Uutiset

20.02.2018

Hengitysliiton suunnittelija Kiti Haukilahti suunnittelee sisäilmasta sairastuneiden vertaistoimintaa. Sisäilmasta sairastuneita arvioidaan olevan Suomessa tuhansia, oireita saavat jopa kymmenet tuhannet ihmiset. Joskus oireet pakottavat vaihtamaan työpaikkaa, ellei työtilan vaihto tai etätyö onnistu.


19.02.2018

Työ kohtasi tekijänsä Järvenpäässä sijaitsevassa JRFIX-yrityksessä. Aleksin työllistymisen teki mahdolliseksi yrityksen saama palkkatuki.


24.01.2018

Vatesin viestintäverkosto vieraili Valkeassa talossa 17.1.


23.01.2018

Kerro meille, mikä kunta tai kunnan työntekijä on mielestäsi tunnustuksen ansainnut ja on vuoden 2018 Tulisielu.


23.01.2018

Mari Toivonen: Maakunta- ja sote-uudistuksessa on nostettu esille palvelukokonaisuudet. Toive on, että pystyisimme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaalle aidosti palvelukokonaisuuksia eikä tätä palveluiden ”sillisalaattia”.11.01.2018

Teppo Rautjärvi: Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta asianmukainen käyttäytyminen edistää asioiden sujuvaa etenemistä työpaikalla. Työpaikka ei saa olla hiekkalaatikko, jossa yksittäinen työntekijä sabotoi muita.


09.01.2018

Jaana Pakarinen: Vates-säätiön 25 toimintavuoden aikana moni asia tuntuu muuttuneen, mutta asennevaikuttamista ja tiedottamista on edelleen tehtävä. Vain siten vammaiset, osatyökykyiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt otetaan vastaan yhdenvertaisina työnhakijoina.


19.12.2017

Yhteinen tavoite on osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden parantaminen


19.12.2017

Vates pitää hyvänä mm. sitä, että tutkinnon osien ammattitaidon osoittamistavoissa on korostettu yksilöllisyyttä


18.12.2017

Iso-Britannian-opintomatkan tavoitteena oli luoda katsaus kansainvälisiin sosiaalisen työllistämisen toimintamalleihin ja käytäntöihin, joista Suomessa voitaisiin ottaa oppia.


12.12.2017

Oikeusministeriö on avannut tänään 12.12.2017 syrjintatieto.fi -verkkosivuston, jonne kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. On tärkeää, että tuolta sivustolta löytyvät myös työelämässä tapahtuva vammaisuuteen tai terveydentilaan liittyvä syrjintä.

Oikeusministeriön syrjintatieto.fi avattu tänään - mukana myös vammaisuuteen liittyvää syrjintätietoa

01.12.2017

Vates-säätiö saa vahvistusta viestintään, jos sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa STEA:n perjantaina 1.12. julkistaman avustusehdotuksen.


01.12.2017

Yhdenvertaisuus työelämässä -seminaarin aineistot on julkaistu. Seminaarissa avattiin yhdenvertaisuuden ja syrjinnän käsitteitä sekä vammaisten itsensä että lainsäädännön näkokulmasta. Iltapäivällä kuultiin käytännön esimerkein, mitä työn mukautukset tarkoittavat sekä miksi työhönvalmennus on niin tehokas keino osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä. Seminaari oli samalla Tiedolla vaikuttaminen -hankkeen (2015-2017) päätösseminaari.

Yhdenvertaisuus työelämässä vaatii vielä työtä ja siviilirohkeutta

27.11.2017

Vatesin nettisivujen kävijäkysely antaa suuntaa sivuilla kävijöiden toiveista16.11.2017

Mari Toivonen: KeKo-hankkeen tekemissä toimijoiden haastatteluissa on noussut esille palveluiden pirstaleisuus, päällekkäisyys ja siiloutuminen. Siksi tarvitaan tietoa, koordinaatiota ja myös vastuiden jakamista.


13.11.2017

Jaana Pakarinen: Keskustelu osa-aikatyön tekemisen mahdollisuuksista on tervetullutta. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon visioita kannattaa ottaa pohdintaan, kun mietitään, miten osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuutta saataisiin lisättyä.


08.11.2017

Kyselyllä kerättiin toiveita ja ideoita kehittämisryhmän toimintaan


02.11.2017

Kehitysvamma-alalle kaivataan enemmän miespuolisia työntekijöitä. RIMENTORI-projektissa tätä haastetta on alettu ratkaista mentoritoiminnalla.

Ryhmämuotoisella työkokeilulla polkuja sote-alalle

26.10.2017

Antti Kylliäinen: Hyveet eivät työelämässä korvaa arvoja. Toimiakseen hyvin ja oikein organisaatio tarvitsee molempia.


18.10.2017

Eurajoen kunnanhallitus päätti yksimielisesti 23.5.2017, että hallintokunnat tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 10 prosenttia toimialansa virkojen ja toimien määrästä. Eurajoki ei enää odota, vaan halusi tarttua härkää sarvista kiinni.

Eurajoki etsii kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kunnan sisältä

16.10.2017

Salon ja Rauman osahankkeen tekivät vertaisarviointia. Kummassakin kunnassa kuty-asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja kunnille tullut säästöjä.

PARTYssa hyviä kokemuksia vertaisarvioinnista - kokonaisuus hahmottui ja kehittämisen kohteita löytyi

11.10.2017

Uusi yritys EskoTyö helpottaa mielenterveyskuntoutujan työn saantia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni mielenterveyden haasteista toipuva pääsisi töiden kautta tukevammin kiinni tavalliseen arkeen.


10.10.2017

Kuuloliiton ja kumppaneiden Kuulolla työssä -kampanjan tavoite on levittää tietoa ja ratkaisumalleja huonokuuloisen työkyvyn tueksi ja meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.

Kuulolla työssä -kampanja käynnistyi, tutustu sivustoon!

