Siirry pääsisältöön

Uutiset

02.12.2021

Elämänlaatua ruuasta -hankkeen aloituswebinaarin paneelikeskustelussa Päijät-Soten johtava ravitsemusterapeutti Raisa Valve ja tulosyksikköpäällikkö Maarit Laitinen sekä Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen palauttelivat mieleen, miten kaikki sai alkunsa.


29.11.2021

Vuoden viimeinen työhönvalmennuksen teemapäivä pureutui Green Care ja luontopainotteisiin menetelmiin sekä työhönvalmennuksen arjessa että viestinnässä. Päivässä jaettiin tietoa ja työstettiin omaa työtapaa, viestejä ja kuultiin tarinallistamisesta, miten kyseisestä menetelmästä voi viestiä valmennuspalveluna. Teemapäivä keräsi liki 60 valmennus- ja ohjausalan osaajaa yhteen.


23.11.2021

Jaana Pakarinen: On järjestötoimijoiden edun mukaista, että ne ovat aktiivisesti mukana muutoksessa ja tuovat vahvasti esiin asiantuntemustaan sekä kuntakokeilujen yhteistoiminta-alustoilla että muissa TE-palvelurakenteen muutoksissa. Koska keskiössä on aina ihminen, ei järjestökentän ihmisen näköisiä palveluja voi eikä saa ohittaa. TE-palvelurakenteiden uudistuksen suurin haaste tulee olemaan henkilöresurssien riittävyys. Juuri tässä kohtaa järjestöjen tarjoamat palvelut resursseineen ovat merkittävässä roolissa.


18.11.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaaan mm., että laissa tulisi huomioida mm. se, että osatyökykyisillä henkilöillä työllistyminen osa-aikaiseen työhön voi tarkoittaa koko työkyvyn hyödyntämistä työmarkkinoilla, jolloin työnhakuvelvollisuuden asettamiselle ei ole perusteita, vaikka työllistyminen on osa-aikaista.


11.11.2021

Vates-säätiön näkemyksen mukaan lakiesityksen perusta ja sen tavoitteet ovat yleisellä tasolla kannatettavia. On tärkeää, että osatyökykyisten henkilöiden työllisyysasteen nostaminen nähdään valtakunnan tasolla tärkeäksi paitsi inhimillisellä tasolla, myös suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tasolla.


10.11.2021

Vates-säätiön mielestä kuntakokeilusta annettujen lakien jatkaminen on tarkoituksenmukaista, ja tukee asiakaslähtöisyyttä sekä sujuvaa palveluprosessia. Lisäksi Vates-säätiön mielestä palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan yksilöllisen suunnitelman laatimiseen tulee kokeiluajan jatkamisenkin yhteydessä varata riittävästi resursseja ja ottaa tämä huomioon säädösvalmistelussa.


05.11.2021

Työhönvalmennuksen teemapäivässä 2.11.2021 paneuduttiin tietoturvaan työhönvalmentajan työssä. Teema on ajankohtainen, sillä etä- ja hybridivalmennusta tehdään nykyään paljon. Tietoturvallinen yhteys vaikuttaa keskeisesti luottamuksen rakentumiseen ohjaustilanteessa.


02.11.2021

Salla Fagerström: Tulee löytää ratkaisuja, joilla etäkokouksiin osallistuvat viittomakieliset asiantuntijat ja ammattilaiset saavat tehdä työnsä työyhteisön yhdenvertaisina jäseninä. Tekniikkaa tulee kehittää niin, että esteettömyyttä ei ammuta alas tietoturvan kustannuksella.


27.10.2021

- Mulla on niin paljon asiantuntijuutta, että yhteiskunta menettää jotain, jos se ei ota mua töihin, totesi 27-vuotias Jenni Aittasalo alustuspuheenvuorossaan. Päivän aikana keskusteltiin vammaisten henkilöiden työllistymiseen liittyvistä asenteista, opintoihin ja työelämään liittyvistä tukimuodoista, monimuotoisesta rekrytoinnista ja työnantajayhteistyöstä.


27.10.2021

Yhtiön tavoitteet ovat erinomaiset ja toteutuessaan ne ovat omiaan ehkäisemään syrjäytymistä ja siitä seuraavia negatiivisia vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnalle. Riskinä konkurssisuojatun yhtiön perustamisessa ovat kilpailuhäiriöt, kirjoittaa Suomen Yrittäjien Harri Hellstén.


26.10.2021

Tällä hetkellä Suomessa puhutaan työvoimapulasta. Samaan aikaan maassamme on suuri joukko osatyökykyisiä ihmisiä, joilla olisi halua ja monipuolista osaamista työmarkkinoiden käyttöön. Esimerkiksi Suomessa on tuhansia kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on sekä koulutus että halua työntekoon, mutta eri syistä nämä tekijät eivät kohtaa tekemätöntä työtä. On arvioitu, että jo pelkästään kehitysvammaisista henkilöistä noin 3 000 voisi työllistyä työsuhteiseen palkkatyöhön työhönvalmentajan tuella.


12.10.2021

Ilona-hankkeen loppuseminaarissa 22.9. käytiin läpi kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuudessa kuultiin kotimaisia, hankkeessa toteutettuja sekä kansainvälisiä puheenvuoroja ja esimerkkejä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä keinona parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä.


08.10.2021

Vates-säätiö pitää tärkeänä, että erityistehtäväyhtiön työnohjaus ja työhönvalmennus on riittävästi resursoitu, jotta toiminta mahdollistaa todelliset siirtymät avoimille työmarkkinoille. Työkykyohjelmassa toteutettavat erilaiset neuvontapalvelut – sekä digitaaliset että muut – tulee kyetä toteuttamaan riittävin asiantuntijaresurssein.Säätiö toteaa lausunnossaan myös, että vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille on suotava tasavertaiset mahdollisuudet kerryttää omaa osaamistaan tulevaisuuden työelämän vaatimusten suuntaan.


07.10.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi tänään kolme miljoonaa euroa valtionavustusta valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustamiseksi. Hallitus päätti osaamiskeskuksen perustamisesta puoliväliriihessään keväällä. Osaamiskeskuksen toteuttaa kuusi organisaatiota, jotka ovet jo ennestään vahvoja verkostojohtajia ja -osaajia: hanketta koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry ja mukana ovat Vates-säätiön lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja Silta-valmennusyhdistys.


30.09.2021

Onni Karttunen: Myönnettäköön, juuri mukava työyhteisö on varmasti parasta Vatesissa. Se on voimavara, joka motivoi ainakin minua jaksamaan työssäni. Esimerkiksi etätyötyöpäivinä ei tarvinnut kokea yksinäisyyttä, koska oli yhteisiä etäkahveja, etäjumppia ja virkistyspäiviä. Toisaalta aina oli mahdollisuus myös omaan työrauhaan. Olen myös kiitollinen, että työskentely junassa oli sallittua, koska se helpotti huomattavasti pendelöintiä Tampereen ja Helsingin välillä.


23.09.2021

Vates-säätiö toteutti kesällä 2021 taustaorganisaatioilleen kyselyn, jossa kysyttiin niiden näkemyksiä YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Juuri julkaistujen vastausten perusteella edistystä on tapahtunut, mutta konkreettisia toimia kaivataan yhä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden lisäämiseksi.


22.09.2021

Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino edistää Suomen hallituksen asettamaa työllisyystavoitetta. 22.9. julkaistussa artikkelikokoelmassa esiteltiin ehdotus työhön integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden Suomen malliksi.


17.09.2021

Anastasia Koskela: Vates-säätiössä työhyvinvoinnin liittyy vahvasti yhteisöllisyyden ulottuvuus, johon kuuluvat esimerkiksi jo mainitut jumpat ja kahvitauot. Lisäksi keväisin ja syksyisin järjestettävät virkistyspäivät ovat osa yhteisöllisyyden luomista tai sen ylläpitoa. Yhteisöllisyydestä mieleeni tulee kuulumisen tunne, joka on ainakin itselleni todella tärkeä asia. Harjoitteluni aikana olen huomannut vateslaisista usean moikkaavan ennen töistä lähtöä. Aamuisin puolestaan työpaikalla näkee viimeistään kahvihuoneeseen saavuttua muita työntekijöitä, joiden kanssa voi jutustella jotakin tai vain kuunnella käynnissä olevaa keskustelua. Moikkaamiset ja aamuiset juttuhetket ovat mielestäni niitä asioita, joiden uskon osaltaan vaikuttaneen siihen, että olen kokenut haluavani tulla työpaikalle.


15.09.2021

Elämänlaatua ruuasta -hanke polkaistiin käyntiin aloituswebinaarissa 15.9. Paikalla oli noin 70 innokasta kuulijaa. Hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyttä sekä hakea työllisyydenhoidon ja ravitsemuksen yhtymäkohtia.


13.09.2021

Työmaailman parannusviikko -etätapahtumassa tuotiin esille erilaisia keinoja tukea tarvitsevien henkilöiden työllisyyden parantamiseksi. Tapahtuma järjestettiin toista kertaa.


09.09.2021

Anne Kallio vertaa monien työllisyyspalveluiden uudistusten kokonaisuutta vanhaan sanontaan elefantista: elefantti on niin iso, että on vaikea hahmottaa sitä kokonaan. Niinpä jokainen katsoo sitä hieman eri suunnasta. Työllisyydenhoidon osapuolia pitää olla keskustelemassa saman pöydän ääressä, jotta elefantti saadaan hahmotettua joka suunnasta.


08.09.2021

Meeri Riihelä ja Johanna Puttonen: Elämänlaatua ruuasta -hankkeen tavoitteissa ei mennä sieltä missä aita on matalin, sillä ideana ei ole vain jakaa tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja opettaa siihen liittyviä taitoja. Hankkeessa halutaan parantaa kokonaisvaltaisesti työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuuksia laadukkaaseen ruokaan niin sosiaalisella, psyykkisellä kuin fyysiselläkin tasolla sekä hakea rajapintoja ravitsemuksesta työllisyyden ja kuntoutuksen teemoihin.


02.09.2021

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Hanna Ranta-Pitkänen pohtivat blogissaan, mitä etuja yhdistysten työllistämistoiminnalla on. Blogi on julkaistu Kuntamarkkinoiden sivustolla.


24.08.2021

Jonna Lähdemäki: Kuvaisin itseäni luonteeltani generalistiksi, joka on kiinnostunut lähes kaiken mahdollisen ymmärtämisestä ja kehittämisestä. Tämä yleisuteliaisuus on suunnannut opintojani ja vaikuttanut myös työuraani.


19.08.2021

Vates-säätiö järjesti 7.6. Osaamisen kehittämisen työpajan, joka oli suunnattu vammaisjärjestöille, ammatillisille erityisoppilaitoksille sekä muille jatkuvan oppimisen ja tuetun työllistymisen parissa työskenteleville. Työpajan punainen lanka oli, miten osaamisen kehittäminen ja työelämän muutokset voidaan turvata yhdenvertaisesti kaikille.


18.08.2021

Sote-alan järjestöillä ja työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli etsittäessä toimivia ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen. Tänä syksynä Vates ja Akava yhdistävät voimansa yhteisen vaikuttamistyön merkeissä.


17.08.2021

Asia: VN/15285/2021: Vates-säätiön näkemys on, että nyt esitetyllä yhtiömallilla ei yksin ratkaista vuosia agendalla olleita ns. ilkeitä haasteita (palvelujärjestelmän aukkoihin putoaminen, liian terve vs. liian sairas työhön, kannustinloukku, työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön jne.). Useissa aiemmissa uudistuksissa haasteeksi on lopulta muodostunut asiakas- ja palveluohjauksen toimimat-tomuus, vaikka periaatteet ovat näyttäneet selkeiltä. Vates-säätiö näkee riskinä, että tämä toimimattomuus jatkuu, erityisesti tyypillisten väliinputoajaryhmien kohdalla. Vates-säätiö ehdottaa, että valmistelussa edetään siten, että ns. suuret kysymykset mm. kohderyhmän osalta ratkaistaan ensin. Tämän jälkeen yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja välityömarkkinatoimijoiden kanssa valmistellaan yhtiön varsinainen toimiala ja toimintamalli siten, että tällä mahdollisimman hyvin täydennetään työllisyyden edistämisen kokonaisuutta.


16.08.2021

Vates-säätiön mielestä hallituksen esityksen tavoitteet ja keinot palveluprosessin kehittämiseksi ovat pääosin oikean suuntaisia ja osin kannatettavia. Esityksessä on kuitenkin useita kohtia, jotka vaativat täsmennyksiä ja tarkennuksia. Vates-säätiö kohdentaa huomionsa yleisesti sellaisiin asioihin, jotka voivat vaikuttaa osatyökykyisten ja erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevien henkilöiden työllistymiseen.


10.08.2021

Meeri Riihelä: Omiin rutiineihin ja työtapoihin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota, kun työtä tehdään sekä kotona että toimistolla. Monipaikkainen työ on pandemiasta riippumatta varmasti tullut jäädäkseen. Nyt, kun aivot ovat levänneet loman aikana, on hyvä tilaisuus pysähtyä miettimään omaa arkea.


09.08.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: On tärkeää kiinnittää huomiota, että alueiden ja erilaisten kohderyhmien erityispiirteet tulevat huomioiduiksi myös sähköisissä palveluissa, jotka ovat usein kaikille käyttäjille samanlaisia.


05.08.2021

Jaana Pakarinen: Etätyösuositus kaikkinensa ei ole kohdellut työntekijöitä yhdenvertaisesti. Kaikki ihmiset eivät voi tehdä töitään etänä, vaikka haluaisivat. Etätyön mahdollistava asiantuntijatyö tekee toisista ihmisistä etuoikeutettuja vaihteleviin työaika- ja työpaikkajärjestelyihin. Miten tämä työtapojen ja -paikkojen eriytyminen näkyy tulevina vuosina nuorten halukkuudessa hakeutua opiskelemaan paikkariippuvaisille aloille? Eriyttääkö paikkariippumattomuus erityistä tukea työssään tarvitsevat ihmiset muusta työyhteisöstä?


28.06.2021

Anastasia Koskela: Yhdessä tekeminen on ollut keskeinen osa harjoitteluani. Olen tehnyt muiden kanssa vaikuttamistyön suunnitelmaa ja kysynyt tarvittaessa lisätarkennuksia. Vaikka työpisteeni sijaitsee yli sadan kilometrin päässä toimistolta, yhteys toisiin työntekijöihin on toiminut ja ollut samalla myös tärkeä.


24.06.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: On tärkeää, että kokeilun aikana selvitetään/kokeillaan erilaisia työnantajalle suunnattujen tukitoimien vaikuttavuutta. Hallinnollisten rutiinien lisäksi esimerkiksi osatyökykyisten henkilöiden palkkaamiseen liittyy mm. mukauttamisen mahdollisuudet ja läheisesti niihin liittyvä työolosuhteiden järjestelytuki.


16.06.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm., että Vates-säätiön mielestä erityisen hyvää esitysluonnoksessa on, että perusteluissa on muistettu TUVAkoulutuksen lopullinen päämäärä: opiskelijoiden yksilöllisten jatkopolkujen luominen toisen asteen koulutukseen ja sitä kautta työllistymiseen. Vates-säätiö korostaa erityisesti ammatillisen toisen asteen koulutuksen merkitystä osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksien kasvattamisessa.


03.06.2021

Olen Anne Kallio ja palasin noin vuoden tauon jälkeen Vatesiin selvittämään järjestölähtöisen työllistymistä edistävän toiminnan roolia työllistämisen kuntakokeiluissa.


28.05.2021

Vates-säätiö toteaa lausunnossaan mm., että jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toteuttamisen tavoitteet ovat kannatettavia. Palvelujärjestelmän uudistaminen niin, että työikäisen väestön osaamisen kehittäminen olisi tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin ja uusintamiseen, on tavoitteena vaativa ja kunnianhimoinen. Se on kuitenkin mahdollista toteuttaa hyvällä suunnittelulla ja vahvalla yhteistyöllä.


20.05.2021

Vates-säätiön vuosittainen Tulisielu-tunnustus on tänään myönnetty työhönvalmentaja Pirjo Pellikalle Live Palveluista. Pellikka on tehnyt uraauurtavaa käytännön työhönvalmennustyötä vuosikymmenten ajan.


19.05.2021

Olen Anastasia Koskela, korkeakouluharjoittelija Vates-säätiössä. Meneillään on viides lukuvuoteni Tampereen yliopistossa, jossa olen opiskellut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja aloittanut maisterivaiheen opinnot.


18.05.2021

Vates-säätiö järjestää vuoden 2021 Disability Employment Forumin 21.10. yhteistyössä Suomen CP-liiton kanssa. Päivän teema on ”Ennen kaikkea ammattilainen”.


11.05.2021

YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksen pohjalta on laadittu Suomen toimintaohjelma vuosille 2020 - 2023. Vates nostaa esiin huomioita kolmesta säätiön toiminnan kannalta keskeisimmistä artiklasta ja niihin liittyvistä tavoitteista


06.05.2021

Vates-säätiö on saanut STEA:lta rahoituksen hankkeeseen, jossa selvitetään, mikä on järjestöjen rooli ja millä tavoin ne ovat mukana työllisyyden kuntakokeiluissa. Keräämme nyt järjestöjen kokemuksia kuntakokeilun alkamisesta kahdella kysymyksellä.


22.04.2021

Jukka Lindberg: Toimialan kehittämiseen saadaan kokonaan uudenlaista puhtia, kun asioiden tarkastelutavat avartuvat ja uudenlaisia palveluja sekä toimintatapoja myös aktiivisesti tuetaan.


