajan työssäoloehtoa koskevat muutokset. Työssäoloehdon pidentäminen on merkittävä kiristys heille, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille.


24.11.2023

Mielenterveyden ongelmien kustannukset ovat Suomessa noin 11 miljardia euroa vuodessa. Eduskunnan kuntoutusverkosto korostaa, että kansalaisten hyvinvointia voidaan parhaiten tukea vahvistamalla ennaltaehkäiseviä palveluita ja mahdollistamalla riittävän varhainen tuki apua tarvitseville.


16.11.2023

Invalidiliitto jakoi ensimmäistä kertaa Esteettömyyden edistäjä -palkinnon, jonka sai Arctic Lakeland Kainuu -verkkosivuston esteettömyysosio ja sen vastaanotti Paraolympiakomiteasta Petri Rissanen. Apuvälinemessuilla kävijät pääsivät tutustumaan uusiin paitsi arkea myös työtä helpottaviin apuvälineisiin ja ratkaisuihin.


14.11.2023

Lissu Kiviniemi: Muissa Pohjoismaissa käytössä oleva cp-seurantaohjelma takaa säännöllisen ja systemaattisen seurannan, jonka avulla cp-oireyhtymän hankaliin liitännäisoireisiin voidaan puuttua ajoissa. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa ei ole käytössä cp-oireyhtymän seurantaohjelmaa. Seurannan tarkoituksena on löytää toimintakyvyn heikkenemiseen viittaavat oireet, jotta niihin pystyttäisiin tarttumaan ajoissa ja siten ehkäisemään esimerkiksi työkyvyn menettäminen.


25.10.2023

Selkokielen neuvottelukunta on julkaissut selkokielen toimintaohjelman vuosille 2024–2026. Suomessa selkokieltä tarvitsee joka kymmenes ihminen.


05.10.2023

Joni Korpela: Sanna Marinin hallituksen tekemä palkkatukiuudistus astui voimaan heinäkuun alussa. Osatyökykyisten henkilöiden asemaan uudistus vaikutti myönteisesti siten, että vamman tai sairauden perusteella myönnettävän tuen määrä nousi 70 prosenttiin, kun se aiemmin oli 50 prosenttia palkkakustannuksista. Kentältä on kuulunut kuitenkin myös arvostelua uudistusta kohtaan.


29.09.2023

Joni Korpela: On ollut hienoa olla Vates-säätiössä tekemässä jotain, jota pidän arvokkaana ja yhteiskunnallisesti merkittävänä. Omalle asiantuntijauralleni tämä on ollut oikein hyvä alku.


27.09.2023

Suomessa on arviolta noin 40 toimijaa, jotka voisivat osallistua varattuun hankintamenettelyyn. Selvityksestä kävi ilmi, että hankintayksiköt eivät ole hyvin perillä varattujen hankintojen käyttömahdollisuuksista. Toimijan osallistumista hankintaan puolestaan rajaa mm. osallistumisen työläys. Hankintojen pilkkominen pienempiin osiin voisi ratkaista osan varattujen hankintojen haasteista.


27.09.2023

Jukka Lindberg: Väestön ikääntyminen aiheuttaa työelämälle kiistatta suuria haasteita. Työuria täytyy pidentää alusta, keskeltä ja lopusta, ja tämä koskee kaikkia. Muutos edellyttää uutta ajattelua ja tavoitteellisuutta kaikkialla. Välityömarkkinatoimijoilla – työhön integroivilla yhteiskunnallisilla yrityksillä – on tietoa ja osaamista, joiden avulla työelämää on mahdollista muuttaa niin, että se tukee työkykyä ja jaksamista.


21.09.2023

Liisa Päkki: Opintojeni aikana olen ollut kiinnostunut erityisesti maahan muuttaneiden työmarkkina-asemaan liittyvistä kysymyksistä. Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen eri väestöryhmien osalta on tärkeää, ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen haasteet ja ratkaisut lienevät monilta osin yhteneväisiä, erityisesti saavutettavan työelämän asenteiden edistämisen osalta. Työelämään tarvitaan lisää avoimuutta ja joustavuutta.


15.09.2023

Jukka Lindberg: Sosiaalisen yrityksen -mallin taustalla ollut tarve ei ole kadonnut mihinkään, minkä välityömarkkinatoimijat ovat hyvin huomanneet. Yhteydet yhteiskunnallisten yritysten toimintamalliin havaittiin jo reilu vuosikymmen sitten, ja jo yli viiden vuoden ajan on työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten toimintaa kehitetty koko ajan kasvavalla intensiteetillä. Iso merkkipaalu tässä oli yhteiskunnallisten yritysten strategian luominen Suomen edellisen hallituksen puolivälissä ja erityisesti strategian toimeenpanoa toteuttamaan perustetun verkostomuotoisen Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n perustaminen.


07.09.2023

Lausuntopyyntö: VN/22900/2023: Vates-säätiö keskittyy lausunnossan niihin kohtiin, joilla on eniten vaikutusta sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja säätiöiden toimintaan. Vates toteaa lausunnossaan mm. että tilanteissa, joissa avustusta myönnetään lakisääteiseen toimintaan, tulee Vates-säätiön mielestä varmistaa se, että avustettavalle toiminnalle on vain yksi toimija. Lisäksi tulee varmistaa, ettei avustusta myönnetä sellaisiin pysyväisluonteisiin käyttötarkoituksiin, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen lakisääteisiin julkisiin hallintotehtäviin. Nämä täsmennykset on syytä lisätä asetusluonnoksen toiseen pykälään.


24.08.2023

Kaija Ray: Hallitus on ehdottanut aikuiskoulutustuen lakkauttamista, mikä on herättänyt paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Aikuiskoulutustuki voisi olla erinomainen väline myös osatyökykyisille tai pitkäaikaissairaille joko vaihtaa alaa tai työtehtäviä terveyssyistä tai suunnata uuteen, kun työn ja ammattien muutos on uhkana. Mitä nyt tilalle?


11.08.2023

Vatesin Järjestötyöllistämisen vertaiskehittämisen ohjelmaan osallistui kymmenkunta järjestöä eri puolilta Suomea jakamaan kokemuksia ja huolia, oppimaan yhdessä ja sparraamaan toinen toistaan. Työllisyyskentän muutosten keskellä vertaisuuden tarve korostui.


09.08.2023

Jaana Pakarinen: Vatesin näkökulmasta hallitusohjelmassa on toki paljon hyvää, mutta kirjauksissa on myös asioita, joiden ei soisi toteutuvan. Ohjelmassa sanotaan, että työttömyysturvaa on tarkoitus uudistaa työhön kannustavammaksi. Silti työssäoloehtoa muutetaan niin, että palkkatuettu työ ei ole työssäoloehtoa kartuttavaa. Mikä järki tässä on?


02.08.2023

Vates selvittää parhaillaan, miten julkisissa hankinnoissa voisi varata hankintoja työkeskuksille, työohjelmille ja muille vastaaville toimijoille, joiden tarkoitus on auttaa vaikeassa asemassa olevien ihmisten työllistymistä.


30.06.2023

Työllisyydenhoidossa on käynnissä useita rakenteellisia muutoksia. Muutokset ovat isoja, ja niissä monen toimijan rooli ja oma työ tulee muuttumaan. Mikään toimija ei yksin pysty vastaamaan niihin tarpeisiin, joita muutoksesta seuraa. Jyväskylän seudulla julkiset toimijat ja järjestötoimijat ovat yhdistäneet voimansa ja käyneet keskusteluja palvelutarpeista ja toimijoiden eri näkökulmista. Yhteisen keskustelun ja työpajojen suunnittelussa mukana olivat Paremmin Yhdessä ry, Jyväskylän kaupunki, TE-palvelut, Vates-säätiö ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Marraskuussa 2022 järjestettiin työpaja, jossa hahmotettiin mitä toimijoita ja palveluita alueella on eri kohderyhmille. Työpaja sai jatkoa kesäkuussa, kun kokoonnuttiin ratkaisuteemaisen työpajan äärelle.


15.06.2023

Job Shadow Day järjestettiin tänä keväänä 25.5. Päivään osallistui jälleen suuri määrä yrityksiä ja paljon innokkaita työnseuraajia. Päivän onnistumisesta on tietysti kiittäminen myös työvalmentajia, jotka tekivät suuren työn yhteydenotoissa yrityksiin ja työn seuraajien tukemisessa. Tänä vuonna työtä päästiin seuraamaan yli 140 yritykseen. Työn seuraajia oli työpaikoilla tietojemme mukaan yli 180. Lähes 60 työhönvalmentajaa oli mukana toteuttamassa päivää edustaen noin 40 organisaatiota.


12.06.2023

EskoTyön tavoitteena on helpottaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa tuomalla yhteen työnantajia, jotka tarvitsevat työntekijöitä ja osatyökykyisiä työnhakijoita, joilla on tarve ja halu työllistyä


08.06.2023

OECD on selvittänyt vammaisten henkilöiden yrittämisen esteitä ja ratkaisukeinoja esteiden purkamiseen. OECD-maissa vammaisuus on yleistymässä, vaikka yleisyys vaihtelee eri maiden välillä. Yleistymisen takia on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteiskunnan inkluusioon. Vammaisten henkilöiden saaminen vahvemmin mukaan työelämään kohentaisi myös heidän asemaansa talouden ja terveyden kannalta.


05.06.2023

Equality, Diversity and Inclusion is at the heart of IKEA’s values and is explicit part of our mission to create a better everyday life for the many people. As an organization we want to reflect with our group of co-workers the diversity of Finnish society, we want to include minorities because we do believe that diversity is added value for each of us, for our co-workers, for our teams, for our customers and also for the organization.


30.05.2023

Lausuntopyyntö: VN/1646/2020: Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm., että työkyvyttömyyden ja työkyvyn määritelyjä tulee tarkastella uudelleen. Eri etuuksia ja eläkkeitä koskevissa laeissa on eroavaisuuksia työkyvytömyyden käsiteissä ja niitä tulee yhtenäistää, jota päätöksenteko eri palveluissa olisi etuuden hakijan kannalta johdonmukaista ja ennakoitavaa.


30.05.2023

Työkyvyn käsite muuttuu ajan mukana, kuten työkyvystä puhuminenkin. Osatyökykyisyydessä on alettu nähdä paremmin jäljellä oleva työkyky, jota voi tukea eri tavoin. Myös kuntoutus kehittyy, ja nyt yhtenä tavoitteena on luoda mittareita sen vaikuttavuuden osoittamiseksi, sanoo työeläkevakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schugk.


29.05.2023

Jaana Pakarinen: Ihmisen työkyky muodostuu useasta palasta, joista perustavin on terveys. Terveyden ylläpito rakentavaa pohjan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tasapainolle. Näistä muodostuu vahva tukipilari ihmisen henkilökohtaisille voimavaroille. Vahvalle toimintakyvyn perustalle kerrytetään vuosien varrella sekä työelämän vaatimaa osaamista että muita yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavia tietoja ja taitoja, kukin valitsemallaan koulutuksella ja tavoilla.


15.05.2023

Ruut Uurtimo: Huhtikuussa 2023 julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan työharjoittelulla on merkittävä rooli nuorten kiinnittymisessä työelämään. Tutkimuksen tulokset kirvoittavat ajatuksia suhteessa omiin kokemuksiini korkeakouluharjoittelusta, jonka sain tehdä Vates-säätiön Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa.


12.05.2023

Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntatyöryhmä kirjoittaa, että työvoimapula voidaan ratkaista vain kaikkien yhteisin ponnistuksin. kaikki kivet kääntämällä ja rohkeita päätöksiä tekemällä.


04.05.2023

Vates-säätiön aluetoiminta on yhdistymässä osaksi kehittämistoimintaa ja aluetoiminta nimenä lakkaa olemasta. Aluetoiminta on toiminut vuodesta 2020 alkaen kahden aluekoordinaattorin voimin STEAn kohdennetulla avustuksella. Perustan aluetoiminnalle loi KeKo – kehittämisen koordinaatiohanke (2017–2019, RAY/STEA), jossa aloitettiin alueellisten työllistymistä edistävien verkostojen ja järjestöjen kokoaminen yhteen.


26.04.2023

Työkanava oy yhdistää uudella tavalla osatyökykyiset työnhakijat ja työpaikat. Työkanavalla on asiakasyrityksiä, joihin he palkkaavat osatyökykyisiä työttömiä työnhakijoita. Työkanava on vastuussa palkanmaksusta sekä muista työnantajan velvoitteista. Varsinaiset työtehtävät hoidetaan Työkanavan asiakasyrityksessä.