09.10.2017

Reumaliitto muistuttaa Reumaviikolla 8.-15.10. käynnistyneellä kampanjallaan, että tuki- ja liikuntaelinoireet ja -sairaudet eivät aina näy ulospäin, mutta niiden hoito ja huomioiminen työssä auttavat jaksamaan.


04.10.2017

Tuuli Riisalo: KeKo-hankkeen alussa kartoitettiin päättyneitä ja käynnissä olevia hankkeita viimeisen kahden vuoden ajalta. Kartoitukseen löydettiin yhteensä 85 eri hanketta. Päättyneitä hankkeita on yhteensä 22 ja käynnissä olevia hankkeita 63. Hankkeita on tarjolla eniten osatyökykyisille tai erityistä tukea tarvitseville henkilöille (46 %). Toiseksi eniten hankkeita on tarjolla eri tavoin vammaisille henkilöille (21 %).


28.09.2017

Hankinnoista duunia -hankkeen tuloksena sadat työttömät saivat työ-, oppisopimus- tai työkokeilupaikan


21.09.2017

Esitysluonnos liittyy hallituksen maakuntauudistusta koskevien esityksien kokonaisuuteen ja sen tavoitteena on ratkaista maakuntauudistuksesta seuraavat muutostarpeet pitkään työmarkkinatukea saaneen nyt kotikunnalle kuuluvan työmarkkinatuen rahoitusvastuun osalta. Vates-säätiön lausunnon näkökulma on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukeminen perustuen henkilön omiin voimavaroihin ja työkykyyn.


15.09.2017

Sirpa Eklund: Kuulluksi tultua on mahdollista päästä eteenpäin, lähtökohtana ihmisen oma tavoite: minne hän on hakeutumassa ja miten sinne pääsee.


07.09.2017

Selkokieli haastoi 14 viestinnän asiantuntijaa kaksipäiväisessä selkokielikoulutuksessa. Miten kertoa, mitä tarkoittaa esimerkiksi osatyökykyinen, palvelutuottaja tai eläkeuudistus?

Selkokieli puhutti Vatesissa

05.09.2017

Tuuli Riisalo: KeKo -hankkeessa tehdystä kyselystä kävi ilmi, että alueilla toimii säännöllisesti kokoontuvia järjestöjen yhteistyöverkostoja. Se kuitenkin yllätti, kuinka vähän yhteistyötä tehtiin kehittämis- ja vaikuttamistyön puitteissa.


01.09.2017

Omakustanteisen opintomatkan suunnittelu etenee, ota yhteyttä pikaisesti


31.08.2017

Outi Virtasalo: Yleinen kysymys työllistämisehtoon liittyen on ollut se, nousevatko hinnat sen myötä. Kansainväliset kokemukset odottavat, että eivät. Tämä on todettu myös Handu-hankkeen aikana Suomessa.


23.08.2017

Viestinnän mittaaminen ja mittaristot ovat useimmissa organisaatioissa vasta hakusessa. Ei siis ihme, että Tiedolla vaikuttaminen –hankkeen järjestämä Viestinnän mittaus –päivä sai paljon kiitosta osallistujilta. Tilaisuuden asiantuntijoina olivat Juha Vekkilä Aula Research Oy:stä ja Tatu Kauppinen Prior Konsultointi Oy:stä.

Viestinnän mittaamista – mutta miten?

22.08.2017

Jaana Pakarinen: Turun Kauppakorkeakoulussa tiedeyhteisön järjestämässä konferenssissa tutkija kertoi, että 2020-luvulla työmarkkinoille tuleva Y-sukupoli tarvitsee uudenlaista ohjaavaa johtajuutta. Työmarkkinoille ohjaaminen ja johtajuus tulevat voimakkaasti muuttumaan siitä, johon olemme tottuneet. Ellei tähän näkymään vastata riittävän varhain, tulee osatyökykyisten henkilöiden, varsinkin osatyökykyisten nuorten henkilöiden, määrä kasvamaan jo siitäkin syystä, että ennakoiva ohjaus puuttuu ja työnantajien johtamistavat ovat auttamattomasti vanhentuneita..


21.08.2017

Elokuisen lämmin Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän teemapäivä keskittyi ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan työhönvalmentajan työssä.


15.08.2017

Marianne Kivelä: Monialainen kuntoutuspalvelu edistää työttömän polkua kohti työelämää. Harvalle työttömälle kuntouttava työtoiminta on loppuelämän ratkaisu, mutta toiminta on joillekin opiskelua houkuttelevampaa, koska silloin saa verotonta kannustusrahaa, toisin kuin kouluttautuessa.


02.08.2017

Kirsi Lappalainen: Kunnan koko ei määrittele terveyspalvelujen tasoa. Todellinen syy riittämättömiin palveluihin on toinen, kirjoittaa Kirsi Lappalainen Vatesin blogissa.


02.08.2017

Suomi-Areena-kävijät pitivät tärkeänä, että ennakkoluulot eivät estäisi vammaisten tai osatyökykyisten ihmisten työn saantia

Vammaisten henkilöiden työllisyyttä pitäisi ja voidaan kohentaa

01.08.2017

Marianne Pentikäinen: Heinäkuun 26. päivänä 1997 avasin ensimmäisen kerran työhuoneeni oven Vates-säätiössä tai Vajaakuntoisten työllistämisen edistämissäätiössä niin kuin nimi tuolloin kuului. Olin käynyt haastattelussa juuri ennen juhannusta ja saanut tiedon juhannusaaton aattona, että toimitusjohtajan sihteerin paikka on minun, Näiden vuosien aikana olen vaihtanut työhuonetta viisi kertaa - palaten lopulta huoneeseen, jossa työt aloitin. Ympyrä on siis sulkeutunut.


18.07.2017

Lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on mainittu YK:n vammaissopimuksen sisällön edellytykset säädökselle. Esteiden poistaminen on tärkeää yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Säädöstekstiin tulisi lisätä maininta siitä, että henkilön tulee saada ko. palvelut omalla äidinkielellään. Tämä on yksi edellytys esteettömään osallistumiseen, osallisuuteen ja yhdenvertaiseen palveluiden saavutettavuuteen.