16.04.2021

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (eli työelämän tietosuojalaki) vaatii, että työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensisijaisesti työntekijältä itseltään. Jos tietoja kerätään muualta, tähän on pyydettävä työntekijän suostumus.


16.04.2021

Onni Karttunen aloitti huhtikuussa korkeakouluharjoittelun Vates-säätiössä. Onni opiskelee parhaillaan kansainvälisessä yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmassa Tampereen yliopistossa. Vatesissa hän saa mahdollisuuden osaamisen hyödyntämiseen ja syventymiseen, työkokemuksen kerryttämiseen ja tulevan pro gradu -tutkielman ideointiin.


16.04.2021

Matleena Pekkanen ja Hilkka Pirhonen: Työllisyyshankkeidemme asiakkaat kokevat, että päättäjät ja viranhaltijat eivät tiedä, millaista työttömän ihmisen elämä on, eikä työttömiä kuulla heitä koskevissa palveluissa. Näistä lähtökohdista käynnistyi viime syksynä työllisyysteemainen kokemusosaaja -pilottikoulutus, jonka vastavalmistuneet, työttömyydestä ja työllisyyspalveluista kokemusta omaavat osaajat, aloittavat parhaillaan uudisraivaajan työtään


23.03.2021

Joni Ulmanen: Vatesin aluetoiminta kysyi vuoden 2021 alussa maakunnissa toimivilta työllisyystoimijoilta, millaisesta tilastotiedosta he hyötyisivät eniten osatyökykyisten työllistymiseen ja palveluihin liittyen. Tuloksena oli, että valtaosa toimijoista haluaisi enemmän tietoa, miten osatyökykyisten eri tukimuodot ja palvelut vaikuttavat työllistymiseen ja jatkopolkuihin (31 %).


19.03.2021

Jukka Lindberg: Välityömarkkina on kokemukseni perusteella viime vuosina voimakkaasti painottunut työkykyä ja työllistymistä edistävien palvejen tarjoamiseen ja kehittämiseen. Työpaikkojen ja -tehtävien luominen on tarkoittanut ennen kaikkea työllistymisessään tukea tarvitsevien henkilöiden työkyvyn ja osaamisen kehitysprosessia sekä avoimelle työmarkkinoille tapahtuvia siirtymiä tukevien, usein lyhytaikaisten työtehtävien ja -paikkojen rakentamista.


17.03.2021

Vatesin aluetoiminta toteutti viime kesän tavoin kyselyn maakunnissa toimiville työllisyystoimijoille tammi- ja helmikuussa 2021. Vastaajia kyselyssä oli 90. Vastaajia oli eniten järjestöistä ja säätiöistä (39 %), kunnan tai kuntayhtymän työllisyyspalveluista (18 %) ja kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluista (8 %).


17.03.2021

Vates-säätiö korostaa jatkovalmistelussa työllistämis- ja sosiaalipalveluiden yhteensovittamisen vahvaa huomioimista, sekä työllisyydenhoidon rakenneuudistuksen kunnille mukanaan tuomien vastuiden tiedostamista.


16.03.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät yhteistyössä kevään 2021 aikana kuulemistilaisuuksia vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyen.


10.03.2021

Essi Tervonen aloitti Vates-säätiössä 1.3.2021 järjestöavustajana Paikka Auki -avustusohjelman kautta.


10.03.2021

Kaija Ray: Meillä on nyt mm. elinikäisen ohjauksen strategia ja korkeakoulujen saavutettavuusstrategia. Kuntoutuksen osaamisen kehittämisessä ydinasioita ovat mm. laaja asiantuntijuus ja kokonaisvaltaisuus. Isoja asioita ja haasteita, olipa kyse opiskelijasta tai opettajasta.


26.02.2021

Vates-säätiön mielestä esitettävät työllisyyden edistämisen kuntakokeilulakiin liittyvät muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ja tukevat asiakaslähtöisyyttä, sujuvaa palveluprosessia sekä tavoitetta yh-denvertaisten palvelupolkujen toteutumisesta. Muutokset ovat pääosin eduskunnan aiemmin hyväk-symien lausumien edellyttämien muutosten mukaisia.


23.02.2021

Marianne Pentikäinen: Jatkuva oppiminen on nyt kaikkien puheessa. Tänä vuonna se on myös Vatesin tapahtumien punaisena lankana. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Onko se ihan uusi juttu vai onko vanhalle ilmiölle nyt annettu nimi? Itsestä ainakin tuntuu, että koko työuran ajan on koko ajan pitänyt oppia ja omaksua uutta.


22.02.2021

Vates-säätiö on kommentoinut luonnoksen Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteita kohtia 1, 2, 3, 4 ja 6 ja todennut mm. että, uudistuksen edetessä on tarkasteltava koulutuksen rakennetta ja kehitettävä ratkaisuja niin, että kolmen erillisen koulutuksen yhteenkokoaminen tuottaa sellaista lisäarvoa, jota uudistuksessa on toivottu. Esille nousevat muutostarpeet tulee ottaa vakavasti ja tehdä mahdolliseksi niihin puuttuminen ja asioiden muuttaminen.


09.02.2021

Jukka Lindberg: Selvityshenkilö Hannu Mäkisen selvityksen suurin arvo on silti siinä ehdotettavassa uudessa toimintamallissa. Tältä osin erityisen merkittävinä näen pohdinnat uuden toimijan kohderyhmästä, toimijan roolista edelleen kehitettävän nykyisen välityömarkkinatoiminnan täydentäjänä sekä toiminnan operatiivisen järjestämisen vaihtoehdoista.


09.02.2021

Yhteistyöryhmä ehdottaa mm. toimintamallin rakentamista nykyisten yleishyödyllisten uudelleenkäyttö- ja välityömarkkinatoimijoide ja niiden verkostojen pohjalta.


09.02.2021

Tullin pääjohtaja ja selvityshenkilö Hannu Mäkinen luovutti tiedotustilaisuudessa 8.2. työministeri Tuula Haataiselle selvityksen osatyökykyisten Suomen mallista. Selvityksen pohjalta Suomeen voidaan harkita uuden liiketoimintaperiaatteella toimivan välityömarkkinatoimijan perustamista.


08.02.2021

Vates-säätiön uusi hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen. Sydänmaanlakka toimi puheenjohtajana myös edellisen hallituksen toimikaudella.04.02.2021

Marketta Liljeström: Vuosittain maassamme yli 10 000 työikäistä ihmistä saa syöpädiagnoosin. Voidaan siis puhua kymmenistä tuhansista työpaikoista, joissa pohditaan tänäkin vuonna sairastuneen työtoverin kohtaamista ja tukemista, työhönpaluun järjestämistä, työkyvyn ylläpitämistä, osa-aikaratkaisuja, töiden järjestämistä mahdollisten sairauspoissaolojen aikana jne.


27.01.2021

Kaija Ray: Tarvitaan uusi luku työllistymisen edistämiseen. Siksi Vates-säätiökin uudistaa työotettaan ja tapahtumien toteutustapoja. Pyrimme kattamaan pöydän, johon teillä on helppo tulla, pureksia kanssamme sovittu aihe ja sopia, kenelle viemme viestiä edelleen.


26.01.2021

Useimmat kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Koska tukea ei ole tarjolla, jää ainoaksi vaihtoehdoksi osallistuminen työtoimintaan ja tyytyä työntekemisen iloihin palkatta. Kunnissa, joissa on suunnattu resursseja työhönvalmennukseen, on saatu hyvää tulosta aikaan.


14.01.2021

Jaana Pakarinen: Vuoden aluksi luon katsauksen käynnissä oleviin tai alkaviin toimenpiteisiin, joiden avulla tavoitellaan 80 prosentin työllisyysastetta.


13.01.2021

Sotek-säätiö sr on liittynyt Vatesin taustayhteisöjen joukkoon ja on Vatesin 48. taustayhteisö.


07.01.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö alkoi vuonna 2019 toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa työkykyohjelmaa. Tavoitteena on mm. tukea osatyökykyisten työttömien henkilöiden työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Myös Vates ja muita järjestöjä on mukana ohjelman toteuttamisessa osana valtionavustushankkeita.


14.12.2020

Järjestöt ovat kehittäneet nopeasti ulkoisia palvelujaan koronapandemian takia. Kuitenkin myös sisäisiä työtapoja ja -tehtäviä on jouduttu pohdiskelemaan erilaisten työntekijöiden kannalta. Osalle esimerkiksi etätyön rauha sopii hyvin, osa kaipaa työyhteisön tukea ja osallisuutta. Vates toteutti sisäisistä käytännöistä kyselyn.


14.12.2020

Ohjauksen rakenne etäohjaustilanteessa on jopa tärkeämpää kuin lähikontaktissa. On otettava huomioon, miten ja millaisen kokemuksen ohjattava tilanteessa saa. Helposti ihmiset ”IRL”, kuten nuoret sanovat, elehtivät paljon ja puhuvat nopeasti. Verkon kautta keskusteltaessa tulee olla vähän liioitellunkin rauhallinen, jotta ohjattava ei koe olevansa kiireen aiheuttaja, ja että hänelle todella riittää aikaa. Kuitenkin me yksilöt tarvitsemme myös yhteisöä, ja vaikka yhteisöllisyys on verkossa ehkä haasteellista.


11.12.2020

Vuoden viimeinen Työhönvalmennuksen teemapäivä 8.12. keskittyi taidealan työvalmennukseen. Taideala on moninainen työllistymisen kenttä, joka tulisi nähdä myös moninaisena mahdollisuutena. Taidealalla on kuitenkin monia huomioon otettavia seikkoja työllistymisen kannalta, joita on pohtinut ja selvittänyt Vertaistaitelijat-hanke (STEA 2018-2020).


10.12.2020

Ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden työllisyyspalveluissa on alueellisia eroja. Joillakin paikkakunnilla avotyökäytännöt ovat olennainen osa aikuisten kehitysvammaisten työllisyystoimia, kun taas toisilla paikkakunnilla on mahdollista saada työhönvalmentajan tukea myös palkkatyön tavoittelemisessa. I dag varierar målet med arbetsfrämjande insatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning.


03.12.2020

Työhönvalmennuksen vuoden kolmas teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Feelix-hankkeen kanssa 29.10.2020. Tämän vuoden monimutkaiset ja vaihtuvat tilanteet pandemian saralla vaikuttivat teemapäivän toteutukseen siten, että hyppäsimme hybridimalliin. Vuoden tematiikan mukaisesti pohdittiin läsnäolo- ja etäohjauksen toteutustapoja sekä mitä uudenlaiset tilanteet ammattilaiselta vaativat. Osallistujien mukaan ainakin rohkeutta hypätä uuteen sekä luottoa ammatillisuuteen ja verkoston kantavaan voimaan.


26.11.2020

Vates järjesti 16.11. työpajan, jossa käsiteltiin meneillään olevaa selvitystä Suomeen perustettavasta välityömarkkinoilla työllistämisen mallista. Tilaisuuteen osallistui noin 90 työllisyystoimijaa useista maakunnista.


24.11.2020

Työllistämisen kehittämispäivä järjestettiin etätilaisuutena 18.11. yhdessä Kiipulan kanssa. Päivän teemana oli työelämän muutokset ja mahdollisuudet erityistä tukea työllistymiseensä tarvitsevien näkökulmasta.


19.11.2020

Hallitusohjelmassa on yhtenä tavoitteena edistää osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymistä. Yksi keino on ns. välityömarkkinoilla työllistämisen Suomen malli. Tässä artikkelissa esitellään Vatesin näkemyksiä siitä, mitä piirteitä naapurimaan mallista voisi soveltaa Suomessa.


19.11.2020

Hallitus tähtää työllisyysasteen nostoon ja osatyökykyisten työpotentiaalin hyödyntämiseen. Yksi merkittävä este on sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhteensovittaminen, jota sosiaaliturvan uudistuskomitea pohtii ensi viikolla. Tarvitaan joustavampi, selkeämpi ja ennakoitavampi järjestelmä ja korjauksia eläkkeensaajan asumistukeen, toteavat Mielenterveyden keskusliitto ja Vates-säätiö.


02.11.2020

Lasse Ojanen: Sairaudet ja vastoinkäymiset eivät estä minua tekemästä töitä. Koen, että minulla on vahva työkunto noin neljäksi tunniksi päivässä. Olen tosi motivoitunut tekemään hommia. Toivoisin, että se nähtäisiin yhteiskunnassa positiivisena asiana. En ole ikinä luovuttanut missään asiassa, enkä luovuta tässäkään.


29.10.2020

Järjestyksessä toinen Disability Employment Forum -tapahtuma järjestettiin 22.10. yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Vuosittainen tapahtuma on osa työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tiedotusta tukimuodoista, palveluista ja käytännöistä, joilla voidaan edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä.


21.10.2020

Jaana Pakarinen: Nostan hattua kaikille järjestöjohtajille, jotka ovat tässä haastavassa tilanteessa järjestelleet toimintoja organisaatioissaan niin, että asiakkaiden etu on asetettu etusijalle, ja että työntekijät ovat jaksaneet jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa tehdä arvokasta työtään ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Näin he ovat myös olleet vaikuttamassa siihen, miten kuntien työllistymisen määrärahat ohjautuvat ja minkälaisilta niiden sakkomaksulistat näyttävät.


08.10.2020

Vates-säätiön aluetoiminta järjesti Kick off -webinaarin 24.9.2020. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja niin alueelliselta kuin valtakunnalliseltakin tasolta. Päivän starttasi Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg, joka kertoi kuntakokeiluista ja siitä, miten ne vaikuttavat järjestöjen toimintaan tulevaisuudessa.


08.10.2020

Vates-päivä järjestettiin 1.10., ensimmäistä kertaa verkossa. Tapahtuman teemana oli tänä vuonna Tulevaisuuden työ – kaikille avoimet työmarkkinat. Mihin suuntaan työmarkkinat ovat kehittymässä, miten vammaiset ja osatyökykyiset löytävät sieltä paikkansa jatkossakin? Aihetta lähestyttiin monista eri näkökulmista parhaiden asiantuntijoiden johdolla.


01.10.2020

Tulisielu myönnettiin tänä vuonna ansiokkaasta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa ja kehitysvammaisten nuorten tukemisesta työelämään.


30.09.2020

Vates on antanut asiantuntijalausunnon ja ollut asiantuntijana kuultavana seuraaviin esityksiin liittyen: HE 87/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja HE 114/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä:


24.09.2020

Kuntoutussäätiö ja Vates-säätiö sr antavat yhteisen lausuntonsa otsikkoasiassa. Lausunnossa keskitytään erityisesti seikkoihin, jotka ovat merkityksellisiä osatyökykyisille, vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille, ja jotka tarvitsevat kuntoutuspalveluita tai muita työhön pääsyyn, työssä pysymiseen tai työhön paluuseen liittyviä palveluita.


23.09.2020

On tärkeää, että sote-maakunnat pystyvät huomioimaan alueen erityispiirteet, alueelliset palvelutuotannon mahdollisuudet ja palvelutuottajat niin, että palveluiden järjestäminen ja tuotanto alueella on mahdollisimman kustannustehokasta ja vaikuttavaa.


17.09.2020

Kati Savela-Vilmari: Olemme Vatesissa pohtineet työelämän saavutettavuutta monelta kantilta. Työelämän saavutettavuutta miettiessä voisikin nostaa useammin esiin sen, että vammaisilla ja esimerkiksi käsien motoriikan heikkoutta omaavilla on taatusti kertynyt sellaista osaamista digipalveluista, jota harvalla muuten on.


15.09.2020

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Hanna Ranta-Pitkänen: Maailmanlaajuisen koronaepidemian vaikutukset alkoivat näkyä myös Suomessa keväällä 2020. Toteutimme aluetoiminnassa työllisyystoimijoille touko-kesäkuussa kyselyn (N=121), jossa yhtenä osana selvitettiin koronaepidemian vaikutuksia työllisyydenhoidon kentän toimintaan.


15.09.2020

Arkkitehti Satu Wäre-Åkerblom toimii esteettömyysasiantuntijana Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä. Hän on perehtynyt erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyteen. Kysyimme häneltä, miten fyysinen esteettömyys tällä hetkellä toteutuu työpaikoilla - vai toteutuuko se? Millaisia haasteita yhtäältä työnantajat, toisaalta työntekijät kohtaavat?


15.09.2020

Elokuisessa Työhönvalmennuksen teemapäivässä 26.8. keskityttiin oman ohjausotteen työstämiseen. Päivässä paneuduttiin myös valmennuskeskeiseen työskentelytapaan ja siihen, miten oma ohjausote vaikuttaa työnantajayhteistyöhön. Teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Ammattiopisto Liven kanssa ja ensimmäistä kertaa kokonaan verkossa.


07.09.2020

Sujuvat palvelut ja oikeat apuvälineet varmistavat kuurosokeille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä työelämään ja tehdä töitä. Työnantajan ei tarvitse tietää tai osata kaikkea etukäteen, kunhan asenne on kunnossa ja kommunikaatio pelaa.


02.09.2020

Vates-säätiön, Kuntoutussäätiön, Mielenterveyden keskusliiton ja Invalidisäätiön johtajat vetoavat hallitukseen, jotta järjestöjen resurssit huomioitaisiin osatyökykyisten työllisyyttä edistävissä ohjelmissa.


24.08.2020

Tiina Jäppinen: Työuran käsite nähdään yleensä taloudellisesti tai statukseltaan etenevänä. Itse olen nähnyt työuran pikemmin reitin optimointina elämäntilanteen, motiivien ja unelmien mukaan. Siirryn itse loppuvuodeksi viestintävastaavan tehtävästä työvalmentajaksi.