24.04.2023

Elämme työllisyydenhoidon kentällä mullistavien uudistusten aikaa. Samaan aikaan kun työ- ja elinkeinopalveluita viedään kuntapohjaiseksi, sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden järjestettäviksi. Iso osa työttömistä asiakkaista tarvitsee monialaista tukea, jolloin vastuu ihmisen palveluista hajautuu kunnan työllisyyspalvelujen ja hyvinvointialueen kesken. Miten työllisyyspalvelut ja hyvinvointialue voivat toimia yhteen niin, että asiakas saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen eteenpäin?


17.04.2023

Tutkimuksissa on tunnistettu erilaisia tekijöitä, jotka vaikeuttavat vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä. Kaksi tällaista tekijää ovat puutteellinen koulutus ja vähäinen työkokemus. Suomessa vammaisten henkilöiden yrittämisen esteinä ovat olleet mm. lainsäädännön vaikeaselkoisuus sekä viranomaisten ja vammaisten itsensä puutteelliset tiedot lainsäädännöstä, palveluista ja yrittämisestä. Joni Korpela kirjoittaa vammaisten henkilöiden yrittäjyydestä suomalaisen selvityksen (VNTEAS 2017) ja Better Incubation -projektin pohjalta.


02.03.2023

Osatyökyisten työllistäminen on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää, kun työikäinen väestö vähenee Suomessa. Suoja-Pirtin asumispalveluyksiköissä työllistymisen tarpeisiin on vastattu Työtä kohti -hankkeen voimin.


28.02.2023

Elämänlaatua ruuasta -hankkeen (ELR) toimintamallia ohjaustyössä testattiin loka-joulukuussa 2022. Työvalmentaja Marja Mikkonen Hollolan työpajalta ja ohjaaja Anna Jokela Suvimäen Klubitalolta uskovat, että uutta toimintamallia käytetään soveltaen myös jatkossa.


21.02.2023

Vierasblogi: Tukemalla Duuniin -hankkeen työntekijät kirjoittavat, että asiakkaalla on itsellään vastuu omien työelämätaitojen kehittämisestä.


20.02.2023

Vierasblogi: Emma Andersson kirjoittaa blogitekstissään mm. seuraavaa: Oikea-aikainen työelämään paluu tukee sairastuneen työntekijän mahdollisuuksia jatkaa ja jaksaa työelämässä. Usein sairastunut toivoo, että työhön paluuta suunniteltaisiin jo heti diagnoosin jälkeen. Työntekijälle tulee tunne yhteenkuuluvuudesta työyhteisöön.10.02.2023

Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa työstettiin kolme skenaariota koskien järjestöjen tulevaisuutta työllisyydenhoidon kentällä. Taustalla on tarve hahmottaa järjestöihin juuri nyt kohdistuvia muutosvoimia ja niiden vaikutuksia kenttään.


06.02.2023

Jaana Pakarinen: Sosiaaliturvakomitea pyrkii löytämään ratkaisuja laajamittaisiin vaatimuksiin ja välimietinnössä on ehdotuksia tilanteiden korjaamiseksi. Yksi ehdotus koskee työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia. Työkyvyttömyysetuudet nykyisellään eivät välttämättä tue olemassa olevan työkyvyn tukemisen, työhön paluun tai työkyvyn palauttamisen ratkaisuja.


02.01.2023

Vates-säätiön Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa selvitetään, millainen rooli kolmannen sektorin toimijoilla on kuntakokeilualueiden työllisyydenhoidossa. Osana selvitystä on toteutettu 50 haastattelua eri alueiden järjestötoimijoille.


02.01.2023

Jaana Pakarinen: Vates-säätiö perustettiin vuonna 1993 edistämään eri tavoin vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työhön pääsyä, työssä pysymistä ja työhön paluuta. Kuten olemme 30-vuotisen toimintamme aikana jo huomanneet, tällä tehtäväkentällä ei työ vähene. Joskus se sanoitetaan uudella tavalla, joskus keksitään pyörä uudelleen, joskus nostetaan vuosia vanhoja keinoja uudelleen toimiviksi ja joskus yritetään ylläpitää hyväksi koettua toimintamallia, jottei uudet tuulet puhalla kehitystyötä kumoon.


01.12.2022

Eetu Kuisma tähtää Pariisin paralympialaisiin vuonna 2024. Hän valmentautuu Turkuun perustetussa Paraurheilun valmennuskeskuksessa. Jalkapallosta yleisurheiluun vaihtanut Kuisma on töissä Ammattiopisto Spesiassa, joka on yksi valmennuskeskuksen yhteistyökumppaneista.


25.11.2022

Lokakuussa 2022 kokoonnuttiin tärkeän asian äärelle vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseksi, kun Vates-säätiön organisoima Disability Employment Forum toteutui tänä vuonna yhteistyössä Nuorten Ystävien kanssa


15.11.2022

Elämänlaatua ruuasta -toimintaa on testattu syksyn aikana Päijät-Sotessa sekä Heinolan ja Lahden Klubitaloilla. Nyt keskiössä eivät ole kalorit tai ruokaympyrä, vaan tarkoitus on virittää keskustelua erilaisten harjoitusten ja työkalujen avulla siitä, mitkä asiat itselle ovat tärkeitä ja merkityksellisiä ylipäänsä ruuassa, ruokailussa ja syömisessä.


14.11.2022

Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen avaa tallenteessa Työkykyohjelmaa ja muita valtakunnallisia toimia, joiden tavoitteena on parantaa työllisyyttä. Esityksessä käydään läpi uudistuksia nimenomaan osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen näkökulmasta.


03.11.2022

Ruut Uurtimo: Vatesissa olen kartuttanut ymmärrystä muun muassa työllisyyspalveluiden kentästä ja sitä kohtaavista muutoksisista, järjestöjen roolista työllisyyden edistämisessä sekä erilaisista yhteistyömuodoista julkisen ja kolmannen sektorin välillä. Lisäksi olen oppinut uusia tapoja kerätä, analysoida ja paketoida tietoa, kerryttänyt kokemusta esiintymisestä ja saanut ensikosketuksen organisaatioiden kehittämisen kysymyksiin.


31.10.2022

Vates-säätiö ottaa lausunnossaan pääosin kantaa osatyökykyisten henkilöiden eli ns. alentuneesti työkykyisten henkilöiden palkkaamiseen myönnettävään palkkatukeen ja sen perusteisiin.


20.10.2022

Vates-säätiö pitää tarkoituksenmukaisena, että kuntakokeilulain 8 §:n 1 momenttia muutetaan ehdotuksen mukaisesti siten, että siihen lisätään kokeilualueen kunnan tehtäväksi tehdä päätös työnhakijan Työkanava Oy:stä annetun lain 4 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä työ- ja elinkeinotoimiston sijaan.


20.10.2022

Vatesin viestintäverkosto, Eläketurvakeskus ja THL järjestivät 14.10. tilaisuuden sosiaali- ja eläketilastojen tietokannoista ja niiden hyödyntämisestä. Esittelyssä oli THL:n Sotkanet ja sotekuva-sivusto, Vammaispalvelujen käsikirja sekä ETK:n tilastotietokanta.


19.10.2022

Aapo Väisänen oli tyytyväinen siihen, että sai koulutussopimusjaksolla tehdä erilaisia kirjoitustöitä. Kirjoittaminen voisi olla osa tulevaa työtä, vaikka hän ei aiemmin siihen uskonut.


07.10.2022

Jaana Pakarinen: Valtioneuvosto hyväksyi TE2024-lainsäädännön ja asia siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Todennäköisesti eduskunta tulee hyväksymään sen kannustavin, hyväksyvin sekä arvostelevin ja haastavin saatesanoin. Riippuu siitä, onko kannustaja tai arvostelija hallituspuolueesta vai opposition penkist


06.10.2022

Iida Mikkola on Vates-säätiön tuore tapahtumakoordinaattori.


21.09.2022

Aapo Väisänen aloitti neljän viikon koulutussopimusjakson Vatesissa


08.09.2022

Migreeni on kohtauksellinen aikuisiän yleisin neurologinen sairaus, jota sairastaa Suomessa arviolta 700 000 henkilöä. Sairastavista arviolta 400 000 on työikäisiä (15–64 v). Tutkimusten mukaan migreeni on naisten merkittävin työkykyä heikentävä sairaus 15–49-vuotiaiden ikäryhmässä. Asia koskee erityisesti naisia, sillä heillä migreeni on kolme kertaa miehiä yleisempää.


23.08.2022

Kati Savela-Vilmari: Vatesilla on ollut chat-palvelu käytössä nyt kolmisen vuotta. Avasimme sen nähdäksemme, mitä meiltä kysytään ja voidaksemme auttaa kävijöitä löytämään tietoa sivuiltamme. Muistan, miten jännittävältä tuntui nähdä, paljonko viestejä tulee ja mitä niissä kysytään tai kommentoidaan! Nyt voin ainakin omasta puolestani todeta, että chat oli hyvä ratkaisu.


18.08.2022

Jukka Lindberg: Vuosi kääntyy hiljalleen kohti syksyä. Samalla meistä useimpien ajatukset suuntaavat paitsi syksyn myös tulevan toimintavuoden suunnitteluun ja vieläkin kauemmas. Omien toimintasuunnitelmien ja rahoitushakujen lisäksi käsittelyyn tulee Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjettiesitys, minkä jälkeen siirrytäänkin jo pikkuhiljaa vaalimoodiin ja sitä kautta tuleviin vaaleihin, vaaliohjelmiin ja lopulta hallitusohjelmaan vaikuttamiseen.


09.08.2022

Jaana Pakarinen: Keväällä 2020 alkanut koronakriisi pysäytti talouden, mikä tarkoitti myös monien aktiivisen työllisyyspolitiikan keinojen käytön pysähtymisen käytännöllisesti kokonaan. Kun asiakasvirta tyrehtyi, palvelumaksut keskeytyivät ja palkanmaksukyky romahti. Kun epidemian kestoa ei voitu ennustaa, uhkana oli työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, sekä työttömyyskorvausten määrän nopea lisääntyminen.


04.08.2022

Harvinainen munasarjasyöpä ja siihen saadut hoidot heikensivät Eva-Maria Strömsholmin, 41, työssä jaksamista pysyvästi. Hänen piti vaihtaa alaa, koska luokanopettajana ei voi tehdä osa-aikatyötä. Sairaanhoitajaksi kouluttautunut Strömsholm sairastui uudelleen nelikymppisenä, tällä kertaa kilpirauhassyöpään. Töihin hän on halunnut palata niin pian kuin mahdollista.


02.08.2022

Vuonna 2018 ryhmä luovia nuoria halusi perustaa yrityksen, jossa he voivat tehdä työtään arvojensa mukaisesti. Syntyi yhteiskunnallinen yritys Kreatos Films osuuskunta, jossa on nyt kahdeksan jäsentä


02.08.2022

Raudaskylän opistolla esteettömyys toteutuu arjessa monin tavoin.


01.08.2022

Jaana Pakarinen: Ensimmäisenä loman jälkeisenä työpäivänä voi vastaan tulla monta mutkaa, etenkin jos on toimistolla ja huomaa työpuhelimen jääneen kotiin. Se vaikeuttaa yllättävän paljon asioita!


01.07.2022

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen päällikkö Taru Tammi kertoo, että hänen työnsä liiton työelämäpalveluissa perustuu kumppanuuksiin, yhdessä toimimiseen, toisten kuuntelemiseen ja tuntemiseen. Itse ei voi tietää kaikesta kaikkea eikä pysyä ajan tasalla muutoksista, mutta verkostot tekevät kokonaisuuksien käsittämisestä helpompaa.


29.06.2022

Elisabeth Hästbacka selvitti tutkimuksessaan Equal participation in society? Perspectives on the opportunities of persons with disabilities in Finland vammaisten henkilöiden yhtäläisen osallisuuden toteutumista yhteiskunnan eri aloilla. Tutkimus perustui artikkeleihin, joiden perusteella näyttää siltä, että työelämäosallisuus on eniten tutkittu yhteiskunnallisen osallisuuden alue.


23.06.2022

Vates-säätiön lausunto keskittyy esityksen niihin kohtiin, joilla on/voi olla vaikutuksia osatyökykyisten, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen edellytyksiin ja työllistymisen tukitoimiin. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.


17.06.2022

Tänä keväänä Job Shadow Day -päivänä 2.6. työtä päästiin seuraamaan jälleen työpaikoille kahden vuoden tauon jälkeen. Yli 100 henkilöä tutustui unelmatyöhönsä työpaikoilla. Yrityksiäkin oli mukana lähes 90. Etäyhteydellä Job Shadow Day -päivään osallistui 60 opiskelijaa opettajineen jo viikko ennen virallista JSD-päivää. SDO:n järjestämässä etätilaisuudessa kuultiin joogaopettajan, muusikon, työhönvalmentajan ja siivoustyön palveluesimiehen työstä.