27.06.2017

Tuuli Riisalo: Olen pian suorittanut noin puolet korkeakouluharjoittelustani. Harjoitteluaika on ollut sekä hyvin kiinnostavaa että innostavaa, ja koen saaneeni paraatipaikan järjestökenttään tutustumisen suhteen. Harjoittelu on tuonut sosiaalipolitiikan opintoihini konkreettisen näkökulman ja vahvistuksen siitä, että olen todella oikealla alalla. KeKo-hankkeessa tehtävänäni on ollut kartoittaa viimeisen kahden vuoden ajalta vammaisten ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyviä hankkeita ja niistä seuranneita hyviä käytäntöjä. Kartoitus on vielä kesken, mutta uskallan hieman avata oppimiani asioita hankkeista ja järjestötyöskentelystä.


21.06.2017

OTT Jaana Paanetoja on julkaissut keväällä 2017 selvitysraportin "Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset".


21.06.2017

Työharjoittelu ja tuettu työ kohentavat kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä, mutta työtoiminta ei.


19.06.2017

Susanna Lehtisen työelämässä pysymistä ovat vaikeuttaneet mm. huonontunut kuulo, masennus sekä suolistosairaus.


16.06.2017

Hyväksi koettuja käytäntöjä, kuten työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), tulee kehittää uuteen toimintaympäristöön sopivaksi. Rahoitusmekanismilla tulee turvata monialainen yhteistyö. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla monialaisen yhteistyön saatavuus ja saavutettavuus tukevat työllistymistä.


16.06.2017

Vatesin lausunto koskee hallituksen esitysluonnoksen liikkuvuusavustuksen myöntämiseen ja yritystoiminnan sivutoimisuuteen liittyviä kohtia ja sen sisältöön ovat vaikuttaneet Vates-säätiön taustayhteisöt.


16.06.2017

Mari Toivonen: Olen tavannut kuluneiden viikkojen aikana monia uusia toimijoita ja olemme käyneet hyviä keskusteluita. Monella alueella toimii ja on jo vuosia toiminut hyviä, vahvoja verkostoja ja monet järjestöt kehittävät jo nyt yhdessä. Olen kiinnostunut löytämään nämä ydinverkostot.


13.06.2017

Teppo Rautjärvi: Tänä päivänä työpaikkoihin on paljon hakijoita, joten yrittäjyydestä on tullut varteenotettava vaihtoehto. Monesti vammaisella tai osatyökykyisellä henkilöllä on pelko: mitä jos en pärjääkään yrittäjyyden tiellä? Käyttökelpoisia tukimuotoja on tarjolla, kuten starttiraha ja elinkeinotuki. Näiden tukimuotojen toivoisi alentavan kynnystä lähteä yrittäjyyden tielle.05.06.2017

Vates-säätiö on huolissaan 5.6.2017 päättyvän tulkkauspalvelujen kilpailutuksen kohdalla erityisesti kuurojen viittomakielisten yhdenvertaisuuden ja oikeuksien turvaamisesta.


02.06.2017

Moni kansalaisjärjestö on huolissaan sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista kansalaisten palveluiden saantiin. Huolenaiheita ovat mm. uudistuvan palvelujärjestelmän asiakasmaksut, palveluohjaus, kuluttajansuoja sekä palveluiden esteettömyys ja yhdenvertainen saatavuus

Järjestöt haastavat sote-valmistelijat vastaamaan huolenaiheisiin

31.05.2017

Walter Fortelius: Vanhemmilleni Suomi oli itsestään selvästi jakautumaton maa. Ei maa, joka on vihaa täynnä, jossa moninaisuus ja ihmisoikeus ovat haukkumasanoja, jossa suomalaisen yhteiskunnan parhaimmat saavutukset ovat uhanalaisia ja jossa sana maanpetos on saamassa kauhistuttavan todellisen merkityksen. On vaikeaa ymmärtää miten Suomesta on tullut näin jakaantunut maa.


29.05.2017

Pitkään työttöminä olleiden terveystarkastukset voivat edistää heidän työhön paluutaan


22.05.2017

Maakuntauudistuksen projektijohtaja Jukka Alasentie esitelmöi 18.5. Vates-säätiön valtuuskunnan kokouksessa aiheesta Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa.


19.05.2017

TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailussa alansa osaajat näyttivät taitonsa. Jo kilpailuun osallistuminen on huippusuoritus.


08.05.2017

Kaija Ray: Otsikon sanassa on varsinaisesti kyse Vates-säätiön järjestämästä koulutuskokonaisuudesta. Sana on osatyökykyisten työllistämisen juridisiin erityiskysymyksiin paneutuvan koulutuksen nimen päivitetty muoto, mutta samalla sanaan liittyy laajempikin viesti.


08.05.2017

Pienryhmävalmennus osoittautui hyväksi keinoksi selvittää uravaihtoehtoja nuorilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Nivelvaiheissa tarvitaan silti myös henkilökohtaista tukea, todettiin 3 KK- Ohjaava työhönvalmennuspalvelu -hankkeessa.


05.05.2017

Haluatko oppia kirjoittamaan selkokieltä ja tietää, mikä tekstistä tekee helppolukuisen? Tervetuloa selkokielen kaksipäiväiseen kirjoituskoulutukseen, jossa tutustut selkokielen kirjoitusprosessiin ja –ohjeisiin. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta.

Selkokieltä viestijöille!

04.05.2017

Job Shadow Day on hyödyllinen tilaisuus tutkia eri alueiden käytäntöjä ja kehittämistoimia tuetussa työllistämisessä. Vates teki ekskursion Itä-Suomeen, jossa eri paikkakunnilla kuultiin erilaisista ja tahoillaan toimivista käytännöistä.