24.08.2020

Tutkimuksen mukaan onnistunut kuntoutus ylläpitää työ- ja toimintakykyä, mutta sen lisäksi työssä pysymiseen vaikuttavat työnantajan ja työyhteisön tuki. Työssä jaksamista vahvistavat taito hyväksyä sairauden tai vamman aiheuttama kykyjen heikentyminen ja mahdollisuudet sovittaa kyvyt olemassa olevaan työhön.


16.07.2020

Olisiko jonain päivänä mahdollista hyväksyä se tosiasia, että melko isolle ihmisryhmälle etätyö olisi se optimaalisin työskentelymuoto? Näin aloittaa bloginsa Vatesissa kohta vuoden Paikka auki -tehtävässä toiminut järjestöavustaja.


15.07.2020

Tiina Jäppinen: Kun palasin puolentoistavuoden opintovapaan jälkeen töihin, huomasin, että olin saanut paitsi uusia työkavereita myös uuden työpaikan nimeltään Teams. Sain ottaa työni digiloikan saman tien.


16.06.2020

Mikään yksittäinen tilastolähde ei kerro, miten vammaiset tai osatyökykyiset työllistyvät tai miten heidän työssäkäyntinsä kehittyy.


08.06.2020

Tavoitteeksi tulisi kunnassa asettaa sakkomaksujen pienentämisen sijaan ihmisten työllistyminen.


02.06.2020

Johanna Seppänen ja Matleena Pekkanen: Etäohjauksessa tutustuminen jää ohuemmaksi ja valmennuksessa ei synny vastaavanlaista luottamuksellista suhdetta kuin kasvokkain. Osa valmennettavista uskoo työmahdoollisuuksiensa kaventuneen entisestään. Myönteisiä puoliakin korona-ajan digiyhteyksien lisääntymisessä silti on, mm. uusien IT-taitojen oppiminen.


20.05.2020

Marianne Pentikäinen: Uusi normaali on nyt jatknut yli 2 kk. Joskus ehkä palataan ns, uuteen normaaliin, joka on luultavasti jotain ihan muuta, kuin mihin on aiemmin totuttu.


18.05.2020

Vates pyysi uutiskirjeissään ja some-kanavillaan työllisyystoimijoita kertomaan, miten he ovat kehittäneet toimintaansa ja toimintatapojansa vastamaan korona-ajan takia yllättäen muuttuneisiin tarpeisiin. Vastauksista kävi ilmi, että monet toimijat ovat saaneet mukautettua toimintaansa nopeasti, vaikka kasvotusten tapahtuvat tapaamiset on minimoitu.


12.05.2020

Kolmannen sektorin välityömarkkinatoimijat pelkäävät, että työllistymisessä tukea tarvitsevien elämäntilanne ja palvelujen saatavuus heikentyy edelleen koronaepidemian seurauksena. Palveluja tuottavat yhdistykset ja säätiöt ovat toiminnan supistusten takia samalla lailla talousvaikeuksissa kuin yritykset. Toimijat vaativat maan hallitukselta 20 miljoonaneuron kriisirahoitusta ja tukipakettia palvelujen turvaamiseksi myös heikossa työmarkkina-asemassa oleville.


07.05.2020

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta julkaisi huhtikuussa Policy Brief -artikkelin yhdenvertaisuuslain toteutumisesta työpaikoilla. Artikkelin mukaan työpaikoilla esiin tulevat syrjintäepäilyt liittyvät useimmiten ikään ja terveydentilaan. Vammaisuuteen perustuvissa epäilyissä yksi liittyi kohtuullisten mukautusten epäämiseen, yksi työhönottoon ja yksi työkokeilupaikan saamiseen.


30.04.2020

Pandemiakevät on sekoittanut työmarkkinat. Kannamme suurta huolta siitä, että vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden viime vuosien suotuisa työllisyyskehitys loppuu koronan aiheuttamiin haasteisiin. Miten voimme yhdessä tehdä työtä sen eteen, että he eivät vaikeaan tilanteeseen vedoten joudu kohtuuttomasti lomautusten tai irtisanomisten kohteeksi?


27.04.2020

Olemme Vertaistaiteilija-hankkeessa toimineet asiantuntija- ja aikaresurssina erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille ja heidän taustatoimijoilleen. Taiteilijoiden saamat palkkiot ovat olleet monelle elämän ensimmäiset omat tulot.


22.04.2020

Riikonen, Sihvonen, Savitie: Potentiaalisesti työllistyvän vammaispalvelujen työhönvalmennuksen asiakkaan työharjoittelu tähtää avoimille työmarkkinoille. Työhönvalmentajan kanssa piirretään yhdessä suuntaviivat kohti työllistymistä.


30.03.2020

Jaana Pakarinen: Huolestuttavaa on se, että osatyökykyisten henkilöiden kohdalla erityisen tärkeä palvelu, henkilökohtainen kuntoutus, on jouduttu toistaiseksi lopettamaan. Onneksi etäkuntoutuksen mahdollisuus on olemassa. Tämä soveltuu osalle tarvitsijoista, mutta ei jokaiselle.


19.03.2020

Asiantuntijalausunto annettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 18.3.2020.


12.03.2020

STEA myönsi Vates-säätiölle kolmen vuoden määräaikaisen kohdennetun avustuksen aluetyöhön. Aluetyö on luontevaa jatkoa Vatesin KeKo – Kehittämisen koordinaatio -hankkeelle (2017-2019). Aluetyössä hyödynnetään KeKo-hankkeessa hyviksi havaittuja toimintamalleja ja jatketaan työllisyysverkostojen koordinointia alueilla.


28.02.2020

Lähes viidesosa työllistämisen parissa toimivista asiantuntijoista mainitsi oman työnsä tärkeimmäksi tavoitteeksi asiakkaan elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämisen mutta ei työllistymistä. Useat kyselyyn vastanneet asiantuntijat mainitsivat asiakkaan kuntouttamisen tai toiseen palveluun ohjaamisen työnsä päätavoitteeksi.


26.02.2020

Tutkija kannattaa sosiaalisten yritysten lain alasajoa tai kohdentamista mm. vammaisille


26.02.2020

Marianne Pentikäinen: Nuorille Job Shadow Day on loistava tilaisuus nähdä, millaista unelmatyö on oikeasti, kun he miettivät ”mikä minusta tulee isona”. Yrityksissä saatetaan huomata, että pienin tukitoimin ja mukautuksin tai jopa niitä työtä seuraava henkilö voisikin olla ihan potentiaalinen työntekijä.


13.02.2020

Luc Henau: Suomessa, muualla Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti on havaittu, että tuettu työllistyminen on yksi tehokkaimmista keinoista pyrittäessä auttamaan vammaisia henkilöitä työllistymään. Mistä tuetussa työllistymisessä on kyse, ja miksi se on niin tehokas keino?


13.02.2020

Vates-säätiö saa enenevässä määrin pyyntöjä kansainväliseen yhteistyöhön. Perinteisiä yhteistyömuotoja ovat olleet hankeyhteistyö sekä ulkomaisten puhujien vierailut tapahtumissa. Viime aikoina ovat lisäksi korostuneet erilaisten vierailijaryhmien tapaamiset sekä haastattelujen antaminen.


30.01.2020

Anne Korhonen: Työnantaja voi tarjota tukea tarvitsevalle opiskelijalle työelämäosallisuutta monella tavoin. Työtehtävään kasvaminen saattaa tapahtua esimerkiksi koulutussopimuspaikan, työkokeilun ja palkkatukityöpaikan kautta sekä työhönvalmentajan tuella.


29.01.2020

Teppo Rautjärvi: Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella.
15.01.2020

Julkaisu tuo näkyväksi välityömarkkinoilla olevien ihmisten moninaiset tarpeet sekä esittää välityömarkkinoiden tarvelähtöisten palveluiden kokonaisuuden.


15.01.2020

Marjo Jokipii ja Anne Kallio: Sillä, miten ihminen ohjataan työllistämisyksikön palveluihin, on merkitystä. Ohjataanko välinpitämättömästi, "kokeile nyt" -tyylillä vai rohkaisten ja toivoa antaen.


14.01.2020

Viestinnän saavutettavuus ja sosiaalinen esteettömyys ovat avaintekijöitä, kun tavoitteena on edistää viittomakielisen työntekijän työympäristön saavutettavuutta, työllisyyskoordinaattori Ulla Sivunen Kuurojen liitosta toteaa. Suurimpana kuurojen työllistymisen tai työssä jatkamisen esteenä on usein tiedonpuute ja asenteelliset ennakkoluulot.


07.01.2020

Alli Tiensuu: Palkkatuettu työ on kannustava palvelu esimerkiksi osatyökykyisille työttömille, koska se on oikeaa työtä.19.12.2019

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä: Vatesin kolmivuotinen KeKo-hanke loppuu vuodenvaihteeseen. Me hanketyöntekijät pysähdyimme pohtimaan kuluneita vuosia ja hankkeen merkitystä. Meitä ilahdutti erityisesti, että moni kertoi löytäneensä KeKon kautta uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on suunniteltu asiakkaille uusia jatkopolkuja, kehitetty palveluita yhdessä ja muodostettu pienempiä verkostoja.


12.12.2019

Työkykyä tukevista keinoista eniten hyödynnetty työajan joustomahdollisuuksia


11.12.2019

Jaana Pakarinen: Usein palveluita kehitetään ja tarjotaan kaikille samanlaista palvelua ajatellen, että se on tasa-arvoista ja yhdenvertaista.


27.11.2019

Disability Employment Forum on Vates-säätiön kokonaan uusi tapahtumakonsepti. Lokakuussa ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma kokosi yhteen 80 osallistujaa keskustelemaan osatyökykyisten asemasta, osaamisesta ja työvoimapotentiaalista työmarkkinoilla. Keskustelu jatkuu verkossa, ja sen pohjalta rakennetaan ensi vuoden tapahtuma.


27.11.2019

Vammaisfoorumin mukaan vammainen työnhakija tai -tekijä ei aina tunne oikeuksiaan. Suomesta puuttuu myös toimiva matalan kynnyksen toimielin työsyrjintäasioissa.


26.11.2019

2-päiväisessä seminaariissa saatiin tietoa mm. opinnollistamisesta työpajoissa, monialaisen yhteistyön onnistumisen edellytyksistä ja IPS- eli Sijoita ja valmenna! -mallin hyödyistä.


01.11.2019

KeKo-hanke järjesti kolmannen verkostotilaisuuden Kanta-Hämeen työllisyystoimijoille Vanajanlinnassa 29.10. Tilaisuudessa pohdittiin työllisyydenhoidon trendejä sekä monialaista yhteistyötä. Huomasimme, että samat teemat toistuvat eri alueilla.


31.10.2019

Lahden kaupunki on ollut suurin Työn Paikalta työllisyys- ja valmennuspalveluita ostava taho. Se lopettaa hankinnat yritykseltä ja hankkii jatkossa mm. valmennuspalveluita muilta toimijoilta.


25.10.2019

Vates-säätiö sr on 25.10.2019 lausunut mielenterveysstategialuonnoksen mielenterveyslinjauksista. Vates-säätiön lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet ja sitä ovat kommentoineet säätiön taustayhteisöistä Kuurojen palvelusäätiö, Kehitysvammaliitto, Epilepsialiitto ja Kokkotyö-säätiö.


11.10.2019

SOSTEtalkissa asiaa mm. kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä sekä digipalveluiden kehittämisen haasteista


02.10.2019

Etsimme työyhteisöömme järjestösihteeriä vakituiseen työsuhteeseen. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian sopivan henkilön löydyttyä


02.10.2019

Kaija Ray: Arkipäiväistämiseen tarvitaan pieniä arjen askelia. Mallia näyttämällä, käytännön esimerkeillä ja pienillä tarinoilla voimme käydä keskustelua työnantajien kanssa. Esteettömyys ja saavutettavuus on lopulta kaikkien etu. Siis kaikille yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus tehdä työtä.


01.10.2019

Jaana Pakarinen: Kansalaisvaikuttamisen päivä on myös Vates-säätiön syntymäpäivä. Säätiön varhais- ja nuoruusvuosiin on mahtunut runsaasti hanke- ja vaikuttamistyötä. Tällä hetkellä Vates tähyilee aikuisuuden haasteisiin luottavaisin mielin.


19.09.2019

Keinoina mm. henkilökohtainen palvelu ja palkkatuen parempi hyödyntäminen. Näitä keinoja toi esiin myös Vatesin Kaija Ray MTV:n haastattelussa.


04.09.2019

Anne Kallio: Olen kerännyt Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut -hankkeessa ihmisten käsityksiä siitä, mitä laatu on työllistämispalveluissa. Lähes kaikki tuovat esiin asiakaslähtöisyyden ja kohtaamisen eri muodoissa.28.08.2019

Työttömän polulla on niin monta palasta. Jos ei me toimijat pidetä yhtä niin se polku katkeaa, toteaa Hilkka Halonen Merivasta.


22.08.2019

Marianne Pentikäinen: Työtoverilta kannattaa kysyä, onko jokin hätänä, jos huomaa muutoksia hänen käytöksessään. Se ei ole tungettelevaa, vaan välittämistä. Kannattaa rohkaista myös juttelemaan esimiehen ja työterveyshuollon kanssa.07.08.2019

Jaana Pakarinen: Koen valtavaa onnea siitä, että voin tehdä mielekästä työtä myös uudessa tilanteessani, syöpään sairastuneena, mukavien ja motivoituneiden työkavereiden kanssa. Olen myös yhä enemmän alkanut arvostaa ihmisiä, joilla on fyysinen tai psyykkinen erilaisuus vaikkapa syntymästään saakka.


18.06.2019

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä: Vatesin KeKo – Kehittämisen koordinaatiohankkeen kolmas ja viimeinen toimintavuosi lähti tänä keväänä reippaasti käyntiin. Yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut toukokuussa 2019 käynnistynyt Pirkanmaan TE-toimiston ja Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettu Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma.


13.06.2019

Osatyökykyisille-sivuilla pääsee tutustumaan eri vaihtoehtoihin valitsemalla ensin, onko työelämässä, etsimässä työpaikkaa vai suunnitteleeko itsensä työllistämistä.23.05.2019

Vates-päivät on valtakunnallinen sosiaalisen työllistämisen kaksipäiväinen seminaari, joka järjestettiin 14. kerran 15.-16.5. Vantaan Heurekassa. Vates-päivillä oli jälleen esillä tuhti annos ajankohtaisia keskustelunaiheita työllistämisestä; tänä vuonna päivien teemana oli työkyky ja sen arviointi.


15.05.2019

Tunnustuksen myöntämisperusteena on muun muassa se, että Nikula toiminnallaan saanut käyntiin monta vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tähtäävää toimintamallia ja hanketta.


14.05.2019

Marianna Ohtonen: YK:n vammaisten yleissopimuksen yhtenä kansallisen toimenpideohjelman painopisteenä on vammaisten henkilöiden riittävän elintason, sosiaaliturvan ja työllistymisen parantaminen. Kehitysvammapalveluita käyttävistä ihmisistä silti vain 3 prosenttia on palkkatyössä. Kehitysvammaiset henkilöt elävät kannustinloukussa, joka rajoittaa heidän mahdollisuuttaan ansaita. 


29.04.2019

Vates-säätiön KeKo-hanke oli mukana järjestämässä Pohjanmaan Osallisuusareenaa 24.4.2019. KeKo vastasi erityisesti Osallisena työelämässä -teeman ohjelman järjestämisestä. Osallisuusareenaan osallistui yhteensä yli 150 henkilöä – melkoinen määrä siis!


10.04.2019

Järjestöjen on tärkeää olla hereillä ja mukana jo markkinavuoropuheluissa, jotta myös vaikeasti työllistyvien henkilöiden laadukkaat palvelut turvataan.


03.04.2019

Niini Aalto: Vammaisuus ei saisi olla syrjintäperuste, mutta moni työnantaja voi luulla, ettei vammaisesta ole työhön. Esimerkiksi kuulovamma ei estä tekemästä työtä laadukkaasti. Viittomakielisten kuurojen kirjoitetun kielen taito voi vaihdella, mutta se ei kuitenkaan vaikuta ammattitaitoon.


26.03.2019

Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelman on tarkoitus vahvistaa pirkanmaalaisten järjestöjen ja yhdistysten kumppanuutta sekä tukea niiden asemaa potentiaalisina palvelun- ja elinvoimantuottajina kuntien, TE-palvelujen ja yritysten rinnalla. Ohjelman tarkoitus on myös entistä tehokkaammin turvata palvelut asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta työllistymiseensä.


21.03.2019

OTE-kärkihankkeessa kehitettiin mm. matalan kynnyksen toimintamalli ja levitettiin tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen keinoista mm. Tie työelämään -sivuston avulla.


18.03.2019

Työllisyyden nousu edellyttää, että kaikki työllistymistä edistävät toimijat puhaltavat yhteen hiileen. Pirkanmaalla on tartuttu tähän haasteeseen. Maaliskuussa alkaa Pirkanmaalla kolmannen sektorin kehittämisohjelma, joka on suunnattu työllistymistä edistävää toimintaa tarjoaville yhdistyksille ja järjestöille. Nämä toimijat halutaan aiempaa vahvemmin kuntien, TE-toimiston ja yritysten rinnalle edistämään työllistymistä. Kehittämisohjelmaa esitellään tiedotustilaisuudessa 22.3.2019 Tampereella.


07.03.2019

Vates-säätiön KeKo-hanke, Kumaja-kumppanuusverkosto ja Hyria säätiö järjestivät keskiviikkona 6.3.2019 Uudenmaan työllistymisen ja kuntoutuksen parissa toimiville järjestöille suunnatun tilaisuuden, jossa paneuduttiin erityisesti kasvupalveluihin sekä kilpailutuksiin liittyviin teemoihin. Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroissa korostui eri toimijoiden välisen yhteistyön ja kumppanuuden merkitys rakenteellisten muutosten aikana.