06.06.2022

SOSTE ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä ovat selvittäneet yritysten mahdollisuuksiin työllistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä. Kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien palkkaamisesta ollaan kiinnostuneita, mutta peräti 61 prosenttia yrityksistä ei tällä hetkellä näe sitä mahdollisena. Mikäli Suomessa tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen, niin tarvitaan nykyistä tehokkaampia keinoja työllistämisen tukemiseksi.


02.06.2022

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistämistä edistävä toimijakenttä on mielenkiinnolla, mutta myös kasvavalla huolella, seurannut viimeaikaista kehitystä. Mihin suuntaan työllistymiseensä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuudet ovat lopulta kääntymässä? Kehitys sisältää osin ristiriitaisia viestejä. Kaija Ray kirjoittaa Vatesin artikkelissa, miten vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen haasteita on käsitelty ja haettu niihin ratkaisuja useista näkökulmista. Miltä tilanne vaikuttaa tällä hetkellä?


01.06.2022

Katja Kuusela: Apuvälineet ovat ja pysyvät näkövammaisen arjessa pikkuoppilaasta opiskeluun ja työhön. Arsenaali vaihtelee näkötilanteen muutosten ja apuvälinekehityksen mukaan.


30.05.2022

Vates-säätiön ja Elämänlaatua ruuasta -hankkeen yhteisessä Työhönvalmennuksen teemapäivässä 30.5. paneuduttiin ruokasuhdeajatteluun. Kutsuimme ohjausalan ammattilaiset pohtimaan, miten ja miksi ohjaajan oma ruokasuhde vaikuttaa ohjaustyöhön sekä mikä yhteys ruokasuhteella on työ- ja toimintakyvyn tukemiseen.


27.05.2022

Asia: Esityksellä on huomattavia vaikutuksia kolmannen sektorin toimijoihin, jotka ovat merkittäviä toimijoita heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäjinä. Palkkatuki työllisyyttä edistävänä palveluna on keskeinen osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen tukielementti ja sen käyttöä tulisi lisätä. Yksi keino on vähentää liian yksityiskohtaista sääntelyä. Vates-säätiö pitää erittäin hyvänä, että palkkatuen tarkoituksessa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen.


24.05.2022

Kumlander on vuosikymmeniä tehnyt työtä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ryhmien tukemiseksi. Tänä vuonna tunnustus päätettiin antaa välityömarkkinatoimijalle, joka on edistänyt uusien työllistymisratkaisujen syntymistä tai luonut uusia työpaikkoja.


20.05.2022

Job Shadow Day eli työn seurannan päivä järjestetään Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa tänä vuonna torstaina 2.6.2022. Ideana on, että henkilöt, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä, pääsevät seuraamaan unelmiensa työtä päiväksi oikealla työpaikalle.


06.05.2022

Kolmannella sektorilla tehdään merkittävä määrä Vatesin kohderyhmän työllistymistä tukevaa toimintaa. Työllistymistä tukevien järjestöjen toimintaan vaikuttavat samat ilmiöt kuin yleisemmin järjestökenttään, esimerkiksi toiminnan ammattimaistuminen ja rahoituksen saatavuus. Vapaa! Fri!- hankkeen väliraportissa nostetaan esille kunnan ja järjestöjen yhteistyö- , rahoitus ja tukirakenteet. Työllisyydenhoidon kentän muutosten keskellä (mm. hyvinvointialueuudistus, TE2024-uudistus) tulisi pitää mielessä kunta kolmannen sektorin kumppanina, ja hakea uusia toimintamalleja, sosiaalisia innovaatioita, kunta-järjestöyhteistyöhön.


19.04.2022

Varsinais-Suomi: Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry ylläpitää ja vastaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimivasta Lounais-Suomen Avustajakeskuksesta. Avustajakeskus on toiminut lähes 30 vuotta mahdollistaen eri tavoin vammaisten osallisuuden välittämällä avustajia. Aluksi toimittiin vapaaehtoistoiminnan avulla, mutta viime vuosina mukaan on tullut myös henkilökohtainen apu ja avustajatoiminta palkkatyönä.


19.04.2022

Kanta-Häme: Yhteiskunnallisen työn lisäksi järjestöt ovat tänä päivänä myös iso työllistäjä ja palveluntuottaja. Työtä tehdään voittoa tavoittelematta, isolla sydämellä ja ammattimaisesti. Ammattimainen työ vaatii aina palkattua henkilökuntaa. Henkilökunnan palkkaaminen vaatii puolestaan rahaa. Järjestöjen työnantaja velvoitteet ymmärretään kuitenkin rahoituksissa valitettavan huonosti, koska TESn vaatimuksia ei juurikaan huomioida niissä.


19.04.2022

Satakunta: Pitkittynyt työttömyys eri syistä on kuitenkin useasti tuhoava elementti. Toistuvat ”pakit” haastattelujen jälkeen tai muu syy työn epäämiseksi syö hakijaa ”rotan lailla”. Jo kuukauden työttömyys puhumattakaan vuoden työttömyysjaksosta muuttaa hakijan maailmankuvaa ja romuttaa itsetuntoa. Liikkeelle lähteminen ja uskon palauttaminen itseensä ja omaan osaamiseensa ilman apua on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta.


19.04.2022

Pohjanmaa: Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat Suomessa johtava työkyvyttömyyden peruste. Mielenterveyden häiriöt näyttäisivät myös vaikeuttavan työelämään paluuta enemmän kuin muut sairaudet. Omannäköisen, hyvän elämän löytäminen on kuitenkin oltava mahdollista myös silloin, kun mielenterveyden haasteet ovat tulleet opintojen tielle tai estäneet normaalin työssäkäynnin.


19.04.2022

Kainuu: Suomessa toimii 23 kansainväliseen klubitalomalliin pohjautuvaa klubitaloa, joista kolmea pohjoisinta hallinnoi Nuorten Ystävät (NY). NY Klubitalot Oulussa, Rovaniemellä ja Kajaanissa sijoittuvat kolmelle eri hyvinvointialueelle. NY Klubitalot ovat matalan kynnyksen yhteisöjä yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arkeen, työelämään tai opiskeluun liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu vapaaehtoiseen ja maksuttomaan jäsenyyteen sekä osallisuuteen ja tasa-arvoon. Klubitaloilla ollaan kiinnostuneita jokaisen ihmisen vahvuuksista ja voimavaroista. NY Klubitalojen toimintaan on nivottu vahvasti tuetun työllistymisen mallin mukainen työhönvalmennus.


18.04.2022

Etelä-Savo: Järjestöt tekevät hyvää työtä työllistämisen eteen ja haluavat olla mukana kehittämässä työllistämistoimintaa koko maassa. Järjestöjen notkeus ja ketteryys ovat monen valmentautujan kohdalla juuri se palvelu, joka vie yksilöä eteenpäin.


14.04.2022

Päijät-Häme: Järjestöt tukevat ja täydentävät julkisia palveluita työllisyyden hoidossa tekemällä yhteistyötä niin yksilö kuin yhteisötasolla. Arjen kumppanuus ja hyvin toimivat verkostot palvelevat asiakasta parhaiten. Päijät-Hämeessä on perustettu työllisyysverkosto, jota koordinoi DILA (Lahden Diakonissalaitos). Työllisyysverkoston tavoitteena on lisätä eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan, jotta työnhakijoiden poluttuminen on mahdollisimman sujuvaa. Sote-uudistuksen myötä jatkossa on tärkeää edelleen käydä keskustelua siitä, kenen kanssa järjestöt voivat neuvotella eli niin sanottujen vastinparien kohtaamisesta ja miten turvataan kolmannen sektorin toiminnan edellytykset. Järjestötoimijat ovat vahvoja kohderyhmänsä asiantuntijoita, joka on edellytys hyvälle asiakaskokemukselle. Hyvä asiakaskokemus johtaa asiakkaan sitoutumiseen ja vahvistaa toimijuutta ja osallisuutta.


14.04.2022

Etelä-Karjala: Me työllistymistä edistävissä järjestöissä huomioimme ihmisen kokonaisuutena ja olemme tukena monilla elämän osa-alueilla. Saatamme olla se ratkaiseva tuki, joka auttaa ihmistä tarttumaan esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Me kannustamme, tuemme ja autamme löytämään vahvuuksia ja itseluottamusta. Rohkaisemme seuraamaan omia unelmia ja luomaan omannäköisen polun elämässä. Parhaimmillaan tämä pohjan rakentaminen synnyttää kipinän työllistymistä tai opiskelua kohtaan. Ensin täytyy kuitenkin huolehtia perusasioista, eli ihmisen toimintakyvyn ylläpitämisestä.


14.04.2022

Keski-Suomi: Työllisyyden kentällä tapahtuu useita suuria muutoksia, joiden tavoitteena on työllisyysasteen kasvattaminen. Keski-Suomi valmistautuu muiden alueiden tapaan uuden työllistämismallin, palkkatukiuudistuksen ja Työkanava Oy:n toimintojen käynnistymiseen työllisyyden kuntakokeilun ollessa jo hyvässä vauhdissa. Myös hyvinvointialueiden työn käynnistyminen tulee näkymään työllisyyden hoidon kysymyksissä. Järjestöt ovat perinteisesti olleet sopeutuvia ja notkeita toimijoita muutosten keskellä ja näin on nytkin. Uudistusten tahti ja monikerroksisuus on tässä hetkessä kuitenkin huimaa ja tahti laittaa helposti pienten toimijoiden päät pyörryksiin.


14.04.2022

Pohjois-Karjala: Iloisina voimme todeta, että meillä yhteistyö toimii kunnan ja järjestökentän välillä. Jatkuva vuoropuhelu, tuttuus sekä yhteinen tavoite ovat meillä avaimia toimivaan yhteistyöhön. Ja jos joku asia ei toimi, niin se ratkaistaan yhdessä. Vuoropuheluna päätimme toteuttaa tämänkin blogin. Pitkään jatkuneen yhteistyön kautta olemme Joensuun seudun kuntakokeilukunnissa oppineet tietämään, missä asioissa järjestökentän vahvuudet ovat. Projektirahoituksella toteutettuja tai ostopalveluina hankittuja palveluita hiotaan yhdessä esimerkiksi Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden ja järjestöjen kanssa säännöllisesti, mikä pitää avointa keskustelua yllä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Koitto on yksi hyvä esimerkki Joensuun kaupungin kanssa pitkän yhteistyön tuloksena syntyneestä palvelusta, jolle on selkeä tarve. Saamme järjestökentältä paljon yhteydenottoja ja myös tuoreita ideoita uusista palveluista. Joensuun seudun kuntakokeilukunnissa toteutettavat ESR-hankkeet ovat osaltaan mahdollistaneet uudentyyppisten palveluiden hankkimisen järjestökentältä rohkeasti kokeillen.


14.04.2022

Keski-Pohjanmaa: Työelämässä itsensä loppuun polttaneita, huonon johtamisen seurauksena irtisanoutuneita, koulukiusattuja ja syrjittyjä, sairauksien kautta kierteelle joutuneita. Ihmisenkokoisia elämiä ja tarinoita. Tämä variaatioiden eri kirjo, mikä linkittyy vahvasti työelämään eri ikäisten kautta, on työllisyyspalveluiden arkipäivää. Eikä siinä ole mitään outoa. Mutta siinä on paljon outoa, miten me siitä puhumme ja vieläkin enemmän; mitä me sille teemme tai miten me tätä asiaa ratkomme. Työllisyyden kuntakokeilussa on lähes 3 000 asiakasta. Jo nyt tiedämme, että reilu puolet heistä eli yli 1 500 ihmistä tarvitsee pikaisesti ja kipeästi terveys- ja kuntoutuspalveluita. Kaikilla on mahdollisuus olla työttömänä työnhakijana ja koska toimeentulon kukin tarvitsee, on usea heistä ollut vuosia väärällä etuudella. Palvelujärjestelmämme ei tunnista ja profiloi heitä siten, että he olisivat riittävän sairaita. Osin työhön meneminen on haastavaa.


14.04.2022

Nyland: Det kan tyckas vara en självklarhet att en person som arbetar får lön. Hur många av oss är beredda att arbeta utan lön? När det handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning är det inte lika enkelt, flera arbetar nämligen fortfarande på vanliga arbetsplatser utan egentlig anställning som innebär en lön. Det är inte uppenbart för myndigheterna vilken ställning personer med intellektuell funktionsnedsättning har på den öppna arbetsmarknaden.