Ihminen kerrallaan


26.04.2017

Huhtikuun toiseksi viimeisenä keskiviikkona vietetään kansainvälistä opaskoirapäivää. Suomessa tallustaa yli 200 opaskoiraa, jonka tärkeä tehtävä on varmistaa näkövammaiselle henkilölle turvallinen liikkuminen. Opaskoiran avulla näkövammainen henkilö voi elää vapaampaa ja itsenäisempää elämää.

Opaskoira turvaa kulun ja työn

24.04.2017

Vates-säätiön intressinä on lausua lain kasvupalveluita koskevasta osuudesta, erityisesti vaikeimmin työllistettävien, kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen näkökulmasta. Kasvupalvelulain tavoitteena on luoda selkeä järjestelmä joka pystyy nykyistä yksinkertaisemmin vastaamaan ihmisten ja yritysten työllistämiseen liittyviin palvelutarpeisiin.


20.04.2017

Rauman PARTY-osahankkeessa käynnistyi maaliskuussa 2017 pitkäaikaistyöttömille suunnattu työ- ja toimintakyvyn arviointiryhmä, TyKy-ryhmä. PARTY on ESR:n osarahoittama hankekokonaisuus, jossa tavoitteena on parantaa työttömien työ- ja toimintakykyä.


19.04.2017

Joskus on vaikeaa päästä alkuun

Unelmatyön jalanjäljissä

19.04.2017

PARTYn itsearviointi osoitti palvelujen kehittyneen ja asiakasosallisuuden kasvaneen.


19.04.2017

Mira Malja aloitti kuntouttavan työtoiminnan hoidettuaan lapsiaan kotona useita vuosia. Toiminnan kautta hän kuuli mahdollisuudesta suorittaa osa tutkinnosta suoraan työpaikalla. Tammikuussa hän aloitti avustajaopinnot Valo-valmennuksessa vanhainkodissa Eurajoella.


18.04.2017

Jaana Pakarinen: Vatesin asiantuntijuus kohdistuu työllistymisen edistämiseen, sen keinoihin, toimintatapoihin ja yhteistyöverkostojen tunnistamiseen. Asiantuntijana meidän pitää pystyä yhdistämään eri lähteistä saatavaa tietoa ja kokemustietoa. Lisäksi tiedot pitää osata ilmaista tilanteen vaatimassa asiayhteydessä arkijärjellä ymmärrettävästi ja luotettavasti.


06.04.2017

Jag har idag fått vara med och skugga en arbetsdag med Vates. Många människor vill arbeta, men du räcker inte till om du inte är 100 % arbetare.

Hanna jobbskuggade Vates

05.04.2017

Tulisielu-kunniakirjan on saanut tänä vuonna Marjatta Varanka, joka on Vates-säätiön entinen toimitusjohtaja. Hän on elämäntyöllään avannut uusia väyliä erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseksi.


30.03.2017

Teppo Rautjärvi: Voiko työnantaja irtisanoa työsopimuksen työntekijän sairauden perusteella? Tämä kysymys on tullut monta kertaa esille viimeaikaisissa lakiasioiden neuvonnoissani. Lainsäädännön kanta asiaan on selkeä: Työsopimuslain sekä lain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä.


30.03.2017

Marianne Pentikäinen: Työsuojelun peruskurssilla silmäni taas avautuivat. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin voisi kuvitella. Puhuttiin mm. työkyvystä ja siitä, mikä siihen vaikuttaa. Asiaa ei ehkä ajattele aktiivisesti, mutta onkin olemassa neljä näkökulmaa, jotka määrittävät työkykyisyyttä: terve ja työkykyinen, terve ja työkyvytön, sairas ja työkykyinen ja sairas ja työkyvytön.


29.03.2017

Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus lakiuudistuksen tavoitteena on erittäin tärkeä ja on hyvä, että nämä nostetaan palvelujen kehittämisen keskiöön tulevina vuosina. Tavoitteeseen on pääosin mahdollista päästä pidemmällä aikavälillä. Tämä kuitenkin edellyttää uudistuksen eri osien onnistumista. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei tule missään vaiheessa toteutumaan täydellisenä, johtuen maantieteellisistä, kulttuurisista, koulutuksellisista, sosiaalisista yms. eroavaisuuksista.


29.03.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriössä pohditaan keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Ohjaamo-toiminta tarkoitus vakinaistaa

19.03.2017

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii valtakunnallisena suojelijana Job Shadow Day -tapahtumalle 5.4.2017.


13.03.2017

Sydänlehden maaliskuun numerossa kerrotaan työllistymisen tuista. Sydänliittoon kuuluu noin 75 000 henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 226 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä.

Sydänlehti sykähtelee työllistämisen tuille

13.03.2017

Tänä vuonna Aivoviikkoa vietetään 14.-19.3., jonka teemana on Aivoterveyttä läheltä. Aivoja hellivät elämäntavat tukevat aivojen terveyttä ja toisaalta edistävät neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten hyvinvointia.


10.03.2017

Kaija Ray: Opinnoista työhön pyrkiville nuorille tuen ajoituksella on erittäin tärkeä merkitys.Ttyössäoppimisjaksoilla taas on oma, erityinen paikkansa antaa ensimmäisiä työelämäkokemuksia ja sitä kautta onnistumisia erityistä tukea tarvitseville nuorille.


09.03.2017

Esteetön kieli työelämässä -tilaisuuteen 7.3.2017 osallistui noin 50 henkilöä. Päivän aikana kuultiin mm. selkokielestä, selkouutisten teosta ja saavutettavista verkkosivuista.


08.03.2017

Kaarisillan taidenäyttely oli Avointen ovien kohokohtia.

Avoimissa ovissa runoiltiin ja ihailtiin taidetta

07.03.2017

Yli 100 vammaistyön ja tuetun työllistymisen asiantuntijaa kokoontui EUSEn kokoukseen Maltalle helmikuussa.