07.03.2019

Annemaria Ojanperä aloitti määräaikaisena viestintäsuunnittelijana, Meeri Riihelä KeKo:n hankeharjoittelijana.


06.03.2019

Kyselyn vastaukset osoittavat, että yhteistyössä järjestöjen kanssa voidaan nopeastikin lisätä aktiiviehdon täyttävää työllistymistä edistäviä palveluita eri puolella maata. Useimmat vastaajista järjestivät työllistymistä edistävää toimintaa.


25.02.2019

Kaupan liitto ja Vates-säätiö ehdottavat, että työsopimuslain lisätyöntarjoamispykälästä tulisi voida poiketa sosiaalisista, työvoimapoliittisista syistä. Tämän myötä osatyökykyiset henkilöt pääsisivät nykyistä helpommin työelämään.


20.02.2019

Kati Kaarlejärvi: Työllistyminen, opiskelu tai kuntoutukseen pääseminen on myös rangaistuksen jälkeen mahdollista ja monin eri tavoin kannattavaa. Se lisää niin rikostaustaisten osallisuutta yhteiskunnassa kuin myös meidän kaikkien hyvinvointia ja turvallisuutta.


15.02.2019

EUSE järjestää tuetun työllistämisen konferenssin. Tervetuloa tapaamaan kollegoita eri puolilta maailmaa.12.02.2019

Kati Savela: Olemme saaneet vahvistaa yleissivistystämme oppimalla mielenkiintoisia asioita viittomakielestä, kun työtoverina on ollut viittomakielinen henkilö. Ymmärrämme nyt konkreettisemmin, mitä saavutettavuus työpaikalla muun muassa voi tarkoittaa.


08.02.2019

Kelpo-hanke on pyrkinyt hakemaan toimivia malleja ja käytäntöjä valtakunnallisesti ja tuonut niitä hankealueen toimijoille tietoisuuteen. KELPO-hankkeessa on osoitettu, että muutos tehdään askel kerrallaan ja jo pienen ajan sisällä voi ottaa harppauksia. Päätösseminaarissa nousi esille mm. seuraavia ajatuksia: Yhdenvertainen oikeus työelämään tulisi taata kaikille. Jokaisen omat kyvyt ja taidot riittävät, kun työtehtävät ja tuki on kohdallaan.Hankkeen aikana onkin luotu hyvät suhteet niin kunnan palveluohjaajiin kuin TE-palveluihin, joissa jo osataan tukea nuoria kehitysvammaisia. Yhtä tärkeää on antaa tietoa työnantajille, jotta työllistymisiä tapahtuu.


07.02.2019

Sisäinen motivaatio tukee työllistymistä ja työntekijän jaksamista. Tilaisuudessa pohdittiinkin, mistä sisäinen motivaatio syntyy sekä mikä sen merkitys on työssä.


07.02.2019

Tänä vuonna Tulisielulla palkitaan ansioitunut järjestötoimija. Tulisielu annetaan Vates-päivillä 15.5.2019.


06.02.2019

Vates-säätiö on lausunut vuonna 2017 näitä palveluita koskevista esityksistä. Vates kiittää nyt sitä, että tuon lausunnon kommentit on otettu valmistelussa laajasti ja perustellusti huomioon.


05.02.2019

Vates‐säätiö painottaa lausunnossaan YK:n vammaissopimuksen 27 artiklan toteutumisen tärkeyttä. Yleissopimus edellyttää kaikilla tasoilla vammaiset henkilöt osallistavaa ja yhdenvertaista järjestelmää. Yhdenvertaisilla ja syrjimättömillä palvelujen järjestämisen tavoilla tuetaan muun muassa ammatinvalintaa ja työllistymistä sekä työpaikan säilyttämistä. Vaikeimmin työllistyvien henkilöiden työllistymiseksi tarvitaan yhteistyötä ja kumppanuuksia, jotka tulee rakentua yhteisille tavoitteille. Vaikka sosiaali‐ ja terveyspalveluiden merkitys vaikeimmin työllistyvien palvelukokonaisuudessa on suuri, vielä suurempi merkitys on sillä, että erilaisten kuntoutus‐ ja tukipalveluiden jälkeen työllisyyspolulla edetään aktiivisesti kohti avoimia työmarkkinoita, eikä jäädä pyörimään palveluihin.


23.01.2019

KeKo-hanke, Pohjois-Savon TE-toimisto ja Sakke-hanke järjestivät yhteistyössä perinteisen välityömarkkinoiden kehittämispäivän Kylpylähotelli Kunnonpaikassa 18.1.19. Välityömarkkinat ja työllistämisen tulevaisuus -tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja maakuntauudistuksesta ja palkkatuesta sekä pohdittiin työllistymistä edistävien järjestöjen tulevaisuutta. Osallistujia oli eri sektoreilta ja ympäri maakuntaa.


23.01.2019

HALI , SAK ja Vates toteuttavat yhdessä hankkeen nimeltään Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä. Tavoitteena on lisätä henkilöstöä edustavien henkilöiden osaamista ja ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön toiminnasta. Näkökulmana on osatyökykyisyys.


16.01.2019

Tulevaisuusselonteon perusteluissa ja ehdotuksissa näkyy vahva painotus osaamiseen. Uudenlaisen työn haasteissa tämä on tärkeä kokonaisuus ja on hyvä, että osaamisen rakenteisiin on selvityksessä vahvasti keskitytty. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työkyvyn hyödyntäminen tulevaisuuden työtehtävissä on tarpeen, jotta Suomen elinkeinoelämän rakenteet pysyvät toiminnassa.


09.01.2019

Job Shadow Day järjestetään tänä vuonna 16. toukokuuta.


08.01.2019

Teppo Rautjärvi: Työnantaja saa palkata 15-vuotiaan nuoren vakituiseen työsuhteeseen, jos hän on suorittanut oppivelvollisuutensa. Kuluvan vuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan 14-vuotiaan työskentelyyn. Poikkeuslupia myönnetään esimerkiksi elokuvatuotannossa mukana oleville nuorille. Töihin pitää aina olla erityinen syy. Se ei saa vaarantaa lapsen turvallisuutta eikä haitata hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään.


20.12.2018

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa.


19.12.2018

Lineaarinen malli myös Kelan täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä lisäisi järjestöjen mukaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllisyyttä.


14.12.2018

Lausunnossa todetaan mm., että yhteys aktivointisuunnitelman tekijätahon, työtoiminnan toteuttajan ja tukea ja ohjausta tuottavan organisaation välillä on toimittava saumattomasti. Tämä tarkoittanee sähköisten alustojen yhtenäistämistä niin, että sekä palvelun järjestäjällä ja palvelun tuottajilla on pääsy yhteisiin järjestelmiin.


14.12.2018

Kuluttajaliiton lausuntoon on liitetty Kuluttajaparlamentin marraskuussa antama kannanotto siitä, että vahvan sähköisen tunnistautumisen on oltava aidosti saavutettava ja helppokäyttöinen.


12.12.2018

Jaana Pakarinen: Järjestötoimijat ovat onnistuneet monissa asioissa vaikuttamistyössään osatyökykyisten työllistämiseksi. Esimerkiksi palkkatukien määrärahoja on korotettu. Paikka Auki -ohjelman kautta järjestöt ovat työllistäneet osatyökykyisiä henkilöitä, ja tieto heidän osaamisestaan toivon mukaan leviää.


10.12.2018

Mari Toivonen: Itsenäisyyspäivän alla suljen takanani Vates-säätiön oven ja avaan uuden työpaikan oven Tampereella, ihan lähellä kotiani. Olen ollut etuoikeutettu saadessani työskennellä puolitoista vuotta Vates-säätiön Keko-kehittämisen koordinaatiohankkeessa. Olen päässyt rakentamaan uusia verkostoja ja päässyt mukaan jo olemassa oleviin verkostoihin eri puolilla Suomea.


29.11.2018

Miten menestyn julkisten hankintojen kilpailutuksessa - koulutus järjestettiin 23.10.2018 Oltermannitalossa. Tilaisuudessa työllisyyspalveluiden tuottajat ja järjestötoimijat ja muut osallistujat saivat hyödyllistä tietoa hankinta-asioista kuten hankintalain periaatteista, tarjousten tekemisen prosessista ja käytännöistä.


23.11.2018

Vuoden neljäs ja viimeinen Työhönvalmennuksen teemapäivä järjestettiin Joensuussa keskiviikkona 21.11.2018. Päivän aiheena oli Viestintä ja selkokieli työhönvalmentajan työssä. Paikalle saapui 28 henkilöä tutustumaan, miten omassa työssään voisi hyödyntää erilaisia viestinnän keinoja.


22.11.2018

Selvityshenkilöt Tuija Oivo ja Raija Kerätär avasivat karun kuvan pitkäaikaistyöttömien tilanteesta: - Työttömät ovat syrjässä työvoimapalveluista, osin etuuksista ja sitä kautta osallisuudesta. Tilanne ei parane yhtä mutteria vääntämällä, vaan tarvitaan laaja työkykyohjelma.


22.11.2018

Kumaja-kumppanuusverkosto, KeKo-hanke ja Hyria säätiö kutsuivat Uudellamaalla eri tavoin työllistymisen ja kuntoutuksen parissa toimivat järjestöt yhteen kuulemaan ja keskustelemaan sote- ja maakuntauudistuksista sekä kasvupalveluista 7.11.2018.


21.11.2018

Marju Silander: Olimme siellä missä muutkin tehden sitä mitä muutkin. Tässä lauseessa kiteytyy mielestäni hienolla tavalla mistä vammaisten oikeuksien ajamisessa ja järjestötoiminnassa on pohjimmiltaan kyse. Mahdollisuutta mennä, osallistua ja elää sosiaalisissa suhteissa.


20.11.2018

Kuluttajaparlamentti vaati täysistunnossaan 20.11.2018: Sähköinen tunnistautuminen tulee tehdä helppokäyttöiseksi ja saavutettavaksi. Vates-säätiö on vuonna 2018 mukana Kuluttajaparlamentin kannanotossa, jossa vaaditaan sähköisten tunnistautumisvälineiden kehittämistä helppokäyttöiseksi ja saavutettavaksi.


15.11.2018

Sopivaa työtä kaikille -kampanja tarjoaa tietoa työnantajille. Osatyökykyisten heikosta työllistymisestä aiheutuvan toteutumattoman työpanoksen arvioidaan olevan 1,3 miljardia euroa vuodessa, selviää Ilmarisen laskelmasta.


15.11.2018

Meeri Riihelä: Hain maaliskuussa 2018 viestinnän korkeakouluharjoittelijaksi Vates-säätiölle. Halusin kyseisen harjoittelupaikan, koska siinä yhdistyivät suurimmat kiinnostuksen kohteeni: yhdenvertaisuustyö ja viestintä. Pääsin haastatteluun, ja muutaman päivän kuluttua sain kuulla saaneeni paikan. Olin innoissani!


12.11.2018

Seinäjoelle on rakenteilla työllistymisen palveluallianssi, palveluyhteenliittymä, jolla pyritään tehostamaan ja parantamaan työmarkkinatukea saavien seinäjokisten työnhakijoiden palvelua ja palveluprosessia.


07.11.2018

Tuki voi olla näennäisesti pientä, keskustelua, tsemppaamista, toivon ylläpitämistä. Joillekin se on silti ratkaisevaa valintojen tekemiseksi.


06.11.2018

Mari Toivonen: Järjestöillä voi olla monia huolenaiheita tulevaan alueuudistukseen liittyen, mutta onko todella aihetta olla huolissaan? 3. sektorin toimijoilla on runsaasti osaamista ja kykyä mm. työllistymistä tukevista palveluista, niistä on syytä pitää ääntä!


02.11.2018

Tamperelainen TITRY haki taustayhteisöksi ollakseen mukana valtakunnallisessa vaikuttamis- ja verkostotoiminnassa.


25.10.2018

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneet hyötyvät tutkimuksen mukaan osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille rakennetuista palvelukokonaisuuksista, kuten tuetun työllistymisen palvelumallista ja työvoiman palvelukeskusten palveluista. Tämä selviää tuoreesta Kelan ja ETK:n tutkimuksesta.


24.10.2018

KeKo – Kehittämisen koordinaatiohanke on tullut toiminta-aikansa puoliväliin. Nyt onkin hyvä tehdä pientä yhteenvetoa siitä, mitä on tullut tehdyksi.


24.10.2018

Marraskuussa 2018 Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää verkkopalvelujen saavutettavuudesta koulutusta eri puolella Suomea. Koulutus on maksutonta ja niihin voivat osallistua kaikki, joita asia kiinnostaa. Taustalla on EU:n saavuttavuusdirektiivi, jonka vaatimuksia aletaan soveltaa julkisen sektorin digitaalisiin palveluihin vaiheittain syyskuusta 2019 alkaen. Direktiivin kansallista toteutusta ohjaa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lisäksi EU:ssa on valmisteilla esteettömyysdirektiivi.


11.10.2018

Inkluderingskompetanse-seminaari pidettiin 8.-9.10. Oslossa.


10.10.2018

16 prosenttia vuoden 2017 yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista yhteydenotoista koski työelämää. Yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeus puuttua syrjintään työelämässä täydentäisi yksilöiden oikeussuojaa.


09.10.2018

Marianne Pentikäinen: Työhön perehdytyssuunnitelman lisäksi työyhteisössä pitäisi seurata, miten perehdytys on sujunut ja pitäisikö sitä jotenkin muuttaa. On tärkeä huomata, että mikään asia ei välttämättä ole selvä uudelle tulokkaalle, vaikka pitkäaikaisille työntekijöille ne näyttäytyisivät itsestään selvinä.


03.10.2018

Vatesin KeKo-hankkeen järjestämä tilaisuus kiinnosti laajasti Pirkanmaalla. Seminaarin aiheena oli järjestöt kuntien ja maakuntien tuetun työllistäminen kumppanina. Tilaisuuteen osallistui yli 60 henkilöä niin kolmannelta sektorilta kuin kunnista ja TE-toimistostakin.


28.09.2018

Hallituksen esityksen osalta Vates-säätiön näkökulma on erityistä tukea tarvitsevien, kuten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen. On erityisen hyvä, että valmistelun aikana on kuultu laajaa joukkoa asiantuntijoita ja lausuntojen perusteella on lakiteksteihin tehty aiheellisia tarkennuksia ja korjauksia.


21.09.2018

Ammatillisen koulutuksen reformi on lisännyt koulutussisältöjen joustavuutta, jota työelämän kannattaa hyödyntää. Työpaikalla otettava huomioon myös opiskelijoiden erilaiset tarpeet.


18.09.2018

Kemin seudulla toimivan Merivan kohderyhmiä ovat mm. syrjäytymisuhan alla olevat nuoret sekä vammaiset henkilöt. TITRY työllistää mm. osatyökykyisiä tuetusti.


12.09.2018

Vates järjestää vuosittain neljä työhönvalmennuksen teemapäivää. Vuoden kolmas teemapäivä järjestettiin 30.8. yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennuksen kanssa. Aihe kiinnostaa ohjauksen ja valmennuksen ammattilaisia, sillä ryhmä täyttyi nopeasti.


06.09.2018

Robert Arnkil kirjoittaa kansainvälisistä malleista työvoimapalveluiden toteuttamisessa. Hän arvelee, että Suomelle tulee suuria osaamisen ja markkinamallien haasteita, jos päädytään käyttämään laajoja markkinoita.


30.08.2018

Moni sote-järjestö edistää osaltaan myös erityisryhmien työkykyä ja jopa työllistämistä. Vates tekemä tekemä työ on paljon myös sitä, mitä järjestöt toivovat yhteistyöltä, kuten kohtaamisia, tiedottamista ja yhteistävaikuttamista verkostojen kautta.


30.08.2018

Vates-säätiö nostaa esiin järjestöjen roolia tärkeinä yhteistyökumppaneina tuetun työllistymisen palveluissa niin kuntien kuin maakuntien kumppaneina.


27.08.2018

FOKUS-hankkeen Duunikylä-pelialusta kiinnostaa yrityksiä ja oppilaitoksia. Vatesin tehtäviä ovat mm. yritysyhteistyön kehittäminen ja opetushenkilöstön kouluttaminen työllistämisen tukimuodoista.


17.08.2018

Svenja opiskelee Bonnissa järjestöjohtamista.


14.08.2018

Marianne Pentikäinen: Loman pituus ei välttämättä ratkaise, onko sen jälkeen levännyt olo vai ei. Loman jälkeen kannattaa antaa itselleen aikaa sopeutua työrytmiin.


09.08.2018

Olemme parempia yhdessä - monimuotoinen työyhteisö organisaation resurssina -tilaisuudessa esityksiä ja työpaja


07.08.2018

Yle uutisoi vajaatyökykyisten henkilöiden suuresta osuudesta työnhakijoissa, myös Helsingin Sanomat tarttui aiheeseen


31.07.2018

Lausunto koskee ehdotusta työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:ssä ja 7 luvun 5 s §:ssä tarkoitetun nk. aktiivimallin kehittämisestä. Vates-säätiön lausunnon näkökulma on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukeminen perustuen henkilön omiin voimavaroihin ja työkykyyn.


20.06.2018

Jukka Lindberg: Kesäloman aikana kannattaa pohtia, millaisilla tavoitteilla, reunaehdoilla ja periaatteilla syksyn koittaessa palaa kehiin. Pohdittavia asioita voi olla esim. se, osaako erottaa omassa toiminnassaan kohderyhmien kannalta vaikuttavimmat asiat.


18.06.2018

Kuntoutussäätiö ja Vates-säätiö vetoavat yhteisessä kannanotossa kuntouttavan työtoiminnan jatkuvuuteen suurten rakenneuudistusten välivaiheessa.