14.04.2022

Uusimaa: Palkanmaksu tehdystä työstä mielletään itsesäänselvyytenä. Kuinka moni meistä olisi valmis työskentelemään palkatta? Mutta kun on kyse kehitysvammaisen henkilön oikeudesta palkkaan, mikään ei ole enää itsestään selvää. Moni kehitysvammainen työskentelee nimittäin aivan tavallisilla työpaikoilla ilman työsopimusta ja siihen kuuluvaa palkkaa. Viranomaisilla ei ole tietoa kehitysvammaisten työolosuhteista, koska myös tuottavaa työtä kutsutaan työtoiminnaksi. Viranomaiset ovat kuitenkin vastuussa siitä, että kehitysvammaiset henkilöt saavat mahdollisuuksia tavata työnantajia, kokeilla erilaisia työtehtäviä, ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijoiksi ja saavat tukea työsopimuksen saavuttamiseksi. Tämän takia on tärkeää, että FDUV ja muut järjestöt vahvistavat toimivia menetelmiä kehitysvammaisten henkilöiden työllistämiseksi. Tämän lisäksi rakenteelliset esteet tulee tehdä näkyviksi, jotta päättäjät saavat tietoa, miten palveluita tulisi kehittää ja vahvistaa.


06.04.2022

Jaana Pakarinen: Vates-säätiö on jo vuosia ollut vaikuttamassa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisympäristön kehittämiseen ja parantamiseen. Vuosien mittaan on pinnalle noussut monenlaisia ilmiöitä, joista osa on jäänyt pysyviksi ja osa taas on upotettu unohduksiin uusien ilmiöiden tieltä. Vammaispalvelulain uudistus on taas edennyt lausuntovaiheeseen. Sanon taas, koska samasta laista oli lausuntovaihe vuonna 2018, eikä lainsäädäntö siitä sen enempää edennyt. Toivottavasti tällä kertaa laki etenee voimaanpanoon.


06.04.2022

Vates-säätiön näkökulmana on vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen. Tältä osin hallituksen esitys vammaispalvelulainsäädännön uudistukseksi ei vahvista yhdenver-taisuutta. Kuten esityksessä todetaan, ”tarkoituksena olisi saada vammaisen henkilön omat kyvyt ja voimavarat täysimääräisesti käyttöön”. Perustelutekstin mukaan työhönvalmen-nuksesta, samoin kuin muista sosiaalihuollon työllistymisen tukeen liittyvistä palveluista säädettäisiin jatkossa erikseen.


24.03.2022

Saara Reiman: Autismiin liitetyt, pitkälti virheelliset, ennakkoluulot ylläpitävät osaltaan mielikuvaa siitä, että autisten ihmisten työllistäminen on työnantajalle vaikea ja hankala prosessi. Vaikka autistien tarvitsemat mukautukset ovat hyvin yksilöllisiä, pelkällä hyvällä tahdolla ja joustavalla asenteella päästään pitkälle. Ne ovat usein myös asioita, joiden huomioiminen parantaa myös neurotyypillisen henkilöstön (joilla ei ole autistisia piirteitä) hyvinvointia


17.03.2022

Vates-säätiön mielestä ehdotettava muutos kuntien toimivallan lisäämistä työttömyysturvaoikeutta koskevin työvoimapoliittisten lausuntojen suhteen sujuvoittaisi ja selkeyttäisi asiakkaan työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Muutos mahdollistaisi sen, että tukea työllistymiseensä tarvitsevan asiakkaan olisi mahdollista saada yksilöllisempää palvelua omaan tarpeeseensa subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti.


10.03.2022

Niina Kilpiäinen: Kuvittele, että seuraavana aamuna heräisit aivan uudessa, sinulle vielä tuntemattomassa tilanteessa. Et tietäisi ikääsi, sukupuoltasi, terveydentilaasi, perhetilannettasi, koulutustaustaasi, työhistoriaasi tai muitakaan elämääsi vaikuttavia taustatekijöitä. Mitä toivot yhteiskunnaltamme tänään, kun huomenna edessäsi olisi hyppy tuntemattomaan?


08.03.2022

Eduskunnan lakivaliokunnalle tekemässään esityksessä Vammaisfoorumi nosti esille, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulee antaa toimivalta määrätä hyvitys kielletystä syrjinnästä kaikilla elämän alueilla eli myös työelämää koskien. Vates-säätiö kannattaa Vammaisfoorumin esitystä.


18.02.2022

Suomessa asunnottomuuden vastainen taistelu on ollut poikkeuksellinen menestys maailman mittakaavassa. Asunto ensin-mallin käyttöönoton jälkeen vuonna 2008 asunnottomuus on puolittunut, pitkäaikaisasunnottomuus vähentynyt 70 prosentilla, asunnottomuus vähenee edelleen. Voisimmeko oppia tästä jotain osatyökykyisyyden suhteen?


17.02.2022

Etelä-Pohjanmaan työllisyystoimijoiden tapaamisessa 16.2.2022 Lassi Takala kertoi, miten pieni Buusti ry pelasti hänet työttömyydeltä sekä sosiaalisten tilanteiden pelosta. Nyt taskussa on monta tutkintoa, työkokemusta ja halu jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa.


17.02.2022

Jaana Pakarinen: Olisi toivottavaa, että sataprosenttinen tuki säilyy ennen kaikkea järjestötoimijoilla ja että palkkatuen hakuprosessista tehtäisiin työnantajaystävällinen. Yksikin palkkatuella työllistynyt henkilö, joka työjakson aikana löytää polun avoimille työmarkkinoille, on askel kohti työllisyystavoitetta ja askel kohti työllistämistoimien inhimillisyyttä, sekä kestävämpää yhteiskuntaosallisuutta.


16.02.2022

Jukka Lindberg: Määritelmän mukaan yhteiskunnalliset yritykset tuottavat yhteiskunnallista hyvää. Hiukan yksinkertaistaen voisi sanoa niiden toteuttavan tätä tavoitetta useimmiten joko tuottamalla hyvinvointia lisääviä palveluja tai ratkaisemalla yhteiskunnallisia ongelmia.


09.02.2022

Ruut Uurtimo: Suomessa järjestöjen rooli työllisyydenhoidossa on tunnistettu vahvasti jo usean vuosikymmenen ajan. Eräänlaisena käännekohtana voidaan pitää 1990-luvun lama-aikaa, jolloin hyvinvointipalvelujen tarve kasvoi samanaikaisesti, kun julkinen talous kärsi vakavasta budjettivajeesta. Katseet kohdistuivatkin tuolloin juuri järjestösektoriin, jonka nähtiin voivan kasvattaa rooliaan palveluntarjonnassa.


09.02.2022

Työllisyys on kuitenkin ollut minua eniten kiinnostava aihealue jo pitkään, ja toiveenani on ollut päästä edistämään yhdenvertaista oikeutta työhön ja sen tuomaan osallisuuteen. Kandidaatintutkielmani kirjoitin Green Care -menetelmistä kuntouttavan toiminnan muotona.


03.02.2022

Vates-säätiö sr painottaa lausunnossaan työelämäyhteyksien lisäämistä. Saavutettavuuskirjaston materiaalien tulee vastata myös työelämän muuttuviin tarpeisiin ja palvella jatkuvaa oppimista. Esitämme, että 1 §:n toisen momentin toiseen virkkeeseen lisätään teksti: Tarkoituksena on parantaa näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa ja toimintaedellytyksiä työelämässä.


31.01.2022

Miten huolehdimme siitä, että ruokaan liittyvät kohtaamiset ovat kaikille turvallisia? Miten otamme huomioon, että jokainen meistä tulee myös ruuan pariin hyvin yksilöllisestä taustasta? Entä miksi on tärkeää kiinnittää huomiota ruokaan liittyvien kohtaamisten laatuun? Näitä kysymyksiä pohdittiin yhdessä Päijät-Soten ja Klubitalojen valmennus- ja ohjaustyön ammattilaisten kanssa hankkeen ensimmäisessä työpajassa 18.1.2022.


12.01.2022

Y-Säätiön työllistymisohjelman yritysyhteistyön kehittäjä Maria Honkanen ja työllisyyskoordinaattori Jemina Karppanen kertovat blogissaan, että Uuras-ohjelma on hyvä esimerkki siitä, että työllistämistoimia ei pidä jättää vain kuntien vastuulle.


22.12.2021

Hanna Ranta-Pitkänen: Aluetoiminnan vuosi on ollut vilkas. Aluetoiminta on vuoden aikana on järjestänyt yli 20 erilaista tilaisuutta 14 maakunnassa sekä nlejä valtakunnallista tapahtumaa. Tilaisuulsien kautta on tavoitettu 1 400 työllisyystoiimijaa.


17.12.2021

Niina Merivirta: Uskon intuitioon. Sitä seuraamalla on syntynyt Alkumaa, hoivamaatila Salossa, jossa luontoa ja tarinallistamista käytetään mm. autisminkirjon lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Blogissaan Niina kannustaa meitä luottamaan vaistoihin ja tuntemuksiin – ja tarinoihin: Ymmärrämme toisia ihmisiä paljon syvemmin ja merkityksellisemmin juuri elämän tarinoiden ja kertomusten kautta.


14.12.2021

Anne Korhonen: Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos, Muutos on aina mahdollisuus. Mahdollisuus olla vaikuttamassa, luomassa uutta, rakentamassa toimivampaa mallia.


29.11.2021

Vuoden viimeinen työhönvalmennuksen teemapäivä pureutui Green Care ja luontopainotteisiin menetelmiin sekä työhönvalmennuksen arjessa että viestinnässä. Päivässä jaettiin tietoa ja työstettiin omaa työtapaa, viestejä ja kuultiin tarinallistamisesta, miten kyseisestä menetelmästä voi viestiä valmennuspalveluna. Teemapäivä keräsi liki 60 valmennus- ja ohjausalan osaajaa yhteen.


23.11.2021

Jaana Pakarinen: On järjestötoimijoiden edun mukaista, että ne ovat aktiivisesti mukana muutoksessa ja tuovat vahvasti esiin asiantuntemustaan sekä kuntakokeilujen yhteistoiminta-alustoilla että muissa TE-palvelurakenteen muutoksissa. Koska keskiössä on aina ihminen, ei järjestökentän ihmisen näköisiä palveluja voi eikä saa ohittaa. TE-palvelurakenteiden uudistuksen suurin haaste tulee olemaan henkilöresurssien riittävyys. Juuri tässä kohtaa järjestöjen tarjoamat palvelut resursseineen ovat merkittävässä roolissa.


18.11.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaaan mm., että laissa tulisi huomioida mm. se, että osatyökykyisillä henkilöillä työllistyminen osa-aikaiseen työhön voi tarkoittaa koko työkyvyn hyödyntämistä työmarkkinoilla, jolloin työnhakuvelvollisuuden asettamiselle ei ole perusteita, vaikka työllistyminen on osa-aikaista.


11.11.2021

Vates-säätiön näkemyksen mukaan lakiesityksen perusta ja sen tavoitteet ovat yleisellä tasolla kannatettavia. On tärkeää, että osatyökykyisten henkilöiden työllisyysasteen nostaminen nähdään valtakunnan tasolla tärkeäksi paitsi inhimillisellä tasolla, myös suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tasolla.


10.11.2021

Vates-säätiön mielestä kuntakokeilusta annettujen lakien jatkaminen on tarkoituksenmukaista, ja tukee asiakaslähtöisyyttä sekä sujuvaa palveluprosessia. Lisäksi Vates-säätiön mielestä palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan yksilöllisen suunnitelman laatimiseen tulee kokeiluajan jatkamisenkin yhteydessä varata riittävästi resursseja ja ottaa tämä huomioon säädösvalmistelussa.


02.11.2021

Salla Fagerström: Tulee löytää ratkaisuja, joilla etäkokouksiin osallistuvat viittomakieliset asiantuntijat ja ammattilaiset saavat tehdä työnsä työyhteisön yhdenvertaisina jäseninä. Tekniikkaa tulee kehittää niin, että esteettömyyttä ei ammuta alas tietoturvan kustannuksella.


27.10.2021

- Mulla on niin paljon asiantuntijuutta, että yhteiskunta menettää jotain, jos se ei ota mua töihin, totesi 27-vuotias Jenni Aittasalo alustuspuheenvuorossaan. Päivän aikana keskusteltiin vammaisten henkilöiden työllistymiseen liittyvistä asenteista, opintoihin ja työelämään liittyvistä tukimuodoista, monimuotoisesta rekrytoinnista ja työnantajayhteistyöstä.


08.10.2021

Vates-säätiö pitää tärkeänä, että erityistehtäväyhtiön työnohjaus ja työhönvalmennus on riittävästi resursoitu, jotta toiminta mahdollistaa todelliset siirtymät avoimille työmarkkinoille. Työkykyohjelmassa toteutettavat erilaiset neuvontapalvelut – sekä digitaaliset että muut – tulee kyetä toteuttamaan riittävin asiantuntijaresurssein.Säätiö toteaa lausunnossaan myös, että vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille on suotava tasavertaiset mahdollisuudet kerryttää omaa osaamistaan tulevaisuuden työelämän vaatimusten suuntaan.