23.02.2017

Petteri Ora: Välittömästi opintojensa jälkeen työllistyvistä ammatillisista erityisopiskelijoista iso osa työllistyy samaan paikkaan, jossa on ollut työssäoppimassa. Onnistuvan työvaltaisen opiskelun ja työllistymisen eväät ovat siis aika samanlaiset. Ammatillisessa toisen asteen koulutuksen reformissa ne on säilytettävä.


23.02.2017

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden mahdollisuuksia ja esteitä selvittänyt raportti julkistettiin 16.2.2017.


22.02.2017

Jaana Pakarinen: Monimuotoisuutta työelämässä on se, että työntekijöiden välillä on eroja osaamisessa, toimintatavoissa ja työelämäodotuksissa. Monimuotoisuus on sitä, että työntekijöiden välillä ei ole epätasa-arvoista kohtelua, ei syrjintää eikä suosimista.


14.02.2017

Kun omat pääviestit ja hissipuhe ovat valmiina, on paljon helpompi kertoa ja viestiä omasta työstään tärkeille sidosryhmille. Tämän totesivat myös 12 työhönvalmentajaa, jotka saapuivat maanantaina 13.2. työhönvalmentajien teemapäivään Vatesiin Helsinkiin.

Viestinnän koulutus työhönvalmentajille kiinnosti

13.02.2017

Etäpalvelun verkkosivut on julkaistu suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.


06.02.2017

Käynnistämme RAY:n rahoituksella kolmevuotisen (2017–2019) Kehittämisen koordinaatiohankkeen (KeKo). Etsimme projektiimme projektipäällikköä


01.02.2017

Tunnetko jo nämä portaalit - kutsu viestintäyhteistyöhön 2017 -tilaisuus täyttyi nopeasti ja lopulta koulutustilassa istui 30 henkilöä kuulemassa ja pohtimassa, millaista viestintäyhteistyötä voisimme tehdä. Jokainen aiheensa esittelijä esitti myös oman yhteistyökutsunta. Osallistujat pitivät tilaisuutta palautteen perusteella hyödyllisenä, koska sieltä sai paljon tietoa ja yhteistyökutsuja. Tilaisuuden järjesti Tiedolla vaikuttaminen -hanke (RAY) Helsingissä samassa talossa, missä Vates-säätiö toimii.


26.01.2017

Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen


13.01.2017

Työelämä 2020 -hanke kutsuu Work Up! Monikulttuurinen työelämä -seminaariin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa Suomeen Euroopan paras työelämä.


12.01.2017

Keuhkoahtauma on hitaasti etenevä sairaus, jota voidaan hoitaa. Uuden esitteen on toimittanut Tiedolla vaikuttaminen -hanke yhteistyössä Filha ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa. Esitteessä kerrotaan sairauden ja hoidon lisäksi siitä, miten sairaus vaikuttaa työkykyyn ja millaisia keinoja voidaan käyttää, jotta henkilön työura olisi mahdollisimman pitkä

Uusi esite, Keuhkoahtauma ja työ, ilmestynyt

10.01.2017

Jaana Pakarinen: On tärkeää, että henkilöiden tukena työkokeilun aikana on työelämän ammattilainen, työhönvalmentaja tai muu ohjaaja, joka yhdessä henkilön ja työnantajan kanssa voi arvioida osaamisen, tuen tai mukautuksen tarpeen.


09.01.2017

Tiedolla vaikuttaminen -hanke (2015–2017) edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä toimittamalla ja levittämällä erilaisia tietosisältöjä. Vuonna 2016 hanke lisäsi käytännön yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa mm. tapahtumien, esitteiden ja muiden sisältöjen tuottamisessa. Vuonna 2017 toiminta jatkuu vireänä, ja yhteistyöhön ehtii vielä hyvin mukaan.


20.12.2016

Vates-säätiö sr on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävä edunvalvonta- ja asiantuntijaorganisaatio. Hallituksen esityksen osalta Vates-säätiön näkökulma on ammatillisista erityisoppilaitoksista työmarkkinoille siirtyvät opiskelijat, eli vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistyminen.


15.12.2016

Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY on kehittänyt Sovari-mittarin eli sosiaalisen vahvistumisen mittarin työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Tämän vuoden aikana Sovaria on levitetty valtakunnalliseen käyttöön ja käyttäjiksi on ilmoittautunut noin 140 työpajaa ja noin 130 etsivän nuorisotyön kuntaa tai yksikköä.


15.12.2016

Teppo Rautjärvi: Työnantajan oikeutta kerätä työntekijän henkilötietoja tulisi tarkastella siitä työtehtävästä lähtien, jota henkilö hakee. Tarpeellisia ovat tiedot, jotka osoittavat hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen tehtävään.


15.12.2016

Vates-säätiön Raha-automaattiyhdistyksen tukema toiminta vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseksi sekä Tiedolla vaikuttaminen -hanke jatkuvat vuonna 2017 suunnitellusti. Uutena RAY:n rahoittamana toimintana aloittaa KEKO Elinvoimaa järjestöille yhdessä 2017-2019 -projekti. Lisäksi Vates sai mahdollisuuden kohderyhmään kuuluvan nuoren palkkaamiseksi Paikka Auki -ohjelman kautta.


13.12.2016

Näkövammaisten liiton viestintä tekee arvokasta työtä, jotta heidän lehtensä olisi aidosti kaikkien näkövammaisten henkilöiden saavutettavissa. Liiton Airut-lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa niin printtilehtenä kuin Daisy-äänilehtenä, pistekirjoitusformaattina, sähköisenä Luetus-julkaisuna ja saavutettavana pdf-näköislehtenä.


08.12.2016

Maija Renko: Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksemme mukaan vammaisten henkilöiden on vaikeampi saada yritystoimintaa käyntiin kuin vammattomien. Suomessa tästä asiasta on vielä hyvin niukasti tietoa, mutta tällaisen tutkimuksen toteuttaminen on tärkeää kansallisen päätöksenteon tukemiseksi.