14.06.2018

Kaija Ray ja Jukka Lindberg: Suomeen on haettu malleja työllisyydenhoitoon eri puolilta maailmaa. Vates on tehnyt vuosia yhteistyötä useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja saanut oppia eri maiden rakenteista ja malleista. Kaikki tällaisen toiminnan tuoma lisäarvo kannattaa nyt hyödyntää.


14.06.2018

Vates-säätiön koordinoiman viestintäverkoston tutustumiskäynti suuntautui kesäkuun alun vielä aurinkoisena päivänä Helsingin Uutelaan Sininauhaliiton käytössä olevalle Skatan tilalle.


13.06.2018

Teppo Rautjärvi: Työsuhteen ehtojen osalta terveydentila ja vammaisuus on suojattu syrjinnältä yhdenvertaisuuslaissa. Työsopimuslain mukaisesti voimassa on tasapuolisen kohtelun vaatimus. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtojakaan ilman perusteltua syytä.


06.06.2018

Vates on järjestänyt seminaareja, koulutusta, työpajoja ja yhteistyökohtaamisia laajasti eri puolella Suomea. Puolentoista vuoden aikana, 1.1.2017 - 30.6.2018, on toteutunut yhteensä 55 tapahtumaa, joista 28 eli puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tapahtumista seitsemässä Vates on toiminut toisena päätoteuttajana.

Suomen kartta.

01.06.2018

Stipendi on tarkoitettu kannustimeksi työelämään siirryttäessä ja se myönnetään opiskelijalle, joka on opiskelunsa aikana osoittanut erityistä tahtoa ja motivaatiota opiskeluunsa, tähtäimenään työllistyminen.


31.05.2018

Yhdenvertaisena työelämässä -seminaaritapahtumassa kuultiin puheenvuoroja saavutettavasta työelämästä ja yhdenvertaisesta työllistämisestä sekä kierreltiin tapahtuman yhteistyökumppaneiden messupisteillä. Lähes kaikissa puheenvuoroissa nousi esiin asenteiden ja mielikuvien vaikutus osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen.


30.05.2018

Jukka Lindberg: Työllistymistä tukevien toimijoiden – yritysten tai järjestöjen – pitää huomioida sekä työllistymistä tai työelämäosallisuutta tavoittelevat henkilöt että työpaikat. Järjestöjen ja yritysten vahvuudet ovat erilaiset. Resursseja ei riitä kaikille, ja jos niiden jaossa priorisoidaan työpaikkoja, järjestöt ja niiden toimintaan osallistuvat voivat kärsiä.


30.05.2018

Taustayhteisöjä on nyt yhteensä 43.


28.05.2018

Parin minuutin videolla kerrotaan säätiön tavoitteista ja toiminnasta


17.05.2018

"Askelmerkkejä osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi on jo olemassa, nyt on päästävä sanoista tekoihin"


16.05.2018

Silta-Valmennusyhdistys ry on Vates-säätiön uusin taustayhteisö. Yhdistys toimii Tampereen seutukunnan alueella oppimisen, työn ja osallisuuden kohtauspaikkana. Vates-säätiöllä on nyt 42 taustayhteisöä.


16.05.2018

Jaana Pakarinen: Yhteistyö ja yhdessä tekeminen on toisaalta helppoa, mutta toisaalta se on haastava laji. Yhteistyön on-nistuminen edellyttää vahvaa tahtoa yhdessä tekemiseen ja luottamusta kumppaneihin ja siihen, että jokainen tekee oman osuutensa sovituissa resursseissa ja sovitussa aikataulussa.


15.05.2018

Kemissä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen edistämiseksi tehty työ on ollut pitkäjänteistä ja sillä on vahva johdon sitoumus.03.05.2018

Päivässä oli tekemisen meininkiä ja rutkalti uusia kokemuksia, yksi työn seuraajista tiivisti päivän saldon.


03.05.2018

Vates painottaa lausunnossaan YK:n vammaissopimuksen 27 artiklan toteutumisen tärkeyttä.


02.05.2018

Tuuli Riisalo: Verkostotapaamisten parasta antia uudet kontaktit ja yhteistyötilaisuudet. Selkeät tavoitteet ja jatkuvuus antavat tapaamisille ryhtiä.


20.04.2018

Job Shadow Dayn tarkoitus on osoittaa, että myös osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle sopivassa työssä. / Syftet med dagen är att visa att även en partiellt arbetsför person kan vara fullständigt arbetsför i ett jobb som passar honom eller henne.


18.04.2018

Vates teki kyselyn Kyvyt käyttöön -verkostolle helmikuussa 2018. Kysyimme, miten tärkeänä vastaajat pitävät Vatesin toimintaa eri aihealueiden parissa ja kuinka onnistuneeksi he arvioivat säätiön toiminnan. Kyvyt käyttöön -verkostossa on noin 850 jäsentä, jotka edustavat laajasti ammattilaisia, asiantuntijoita ja johtajia, jotka haluavat edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä.


13.04.2018

Suomen Klubitalot ry on Vatesin uusi taustayhteisö. Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveystyötä tekevien Klubitalojen toimintaa ja laadullista kehittämistä. Yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa ja tekee tunnetuksi Klubitalojen voimaannuttavaa kuntoutumismallia. Suomen Klubitalot ry:n kuuluu 23 Suomessa toimivaa Klubitaloa.


13.04.2018

KELPO-hanke osallistui viime vuonna Job Shadow Day -tapahtumaan. Tarja Myllylahti ja Raimo Tikkanen kertovat päivän annista omasta ja työn seuraajan näkökulmasta.


10.04.2018

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten henkilöiden palvelut paranevat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, jossa palveluiden tuottajat ovat kokeilleet 3 vuoden ajan erilaisia toimintamalleja. Niistä parhaat on koottu yhteen kaikkien saataville. Kokeilujen aihepiireinä ovat palveluohjaus, monialainen yhteispalvelu, käytännönläheinen työ- ja toimintakyvyn arviointi ja ryhmämuotoinen sosiaalinen kuntoutus.


09.04.2018

Kaija Ray: Järjestökenttää huudetaan nyt vaikuttamaan tuleviin uudistuksiin ja näyttämään toteen vahvuutensa yhteistyön tekemisen voimanpesänä. Osaammeko vastata huuteluun?


06.04.2018

Catharina Herlin: Työtehtäviini KRAN rf:ssä Paikka auki -järjestöapulaisena on kuulunut muun muassa päihdeongelmia ja riippuvuuksia käsittelevistä kirjoista kirjoittaminen blogiin, seurakunnan iltapäiväkerhossa työskenteleminen.


06.04.2018

Vates pitää hyvänä sitä, että esitykseen on otettu huomioon ne tulokset, joita aiemmista kokeiluista on saatu, sekä monien muiden selvitysten tulokset.


05.04.2018

Job Shadow Day on herättänyt tänäkin vuonna suurta innostusta. Mukaan ilmoittautuneita on jo yli 50, mukana myös Kelan toimipisteet kolmelta paikkakunnalta ympäri Suomea. Myös THL on tänä vuonna mukana liittyen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeeseen.


05.04.2018

Työ- ja sosiaalista kuntoutusta tehnyt sekä toimintaansa aktiivisesti kehittänyt Kevama Oy on päätetty hakea konkurssiin. Asiasta uutisoi Ylen Savon toimitus eilen 4.4.2018. Vatesin johtaja Jaana Pakarinen on huolestunut tilanteesta.


05.04.2018

Jyrki Rinta-Jouppi: Sisäinen motivaatio korostuu prosesseissa, joissa ihmisen oma rooli on vahva, kuten työllistymisessä ja kuntoutumisessa. Pyrkiminen sisäistä motivaatiota kohti huomioiden eri tekijät edistää mielenterveyttä ja luo puitteet vaikuttavalle kohtaamiselle.


04.04.2018

Vates-säätiön arkeen kuuluvat myös työssä oppijat, työhön tutustujat, harjoittelijat ja kesätyöntekijät. Tämä blogi on Paikka Auki –ohjelman avustuksella Vatesiin työllistyneen nuoren miehen kokemus työvuodestaan.


22.03.2018

Vates-säätiön viestintäverkosto ja Osku-verkkopalvelun sisällöstä vastaava pohtivat yhdessä, miten järjestöjen työllisyystoiminta saadaan entistä paremmin esiin Osku-sivuilla.


19.03.2018

Mari Toivonen: Kokeilimme viime viikolla uutta toimintatapaa, jotta saisimme erilaista otetta yhteistyön pohdintaan työllisyysasioissa. Uskon, että tällainen hackathon -työtapa on hyvä ja saimme luotua sen kautta jotain uutta.


14.03.2018

Eilen julkistettiin YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimeenpanon edistämiseksi Suomen ensimmäinen toimintaohjelma. Sen on laatinut vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, joka myös koordinoi sopimuksen toimeenpanoa kansallisesti. Oikeus ja yhdenvertaisuus -tilaisuuden puheenjohtajana toimi Eveliina Pöyhönen.


07.03.2018

Vatesin Avoimia ovia vietettiin perinteisesti helmikuun viimeisenä päivänä. Heti talon aulassa kävijöitä tervehti Rinnekoti-Säätiön Nettipajan taidenäyttely ”Sienimetsän kansa”. Päivän aikana julkistettiin myös henkilökunnan savesta muovaamat Vatesin arvot Asiantuntijuus, Rohkeus ja Muutosvalmius. Miniseminaarissa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämisestä Vatesin perustajayhteisöjen näkökulmista. Vietetäänhän tänä vuonna Vatesin 25-vuotisjuhlavuotta.

Värikkäitä tulppaaneja ja ruusuja ruukussa.

07.03.2018

Vatesin tiimitilassa julkistettiin Avoimissa oviessa 28.2.2018 Vatesin henkilökunnan tekemät savitaulut säätiön arvoista: asiantuntijuus, rohkeus ja muutosvalmius. Säätiön arvoja pohdittiin osana strategiatyöskentelyä. Arvoja mietittäessä haluttiin jättää pois termit, jotka ovat lakitekstissä tai ovat muuten itsestäänselvyyksiä säätiön toimintaa ajatellen. Säätiön arvoiksi valikoituivat rohkeus, asiantuntijuus ja muutosvalmius.


07.03.2018

Jaana Argillander: Toivon, että vammaisia nuoria kuka tahansa heitä lähellä oleva henkilö ohjaisi, innostaisi ja tukisi ylipäätään liikunnan pariin, mutta myös urheilu-uralle, jos nuorta vähänkin kiinnostaa. Kokemukseni mukaan jo hyvä fyysinen kunto kompensoi vammasta aiheutuvaa rasitusta ja stressiä, jota arjessa joutuu välillä kokemaan.


07.03.2018

Jaana Pakarinen: Luettuaan Mäntynevan ja Hiilamon artikkelin kuntouttavasta työtoiminnasta tulee pohtineeksi, riittääkö työtoiminnan paikkoja niille, joilla on todellinen ja koettu kuntoutuksellinen tarve.


22.02.2018

Tuskin kukaan olisi arvannut, kuinka pitkälle palkitsemisen tie voi johtaa. Vatesin ensimmäinen Esimerkillisen työnantajan palkinto myönnettiin vuonna 1998 pääkaupunkiseudun S-market -ketjulle. Nyt 20 vuotta myöhemmin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Tuetun työllistymisen palvelun kautta Lauttasaaren S-marketeissa jo yli 20 vuotta työskennellyt Pekka Salomaa on saanut työnantajan esityksestä Suomen Valkoisen Ruusun mitalin.


20.02.2018

Hengitysliiton suunnittelija Kiti Haukilahti suunnittelee sisäilmasta sairastuneiden vertaistoimintaa. Sisäilmasta sairastuneita arvioidaan olevan Suomessa tuhansia, oireita saavat jopa kymmenet tuhannet ihmiset. Joskus oireet pakottavat vaihtamaan työpaikkaa, ellei työtilan vaihto tai etätyö onnistu.


19.02.2018

Työ kohtasi tekijänsä Järvenpäässä sijaitsevassa JRFIX-yrityksessä. Aleksin työllistymisen teki mahdolliseksi yrityksen saama palkkatuki.


24.01.2018

Vatesin viestintäverkosto vieraili Valkeassa talossa 17.1.


23.01.2018

Kerro meille, mikä kunta tai kunnan työntekijä on mielestäsi tunnustuksen ansainnut ja on vuoden 2018 Tulisielu.


23.01.2018

Mari Toivonen: Maakunta- ja sote-uudistuksessa on nostettu esille palvelukokonaisuudet. Toive on, että pystyisimme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaalle aidosti palvelukokonaisuuksia eikä tätä palveluiden ”sillisalaattia”.


18.01.2018

Vates-säätiön uusi hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Räsänen Kuurojen Palvelusäätiöstä.

Jaana Pakarinen ja Olavi Sydänmaanlakka pöydän ääreesä, katse oikealle. Pöydällä mm. tietokone.

11.01.2018

Teppo Rautjärvi: Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta asianmukainen käyttäytyminen edistää asioiden sujuvaa etenemistä työpaikalla. Työpaikka ei saa olla hiekkalaatikko, jossa yksittäinen työntekijä sabotoi muita.


09.01.2018

Jaana Pakarinen: Vates-säätiön 25 toimintavuoden aikana moni asia tuntuu muuttuneen, mutta asennevaikuttamista ja tiedottamista on edelleen tehtävä. Vain siten vammaiset, osatyökykyiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt otetaan vastaan yhdenvertaisina työnhakijoina.


19.12.2017

Yhteinen tavoite on osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden parantaminen


19.12.2017

Vates pitää hyvänä mm. sitä, että tutkinnon osien ammattitaidon osoittamistavoissa on korostettu yksilöllisyyttä


18.12.2017

Iso-Britannian-opintomatkan tavoitteena oli luoda katsaus kansainvälisiin sosiaalisen työllistämisen toimintamalleihin ja käytäntöihin, joista Suomessa voitaisiin ottaa oppia.


12.12.2017

Oikeusministeriö on avannut tänään 12.12.2017 syrjintatieto.fi -verkkosivuston, jonne kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. On tärkeää, että tuolta sivustolta löytyvät myös työelämässä tapahtuva vammaisuuteen tai terveydentilaan liittyvä syrjintä.


01.12.2017

Vates-säätiö saa vahvistusta viestintään, jos sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa STEA:n perjantaina 1.12. julkistaman avustusehdotuksen.


01.12.2017

Yhdenvertaisuus työelämässä -seminaarin aineistot on julkaistu. Seminaarissa avattiin yhdenvertaisuuden ja syrjinnän käsitteitä sekä vammaisten itsensä että lainsäädännön näkokulmasta. Iltapäivällä kuultiin käytännön esimerkein, mitä työn mukautukset tarkoittavat sekä miksi työhönvalmennus on niin tehokas keino osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä. Seminaari oli samalla Tiedolla vaikuttaminen -hankkeen (2015-2017) päätösseminaari.


27.11.2017

Vatesin nettisivujen kävijäkysely antaa suuntaa sivuilla kävijöiden toiveista


24.11.2017

Mielenterveyden ongelmista ei herkästi kerrota työpaikalla, sillä leimautumisen pelko on tänäkin päivänä suuri. Työnantajista noin 50 % uskoo, että kertominen voi johtaa työpaikan tai aseman menettämiseen. Psyykkistä kuormitusta on kartoitettu ja kuormitustekijöitä vähennetty tai poistettu noin kahdella työpaikalla kolmesta. Kuntoutujat pitävät tärkeänä, että ammattilaisten lisäksi työtovereiden olisi hyvä olla mukana kuntoutumisprosessissa.


16.11.2017

Mari Toivonen: KeKo-hankkeen tekemissä toimijoiden haastatteluissa on noussut esille palveluiden pirstaleisuus, päällekkäisyys ja siiloutuminen. Siksi tarvitaan tietoa, koordinaatiota ja myös vastuiden jakamista.


13.11.2017

Jaana Pakarinen: Keskustelu osa-aikatyön tekemisen mahdollisuuksista on tervetullutta. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon visioita kannattaa ottaa pohdintaan, kun mietitään, miten osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuutta saataisiin lisättyä.


08.11.2017

Kyselyllä kerättiin toiveita ja ideoita kehittämisryhmän toimintaan


02.11.2017

Kehitysvamma-alalle kaivataan enemmän miespuolisia työntekijöitä. RIMENTORI-projektissa tätä haastetta on alettu ratkaista mentoritoiminnalla.


26.10.2017

Antti Kylliäinen: Hyveet eivät työelämässä korvaa arvoja. Toimiakseen hyvin ja oikein organisaatio tarvitsee molempia.


18.10.2017

Eurajoen kunnanhallitus päätti yksimielisesti 23.5.2017, että hallintokunnat tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 10 prosenttia toimialansa virkojen ja toimien määrästä. Eurajoki ei enää odota, vaan halusi tarttua härkää sarvista kiinni.


16.10.2017

Salon ja Rauman osahankkeen tekivät vertaisarviointia. Kummassakin kunnassa kuty-asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja kunnille tullut säästöjä.


11.10.2017

Uusi yritys EskoTyö helpottaa mielenterveyskuntoutujan työn saantia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni mielenterveyden haasteista toipuva pääsisi töiden kautta tukevammin kiinni tavalliseen arkeen.


10.10.2017

Kuuloliiton ja kumppaneiden Kuulolla työssä -kampanjan tavoite on levittää tietoa ja ratkaisumalleja huonokuuloisen työkyvyn tueksi ja meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.