30.09.2021

Onni Karttunen: Myönnettäköön, juuri mukava työyhteisö on varmasti parasta Vatesissa. Se on voimavara, joka motivoi ainakin minua jaksamaan työssäni. Esimerkiksi etätyötyöpäivinä ei tarvinnut kokea yksinäisyyttä, koska oli yhteisiä etäkahveja, etäjumppia ja virkistyspäiviä. Toisaalta aina oli mahdollisuus myös omaan työrauhaan. Olen myös kiitollinen, että työskentely junassa oli sallittua, koska se helpotti huomattavasti pendelöintiä Tampereen ja Helsingin välillä.


17.09.2021

Anastasia Koskela: Vates-säätiössä työhyvinvoinnin liittyy vahvasti yhteisöllisyyden ulottuvuus, johon kuuluvat esimerkiksi jo mainitut jumpat ja kahvitauot. Lisäksi keväisin ja syksyisin järjestettävät virkistyspäivät ovat osa yhteisöllisyyden luomista tai sen ylläpitoa. Yhteisöllisyydestä mieleeni tulee kuulumisen tunne, joka on ainakin itselleni todella tärkeä asia. Harjoitteluni aikana olen huomannut vateslaisista usean moikkaavan ennen töistä lähtöä. Aamuisin puolestaan työpaikalla näkee viimeistään kahvihuoneeseen saavuttua muita työntekijöitä, joiden kanssa voi jutustella jotakin tai vain kuunnella käynnissä olevaa keskustelua. Moikkaamiset ja aamuiset juttuhetket ovat mielestäni niitä asioita, joiden uskon osaltaan vaikuttaneen siihen, että olen kokenut haluavani tulla työpaikalle.


15.09.2021

Elämänlaatua ruuasta -hanke polkaistiin käyntiin aloituswebinaarissa 15.9. Paikalla oli noin 70 innokasta kuulijaa. Hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyttä sekä hakea työllisyydenhoidon ja ravitsemuksen yhtymäkohtia.


09.09.2021

Anne Kallio: Monien työllisyyspalveluiden uudistusten kokonaisuutta voisi verrata vanhaan sanontaan elefantista: elefantti on niin iso, että on vaikea hahmottaa sitä kokonaan. Niinpä jokainen katsoo sitä hieman eri suunnasta. Työllisyydenhoidon osapuolia pitää olla keskustelemassa saman pöydän ääressä, jotta elefantti saadaan hahmotettua joka suunnasta.


08.09.2021

Meeri Riihelä ja Johanna Puttonen: Elämänlaatua ruuasta -hankkeen tavoitteissa ei mennä sieltä missä aita on matalin, sillä ideana ei ole vain jakaa tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja opettaa siihen liittyviä taitoja. Hankkeessa halutaan parantaa kokonaisvaltaisesti työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuuksia laadukkaaseen ruokaan niin sosiaalisella, psyykkisellä kuin fyysiselläkin tasolla sekä hakea rajapintoja ravitsemuksesta työllisyyden ja kuntoutuksen teemoihin.


02.09.2021

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Hanna Ranta-Pitkänen pohtivat blogissaan, mitä etuja yhdistysten työllistämistoiminnalla on. Blogi on julkaistu Kuntamarkkinoiden sivustolla.


24.08.2021

Jonna Lähdemäki: Kuvaisin itseäni luonteeltani generalistiksi, joka on kiinnostunut lähes kaiken mahdollisen ymmärtämisestä ja kehittämisestä. Tämä yleisuteliaisuus on suunnannut opintojani ja vaikuttanut myös työuraani.


17.08.2021

Asia: VN/15285/2021: Vates-säätiön näkemys on, että nyt esitetyllä yhtiömallilla ei yksin ratkaista vuosia agendalla olleita ns. ilkeitä haasteita (palvelujärjestelmän aukkoihin putoaminen, liian terve vs. liian sairas työhön, kannustinloukku, työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön jne.). Useissa aiemmissa uudistuksissa haasteeksi on lopulta muodostunut asiakas- ja palveluohjauksen toimimat-tomuus, vaikka periaatteet ovat näyttäneet selkeiltä. Vates-säätiö näkee riskinä, että tämä toimimattomuus jatkuu, erityisesti tyypillisten väliinputoajaryhmien kohdalla. Vates-säätiö ehdottaa, että valmistelussa edetään siten, että ns. suuret kysymykset mm. kohderyhmän osalta ratkaistaan ensin. Tämän jälkeen yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja välityömarkkinatoimijoiden kanssa valmistellaan yhtiön varsinainen toimiala ja toimintamalli siten, että tällä mahdollisimman hyvin täydennetään työllisyyden edistämisen kokonaisuutta.


16.08.2021

Vates-säätiön mielestä hallituksen esityksen tavoitteet ja keinot palveluprosessin kehittämiseksi ovat pääosin oikean suuntaisia ja osin kannatettavia. Esityksessä on kuitenkin useita kohtia, jotka vaativat täsmennyksiä ja tarkennuksia. Vates-säätiö kohdentaa huomionsa yleisesti sellaisiin asioihin, jotka voivat vaikuttaa osatyökykyisten ja erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevien henkilöiden työllistymiseen.


10.08.2021

Meeri Riihelä: Omiin rutiineihin ja työtapoihin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota, kun työtä tehdään sekä kotona että toimistolla. Monipaikkainen työ on pandemiasta riippumatta varmasti tullut jäädäkseen. Nyt, kun aivot ovat levänneet loman aikana, on hyvä tilaisuus pysähtyä miettimään omaa arkea.


09.08.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: On tärkeää kiinnittää huomiota, että alueiden ja erilaisten kohderyhmien erityispiirteet tulevat huomioiduiksi myös sähköisissä palveluissa, jotka ovat usein kaikille käyttäjille samanlaisia.


05.08.2021

Jaana Pakarinen: Etätyösuositus kaikkinensa ei ole kohdellut työntekijöitä yhdenvertaisesti. Kaikki ihmiset eivät voi tehdä töitään etänä, vaikka haluaisivat. Etätyön mahdollistava asiantuntijatyö tekee toisista ihmisistä etuoikeutettuja vaihteleviin työaika- ja työpaikkajärjestelyihin. Miten tämä työtapojen ja -paikkojen eriytyminen näkyy tulevina vuosina nuorten halukkuudessa hakeutua opiskelemaan paikkariippuvaisille aloille? Eriyttääkö paikkariippumattomuus erityistä tukea työssään tarvitsevat ihmiset muusta työyhteisöstä?


28.06.2021

Anastasia Koskela: Yhdessä tekeminen on ollut keskeinen osa harjoitteluani. Olen tehnyt muiden kanssa vaikuttamistyön suunnitelmaa ja kysynyt tarvittaessa lisätarkennuksia. Vaikka työpisteeni sijaitsee yli sadan kilometrin päässä toimistolta, yhteys toisiin työntekijöihin on toiminut ja ollut samalla myös tärkeä.


24.06.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: On tärkeää, että kokeilun aikana selvitetään/kokeillaan erilaisia työnantajalle suunnattujen tukitoimien vaikuttavuutta. Hallinnollisten rutiinien lisäksi esimerkiksi osatyökykyisten henkilöiden palkkaamiseen liittyy mm. mukauttamisen mahdollisuudet ja läheisesti niihin liittyvä työolosuhteiden järjestelytuki.


16.06.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm., että Vates-säätiön mielestä erityisen hyvää esitysluonnoksessa on, että perusteluissa on muistettu TUVAkoulutuksen lopullinen päämäärä: opiskelijoiden yksilöllisten jatkopolkujen luominen toisen asteen koulutukseen ja sitä kautta työllistymiseen. Vates-säätiö korostaa erityisesti ammatillisen toisen asteen koulutuksen merkitystä osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksien kasvattamisessa.


28.05.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm., että jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toteuttamisen tavoitteet ovat kannatettavia. Palvelujärjestelmän uudistaminen niin, että työikäisen väestön osaamisen kehittäminen olisi tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin ja uusintamiseen, on tavoitteena vaativa ja kunnianhimoinen. Se on kuitenkin mahdollista toteuttaa hyvällä suunnittelulla ja vahvalla yhteistyöllä.


20.05.2021

Vates-säätiön vuosittainen Tulisielu-tunnustus on tänään myönnetty työhönvalmentaja Pirjo Pellikalle Live Palveluista. Pellikka on tehnyt uraauurtavaa käytännön työhönvalmennustyötä vuosikymmenten ajan.


19.05.2021

Olen Anastasia Koskela, korkeakouluharjoittelija Vates-säätiössä. Meneillään on viides lukuvuoteni Tampereen yliopistossa, jossa olen opiskellut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja aloittanut maisterivaiheen opinnot.


22.04.2021

Jukka Lindberg: Toimialan kehittämiseen saadaan kokonaan uudenlaista puhtia, kun asioiden tarkastelutavat avartuvat ja uudenlaisia palveluja sekä toimintatapoja myös aktiivisesti tuetaan.


16.04.2021

Matleena Pekkanen ja Hilkka Pirhonen: Työllisyyshankkeidemme asiakkaat kokevat, että päättäjät ja viranhaltijat eivät tiedä, millaista työttömän ihmisen elämä on, eikä työttömiä kuulla heitä koskevissa palveluissa. Näistä lähtökohdista käynnistyi viime syksynä työllisyysteemainen kokemusosaaja -pilottikoulutus, jonka vastavalmistuneet, työttömyydestä ja työllisyyspalveluista kokemusta omaavat osaajat, aloittavat parhaillaan uudisraivaajan työtään


23.03.2021

Joni Ulmanen: Vatesin aluetoiminta kysyi vuoden 2021 alussa maakunnissa toimivilta työllisyystoimijoilta, millaisesta tilastotiedosta he hyötyisivät eniten osatyökykyisten työllistymiseen ja palveluihin liittyen. Tuloksena oli, että valtaosa toimijoista haluaisi enemmän tietoa, miten osatyökykyisten eri tukimuodot ja palvelut vaikuttavat työllistymiseen ja jatkopolkuihin (31 %).


19.03.2021

Jukka Lindberg: Välityömarkkina on kokemukseni perusteella viime vuosina voimakkaasti painottunut työkykyä ja työllistymistä edistävien palvejen tarjoamiseen ja kehittämiseen. Työpaikkojen ja -tehtävien luominen on tarkoittanut ennen kaikkea työllistymisessään tukea tarvitsevien henkilöiden työkyvyn ja osaamisen kehitysprosessia sekä avoimelle työmarkkinoille tapahtuvia siirtymiä tukevien, usein lyhytaikaisten työtehtävien ja -paikkojen rakentamista.


17.03.2021

Vatesin aluetoiminta toteutti viime kesän tavoin kyselyn maakunnissa toimiville työllisyystoimijoille tammi- ja helmikuussa 2021. Vastaajia kyselyssä oli 90. Vastaajia oli eniten järjestöistä ja säätiöistä (39 %), kunnan tai kuntayhtymän työllisyyspalveluista (18 %) ja kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluista (8 %).


17.03.2021

Vates-säätiö korostaa jatkovalmistelussa työllistämis- ja sosiaalipalveluiden yhteensovittamisen vahvaa huomioimista, sekä työllisyydenhoidon rakenneuudistuksen kunnille mukanaan tuomien vastuiden tiedostamista.


16.03.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät yhteistyössä kevään 2021 aikana kuulemistilaisuuksia vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyen.


10.03.2021

Kaija Ray: Meillä on nyt mm. elinikäisen ohjauksen strategia ja korkeakoulujen saavutettavuusstrategia. Kuntoutuksen osaamisen kehittämisessä ydinasioita ovat mm. laaja asiantuntijuus ja kokonaisvaltaisuus. Isoja asioita ja haasteita, olipa kyse opiskelijasta tai opettajasta.


26.02.2021

Vates-säätiön mielestä esitettävät työllisyyden edistämisen kuntakokeilulakiin liittyvät muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ja tukevat asiakaslähtöisyyttä, sujuvaa palveluprosessia sekä tavoitetta yh-denvertaisten palvelupolkujen toteutumisesta. Muutokset ovat pääosin eduskunnan aiemmin hyväk-symien lausumien edellyttämien muutosten mukaisia.


23.02.2021

Marianne Pentikäinen: Jatkuva oppiminen on nyt kaikkien puheessa. Tänä vuonna se on myös Vatesin tapahtumien punaisena lankana. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Onko se ihan uusi juttu vai onko vanhalle ilmiölle nyt annettu nimi? Itsestä ainakin tuntuu, että koko työuran ajan on koko ajan pitänyt oppia ja omaksua uutta.