01.12.2016

Jaana Pakarinen: YK:n yleissopimuksen mukaan kohtuullisia mukautuksia tulee toteuttaa koulutuksessa. Luonnos hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta on lausunnolla. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutussopimuksissa pitää huomioida työpaikan mukauttaminen opiskelijalle sopivaksi

Koulutussopimuksessa huomioitava erityisopiskelijoiden yhdenvertaisuus

29.11.2016

Vatesin viestintäkyselyn vastausten mukaan verkkoviestinnän kanavista pidetään hyödyllisimpinä nettisivuja sekä joka toinen viikko ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä (Vates INFO). Painetusta aineistosta Kyvyt käyttöön -lehti koetaan hyödylliseksi oman työn kannalta.


28.11.2016

Keuhkoahtaumatauti on yleinen ja lisääntyvä kansansairaus, joka huomataan kuitenkin yleensä liian myöhään. Yleensä sairastumisen aiheuttaa tupakointi, mutta tupakoinnin ohella keuhkoahtauman voivat aiheuttaa myös erilaiset pölyt, huurut, höyryt ja toisaalta perinnöllinen entsyymipuutos. Yleensä keuhkoahtaumaan sairastuneet voivat jatkaa työelämässä.

Keuhkoahtaumatauti ja työelämä

28.11.2016

Vatesin verkkosivuille on avattu uusi osio, jonne tulee tietopaketteja eri teemoista. Ensimmäisenä on auennut Työelämän esteettömyys -tietopaketti, jossa kerrotaan saavutettavuuden eri muodoista.

Tietopaketti esteettömyydestä avattu

23.11.2016

Oikea-aikainen ja riittävän varhainen puuttuminen ammatillisessa kuntoutuksessa kannattaa!


18.11.2016

Kaija Ray: Oleellista on, miten turvaamme laadukkaan, asiakkaan tarpeeseen perustuvan ohjauksen. Mikä on edelleen uudistuvissa rakenteissakin ohjauksen ydinosaamista, mitä tarvitaan lisää? Miten asiantuntijat oppivat toisiltaan ja kehittävät omaa osaamistaan? Miten on järjestetty keskinäinen konsultaatio moniammatillisessa yhteistyössä?


18.11.2016

Anne Korhonen: Tuetun työllistymisen palvelu perustuu kolmeen peruspilariin: tavallinen työpaikka, tasa-arvoisella palkalla ja tarkoituksenmukaisella tuella.


17.11.2016

Etsitkö ainutlaatuisia ja hyvää mieltä tuovia lahjoja? Monet Vatesin taustaorganisaatioista tarjoavat uniikkeja lahjoja ja lahjoituskohteita. Lahjoilla tuet vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden arkea, kuntoutusta ja työllistymistä. Hyviä ostoshetkiä!


16.11.2016

Johanna Vilppola (KM, Psyk.sh., Tohtorikoulutettava Turun yliopisto) tekee väitöskirjatutkimusta, jonka työnimi on Koulutuksen ja työn asema mielenterveyskuntoutujien elämänkerronnoissa.


15.11.2016

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä järjesti syyskuussa koulutustilaisuuden työlainsäädännön erityiskysymyksistä. Tilaisuuden luennoitsijana toimi OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti (Itä-Suomen ja Lapin yliopisto) Jaana Paanetoja.

Jaana Paanetoja: Osatyökykyisiin sovelletaan yleistä työlainsäädäntöä

08.11.2016

Marianne Kivelä: Työttömien parissa toimivien kuntoutus- ja työkyky-koordinaatiopalvelu kaipaa kehittämistä. Muun muassa tähän panostetaan PARTY-hankkeessa, sillä perintinen perusterveydehuolto ei riitä työttömien työkyvyn ylläpitämiseen.


03.11.2016

Miltä näyttää välityömarkkinoiden tulevaisuus isojen muutosten keskellä ja kynnyksellä?


18.10.2016

Osana hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta STM kumppaneineen rakentaa Osku – Tie työelämään -verkkopalvelua. Verkkopalveluun tulee ajantasainen tieto eri keinoista, etuuksista ja palveluista osatyökyisten työssä jatkamisen ja työhön pääsyn tukemiseksi. Lisäksi Osku-verkkopalvelussa on ammattilaisille suunnattu verkostoitumisfoorumi, jossa voi mm. keskustella kollegojen kanssa.


17.10.2016

Jukka Lindberg: Viimeistään sote-uudistuksen ja maakuntamallin mukanaan tuoma työvoimapalvelujen siirto kokonaan uudelle hallinnon tasolle tarkoittaa sitä, että välityömarkkinoilla joudutaan miettimään niin oma rooli, rahoitus kuin yhteistyörakenteetkin perusteellisesti seuraavan reilun vuoden aikana.


13.10.2016

Teppo Rautjärvi: Avotyötoimintaa tehdään tavallisella työpaikalla. Se on työskentelyä työ- tai toimintakeskuksen ulkopuolella avointen työmarkkinoiden työpaikalla.


30.09.2016

Tiedolla vaikuttaminen -hanke koordinoi viestijöille 29.9.2016 Tule, koe ja kampanjoi! -tilaisuuden, johon osallistui 40 henkilöä. Tilaisuudessa saatiin tietoa ja vinkkejä kampanjointiin kolmen käytännön esimerkin kautta. Kampanja-päivässä kuultiin, mistä kaikki lähti, miten kampanja valmisteltiin ja toteutettiin sekä miksi kampanja oli valittu vaikuttamisen keinoksi sekä mitä lysti maksaa. Esillä olivat kampanjat Yksi Elämä, Palkkaa mut ja Vastuullinen Kesäduuni.


29.09.2016

Jukka Lindberg: Meillä on hiljalleen kasvava ryhmä motivoituneita ja kehittymishaluisia ammattilaisia, joiden avulla työyhteisöt ja eri tavoin vaikeasti työllistyviksi lasketut henkilöt ovat saaneet tukea menestykselliselle työhön siirtymiselle, paluulle tai pysymiselle.