09.10.2017

Reumaliitto muistuttaa Reumaviikolla 8.-15.10. käynnistyneellä kampanjallaan, että tuki- ja liikuntaelinoireet ja -sairaudet eivät aina näy ulospäin, mutta niiden hoito ja huomioiminen työssä auttavat jaksamaan.


04.10.2017

Tuuli Riisalo: KeKo-hankkeen alussa kartoitettiin päättyneitä ja käynnissä olevia hankkeita viimeisen kahden vuoden ajalta. Kartoitukseen löydettiin yhteensä 85 eri hanketta. Päättyneitä hankkeita on yhteensä 22 ja käynnissä olevia hankkeita 63. Hankkeita on tarjolla eniten osatyökykyisille tai erityistä tukea tarvitseville henkilöille (46 %). Toiseksi eniten hankkeita on tarjolla eri tavoin vammaisille henkilöille (21 %).


28.09.2017

Hankinnoista duunia -hankkeen tuloksena sadat työttömät saivat työ-, oppisopimus- tai työkokeilupaikan


21.09.2017

Esitysluonnos liittyy hallituksen maakuntauudistusta koskevien esityksien kokonaisuuteen ja sen tavoitteena on ratkaista maakuntauudistuksesta seuraavat muutostarpeet pitkään työmarkkinatukea saaneen nyt kotikunnalle kuuluvan työmarkkinatuen rahoitusvastuun osalta. Vates-säätiön lausunnon näkökulma on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukeminen perustuen henkilön omiin voimavaroihin ja työkykyyn.


15.09.2017

Sirpa Eklund: Kuulluksi tultua on mahdollista päästä eteenpäin, lähtökohtana ihmisen oma tavoite: minne hän on hakeutumassa ja miten sinne pääsee.


07.09.2017

Selkokieli haastoi 14 viestinnän asiantuntijaa kaksipäiväisessä selkokielikoulutuksessa. Miten kertoa, mitä tarkoittaa esimerkiksi osatyökykyinen, palvelutuottaja tai eläkeuudistus?


05.09.2017

Tuuli Riisalo: KeKo -hankkeessa tehdystä kyselystä kävi ilmi, että alueilla toimii säännöllisesti kokoontuvia järjestöjen yhteistyöverkostoja. Se kuitenkin yllätti, kuinka vähän yhteistyötä tehtiin kehittämis- ja vaikuttamistyön puitteissa.


01.09.2017

Omakustanteisen opintomatkan suunnittelu etenee, ota yhteyttä pikaisesti


31.08.2017

Outi Virtasalo: Yleinen kysymys työllistämisehtoon liittyen on ollut se, nousevatko hinnat sen myötä. Kansainväliset kokemukset odottavat, että eivät. Tämä on todettu myös Handu-hankkeen aikana Suomessa.


23.08.2017

Viestinnän mittaaminen ja mittaristot ovat useimmissa organisaatioissa vasta hakusessa. Ei siis ihme, että Tiedolla vaikuttaminen –hankkeen järjestämä Viestinnän mittaus –päivä sai paljon kiitosta osallistujilta. Tilaisuuden asiantuntijoina olivat Juha Vekkilä Aula Research Oy:stä ja Tatu Kauppinen Prior Konsultointi Oy:stä.


22.08.2017

Jaana Pakarinen: Turun Kauppakorkeakoulussa tiedeyhteisön järjestämässä konferenssissa tutkija kertoi, että 2020-luvulla työmarkkinoille tuleva Y-sukupoli tarvitsee uudenlaista ohjaavaa johtajuutta. Työmarkkinoille ohjaaminen ja johtajuus tulevat voimakkaasti muuttumaan siitä, johon olemme tottuneet. Ellei tähän näkymään vastata riittävän varhain, tulee osatyökykyisten henkilöiden, varsinkin osatyökykyisten nuorten henkilöiden, määrä kasvamaan jo siitäkin syystä, että ennakoiva ohjaus puuttuu ja työnantajien johtamistavat ovat auttamattomasti vanhentuneita..


21.08.2017

Elokuisen lämmin Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän teemapäivä keskittyi ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan työhönvalmentajan työssä.


15.08.2017

Marianne Kivelä: Monialainen kuntoutuspalvelu edistää työttömän polkua kohti työelämää. Harvalle työttömälle kuntouttava työtoiminta on loppuelämän ratkaisu, mutta toiminta on joillekin opiskelua houkuttelevampaa, koska silloin saa verotonta kannustusrahaa, toisin kuin kouluttautuessa.


02.08.2017

Kirsi Lappalainen: Kunnan koko ei määrittele terveyspalvelujen tasoa. Todellinen syy riittämättömiin palveluihin on toinen, kirjoittaa Kirsi Lappalainen Vatesin blogissa.


02.08.2017

Suomi-Areena-kävijät pitivät tärkeänä, että ennakkoluulot eivät estäisi vammaisten tai osatyökykyisten ihmisten työn saantia


01.08.2017

Marianne Pentikäinen: Heinäkuun 26. päivänä 1997 avasin ensimmäisen kerran työhuoneeni oven Vates-säätiössä tai Vajaakuntoisten työllistämisen edistämissäätiössä niin kuin nimi tuolloin kuului. Olin käynyt haastattelussa juuri ennen juhannusta ja saanut tiedon juhannusaaton aattona, että toimitusjohtajan sihteerin paikka on minun, Näiden vuosien aikana olen vaihtanut työhuonetta viisi kertaa - palaten lopulta huoneeseen, jossa työt aloitin. Ympyrä on siis sulkeutunut.


18.07.2017

Lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on mainittu YK:n vammaissopimuksen sisällön edellytykset säädökselle. Esteiden poistaminen on tärkeää yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Säädöstekstiin tulisi lisätä maininta siitä, että henkilön tulee saada ko. palvelut omalla äidinkielellään. Tämä on yksi edellytys esteettömään osallistumiseen, osallisuuteen ja yhdenvertaiseen palveluiden saavutettavuuteen.


27.06.2017

Tuuli Riisalo: Olen pian suorittanut noin puolet korkeakouluharjoittelustani. Harjoitteluaika on ollut sekä hyvin kiinnostavaa että innostavaa, ja koen saaneeni paraatipaikan järjestökenttään tutustumisen suhteen. Harjoittelu on tuonut sosiaalipolitiikan opintoihini konkreettisen näkökulman ja vahvistuksen siitä, että olen todella oikealla alalla. KeKo-hankkeessa tehtävänäni on ollut kartoittaa viimeisen kahden vuoden ajalta vammaisten ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyviä hankkeita ja niistä seuranneita hyviä käytäntöjä. Kartoitus on vielä kesken, mutta uskallan hieman avata oppimiani asioita hankkeista ja järjestötyöskentelystä.


21.06.2017

OTT Jaana Paanetoja on julkaissut keväällä 2017 selvitysraportin "Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset".


21.06.2017

Työharjoittelu ja tuettu työ kohentavat kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä, mutta työtoiminta ei.


19.06.2017

Susanna Lehtisen työelämässä pysymistä ovat vaikeuttaneet mm. huonontunut kuulo, masennus sekä suolistosairaus.


16.06.2017

Hyväksi koettuja käytäntöjä, kuten työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), tulee kehittää uuteen toimintaympäristöön sopivaksi. Rahoitusmekanismilla tulee turvata monialainen yhteistyö. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla monialaisen yhteistyön saatavuus ja saavutettavuus tukevat työllistymistä.


16.06.2017

Vatesin lausunto koskee hallituksen esitysluonnoksen liikkuvuusavustuksen myöntämiseen ja yritystoiminnan sivutoimisuuteen liittyviä kohtia ja sen sisältöön ovat vaikuttaneet Vates-säätiön taustayhteisöt.


16.06.2017

Mari Toivonen: Olen tavannut kuluneiden viikkojen aikana monia uusia toimijoita ja olemme käyneet hyviä keskusteluita. Monella alueella toimii ja on jo vuosia toiminut hyviä, vahvoja verkostoja ja monet järjestöt kehittävät jo nyt yhdessä. Olen kiinnostunut löytämään nämä ydinverkostot.


13.06.2017

Teppo Rautjärvi: Tänä päivänä työpaikkoihin on paljon hakijoita, joten yrittäjyydestä on tullut varteenotettava vaihtoehto. Monesti vammaisella tai osatyökykyisellä henkilöllä on pelko: mitä jos en pärjääkään yrittäjyyden tiellä? Käyttökelpoisia tukimuotoja on tarjolla, kuten starttiraha ja elinkeinotuki. Näiden tukimuotojen toivoisi alentavan kynnystä lähteä yrittäjyyden tielle.


06.06.2017

Työnantajien avoimuus työn todellisista vaatimuksista, ymmärrys erilaisia työnteon tapoja kohtaan ja mahdollisuus tehdä työhakemus monin eri tavoin - muun muassa tällaisia ovat vammaisten nuorten toiveet työnantajille. Nuoret pohtivat työnhakua ja työn tekemistä edistäviä ja hidastavia seikkoja työpajassa, joka järjestettiin osana Vahti-hanketta.05.06.2017

Vates-säätiö on huolissaan 5.6.2017 päättyvän tulkkauspalvelujen kilpailutuksen kohdalla erityisesti kuurojen viittomakielisten yhdenvertaisuuden ja oikeuksien turvaamisesta.


02.06.2017

Moni kansalaisjärjestö on huolissaan sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista kansalaisten palveluiden saantiin. Huolenaiheita ovat mm. uudistuvan palvelujärjestelmän asiakasmaksut, palveluohjaus, kuluttajansuoja sekä palveluiden esteettömyys ja yhdenvertainen saatavuus


31.05.2017

Walter Fortelius: Vanhemmilleni Suomi oli itsestään selvästi jakautumaton maa. Ei maa, joka on vihaa täynnä, jossa moninaisuus ja ihmisoikeus ovat haukkumasanoja, jossa suomalaisen yhteiskunnan parhaimmat saavutukset ovat uhanalaisia ja jossa sana maanpetos on saamassa kauhistuttavan todellisen merkityksen. On vaikeaa ymmärtää miten Suomesta on tullut näin jakaantunut maa.


29.05.2017

Pitkään työttöminä olleiden terveystarkastukset voivat edistää heidän työhön paluutaan


22.05.2017

Maakuntauudistuksen projektijohtaja Jukka Alasentie esitelmöi 18.5. Vates-säätiön valtuuskunnan kokouksessa aiheesta Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa.


19.05.2017

TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailussa alansa osaajat näyttivät taitonsa. Jo kilpailuun osallistuminen on huippusuoritus.


08.05.2017

Kaija Ray: Otsikon sanassa on varsinaisesti kyse Vates-säätiön järjestämästä koulutuskokonaisuudesta. Sana on osatyökykyisten työllistämisen juridisiin erityiskysymyksiin paneutuvan koulutuksen nimen päivitetty muoto, mutta samalla sanaan liittyy laajempikin viesti.


08.05.2017

Pienryhmävalmennus osoittautui hyväksi keinoksi selvittää uravaihtoehtoja nuorilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Nivelvaiheissa tarvitaan silti myös henkilökohtaista tukea, todettiin 3 KK- Ohjaava työhönvalmennuspalvelu -hankkeessa.


05.05.2017

Haluatko oppia kirjoittamaan selkokieltä ja tietää, mikä tekstistä tekee helppolukuisen? Tervetuloa selkokielen kaksipäiväiseen kirjoituskoulutukseen, jossa tutustut selkokielen kirjoitusprosessiin ja –ohjeisiin. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta.


04.05.2017

Job Shadow Day on hyödyllinen tilaisuus tutkia eri alueiden käytäntöjä ja kehittämistoimia tuetussa työllistämisessä. Vates teki ekskursion Itä-Suomeen, jossa eri paikkakunnilla kuultiin erilaisista ja tahoillaan toimivista käytännöistä.26.04.2017

Huhtikuun toiseksi viimeisenä keskiviikkona vietetään kansainvälistä opaskoirapäivää. Suomessa tallustaa yli 200 opaskoiraa, jonka tärkeä tehtävä on varmistaa näkövammaiselle henkilölle turvallinen liikkuminen. Opaskoiran avulla näkövammainen henkilö voi elää vapaampaa ja itsenäisempää elämää.


24.04.2017

Vates-säätiön intressinä on lausua lain kasvupalveluita koskevasta osuudesta, erityisesti vaikeimmin työllistettävien, kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen näkökulmasta. Kasvupalvelulain tavoitteena on luoda selkeä järjestelmä joka pystyy nykyistä yksinkertaisemmin vastaamaan ihmisten ja yritysten työllistämiseen liittyviin palvelutarpeisiin.


20.04.2017

Rauman PARTY-osahankkeessa käynnistyi maaliskuussa 2017 pitkäaikaistyöttömille suunnattu työ- ja toimintakyvyn arviointiryhmä, TyKy-ryhmä. PARTY on ESR:n osarahoittama hankekokonaisuus, jossa tavoitteena on parantaa työttömien työ- ja toimintakykyä.


19.04.2017

Joskus on vaikeaa päästä alkuun


19.04.2017

PARTYn itsearviointi osoitti palvelujen kehittyneen ja asiakasosallisuuden kasvaneen.


19.04.2017

Mira Malja aloitti kuntouttavan työtoiminnan hoidettuaan lapsiaan kotona useita vuosia. Toiminnan kautta hän kuuli mahdollisuudesta suorittaa osa tutkinnosta suoraan työpaikalla. Tammikuussa hän aloitti avustajaopinnot Valo-valmennuksessa vanhainkodissa Eurajoella.


18.04.2017

Jaana Pakarinen: Vatesin asiantuntijuus kohdistuu työllistymisen edistämiseen, sen keinoihin, toimintatapoihin ja yhteistyöverkostojen tunnistamiseen. Asiantuntijana meidän pitää pystyä yhdistämään eri lähteistä saatavaa tietoa ja kokemustietoa. Lisäksi tiedot pitää osata ilmaista tilanteen vaatimassa asiayhteydessä arkijärjellä ymmärrettävästi ja luotettavasti.


06.04.2017

Jag har idag fått vara med och skugga en arbetsdag med Vates. Många människor vill arbeta, men du räcker inte till om du inte är 100 % arbetare.


05.04.2017

Tulisielu-kunniakirjan on saanut tänä vuonna Marjatta Varanka, joka on Vates-säätiön entinen toimitusjohtaja. Hän on elämäntyöllään avannut uusia väyliä erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseksi.


30.03.2017

Teppo Rautjärvi: Voiko työnantaja irtisanoa työsopimuksen työntekijän sairauden perusteella? Tämä kysymys on tullut monta kertaa esille viimeaikaisissa lakiasioiden neuvonnoissani. Lainsäädännön kanta asiaan on selkeä: Työsopimuslain sekä lain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä.


30.03.2017

Marianne Pentikäinen: Työsuojelun peruskurssilla silmäni taas avautuivat. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin voisi kuvitella. Puhuttiin mm. työkyvystä ja siitä, mikä siihen vaikuttaa. Asiaa ei ehkä ajattele aktiivisesti, mutta onkin olemassa neljä näkökulmaa, jotka määrittävät työkykyisyyttä: terve ja työkykyinen, terve ja työkyvytön, sairas ja työkykyinen ja sairas ja työkyvytön.


29.03.2017

Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus lakiuudistuksen tavoitteena on erittäin tärkeä ja on hyvä, että nämä nostetaan palvelujen kehittämisen keskiöön tulevina vuosina. Tavoitteeseen on pääosin mahdollista päästä pidemmällä aikavälillä. Tämä kuitenkin edellyttää uudistuksen eri osien onnistumista. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei tule missään vaiheessa toteutumaan täydellisenä, johtuen maantieteellisistä, kulttuurisista, koulutuksellisista, sosiaalisista yms. eroavaisuuksista.


29.03.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriössä pohditaan keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi


19.03.2017

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii valtakunnallisena suojelijana Job Shadow Day -tapahtumalle 5.4.2017.


13.03.2017

Sydänlehden maaliskuun numerossa kerrotaan työllistymisen tuista. Sydänliittoon kuuluu noin 75 000 henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 226 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä.


13.03.2017

Tänä vuonna Aivoviikkoa vietetään 14.-19.3., jonka teemana on Aivoterveyttä läheltä. Aivoja hellivät elämäntavat tukevat aivojen terveyttä ja toisaalta edistävät neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten hyvinvointia.


10.03.2017

Kaija Ray: Opinnoista työhön pyrkiville nuorille tuen ajoituksella on erittäin tärkeä merkitys.Ttyössäoppimisjaksoilla taas on oma, erityinen paikkansa antaa ensimmäisiä työelämäkokemuksia ja sitä kautta onnistumisia erityistä tukea tarvitseville nuorille.


09.03.2017

Esteetön kieli työelämässä -tilaisuuteen 7.3.2017 osallistui noin 50 henkilöä. Päivän aikana kuultiin mm. selkokielestä, selkouutisten teosta ja saavutettavista verkkosivuista.


08.03.2017

Kaarisillan taidenäyttely oli Avointen ovien kohokohtia.


07.03.2017

Yli 100 vammaistyön ja tuetun työllistymisen asiantuntijaa kokoontui EUSEn kokoukseen Maltalle helmikuussa.


23.02.2017

Petteri Ora: Välittömästi opintojensa jälkeen työllistyvistä ammatillisista erityisopiskelijoista iso osa työllistyy samaan paikkaan, jossa on ollut työssäoppimassa. Onnistuvan työvaltaisen opiskelun ja työllistymisen eväät ovat siis aika samanlaiset. Ammatillisessa toisen asteen koulutuksen reformissa ne on säilytettävä.


23.02.2017

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden mahdollisuuksia ja esteitä selvittänyt raportti julkistettiin 16.2.2017.