22.02.2021

Vates-säätiö on kommentoinut luonnoksen Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteita kohtia 1, 2, 3, 4 ja 6 ja todennut mm. että, uudistuksen edetessä on tarkasteltava koulutuksen rakennetta ja kehitettävä ratkaisuja niin, että kolmen erillisen koulutuksen yhteenkokoaminen tuottaa sellaista lisäarvoa, jota uudistuksessa on toivottu. Esille nousevat muutostarpeet tulee ottaa vakavasti ja tehdä mahdolliseksi niihin puuttuminen ja asioiden muuttaminen.


09.02.2021

Yhteistyöryhmä ehdottaa mm. toimintamallin rakentamista nykyisten yleishyödyllisten uudelleenkäyttö- ja välityömarkkinatoimijoide ja niiden verkostojen pohjalta.


04.02.2021

Marketta Liljeström: Vuosittain maassamme yli 10 000 työikäistä ihmistä saa syöpädiagnoosin. Voidaan siis puhua kymmenistä tuhansista työpaikoista, joissa pohditaan tänäkin vuonna sairastuneen työtoverin kohtaamista ja tukemista, työhönpaluun järjestämistä, työkyvyn ylläpitämistä, osa-aikaratkaisuja, töiden järjestämistä mahdollisten sairauspoissaolojen aikana jne.


27.01.2021

Kaija Ray: Tarvitaan uusi luku työllistymisen edistämiseen. Siksi Vates-säätiökin uudistaa työotettaan ja tapahtumien toteutustapoja. Pyrimme kattamaan pöydän, johon teillä on helppo tulla, pureksia kanssamme sovittu aihe ja sopia, kenelle viemme viestiä edelleen.


14.01.2021

Jaana Pakarinen: Vuoden aluksi luon katsauksen käynnissä oleviin tai alkaviin toimenpiteisiin, joiden avulla tavoitellaan 80 prosentin työllisyysastetta.


12.01.2021

Suomessa on noin 11 500 yli 16-vuotiasta synnynnäisen sydänvian takia leikattua ihmistä, ja määrä kasvaa vuosittain vähintään 250 henkilöllä. Suurin osa sydännuorista ja -aikuisista opiskelee tai tekee työtä aivan kuin kuka tahansa. Tämä katsaus perustuu yhteen suomalaiseen ja kahteen ulkomaiseen tutkimukseen, joissa on tarkasteltu synnynnäisten sydänvikojen vaikutusta ammatinvalintaan ja työelämään.


07.01.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö alkoi vuonna 2019 toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa työkykyohjelmaa. Tavoitteena on mm. tukea osatyökykyisten työttömien henkilöiden työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Myös Vates ja muita järjestöjä on mukana ohjelman toteuttamisessa osana valtionavustushankkeita.


14.12.2020

Ohjauksen rakenne etäohjaustilanteessa on jopa tärkeämpää kuin lähikontaktissa. On otettava huomioon, miten ja millaisen kokemuksen ohjattava tilanteessa saa. Helposti ihmiset ”IRL”, kuten nuoret sanovat, elehtivät paljon ja puhuvat nopeasti. Verkon kautta keskusteltaessa tulee olla vähän liioitellunkin rauhallinen, jotta ohjattava ei koe olevansa kiireen aiheuttaja, ja että hänelle todella riittää aikaa. Kuitenkin me yksilöt tarvitsemme myös yhteisöä, ja vaikka yhteisöllisyys on verkossa ehkä haasteellista.


10.12.2020

Ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden työllisyyspalveluissa on alueellisia eroja. Joillakin paikkakunnilla avotyökäytännöt ovat olennainen osa aikuisten kehitysvammaisten työllisyystoimia, kun taas toisilla paikkakunnilla on mahdollista saada työhönvalmentajan tukea myös palkkatyön tavoittelemisessa. I dag varierar målet med arbetsfrämjande insatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning.


19.11.2020

Hallitus tähtää työllisyysasteen nostoon ja osatyökykyisten työpotentiaalin hyödyntämiseen. Yksi merkittävä este on sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhteensovittaminen, jota sosiaaliturvan uudistuskomitea pohtii ensi viikolla. Tarvitaan joustavampi, selkeämpi ja ennakoitavampi järjestelmä ja korjauksia eläkkeensaajan asumistukeen, toteavat Mielenterveyden keskusliitto ja Vates-säätiö.


02.11.2020

Lasse Ojanen: Sairaudet ja vastoinkäymiset eivät estä minua tekemästä töitä. Koen, että minulla on vahva työkunto noin neljäksi tunniksi päivässä. Olen tosi motivoitunut tekemään hommia. Toivoisin, että se nähtäisiin yhteiskunnassa positiivisena asiana. En ole ikinä luovuttanut missään asiassa, enkä luovuta tässäkään.


29.10.2020

Järjestyksessä toinen Disability Employment Forum -tapahtuma järjestettiin 22.10. yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Vuosittainen tapahtuma on osa työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tiedotusta tukimuodoista, palveluista ja käytännöistä, joilla voidaan edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä.


21.10.2020

Jaana Pakarinen: Nostan hattua kaikille järjestöjohtajille, jotka ovat tässä haastavassa tilanteessa järjestelleet toimintoja organisaatioissaan niin, että asiakkaiden etu on asetettu etusijalle, ja että työntekijät ovat jaksaneet jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa tehdä arvokasta työtään ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Näin he ovat myös olleet vaikuttamassa siihen, miten kuntien työllistymisen määrärahat ohjautuvat ja minkälaisilta niiden sakkomaksulistat näyttävät.


01.10.2020

Tulisielu myönnettiin tänä vuonna ansiokkaasta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa ja kehitysvammaisten nuorten tukemisesta työelämään.


17.09.2020

Kati Savela-Vilmari: Olemme Vatesissa pohtineet työelämän saavutettavuutta monelta kantilta. Työelämän saavutettavuutta miettiessä voisikin nostaa useammin esiin sen, että vammaisilla ja esimerkiksi käsien motoriikan heikkoutta omaavilla on taatusti kertynyt sellaista osaamista digipalveluista, jota harvalla muuten on.


07.09.2020

Sujuvat palvelut ja oikeat apuvälineet varmistavat kuurosokeille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä työelämään ja tehdä töitä. Työnantajan ei tarvitse tietää tai osata kaikkea etukäteen, kunhan asenne on kunnossa ja kommunikaatio pelaa.


02.09.2020

Vates-säätiön, Kuntoutussäätiön, Mielenterveyden keskusliiton ja Invalidisäätiön johtajat vetoavat hallitukseen, jotta järjestöjen resurssit huomioitaisiin osatyökykyisten työllisyyttä edistävissä ohjelmissa.


24.08.2020

Tiina Jäppinen: Työuran käsite nähdään yleensä taloudellisesti tai statukseltaan etenevänä. Itse olen nähnyt työuran pikemmin reitin optimointina elämäntilanteen, motiivien ja unelmien mukaan. Siirryn itse loppuvuodeksi viestintävastaavan tehtävästä työvalmentajaksi.


16.07.2020

Olisiko jonain päivänä mahdollista hyväksyä se tosiasia, että melko isolle ihmisryhmälle etätyö olisi se optimaalisin työskentelymuoto? Näin aloittaa bloginsa Vatesissa kohta vuoden Paikka auki -tehtävässä toiminut järjestöavustaja.


15.07.2020

Tiina Jäppinen: Kun palasin puolentoistavuoden opintovapaan jälkeen töihin, huomasin, että olin saanut paitsi uusia työkavereita myös uuden työpaikan nimeltään Teams. Sain ottaa työni digiloikan saman tien.


16.06.2020

Mikään yksittäinen tilastolähde ei kerro, miten vammaiset tai osatyökykyiset työllistyvät tai miten heidän työssäkäyntinsä kehittyy.


08.06.2020

Tavoitteeksi tulisi kunnassa asettaa sakkomaksujen pienentämisen sijaan ihmisten työllistyminen.


02.06.2020

Johanna Seppänen ja Matleena Pekkanen: Etäohjauksessa tutustuminen jää ohuemmaksi ja valmennuksessa ei synny vastaavanlaista luottamuksellista suhdetta kuin kasvokkain. Osa valmennettavista uskoo työmahdoollisuuksiensa kaventuneen entisestään. Myönteisiä puoliakin korona-ajan digiyhteyksien lisääntymisessä silti on, mm. uusien IT-taitojen oppiminen.


12.05.2020

Kolmannen sektorin välityömarkkinatoimijat pelkäävät, että työllistymisessä tukea tarvitsevien elämäntilanne ja palvelujen saatavuus heikentyy edelleen koronaepidemian seurauksena. Palveluja tuottavat yhdistykset ja säätiöt ovat toiminnan supistusten takia samalla lailla talousvaikeuksissa kuin yritykset. Toimijat vaativat maan hallitukselta 20 miljoonaneuron kriisirahoitusta ja tukipakettia palvelujen turvaamiseksi myös heikossa työmarkkina-asemassa oleville.


22.04.2020

Riikonen, Sihvonen, Savitie: Potentiaalisesti työllistyvän vammaispalvelujen työhönvalmennuksen asiakkaan työharjoittelu tähtää avoimille työmarkkinoille. Työhönvalmentajan kanssa piirretään yhdessä suuntaviivat kohti työllistymistä.


17.04.2020

Aluekoordinaattori Hanna Ranta-Pitkänen kirjoittaa blogitekstissään, että nyt käynnistyvän Aluetoiminnan tavoitteena on mm. tuoda yhteen erialojen toimijat, jotka työskentelevät osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen edistämiseksi.


30.03.2020

Jaana Pakarinen: Huolestuttavaa on se, että osatyökykyisten henkilöiden kohdalla erityisen tärkeä palvelu, henkilökohtainen kuntoutus, on jouduttu toistaiseksi lopettamaan. Onneksi etäkuntoutuksen mahdollisuus on olemassa. Tämä soveltuu osalle tarvitsijoista, mutta ei jokaiselle.


26.02.2020

Marianne Pentikäinen: Nuorille Job Shadow Day on loistava tilaisuus nähdä, millaista unelmatyö on oikeasti, kun he miettivät ”mikä minusta tulee isona”. Yrityksissä saatetaan huomata, että pienin tukitoimin ja mukautuksin tai jopa niitä työtä seuraava henkilö voisikin olla ihan potentiaalinen työntekijä.


13.02.2020

Luc Henau: Suomessa, muualla Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti on havaittu, että tuettu työllistyminen on yksi tehokkaimmista keinoista pyrittäessä auttamaan vammaisia henkilöitä työllistymään. Mistä tuetussa työllistymisessä on kyse, ja miksi se on niin tehokas keino?


30.01.2020

Anne Korhonen: Työnantaja voi tarjota tukea tarvitsevalle opiskelijalle työelämäosallisuutta monella tavoin. Työtehtävään kasvaminen saattaa tapahtua esimerkiksi koulutussopimuspaikan, työkokeilun ja palkkatukityöpaikan kautta sekä työhönvalmentajan tuella.


29.01.2020

Teppo Rautjärvi: Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella.15.01.2020

Marjo Jokipii ja Anne Kallio: Sillä, miten ihminen ohjataan työllistämisyksikön palveluihin, on merkitystä. Ohjataanko välinpitämättömästi, "kokeile nyt" -tyylillä vai rohkaisten ja toivoa antaen.


14.01.2020

Viestinnän saavutettavuus ja sosiaalinen esteettömyys ovat avaintekijöitä, kun tavoitteena on edistää viittomakielisen työntekijän työympäristön saavutettavuutta, työllisyyskoordinaattori Ulla Sivunen Kuurojen liitosta toteaa. Suurimpana kuurojen työllistymisen tai työssä jatkamisen esteenä on usein tiedonpuute ja asenteelliset ennakkoluulot.


07.01.2020

Alli Tiensuu: Palkkatuettu työ on kannustava palvelu esimerkiksi osatyökykyisille työttömille, koska se on oikeaa työtä.19.12.2019

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä: Vatesin kolmivuotinen KeKo-hanke loppuu vuodenvaihteeseen. Me hanketyöntekijät pysähdyimme pohtimaan kuluneita vuosia ja hankkeen merkitystä. Meitä ilahdutti erityisesti, että moni kertoi löytäneensä KeKon kautta uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on suunniteltu asiakkaille uusia jatkopolkuja, kehitetty palveluita yhdessä ja muodostettu pienempiä verkostoja.


11.12.2019

Jaana Pakarinen: Usein palveluita kehitetään ja tarjotaan kaikille samanlaista palvelua ajatellen, että se on tasa-arvoista ja yhdenvertaista.


27.11.2019

Disability Employment Forum on Vates-säätiön kokonaan uusi tapahtumakonsepti. Lokakuussa ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma kokosi yhteen 80 osallistujaa keskustelemaan osatyökykyisten asemasta, osaamisesta ja työvoimapotentiaalista työmarkkinoilla. Keskustelu jatkuu verkossa, ja sen pohjalta rakennetaan ensi vuoden tapahtuma.