26.09.2016

Eläketurvaan liittyviä uutisia ja tietoa tarjotaan sivulla 858 joka keskiviikko. 21.9.2016 Yle Teksti-TV:n aiheena oli vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut. Työ voi parantaa myös eläkkeellä olevan ansioita ja tulevaa eläkettä.

Ylen Teksti-TV:n sivuilla myös osatyökykyisille suunnattua asiaa

22.09.2016

Työhönvalmennus kaipaisi kunnon tuotteistamista, vaikka jokainen voikin edistää sen tunnettuutta pitämällä ääntä ammatistaan. Kenen lopulta tulisi maksaa työvalmentajan palkka, koska niin moni taho hyötyy hänen hyvin tekemästään työstä?


22.09.2016

Vates-säätiö on yhdessä ammatillisten erityisoppilaitosten antanut kannanoton liittyen ehdotukseen koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.


21.09.2016

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä Suomessa edistävät muun muassa tukea antavat verkostot ja muu vertaistuki sekä mahdollisuus kuljetuspalveluihin ja henkilökohtaiseen apuun.


21.09.2016

Jarna Heinonen: Vammaisen henkilön yrittäjyyteen liittyy ennakkoluuloja ja asenteita. Heidän itsensä viesti on selkeä: ”Olemme yrittäjiä, emme vammaisyrittäjiä.


15.09.2016

Anne Korhonen: Tuettu työllistyminen on tukimenetelmä, jolla ohjataan ja tuetaan vaikeasti työllistyvää avoimille työmarkkinoille siirtymisessä.


13.09.2016

Työterveyspäivillä Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula sanoi, että on aika arvostaa suomalaista työelämää - ja edetä yhdessä. Hän korosti luottamukseen perustuvaa työelämän kehittämistä: - Työkykyyn ja luovuuteen panostaminen ovat investointeja tuottavuuteen, sanoo Koivula.


13.09.2016

Koulutussopimus kuuluu myös erityisopiskelijoille. Vates-säätiön ja ammatillisten erityisoppilaitoksen näkökulmasta koulutussopimuksessa on turvattava riittävät opetus-, ohjaus- ja valmennusresurssit erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja työelämään saattamiseen.


09.09.2016

Vates-säätiö sr on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävä asiantuntijaorganisaatio. Toteutuessaan perustulo koskee monia taustayhteisöjen asiakkaita. Lausuntoon on koottu yhteistyöorganisaatioilta saatuja kommentteja koskien hallituksen esitystä laiksi perustulokokeiluun.


08.09.2016

Ammatillisen kuntoutuksen keinot olivat painopisteenä PARTY-hankkeen koulutuksessa, joka tällä kertaa pidettiin Turussa 6.9.2016. Koulutukseen osallistui yli 70 henkilöä ja sali täyttyi ääriään myöten. Eri tahoilla on paljon saman nimisiä keinoja, jotka eroavat kuitenkin paljon sisällöltään toisistaan.


07.09.2016

Yle Teksti-TV:n sivulla 858 julkaistaan keskiviikkoisin eläketietoa. Ensimmäistä kertaa sivustolla oli 7.9. tietoa myös osatyökykyisten työllistymisen tuista.

Yle Teksti-TV:ssä tietoa myös osatyökykyisten työllistymisen tuista

01.09.2016

Osatyökykyisille tie työelämään - eli OTE-kärkihanke (STM) tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemassa työmarkkinoilla, ja siitä on pidetty yhdeksän tiedotustilaisuutta eri puolella Suomea kesän aikana. Viimeisin oli Helsingissä Säätytalolla 26.8.2016.


31.08.2016

Jaana Pakarinen: Yrittäjät kaipaavat Vatesin tekemän kyselyn mukaan mm. tietoa välityömarkkinoiden mahdollisuuksista rekrytoimisessa. Koordinaattori yritysten ja välityömarkkinatoimijoiden väliltä puuttuu vielä.


29.08.2016

Kuluttajaparlamentin järjestöjen yhteinen edunvalvonta on ollut mukana vaikuttamassa siihen, että pankista saa tulevaisuudessa entistä varmemmin perusmaksutilin ja siihen liittyvät maksupalvelut. Hallituksen esitykseen on kirjattuna, että pankit voisivat kieltäytyä tilin ja verkkopankkitunnusten tarjoamisesta vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön perusteella.


25.08.2016

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden tulisi olla tasavertaisia työllisyyspalveluiden käyttäjiä muun väestön kanssa.


24.08.2016

Petteri Sääskilahti: Jokaisen työelämän kartta näyttää erilaiselta. Joskus kartan suuntamerkit näyttävät, että on tehtävä jotain uutta. Motivaatio on tärkeä apuväline etsiessä tuota uutta suuntaa.


19.08.2016

Maria Kaisa Aulan laatima Työllisyyskokeilujen selvitys on nyt luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa.


09.08.2016

Kiinnostaako kampanjointi? Tiedolla vaikuttaminen -hanke ja Vatesin viestintä järjestävät tilaisuuden, jossa kuulet kokemuksia ja vinkkejä erilaisista kampanjoista. Tilaisuus on maksuton.


09.08.2016

Jaana Pakarinen: Pian on vuosi kulunut siitä, kun aloitin työni Vates-säätiön toimitusjohtajana. Kuka menneitä muistelee, sitä tikulla … Silti aion paketoida menneen vuoden nippuun. Olkoon toimitalon ikkunaruudusta avautuva näkymä johdantona vuodenaikojen vaihteluihin ja eri kuukausien mukanaan tuomiin mielenkiintoisiin tehtäviin.

Vuoteni toimitusjohtajana

28.06.2016

TEM:in tavoitteena on parantaa itsensä työllistäjien ansiomahdollisuuksia.


22.06.2016

Kelan tutkijat Koskenvuo ja Laatu ovat selvittäneet mm., mitä väestöryhmiä tulisi kansalaisten mielestä ottaa mukaan perustulokokeiluun.