22.02.2017

Jaana Pakarinen: Monimuotoisuutta työelämässä on se, että työntekijöiden välillä on eroja osaamisessa, toimintatavoissa ja työelämäodotuksissa. Monimuotoisuus on sitä, että työntekijöiden välillä ei ole epätasa-arvoista kohtelua, ei syrjintää eikä suosimista.


14.02.2017

Kun omat pääviestit ja hissipuhe ovat valmiina, on paljon helpompi kertoa ja viestiä omasta työstään tärkeille sidosryhmille. Tämän totesivat myös 12 työhönvalmentajaa, jotka saapuivat maanantaina 13.2. työhönvalmentajien teemapäivään Vatesiin Helsinkiin.


13.02.2017

Etäpalvelun verkkosivut on julkaistu suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.


06.02.2017

Käynnistämme RAY:n rahoituksella kolmevuotisen (2017–2019) Kehittämisen koordinaatiohankkeen (KeKo). Etsimme projektiimme projektipäällikköä


01.02.2017

Tunnetko jo nämä portaalit - kutsu viestintäyhteistyöhön 2017 -tilaisuus täyttyi nopeasti ja lopulta koulutustilassa istui 30 henkilöä kuulemassa ja pohtimassa, millaista viestintäyhteistyötä voisimme tehdä. Jokainen aiheensa esittelijä esitti myös oman yhteistyökutsunta. Osallistujat pitivät tilaisuutta palautteen perusteella hyödyllisenä, koska sieltä sai paljon tietoa ja yhteistyökutsuja. Tilaisuuden järjesti Tiedolla vaikuttaminen -hanke (RAY) Helsingissä samassa talossa, missä Vates-säätiö toimii.


26.01.2017

Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen


13.01.2017

Työelämä 2020 -hanke kutsuu Work Up! Monikulttuurinen työelämä -seminaariin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa Suomeen Euroopan paras työelämä.


12.01.2017

Keuhkoahtauma on hitaasti etenevä sairaus, jota voidaan hoitaa. Uuden esitteen on toimittanut Tiedolla vaikuttaminen -hanke yhteistyössä Filha ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa. Esitteessä kerrotaan sairauden ja hoidon lisäksi siitä, miten sairaus vaikuttaa työkykyyn ja millaisia keinoja voidaan käyttää, jotta henkilön työura olisi mahdollisimman pitkä


10.01.2017

Jaana Pakarinen: On tärkeää, että henkilöiden tukena työkokeilun aikana on työelämän ammattilainen, työhönvalmentaja tai muu ohjaaja, joka yhdessä henkilön ja työnantajan kanssa voi arvioida osaamisen, tuen tai mukautuksen tarpeen.


09.01.2017

Tiedolla vaikuttaminen -hanke (2015–2017) edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä toimittamalla ja levittämällä erilaisia tietosisältöjä. Vuonna 2016 hanke lisäsi käytännön yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa mm. tapahtumien, esitteiden ja muiden sisältöjen tuottamisessa. Vuonna 2017 toiminta jatkuu vireänä, ja yhteistyöhön ehtii vielä hyvin mukaan.


20.12.2016

Vates-säätiö sr on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävä edunvalvonta- ja asiantuntijaorganisaatio. Hallituksen esityksen osalta Vates-säätiön näkökulma on ammatillisista erityisoppilaitoksista työmarkkinoille siirtyvät opiskelijat, eli vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistyminen.


15.12.2016

Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY on kehittänyt Sovari-mittarin eli sosiaalisen vahvistumisen mittarin työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Tämän vuoden aikana Sovaria on levitetty valtakunnalliseen käyttöön ja käyttäjiksi on ilmoittautunut noin 140 työpajaa ja noin 130 etsivän nuorisotyön kuntaa tai yksikköä.


15.12.2016

Teppo Rautjärvi: Työnantajan oikeutta kerätä työntekijän henkilötietoja tulisi tarkastella siitä työtehtävästä lähtien, jota henkilö hakee. Tarpeellisia ovat tiedot, jotka osoittavat hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen tehtävään.


15.12.2016

Vates-säätiön Raha-automaattiyhdistyksen tukema toiminta vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseksi sekä Tiedolla vaikuttaminen -hanke jatkuvat vuonna 2017 suunnitellusti. Uutena RAY:n rahoittamana toimintana aloittaa KEKO Elinvoimaa järjestöille yhdessä 2017-2019 -projekti. Lisäksi Vates sai mahdollisuuden kohderyhmään kuuluvan nuoren palkkaamiseksi Paikka Auki -ohjelman kautta.


13.12.2016

Näkövammaisten liiton viestintä tekee arvokasta työtä, jotta heidän lehtensä olisi aidosti kaikkien näkövammaisten henkilöiden saavutettavissa. Liiton Airut-lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa niin printtilehtenä kuin Daisy-äänilehtenä, pistekirjoitusformaattina, sähköisenä Luetus-julkaisuna ja saavutettavana pdf-näköislehtenä.


08.12.2016

Maija Renko: Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksemme mukaan vammaisten henkilöiden on vaikeampi saada yritystoimintaa käyntiin kuin vammattomien. Suomessa tästä asiasta on vielä hyvin niukasti tietoa, mutta tällaisen tutkimuksen toteuttaminen on tärkeää kansallisen päätöksenteon tukemiseksi.


01.12.2016

Jaana Pakarinen: YK:n yleissopimuksen mukaan kohtuullisia mukautuksia tulee toteuttaa koulutuksessa. Luonnos hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta on lausunnolla. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutussopimuksissa pitää huomioida työpaikan mukauttaminen opiskelijalle sopivaksi


29.11.2016

Vatesin viestintäkyselyn vastausten mukaan verkkoviestinnän kanavista pidetään hyödyllisimpinä nettisivuja sekä joka toinen viikko ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä (Vates INFO). Painetusta aineistosta Kyvyt käyttöön -lehti koetaan hyödylliseksi oman työn kannalta.


28.11.2016

Keuhkoahtaumatauti on yleinen ja lisääntyvä kansansairaus, joka huomataan kuitenkin yleensä liian myöhään. Yleensä sairastumisen aiheuttaa tupakointi, mutta tupakoinnin ohella keuhkoahtauman voivat aiheuttaa myös erilaiset pölyt, huurut, höyryt ja toisaalta perinnöllinen entsyymipuutos. Yleensä keuhkoahtaumaan sairastuneet voivat jatkaa työelämässä.


28.11.2016

Vatesin verkkosivuille on avattu uusi osio, jonne tulee tietopaketteja eri teemoista. Ensimmäisenä on auennut Työelämän esteettömyys -tietopaketti, jossa kerrotaan saavutettavuuden eri muodoista.


23.11.2016

Oikea-aikainen ja riittävän varhainen puuttuminen ammatillisessa kuntoutuksessa kannattaa!


18.11.2016

Kaija Ray: Oleellista on, miten turvaamme laadukkaan, asiakkaan tarpeeseen perustuvan ohjauksen. Mikä on edelleen uudistuvissa rakenteissakin ohjauksen ydinosaamista, mitä tarvitaan lisää? Miten asiantuntijat oppivat toisiltaan ja kehittävät omaa osaamistaan? Miten on järjestetty keskinäinen konsultaatio moniammatillisessa yhteistyössä?


18.11.2016

Anne Korhonen: Tuetun työllistymisen palvelu perustuu kolmeen peruspilariin: tavallinen työpaikka, tasa-arvoisella palkalla ja tarkoituksenmukaisella tuella.


17.11.2016

Etsitkö ainutlaatuisia ja hyvää mieltä tuovia lahjoja? Monet Vatesin taustaorganisaatioista tarjoavat uniikkeja lahjoja ja lahjoituskohteita. Lahjoilla tuet vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden arkea, kuntoutusta ja työllistymistä. Hyviä ostoshetkiä!


16.11.2016

Johanna Vilppola (KM, Psyk.sh., Tohtorikoulutettava Turun yliopisto) tekee väitöskirjatutkimusta, jonka työnimi on Koulutuksen ja työn asema mielenterveyskuntoutujien elämänkerronnoissa.


15.11.2016

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä järjesti syyskuussa koulutustilaisuuden työlainsäädännön erityiskysymyksistä. Tilaisuuden luennoitsijana toimi OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti (Itä-Suomen ja Lapin yliopisto) Jaana Paanetoja.


08.11.2016

Marianne Kivelä: Työttömien parissa toimivien kuntoutus- ja työkyky-koordinaatiopalvelu kaipaa kehittämistä. Muun muassa tähän panostetaan PARTY-hankkeessa, sillä perintinen perusterveydehuolto ei riitä työttömien työkyvyn ylläpitämiseen.


03.11.2016

Miltä näyttää välityömarkkinoiden tulevaisuus isojen muutosten keskellä ja kynnyksellä?


18.10.2016

Osana hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta STM kumppaneineen rakentaa Osku – Tie työelämään -verkkopalvelua. Verkkopalveluun tulee ajantasainen tieto eri keinoista, etuuksista ja palveluista osatyökyisten työssä jatkamisen ja työhön pääsyn tukemiseksi. Lisäksi Osku-verkkopalvelussa on ammattilaisille suunnattu verkostoitumisfoorumi, jossa voi mm. keskustella kollegojen kanssa.


17.10.2016

Jukka Lindberg: Viimeistään sote-uudistuksen ja maakuntamallin mukanaan tuoma työvoimapalvelujen siirto kokonaan uudelle hallinnon tasolle tarkoittaa sitä, että välityömarkkinoilla joudutaan miettimään niin oma rooli, rahoitus kuin yhteistyörakenteetkin perusteellisesti seuraavan reilun vuoden aikana.


13.10.2016

Teppo Rautjärvi: Avotyötoimintaa tehdään tavallisella työpaikalla. Se on työskentelyä työ- tai toimintakeskuksen ulkopuolella avointen työmarkkinoiden työpaikalla.


30.09.2016

Tiedolla vaikuttaminen -hanke koordinoi viestijöille 29.9.2016 Tule, koe ja kampanjoi! -tilaisuuden, johon osallistui 40 henkilöä. Tilaisuudessa saatiin tietoa ja vinkkejä kampanjointiin kolmen käytännön esimerkin kautta. Kampanja-päivässä kuultiin, mistä kaikki lähti, miten kampanja valmisteltiin ja toteutettiin sekä miksi kampanja oli valittu vaikuttamisen keinoksi sekä mitä lysti maksaa. Esillä olivat kampanjat Yksi Elämä, Palkkaa mut ja Vastuullinen Kesäduuni.


29.09.2016

Jukka Lindberg: Meillä on hiljalleen kasvava ryhmä motivoituneita ja kehittymishaluisia ammattilaisia, joiden avulla työyhteisöt ja eri tavoin vaikeasti työllistyviksi lasketut henkilöt ovat saaneet tukea menestykselliselle työhön siirtymiselle, paluulle tai pysymiselle.


26.09.2016

Eläketurvaan liittyviä uutisia ja tietoa tarjotaan sivulla 858 joka keskiviikko. 21.9.2016 Yle Teksti-TV:n aiheena oli vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut. Työ voi parantaa myös eläkkeellä olevan ansioita ja tulevaa eläkettä.


22.09.2016

Työhönvalmennus kaipaisi kunnon tuotteistamista, vaikka jokainen voikin edistää sen tunnettuutta pitämällä ääntä ammatistaan. Kenen lopulta tulisi maksaa työvalmentajan palkka, koska niin moni taho hyötyy hänen hyvin tekemästään työstä?


22.09.2016

Vates-säätiö on yhdessä ammatillisten erityisoppilaitosten antanut kannanoton liittyen ehdotukseen koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.


21.09.2016

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä Suomessa edistävät muun muassa tukea antavat verkostot ja muu vertaistuki sekä mahdollisuus kuljetuspalveluihin ja henkilökohtaiseen apuun.


21.09.2016

Jarna Heinonen: Vammaisen henkilön yrittäjyyteen liittyy ennakkoluuloja ja asenteita. Heidän itsensä viesti on selkeä: ”Olemme yrittäjiä, emme vammaisyrittäjiä.


15.09.2016

Anne Korhonen: Tuettu työllistyminen on tukimenetelmä, jolla ohjataan ja tuetaan vaikeasti työllistyvää avoimille työmarkkinoille siirtymisessä.


13.09.2016

Työterveyspäivillä Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula sanoi, että on aika arvostaa suomalaista työelämää - ja edetä yhdessä. Hän korosti luottamukseen perustuvaa työelämän kehittämistä: - Työkykyyn ja luovuuteen panostaminen ovat investointeja tuottavuuteen, sanoo Koivula.


13.09.2016

Koulutussopimus kuuluu myös erityisopiskelijoille. Vates-säätiön ja ammatillisten erityisoppilaitoksen näkökulmasta koulutussopimuksessa on turvattava riittävät opetus-, ohjaus- ja valmennusresurssit erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja työelämään saattamiseen.


09.09.2016

Vates-säätiö sr on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävä asiantuntijaorganisaatio. Toteutuessaan perustulo koskee monia taustayhteisöjen asiakkaita. Lausuntoon on koottu yhteistyöorganisaatioilta saatuja kommentteja koskien hallituksen esitystä laiksi perustulokokeiluun.


08.09.2016

Ammatillisen kuntoutuksen keinot olivat painopisteenä PARTY-hankkeen koulutuksessa, joka tällä kertaa pidettiin Turussa 6.9.2016. Koulutukseen osallistui yli 70 henkilöä ja sali täyttyi ääriään myöten. Eri tahoilla on paljon saman nimisiä keinoja, jotka eroavat kuitenkin paljon sisällöltään toisistaan.


07.09.2016

Yle Teksti-TV:n sivulla 858 julkaistaan keskiviikkoisin eläketietoa. Ensimmäistä kertaa sivustolla oli 7.9. tietoa myös osatyökykyisten työllistymisen tuista.


01.09.2016

Osatyökykyisille tie työelämään - eli OTE-kärkihanke (STM) tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemassa työmarkkinoilla, ja siitä on pidetty yhdeksän tiedotustilaisuutta eri puolella Suomea kesän aikana. Viimeisin oli Helsingissä Säätytalolla 26.8.2016.


31.08.2016

Jaana Pakarinen: Yrittäjät kaipaavat Vatesin tekemän kyselyn mukaan mm. tietoa välityömarkkinoiden mahdollisuuksista rekrytoimisessa. Koordinaattori yritysten ja välityömarkkinatoimijoiden väliltä puuttuu vielä.


29.08.2016

Kuluttajaparlamentin järjestöjen yhteinen edunvalvonta on ollut mukana vaikuttamassa siihen, että pankista saa tulevaisuudessa entistä varmemmin perusmaksutilin ja siihen liittyvät maksupalvelut. Hallituksen esitykseen on kirjattuna, että pankit voisivat kieltäytyä tilin ja verkkopankkitunnusten tarjoamisesta vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön perusteella.


25.08.2016

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden tulisi olla tasavertaisia työllisyyspalveluiden käyttäjiä muun väestön kanssa.


24.08.2016

Petteri Sääskilahti: Jokaisen työelämän kartta näyttää erilaiselta. Joskus kartan suuntamerkit näyttävät, että on tehtävä jotain uutta. Motivaatio on tärkeä apuväline etsiessä tuota uutta suuntaa.


19.08.2016

Maria Kaisa Aulan laatima Työllisyyskokeilujen selvitys on nyt luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa.


09.08.2016

Kiinnostaako kampanjointi? Tiedolla vaikuttaminen -hanke ja Vatesin viestintä järjestävät tilaisuuden, jossa kuulet kokemuksia ja vinkkejä erilaisista kampanjoista. Tilaisuus on maksuton.


09.08.2016

Jaana Pakarinen: Pian on vuosi kulunut siitä, kun aloitin työni Vates-säätiön toimitusjohtajana. Kuka menneitä muistelee, sitä tikulla … Silti aion paketoida menneen vuoden nippuun. Olkoon toimitalon ikkunaruudusta avautuva näkymä johdantona vuodenaikojen vaihteluihin ja eri kuukausien mukanaan tuomiin mielenkiintoisiin tehtäviin.


28.06.2016

TEM:in tavoitteena on parantaa itsensä työllistäjien ansiomahdollisuuksia.


22.06.2016

Kelan tutkijat Koskenvuo ja Laatu ovat selvittäneet mm., mitä väestöryhmiä tulisi kansalaisten mielestä ottaa mukaan perustulokokeiluun.


20.06.2016

Duunivalmennuksen ABC antaa valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen työvalmennuksellisella otteella, jonka tavoitteena on työllistyminen


20.06.2016

Teppo Rautjärvi: Työolosuhteiden järjestelytukea käytetään esim. työntekijän vammasta tai sairaudesta johtuvan haitan poistamiseksi. Järjestelytukea olisi hyvä käyttää myös työhönvalmennuksen rinnalla unohtamatta palkkatukea, jota on mahdollista saada järjestelytuen kanssa.


14.06.2016

Vates-säätiö on mukana heinäkuussa pidettävän SuomiAreena-keskustelufoorumin ohjelmassa SOSTE ry:n jäsenenä.


10.06.2016

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astui voimaan Suomessa 10.6.2016. Vammaisjärjestöt ja muut alan toimijat juhlivat merkkipäivää yhdessä.


09.06.2016

Jaana Pakarinen: 60 vuodessa on tapahtunut paljon vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen saralla. Käytännössä vammaisella yrittäjällä on paljon enemmän haasteita yrittäjärutiineissa kuin vammattomalla yrittäjällä.


07.06.2016

Marianne Pentikäinen: Työkyky muuttuu iän myötä, mutta ikä ei automaattisesti lisää sairauspoissaoloja. Olisi hyvä valmistautua ennakkoon siihen, mitä tehdään, kun huomataan työkyvyn madaltuneen.