01.10.2019

Jaana Pakarinen: Kansalaisvaikuttamisen päivä on myös Vates-säätiön syntymäpäivä. Säätiön varhais- ja nuoruusvuosiin on mahtunut runsaasti hanke- ja vaikuttamistyötä. Tällä hetkellä Vates tähyilee aikuisuuden haasteisiin luottavaisin mielin.


28.08.2019

Työttömän polulla on niin monta palasta. Jos ei me toimijat pidetä yhtä niin se polku katkeaa, toteaa Hilkka Halonen Merivasta.


07.08.2019

Jaana Pakarinen: Koen valtavaa onnea siitä, että voin tehdä mielekästä työtä myös uudessa tilanteessani, syöpään sairastuneena, mukavien ja motivoituneiden työkavereiden kanssa. Olen myös yhä enemmän alkanut arvostaa ihmisiä, joilla on fyysinen tai psyykkinen erilaisuus vaikkapa syntymästään saakka.


18.06.2019

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä: Vatesin KeKo – Kehittämisen koordinaatiohankkeen kolmas ja viimeinen toimintavuosi lähti tänä keväänä reippaasti käyntiin. Yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut toukokuussa 2019 käynnistynyt Pirkanmaan TE-toimiston ja Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettu Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma.


15.05.2019

Tunnustuksen myöntämisperusteena on muun muassa se, että Nikula toiminnallaan saanut käyntiin monta vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tähtäävää toimintamallia ja hanketta.


29.04.2019

Vates-säätiön KeKo-hanke oli mukana järjestämässä Pohjanmaan Osallisuusareenaa 24.4.2019. KeKo vastasi erityisesti Osallisena työelämässä -teeman ohjelman järjestämisestä. Osallisuusareenaan osallistui yhteensä yli 150 henkilöä – melkoinen määrä siis!


07.03.2019

Annemaria Ojanperä aloitti määräaikaisena viestintäsuunnittelijana, Meeri Riihelä KeKo:n hankeharjoittelijana.


20.02.2019

Kati Kaarlejärvi: Työllistyminen, opiskelu tai kuntoutukseen pääseminen on myös rangaistuksen jälkeen mahdollista ja monin eri tavoin kannattavaa. Se lisää niin rikostaustaisten osallisuutta yhteiskunnassa kuin myös meidän kaikkien hyvinvointia ja turvallisuutta.


12.02.2019

Kati Savela: Olemme saaneet vahvistaa yleissivistystämme oppimalla mielenkiintoisia asioita viittomakielestä, kun työtoverina on ollut viittomakielinen henkilö. Ymmärrämme nyt konkreettisemmin, mitä saavutettavuus työpaikalla muun muassa voi tarkoittaa.


06.02.2019

Vates-säätiö on lausunut vuonna 2017 näitä palveluita koskevista esityksistä. Vates kiittää nyt sitä, että tuon lausunnon kommentit on otettu valmistelussa laajasti ja perustellusti huomioon.


09.01.2019

Job Shadow Day järjestetään tänä vuonna 16. toukokuuta.


12.12.2018

Jaana Pakarinen: Järjestötoimijat ovat onnistuneet monissa asioissa vaikuttamistyössään osatyökykyisten työllistämiseksi. Esimerkiksi palkkatukien määrärahoja on korotettu. Paikka Auki -ohjelman kautta järjestöt ovat työllistäneet osatyökykyisiä henkilöitä, ja tieto heidän osaamisestaan toivon mukaan leviää.


15.11.2018

Meeri Riihelä: Hain maaliskuussa 2018 viestinnän korkeakouluharjoittelijaksi Vates-säätiölle. Halusin kyseisen harjoittelupaikan, koska siinä yhdistyivät suurimmat kiinnostuksen kohteeni: yhdenvertaisuustyö ja viestintä. Pääsin haastatteluun, ja muutaman päivän kuluttua sain kuulla saaneeni paikan. Olin innoissani!


24.10.2018

KeKo – Kehittämisen koordinaatiohanke on tullut toiminta-aikansa puoliväliin. Nyt onkin hyvä tehdä pientä yhteenvetoa siitä, mitä on tullut tehdyksi.


18.06.2018

Kuntoutussäätiö ja Vates-säätiö vetoavat yhteisessä kannanotossa kuntouttavan työtoiminnan jatkuvuuteen suurten rakenneuudistusten välivaiheessa.


14.06.2018

Kaija Ray ja Jukka Lindberg: Suomeen on haettu malleja työllisyydenhoitoon eri puolilta maailmaa. Vates on tehnyt vuosia yhteistyötä useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja saanut oppia eri maiden rakenteista ja malleista. Kaikki tällaisen toiminnan tuoma lisäarvo kannattaa nyt hyödyntää.


30.05.2018

Jukka Lindberg: Työllistymistä tukevien toimijoiden – yritysten tai järjestöjen – pitää huomioida sekä työllistymistä tai työelämäosallisuutta tavoittelevat henkilöt että työpaikat. Järjestöjen ja yritysten vahvuudet ovat erilaiset. Resursseja ei riitä kaikille, ja jos niiden jaossa priorisoidaan työpaikkoja, järjestöt ja niiden toimintaan osallistuvat voivat kärsiä.


16.05.2018

Jaana Pakarinen: Yhteistyö ja yhdessä tekeminen on toisaalta helppoa, mutta toisaalta se on haastava laji. Yhteistyön on-nistuminen edellyttää vahvaa tahtoa yhdessä tekemiseen ja luottamusta kumppaneihin ja siihen, että jokainen tekee oman osuutensa sovituissa resursseissa ja sovitussa aikataulussa.


15.05.2018

Kemissä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen edistämiseksi tehty työ on ollut pitkäjänteistä ja sillä on vahva johdon sitoumus.


03.05.2018

Päivässä oli tekemisen meininkiä ja rutkalti uusia kokemuksia, yksi työn seuraajista tiivisti päivän saldon.


20.04.2018

Job Shadow Dayn tarkoitus on osoittaa, että myös osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle sopivassa työssä. / Syftet med dagen är att visa att även en partiellt arbetsför person kan vara fullständigt arbetsför i ett jobb som passar honom eller henne.


13.04.2018

KELPO-hanke osallistui viime vuonna Job Shadow Day -tapahtumaan. Tarja Myllylahti ja Raimo Tikkanen kertovat päivän annista omasta ja työn seuraajan näkökulmasta.


09.04.2018

Kaija Ray: Järjestökenttää huudetaan nyt vaikuttamaan tuleviin uudistuksiin ja näyttämään toteen vahvuutensa yhteistyön tekemisen voimanpesänä. Osaammeko vastata huuteluun?


04.04.2018

Vates-säätiön arkeen kuuluvat myös työssä oppijat, työhön tutustujat, harjoittelijat ja kesätyöntekijät. Tämä blogi on Paikka Auki –ohjelman avustuksella Vatesiin työllistyneen nuoren miehen kokemus työvuodestaan.


07.03.2018

Jaana Pakarinen: Luettuaan Mäntynevan ja Hiilamon artikkelin kuntouttavasta työtoiminnasta tulee pohtineeksi, riittääkö työtoiminnan paikkoja niille, joilla on todellinen ja koettu kuntoutuksellinen tarve.


20.02.2018

Hengitysliiton suunnittelija Kiti Haukilahti suunnittelee sisäilmasta sairastuneiden vertaistoimintaa. Sisäilmasta sairastuneita arvioidaan olevan Suomessa tuhansia, oireita saavat jopa kymmenet tuhannet ihmiset. Joskus oireet pakottavat vaihtamaan työpaikkaa, ellei työtilan vaihto tai etätyö onnistu.


23.01.2018

Mari Toivonen: Maakunta- ja sote-uudistuksessa on nostettu esille palvelukokonaisuudet. Toive on, että pystyisimme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaalle aidosti palvelukokonaisuuksia eikä tätä palveluiden ”sillisalaattia”.


11.01.2018

Teppo Rautjärvi: Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta asianmukainen käyttäytyminen edistää asioiden sujuvaa etenemistä työpaikalla. Työpaikka ei saa olla hiekkalaatikko, jossa yksittäinen työntekijä sabotoi muita.


09.01.2018

Jaana Pakarinen: Vates-säätiön 25 toimintavuoden aikana moni asia tuntuu muuttuneen, mutta asennevaikuttamista ja tiedottamista on edelleen tehtävä. Vain siten vammaiset, osatyökykyiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt otetaan vastaan yhdenvertaisina työnhakijoina.


16.11.2017

Mari Toivonen: KeKo-hankkeen tekemissä toimijoiden haastatteluissa on noussut esille palveluiden pirstaleisuus, päällekkäisyys ja siiloutuminen. Siksi tarvitaan tietoa, koordinaatiota ja myös vastuiden jakamista.


13.11.2017

Jaana Pakarinen: Keskustelu osa-aikatyön tekemisen mahdollisuuksista on tervetullutta. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon visioita kannattaa ottaa pohdintaan, kun mietitään, miten osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuutta saataisiin lisättyä.


26.10.2017

Antti Kylliäinen: Hyveet eivät työelämässä korvaa arvoja. Toimiakseen hyvin ja oikein organisaatio tarvitsee molempia.


22.08.2017

Jaana Pakarinen: Turun Kauppakorkeakoulussa tiedeyhteisön järjestämässä konferenssissa tutkija kertoi, että 2020-luvulla työmarkkinoille tuleva Y-sukupoli tarvitsee uudenlaista ohjaavaa johtajuutta. Työmarkkinoille ohjaaminen ja johtajuus tulevat voimakkaasti muuttumaan siitä, johon olemme tottuneet. Ellei tähän näkymään vastata riittävän varhain, tulee osatyökykyisten henkilöiden, varsinkin osatyökykyisten nuorten henkilöiden, määrä kasvamaan jo siitäkin syystä, että ennakoiva ohjaus puuttuu ja työnantajien johtamistavat ovat auttamattomasti vanhentuneita..


01.08.2017

Marianne Pentikäinen: Heinäkuun 26. päivänä 1997 avasin ensimmäisen kerran työhuoneeni oven Vates-säätiössä tai Vajaakuntoisten työllistämisen edistämissäätiössä niin kuin nimi tuolloin kuului. Olin käynyt haastattelussa juuri ennen juhannusta ja saanut tiedon juhannusaaton aattona, että toimitusjohtajan sihteerin paikka on minun, Näiden vuosien aikana olen vaihtanut työhuonetta viisi kertaa - palaten lopulta huoneeseen, jossa työt aloitin. Ympyrä on siis sulkeutunut.


13.06.2017

Teppo Rautjärvi: Tänä päivänä työpaikkoihin on paljon hakijoita, joten yrittäjyydestä on tullut varteenotettava vaihtoehto. Monesti vammaisella tai osatyökykyisellä henkilöllä on pelko: mitä jos en pärjääkään yrittäjyyden tiellä? Käyttökelpoisia tukimuotoja on tarjolla, kuten starttiraha ja elinkeinotuki. Näiden tukimuotojen toivoisi alentavan kynnystä lähteä yrittäjyyden tielle.


06.06.2017

Työnantajien avoimuus työn todellisista vaatimuksista, ymmärrys erilaisia työnteon tapoja kohtaan ja mahdollisuus tehdä työhakemus monin eri tavoin - muun muassa tällaisia ovat vammaisten nuorten toiveet työnantajille. Nuoret pohtivat työnhakua ja työn tekemistä edistäviä ja hidastavia seikkoja työpajassa, joka järjestettiin osana Vahti-hanketta.


31.05.2017

Walter Fortelius: Vanhemmilleni Suomi oli itsestään selvästi jakautumaton maa. Ei maa, joka on vihaa täynnä, jossa moninaisuus ja ihmisoikeus ovat haukkumasanoja, jossa suomalaisen yhteiskunnan parhaimmat saavutukset ovat uhanalaisia ja jossa sana maanpetos on saamassa kauhistuttavan todellisen merkityksen. On vaikeaa ymmärtää miten Suomesta on tullut näin jakaantunut maa.


08.05.2017

Kaija Ray: Otsikon sanassa on varsinaisesti kyse Vates-säätiön järjestämästä koulutuskokonaisuudesta. Sana on osatyökykyisten työllistämisen juridisiin erityiskysymyksiin paneutuvan koulutuksen nimen päivitetty muoto, mutta samalla sanaan liittyy laajempikin viesti.


18.04.2017

Jaana Pakarinen: Vatesin asiantuntijuus kohdistuu työllistymisen edistämiseen, sen keinoihin, toimintatapoihin ja yhteistyöverkostojen tunnistamiseen. Asiantuntijana meidän pitää pystyä yhdistämään eri lähteistä saatavaa tietoa ja kokemustietoa. Lisäksi tiedot pitää osata ilmaista tilanteen vaatimassa asiayhteydessä arkijärjellä ymmärrettävästi ja luotettavasti.


05.04.2017

Tulisielu-kunniakirjan on saanut tänä vuonna Marjatta Varanka, joka on Vates-säätiön entinen toimitusjohtaja. Hän on elämäntyöllään avannut uusia väyliä erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseksi.


30.03.2017

Teppo Rautjärvi: Voiko työnantaja irtisanoa työsopimuksen työntekijän sairauden perusteella? Tämä kysymys on tullut monta kertaa esille viimeaikaisissa lakiasioiden neuvonnoissani. Lainsäädännön kanta asiaan on selkeä: Työsopimuslain sekä lain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä.


30.03.2017

Marianne Pentikäinen: Työsuojelun peruskurssilla silmäni taas avautuivat. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin voisi kuvitella. Puhuttiin mm. työkyvystä ja siitä, mikä siihen vaikuttaa. Asiaa ei ehkä ajattele aktiivisesti, mutta onkin olemassa neljä näkökulmaa, jotka määrittävät työkykyisyyttä: terve ja työkykyinen, terve ja työkyvytön, sairas ja työkykyinen ja sairas ja työkyvytön.


19.03.2017

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii valtakunnallisena suojelijana Job Shadow Day -tapahtumalle 5.4.2017.


10.03.2017

Kaija Ray: Opinnoista työhön pyrkiville nuorille tuen ajoituksella on erittäin tärkeä merkitys.Ttyössäoppimisjaksoilla taas on oma, erityinen paikkansa antaa ensimmäisiä työelämäkokemuksia ja sitä kautta onnistumisia erityistä tukea tarvitseville nuorille.


09.03.2017

Esteetön kieli työelämässä -tilaisuuteen 7.3.2017 osallistui noin 50 henkilöä. Päivän aikana kuultiin mm. selkokielestä, selkouutisten teosta ja saavutettavista verkkosivuista.


22.02.2017

Jaana Pakarinen: Monimuotoisuutta työelämässä on se, että työntekijöiden välillä on eroja osaamisessa, toimintatavoissa ja työelämäodotuksissa. Monimuotoisuus on sitä, että työntekijöiden välillä ei ole epätasa-arvoista kohtelua, ei syrjintää eikä suosimista.


10.01.2017

Jaana Pakarinen: On tärkeää, että henkilöiden tukena työkokeilun aikana on työelämän ammattilainen, työhönvalmentaja tai muu ohjaaja, joka yhdessä henkilön ja työnantajan kanssa voi arvioida osaamisen, tuen tai mukautuksen tarpeen.


28.11.2016

Keuhkoahtaumatauti on yleinen ja lisääntyvä kansansairaus, joka huomataan kuitenkin yleensä liian myöhään. Yleensä sairastumisen aiheuttaa tupakointi, mutta tupakoinnin ohella keuhkoahtauman voivat aiheuttaa myös erilaiset pölyt, huurut, höyryt ja toisaalta perinnöllinen entsyymipuutos. Yleensä keuhkoahtaumaan sairastuneet voivat jatkaa työelämässä.


18.11.2016

Kaija Ray: Oleellista on, miten turvaamme laadukkaan, asiakkaan tarpeeseen perustuvan ohjauksen. Mikä on edelleen uudistuvissa rakenteissakin ohjauksen ydinosaamista, mitä tarvitaan lisää? Miten asiantuntijat oppivat toisiltaan ja kehittävät omaa osaamistaan? Miten on järjestetty keskinäinen konsultaatio moniammatillisessa yhteistyössä?


18.11.2016

Anne Korhonen: Tuetun työllistymisen palvelu perustuu kolmeen peruspilariin: tavallinen työpaikka, tasa-arvoisella palkalla ja tarkoituksenmukaisella tuella.


15.11.2016

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä järjesti syyskuussa koulutustilaisuuden työlainsäädännön erityiskysymyksistä. Tilaisuuden luennoitsijana toimi OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti (Itä-Suomen ja Lapin yliopisto) Jaana Paanetoja.


17.10.2016

Jukka Lindberg: Viimeistään sote-uudistuksen ja maakuntamallin mukanaan tuoma työvoimapalvelujen siirto kokonaan uudelle hallinnon tasolle tarkoittaa sitä, että välityömarkkinoilla joudutaan miettimään niin oma rooli, rahoitus kuin yhteistyörakenteetkin perusteellisesti seuraavan reilun vuoden aikana.


13.10.2016

Teppo Rautjärvi: Avotyötoimintaa tehdään tavallisella työpaikalla. Se on työskentelyä työ- tai toimintakeskuksen ulkopuolella avointen työmarkkinoiden työpaikalla.


29.09.2016

Jukka Lindberg: Meillä on hiljalleen kasvava ryhmä motivoituneita ja kehittymishaluisia ammattilaisia, joiden avulla työyhteisöt ja eri tavoin vaikeasti työllistyviksi lasketut henkilöt ovat saaneet tukea menestykselliselle työhön siirtymiselle, paluulle tai pysymiselle.


15.09.2016

Anne Korhonen: Tuettu työllistyminen on tukimenetelmä, jolla ohjataan ja tuetaan vaikeasti työllistyvää avoimille työmarkkinoille siirtymisessä.


31.08.2016

Jaana Pakarinen: Yrittäjät kaipaavat Vatesin tekemän kyselyn mukaan mm. tietoa välityömarkkinoiden mahdollisuuksista rekrytoimisessa. Koordinaattori yritysten ja välityömarkkinatoimijoiden väliltä puuttuu vielä.


29.08.2016

Kuluttajaparlamentin järjestöjen yhteinen edunvalvonta on ollut mukana vaikuttamassa siihen, että pankista saa tulevaisuudessa entistä varmemmin perusmaksutilin ja siihen liittyvät maksupalvelut. Hallituksen esitykseen on kirjattuna, että pankit voisivat kieltäytyä tilin ja verkkopankkitunnusten tarjoamisesta vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön perusteella.


24.08.2016

Petteri Sääskilahti: Jokaisen työelämän kartta näyttää erilaiselta. Joskus kartan suuntamerkit näyttävät, että on tehtävä jotain uutta. Motivaatio on tärkeä apuväline etsiessä tuota uutta suuntaa.


09.08.2016

Kiinnostaako kampanjointi? Tiedolla vaikuttaminen -hanke ja Vatesin viestintä järjestävät tilaisuuden, jossa kuulet kokemuksia ja vinkkejä erilaisista kampanjoista. Tilaisuus on maksuton.


09.08.2016

Jaana Pakarinen: Pian on vuosi kulunut siitä, kun aloitin työni Vates-säätiön toimitusjohtajana. Kuka menneitä muistelee, sitä tikulla … Silti aion paketoida menneen vuoden nippuun. Olkoon toimitalon ikkunaruudusta avautuva näkymä johdantona vuodenaikojen vaihteluihin ja eri kuukausien mukanaan tuomiin mielenkiintoisiin tehtäviin.


09.06.2016

Jaana Pakarinen: 60 vuodessa on tapahtunut paljon vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen saralla. Käytännössä vammaisella yrittäjällä on paljon enemmän haasteita yrittäjärutiineissa kuin vammattomalla yrittäjällä.


01.06.2016

Petteri Sääskilahti: Toimistotyön pilkkominen voi olla yksi osatyökykyisen väylä työelämään.


26.05.2016

Jeremiah Sodoka sairastaa selkäydinperäistä lihassurkastumaa. Pyörätuoli ei estä työskentelyä liiketalousalalla. Suunnitelmissa on vammaisia auttavan yrityksen perustaminen.


17.05.2016

Petteri Sääskilahti tekee mm. kyselyitä ja haastatteluita ja avustaa viestintää


10.05.2016

Verainen on työllään edistänyt vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä.


25.04.2016

Jaana Pakarinen: Työkykyisyyden ja työkyvyn säilymisen kannalta merkityksellistä on varhainen havaitseminen ja tukitoimien kohdentuminen oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Usein tähän havainnointiin tarvitaan asiantunteva, ulkopuolinen taho, joka yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelee työuran jatkopolun


22.03.2016

Kaija Ray: Esteettömyys työelämässä tai vaikkapa liikkumisessa ei ole hyvän mielen tai pahan mielen asia – sitä joko on tai ei ole. .


17.02.2016

Kaija Ray: Luiskat eivät yksin riitä, esteitä pitäisi poistaa myös ajattelumalleistamme.


11.02.2016

Jaana Pakarinen: Esteitä on erilaisia, ne haittaavat jotenkin ja jokaisen esteen voittamiseen tarvitaan omanlaisensa keinot. Vates-päivillä haetaan esteettömyyteen erilaisia näkökulmia sen tunnetuimman, fyysisen esteettömyyden lisäksi.


11.01.2016

Siivouspalvelu Sitruuna on 16 henkilöä työllistävä yritys, joka rekrytoi monen muun yrityksen tapaan ”hyviä tyyppejä”, kuten lievästi kehitysvammaisen Jaana Kääriäisen.


08.01.2016

Hyvin hoidettu rekrytointi kantaa yrityksessä pitkälle. Työhönvalmennus on tehokas, turvallinen ja kestävä rekrytointitapa. Työhönvalmentaja tukee osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistymistä.


18.12.2015

Jaana Pakarinen: Tasapuolinen yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttää saavutettavuutta. Euroopan komission ehdotus direktiiviksi Euroopan laajuisista esteettömyysvaatimuksista palveluille ja tuotteille edistäisi tätä tasapuolisuutta.


16.12.2015

Alica Tiirakari piti oireitaan fyysisinä ja epäili aivokasvainta tai sydänvikaa. Skitsofrenia-diagnoosi järkytti. Vaikka elämä tuntui olevan ohi, kymmenen vuotta myöhemmin hän nauttii siitä ja näkee tulevaisuutensa valoisana. Lääkityksen ja muun tuen ansiosta hän on osatyökykyinen.


11.12.2015

Marianne Kaunismäki: Työstressin selättämiseen voi vaikuttaa itse. Tasapainon löytäminen työn ja muun elämän kesken on tärkeää, ja apu voi löytyä keskustelujen kautta.


10.12.2015

Vaasa on tullut neljänneksi Euroopan laajuisessa Esteetön kaupunki -kilpailussa. Palkinnot jaettiin Brysselissä 8.12. Vaasan kaupunki sai kunniamaininnan osallistumisestaan Job Shadow Day -kampanjaan, jonka Vates lanseeraasi Suomeen.10.11.2015

Vantaan Simonkylässä sijaitseva Malminiityn hoivakoti on Suomen ensimmäinen, joka työllistää vammaisia. Asumis- ja toimintakeskuksessa vanhus- ja vammaispalvelut toimivat yhteistyössä.


06.11.2015

ESKE:n Esteettömyystreffien marraskuun tapaamisen teemana oli kommunikoinnin esteettömyys. Aiheesta alustivat projektijohtaja Lena Wenman Finlandssvenksa teckenspråkiga rf:stä ja projektipäällikkö Hannu Virtanen Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksiköstä.


29.10.2015

Jaana Pakarinen: Valtion budjettiesityksessä mm. palkkatuetun työn, starttirahan, valmennusten ja työkokeilujen yhteenlaskettu osallistujamäärä vähenee noin viidesosan. Työvoimakoulutusta ja erityisesti valmentavia ja ohjaavia palveluja ei tulisi vähentää osatyökykyisten ja vaikeammin työllistettävien osalta.


23.10.2015

Jaana Pakarinen: Digitalisointi on positiivinen kehittämissuuntaus, mutta sillä ei saa syrjäyttää ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevia työnhakijoita työvoimapalveluiden piiristä.01.10.2015

Jaana Pakarinen: Hallituksen vuoden 2016 talousarvioesityksessä kuvataan tulevaa vuotta varsin pessimistisesti.


30.09.2015

Walter Fortelius: Vates-säätiö sai Japanista vieraita, joita kiinnosti, miten sosiaaliset yritykset toimivat Suomessa.


30.09.2015

Jaana Pakarinen: Elettiin 1950- ja 60-luvun vaihdetta. Ystävälläni Mirjalla oli lievästi kehitysvammainen serkku, Akseli, paljon Mirjaa vanhempi.


29.12.2014

Suomalaisten sairauspoissaolot ovat yleisiä. Vaikka sairaus pitkittyy, työkykyä on yleensä jäljellä. Osasairauspäiväraha on otettu käyttöön edistämään työhön paluuta. Käyttö on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka tutkimuksissa osasairausvapaalla olleet ovat siirtyneet täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle tavanomaisella sairauslomalla olleita harvemmin.


22.12.2014

Suomessa Punaisen Ristin kierrätystoiminta on kehittynyt strategisesti tärkeäksi työllistämistoiminnaksi. Kontin vahvuuksia ovat volyymi, tuotteistus ja kehittymisen halu.