03.06.2016

Oletko vammainen yrittäjyyttä suunnitteleva henkilö? Tule mukaan kehittämään ja edistämään yrittäjyyttä!


02.06.2016

Vates-päivien esitysten tiivistelmät osoittavat, että tänä vuonna päiviltä saatiin laaja kattaus niin esteettömyydestä, työllisyyshankkeista kuin osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen taloudellisista vaikutuksista ja tilastoista.


02.06.2016

Vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien ja se on maksuton ja avoin kaikille vastuullisesta toiminnastaan raportoiville - niin pienille ja suurille yrityksille kuin julkisen sektorin eri toimijoillekin kunnallisista liikelaitoksista julkisomisteisiin yhtiöihin. Kilpailussa arvioinnin kohteena on yksinomaan yritysten ja organisaatioiden raportointi, ei niiden vastuullisuustoiminta.


01.06.2016

Petteri Sääskilahti: Toimistotyön pilkkominen voi olla yksi osatyökykyisen väylä työelämään.


31.05.2016

Teppo Rautjärvi: Kunta- ja kaupunkilisät helpottavat mm. vammaisten ja osatyökykyisten työn saantia. Ne ovat harkinnanvaraisia tukia ja vaihtelevat kunnittain.


26.05.2016

Jeremiah Sodoka sairastaa selkäydinperäistä lihassurkastumaa. Pyörätuoli ei estä työskentelyä liiketalousalalla. Suunnitelmissa on vammaisia auttavan yrityksen perustaminen.


24.05.2016

Osallistumalla Kuluttajaparlamentti kyselyihin voit voittaa lahjakortin.


17.05.2016

Petteri Sääskilahti tekee mm. kyselyitä ja haastatteluita ja avustaa viestintää


13.05.2016

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan 11. toukokuuta. Ne tulevat voimaan 10.6.2016.


12.05.2016

Teppo Rautjärvi: Palkkatuen riittävyys mm. vammaisille ja osatyökykyisille huolettaa. Käsittelen asiaa blogissani ja käytännön neuvontatapauksen valossa.


11.05.2016

Klubitalotoiminta on yksi tuloksellisiksi osoitetuista avohuollon mielenterveyspalveluista. Hyöty syntyy muun muassa kuntoutujajäsenten sairaala- ja muiden palvelujen vähenevästä käytöstä. Nämä tulokset käyvät ilmi Suomen Klubitalot ry:n julkaisemasta klubitalotoiminnan 20-vuotisjuhlakirjasta ”Mieleni minun tekevi”, jonka ministeri Rehula julkistaa keskiviikkona 11.5. Lahden Klubitalon 15-vuotisjuhlan yhteydessä.


10.05.2016

Verainen on työllään edistänyt vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä.


03.05.2016

Kaarisillassa panostetaan taiteen opetukseen


27.04.2016

Ohjelmassa mm. sosiaalinen kuntoutus, monialainen työkyvyn arviointi ja palvelujärjestelmän kokonaisuus.


25.04.2016

Jaana Pakarinen: Työkykyisyyden ja työkyvyn säilymisen kannalta merkityksellistä on varhainen havaitseminen ja tukitoimien kohdentuminen oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Usein tähän havainnointiin tarvitaan asiantunteva, ulkopuolinen taho, joka yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelee työuran jatkopolun


20.04.2016

Helsingissä, Ruskeasuolla, toimii Invalidisäätiö Orton Pron osana ELY-rahoitteinen työllisyystalo Studio Pro. Studio Pro on yksi Orton Pron tarjoamista valmennuskokonaisuuksista. Studio Pro -valmennuskeskus tarjoaa työkokemusta ja henkilökohtaista valmennusta työelämään kiinni pääsemiseksi työttömille työnhakijoille. Studio Pro on toiminta-aikanaan ollut tehokas työelämään siirtymien tukija.


19.04.2016

Nuoret, työelämään siirtyvät osatyökykyiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt ovat merkittävä osa tulevaa työvoimaa, mutta heidän on vaikea löytää paikkaansa tämän päivän työmarkkinoilta

24.03.2016

Nyt se on myös tutkittu, että työnantajat ovat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihinsä. Työnantajien mukaan he ovat mm. sitoutuneita työhönsä, suoriutuvat työtehtävistään ja vaikuttavat myönteisesti niin työyhteisön ilmapiiriin kuin imagoon. 65 prosenttia työnantajista, jotka olivat työllistäneet kehitysvammaisia ihmisiä palkkatyöhön, piti heidän työllistämistään taloudellisesti kannattavana. 5 prosenttia ei pitänyt kannattavana.


24.03.2016

Teppo Rautjärvi: Työelämässä kohtuulliset mukautukset voivat kohdistua työoloihin, työn organisointiin tai apuvälineisiin. Esteettömyys takaa oikeuden itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisöissä.


24.03.2016

Suomen ammattitaitomaajoukkueen erityisnuoret kilpailevat parhaillaan MM-mitaleista Ranskan Bordeaux’ssa. Kilpaileminen voi edesauttaa erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä.


23.03.2016

Yhteensä 631 henkilöä vastasi kyselyyn, joka kartoitti keinoja työllisyyden parantamiseksi. Kyselyssä haettiin ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten työnantajat voivat helpommin palkata työttömiä.


22.03.2016

Kaija Ray: Esteettömyys työelämässä tai vaikkapa liikkumisessa ei ole hyvän mielen tai pahan mielen asia – sitä joko on tai ei ole. .


18.03.2016

Kirkko ja kaupunki –lehti 17.3.2016: Kolmossivun juttuna ilmestyi ”Harva meistä on rautaa” -artikkeli, jonka aiheena on osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen ja työhön tukeminen Helsingin seurakunnissa. Sama artikkeli julkaistiin myös Valomerkki.fi -verkkosivuilla aiemmin. Lisäksi lehden pääkirjoituksena on Armollisuutta työelämään, joka puhuu vahvasti inhmillisyyden puolesta.


18.03.2016

KD-lehti: 17.3.2016: KD-lehti 17.3.2015: Kristillisdemokraattinen lehden toimittaja Samuli Rissanen kirjoittaa osatyökykyisyydestä. Artikkelissa kerrottiin mm., että suomalaisista työikäisistä yli puolella eli 1,9 miljoonalla on vähintään yksi vamma tai pitkäaikaissairaus. Välillisesti osatyökykyisyys koskettaa liki jokaista suomalaista työelämässä


16.03.2016

Mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt kolmanneksen vuodesta 2008, mutta edelleen joka päivä kahdeksan henkilöä jää eläkkeelle masennuksen takia. Mielenterveyden häiriöt ovat edelleen suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeellä oloon.


14.03.2016

Valomerkki.fi 14.3.2016: Helsingin seurakunnat edistävät osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Asiaa avittaa Anna Hästö, joka vetää Helsingin seurakuntien Työtä kohti -projektia. Asiasta kertoo verkkolehti Valomerkki.


11.03.2016

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010–2015 -päätösseminaari pidettiin eilen. Varapuhemies Paula Risikko totesi, että vammainen osaa valita ja hän myös valitsee. Päivän jälkeen Jaana Pakarinen pohti, että vammaisjärjestöillä on tärkeä rooli siinä, että ohjelman jälkeenkin vammaisten etuja viedään eteenpäin.


10.03.2016

Terveydenhuollon lääkäreille koulutusta, lisää yksilövalmentajia osatyökykyisille, yli organisaatiorajojen toimimista ja verkostotapaamisia kasvokkain. Siinä muutama ammattilaisen näkökulma työhön kuntoutuksen keinoista, joista kerrottiin Asiaa osatyökykyisyydessä -tilaisuudessa 8.3.2016 Helsingissä.


10.03.2016

Vapaata seurustelua musiikin ja tutustumisen merkeissä - sitä oli Vatesin Avoimet ovet.


09.03.2016

Jaana Pakarinen: Työsuhteissa entinen epätyypillinen alkaa olla hyvinkin tyypillinen. Osa-aikainen tai määräaikainen työ on nykyisin myös monen oma valinta.


08.03.2016

SAK:n tuottamaa Työelämäsanastoa on nyt täydennetty osatyökykyä koskevilla termeillä. Asia julkistettiin Asiaa osatyökykyisyydessä -tilaisuudessa 8.3., jonka Vatesin Tiedolla vaikuttaminen -hanke järjesti yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa.


17.02.2016

Kaija Ray: Luiskat eivät yksin riitä, esteitä pitäisi poistaa myös ajattelumalleistamme.


12.02.2016

Oletko toimittaja tai viestijä, jota kiinnostaa osatyökykyisen henkilön työllistyminen? Haluatko kirjoittaa artikkelin tai tuottaa aiheesta muuta sisältöä eri medioihin?


11.02.2016

Jaana Pakarinen: Esteitä on erilaisia, ne haittaavat jotenkin ja jokaisen esteen voittamiseen tarvitaan omanlaisensa keinot. Vates-päivillä haetaan esteettömyyteen erilaisia näkökulmia sen tunnetuimman, fyysisen esteettömyyden lisäksi.


09.02.2016

Esite on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat rekrytoida vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osaamista tai edistää heidän työllistymistään sekä työssä pysymistään. Esitteessä on mm. vammaisjärjestöjen työllisyyspalveluiden yhteystietoja sekä tietoa eri tukimuodoista
29.01.2016

Jaana Pakarinen: Kuntavaaleihin on reilu vuosi aikaa. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden pitäminen keskustelujen aallokoissa pinnalla on erityisen tärkeää nyt, kun yhteiskunnassa on monia muitakin huomiota ansaitsevia aiheita.


25.01.2016

Työelämä 2020 -verkostohankkeen tehtävänä on rohkaista työpaikkoja kehittämään johtamista, toimintatapoja, osaamista ja toimintakulttuuria.


20.01.2016

Valtiotieteiden lisensiaatti Maria Kaisa Aula ryhtyy selvittämään keinoja työttömyyden vähentämiseksi. Hän kartoittaa eri toimijoiden näkemyksiä toimenpiteistä, joilla työnantajat voivat helpommin palkata työttömiä ja työttömät hakeutua töihin tai yrittäjiksi.


19.01.2016

Vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluja selvittänyt valmisteluryhmä on luovuttanut raporttinsa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin vetämälle hankkeen johtoryhmälle 18.1.2016.


14.01.2016

Jaana Pakarinen: Työnvarjostuspäivänä ihmiset, jotka tahtovat tietää enemmän kiinnostavasta ammatista, tutustuvat siihen seuraamalla ammattilaista työssään.


12.01.2016

Tammikuussa YLE TV1:llä esitettävässä 8 myyttiä työstä -ohjelmasarjassa pureudutaan työelämää koskeviin hokemiin ja vallalla oleviin käsityksiin.


11.01.2016

Siivouspalvelu Sitruuna on 16 henkilöä työllistävä yritys, joka rekrytoi monen muun yrityksen tapaan ”hyviä tyyppejä”, kuten lievästi kehitysvammaisen Jaana Kääriäisen.


18.12.2015

Jaana Pakarinen: Tasapuolinen yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttää saavutettavuutta. Euroopan komission ehdotus direktiiviksi Euroopan laajuisista esteettömyysvaatimuksista palveluille ja tuotteille edistäisi tätä tasapuolisuutta.


16.12.2015

Alica Tiirakari piti oireitaan fyysisinä ja epäili aivokasvainta tai sydänvikaa. Skitsofrenia-diagnoosi järkytti. Vaikka elämä tuntui olevan ohi, kymmenen vuotta myöhemmin hän nauttii siitä ja näkee tulevaisuutensa valoisana. Lääkityksen ja muun tuen ansiosta hän on osatyökykyinen.


16.12.2015

Jaana Pakarinen: Onko hallitus varmistanut viittomakielisten oikeudet, kun työvoimahallinnon digitalisoimista laajennetaan?


11.12.2015

Marianne Kaunismäki: Työstressin selättämiseen voi vaikuttaa itse. Tasapainon löytäminen työn ja muun elämän kesken on tärkeää, ja apu voi löytyä keskustelujen kautta.


10.12.2015

Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa keskeistä on moniammatillinen osaaminen ja verkostoyhteistyö alueen toimijoiden kesken, totesi Kirsi Lappalainen Työterveyslaitoksesta 8.12. pidetyssä koulutuspäivässä, jossa käsiteltiin mm. työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia.


10.12.2015

Vaasa on tullut neljänneksi Euroopan laajuisessa Esteetön kaupunki -kilpailussa. Palkinnot jaettiin Brysselissä 8.12. Vaasan kaupunki sai kunniamaininnan osallistumisestaan Job Shadow Day -kampanjaan, jonka Vates lanseeraasi Suomeen.09.12.2015

Finns det jobb och sysselsättning för alla, t ex personer med funktionsnedsättningar?04.12.2015

‐ Vates-säätiön ja sen taustayhteisöjen koottu lausunto
19.11.2015

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten kuntoutuksen ja työllistymisen näkökulmasta uuden nuorisolain tavoitteet ovat erinomaisia.


18.11.2015

Walter Fortelius: Ihmisoikeudet eivät voi koskea vain osaa ihmisistä, silloin niiden luonne muuttuu täysin.


16.11.2015

Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuus työllistää ja tukea vaikeasti työllistyviä on heikentynyt oleellisesti. Palkkatuen puute katkoo työelämäpolkuja ja kasvattaa epävarmuutta paitsi työttömillä, myös heitä työllistävillä yhdistyksillä ja työpajoilla. Tämä selviää SOSTEn ja Vates-säätiön koordinoiman Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän selvityksestä, jonka alustavat tulokset julkaistiin lokakuussa.10.11.2015

Vantaan Simonkylässä sijaitseva Malminiityn hoivakoti on Suomen ensimmäinen, joka työllistää vammaisia. Asumis- ja toimintakeskuksessa vanhus- ja vammaispalvelut toimivat yhteistyössä.

06.11.2015

ESKE:n Esteettömyystreffien marraskuun tapaamisen teemana oli kommunikoinnin esteettömyys. Aiheesta alustivat projektijohtaja Lena Wenman Finlandssvenksa teckenspråkiga rf:stä ja projektipäällikkö Hannu Virtanen Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksiköstä.


04.11.2015

Jaana Pakarinen: Palkkatuen mahdollisuus rohkaisee työnantajaa palkkaamaan osatyökykyisiä henkilöitä.


04.11.2015

Uudenmaan TE-toimistossa Järvenpäässä vietettiin Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailutekijänä -teemailtaa torstaina 29.10.2015. Tilaisuudessa kuultiin mm. yrittäjien kokemuksia osatyökykyisten palkkaamisesta ja saatiin tietoa eri tukimuodoista.


29.10.2015

Jaana Pakarinen: Valtion budjettiesityksessä mm. palkkatuetun työn, starttirahan, valmennusten ja työkokeilujen yhteenlaskettu osallistujamäärä vähenee noin viidesosan. Työvoimakoulutusta ja erityisesti valmentavia ja ohjaavia palveluja ei tulisi vähentää osatyökykyisten ja vaikeammin työllistettävien osalta.23.10.2015

Jaana Pakarinen: Digitalisointi on positiivinen kehittämissuuntaus, mutta sillä ei saa syrjäyttää ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevia työnhakijoita työvoimapalveluiden piiristä.


22.10.2015

Teema: Vähenevien työvoimapalvelujen resurssien vaikutus palveluihin


22.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön työelämän ohjausryhmä on tehnyt ehdotuksensa humanistisen ja kasvatusalan ohjaukseen ja kasvatukseen liittyvästä tutkintorakenteesta. Opetushallitus pyytää lausuntoa työryhmän ehdotuksesta.

10.10.2015

Anne Korhonen: SOSTETalk 7.-8.10.2015 tarjosi monenlaista pähkinää ja purtavaa, innovatiivisuutta, tulevaisuuden visiointia ja verkostoitumista.
01.10.2015

Jaana Pakarinen: Hallituksen vuoden 2016 talousarvioesityksessä kuvataan tulevaa vuotta varsin pessimistisesti.


30.09.2015

Walter Fortelius: Vates-säätiö sai Japanista vieraita, joita kiinnosti, miten sosiaaliset yritykset toimivat Suomessa.


30.09.2015

Jaana Pakarinen: Elettiin 1950- ja 60-luvun vaihdetta. Ystävälläni Mirjalla oli lievästi kehitysvammainen serkku, Akseli, paljon Mirjaa vanhempi.


30.09.2015

Terveydenhuollon mielenterveyspalvelut eivät yksin riitä kuntoutujille. Niiden lisäksi on tuettava henkilön kokonaisvaltaista voimaantumista yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Mielenterveyskuntoutujien klubitalot ovat olleet tässä edelläkävijöitä.


24.09.2015

Walter Fortelius: Miten vammaiset saavat näkyä, kysyy Sanni Purhonen, runoilija ja Kynnys ry:n tiedottaja. Hänen mielestään vammaisten odotetaan usein olevan hiljaa ja pienestä kiitollisia


24.09.2015

Jaana Pakarinen: Viime viikolla Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa ohjeiksi, joilla jäsenvaltiot voisivat paremmin tukea pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään.


21.09.2015

Varsinais-Suomen TE-toimiston kokoustilassa käy vilkas puhesorina, kun yli 40 asiantuntijaa eri toimistoista tapaavat toisena. Kyseessä on Vammaisfoorumin ja TE-toimiston yhdessä järjestämä koulutus vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistämisestä.

10.09.2015

Jaana Pakarinen: Kunnille on annettu yhä enemmän vastuuta osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistämisessä.


04.09.2015

Jaana Pakarinen: Osatyökykyisten henkilöiden aseman parantaminen on hallituksen kärkihankelistalla numerolla viisi. Päätoimenpiteet on listattu kolmeksi kohdaksi, jotka sisältävät useita alakohtia.