20.06.2016

Duunivalmennuksen ABC antaa valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen työvalmennuksellisella otteella, jonka tavoitteena on työllistyminen

Tukea duuniin – Duunivalmennuksen ABC

20.06.2016

Teppo Rautjärvi: Työolosuhteiden järjestelytukea käytetään esim. työntekijän vammasta tai sairaudesta johtuvan haitan poistamiseksi. Järjestelytukea olisi hyvä käyttää myös työhönvalmennuksen rinnalla unohtamatta palkkatukea, jota on mahdollista saada järjestelytuen kanssa.


14.06.2016

Vates-säätiö on mukana heinäkuussa pidettävän SuomiAreena-keskustelufoorumin ohjelmassa SOSTE ry:n jäsenenä.


10.06.2016

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astui voimaan Suomessa 10.6.2016. Vammaisjärjestöt ja muut alan toimijat juhlivat merkkipäivää yhdessä.


09.06.2016

Jaana Pakarinen: 60 vuodessa on tapahtunut paljon vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen saralla. Käytännössä vammaisella yrittäjällä on paljon enemmän haasteita yrittäjärutiineissa kuin vammattomalla yrittäjällä.


07.06.2016

Marianne Pentikäinen: Työkyky muuttuu iän myötä, mutta ikä ei automaattisesti lisää sairauspoissaoloja. Olisi hyvä valmistautua ennakkoon siihen, mitä tehdään, kun huomataan työkyvyn madaltuneen.


03.06.2016

Oletko vammainen yrittäjyyttä suunnitteleva henkilö? Tule mukaan kehittämään ja edistämään yrittäjyyttä!


02.06.2016

Vates-päivien esitysten tiivistelmät osoittavat, että tänä vuonna päiviltä saatiin laaja kattaus niin esteettömyydestä, työllisyyshankkeista kuin osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen taloudellisista vaikutuksista ja tilastoista.

Vates-päivillä esteettömyys ja talousasiat laajasti esillä

02.06.2016

Vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien ja se on maksuton ja avoin kaikille vastuullisesta toiminnastaan raportoiville - niin pienille ja suurille yrityksille kuin julkisen sektorin eri toimijoillekin kunnallisista liikelaitoksista julkisomisteisiin yhtiöihin. Kilpailussa arvioinnin kohteena on yksinomaan yritysten ja organisaatioiden raportointi, ei niiden vastuullisuustoiminta.


01.06.2016

Petteri Sääskilahti: Toimistotyön pilkkominen voi olla yksi osatyökykyisen väylä työelämään.


31.05.2016

Teppo Rautjärvi: Kunta- ja kaupunkilisät helpottavat mm. vammaisten ja osatyökykyisten työn saantia. Ne ovat harkinnanvaraisia tukia ja vaihtelevat kunnittain.


26.05.2016

Jeremiah Sodoka sairastaa selkäydinperäistä lihassurkastumaa. Pyörätuoli ei estä työskentelyä liiketalousalalla. Suunnitelmissa on vammaisia auttavan yrityksen perustaminen.

Kiitollinen koulutuksesta, toistaiseksi työtön

24.05.2016

Osallistumalla Kuluttajaparlamentti kyselyihin voit voittaa lahjakortin.


17.05.2016

Petteri Sääskilahti tekee mm. kyselyitä ja haastatteluita ja avustaa viestintää


13.05.2016

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan 11. toukokuuta. Ne tulevat voimaan 10.6.2016.


12.05.2016

Teppo Rautjärvi: Palkkatuen riittävyys mm. vammaisille ja osatyökykyisille huolettaa. Käsittelen asiaa blogissani ja käytännön neuvontatapauksen valossa.

Kuinka käy vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden palkkatukimäärärahoissa?

11.05.2016

Klubitalotoiminta on yksi tuloksellisiksi osoitetuista avohuollon mielenterveyspalveluista. Hyöty syntyy muun muassa kuntoutujajäsenten sairaala- ja muiden palvelujen vähenevästä käytöstä. Nämä tulokset käyvät ilmi Suomen Klubitalot ry:n julkaisemasta klubitalotoiminnan 20-vuotisjuhlakirjasta ”Mieleni minun tekevi”, jonka ministeri Rehula julkistaa keskiviikkona 11.5. Lahden Klubitalon 15-vuotisjuhlan yhteydessä.

Klubitalot säästävät yhteiskunnalle 10-11 miljoonaa euroa

10.05.2016

Verainen on työllään edistänyt vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä.

Esteettömyyden Tulisielu-tunnustus Lihastautiliiton Liisa-Maija Veraiselle

03.05.2016

Kaarisillassa panostetaan taiteen opetukseen

Tutustu Kaarisillan taidenäyttelyyn

27.04.2016

Ohjelmassa mm. sosiaalinen kuntoutus, monialainen työkyvyn arviointi ja palvelujärjestelmän kokonaisuus.


25.04.2016

Jaana Pakarinen: Työkykyisyyden ja työkyvyn säilymisen kannalta merkityksellistä on varhainen havaitseminen ja tukitoimien kohdentuminen oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Usein tähän havainnointiin tarvitaan asiantunteva, ulkopuolinen taho, joka yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelee työuran jatkopolun


20.04.2016

Helsingissä, Ruskeasuolla, toimii Invalidisäätiö Orton Pron osana ELY-rahoitteinen työllisyystalo Studio Pro. Studio Pro on yksi Orton Pron tarjoamista valmennuskokonaisuuksista. Studio Pro -valmennuskeskus tarjoaa työkokemusta ja henkilökohtaista valmennusta työelämään kiinni pääsemiseksi työttömille työnhakijoille. Studio Pro on toiminta-aikanaan ollut tehokas työelämään siirtymien tukija.

Studio Pro tuo tukea työnhakuun

19.04.2016

Nuoret, työelämään siirtyvät osatyökykyiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt ovat merkittävä osa tulevaa työvoimaa, mutta heidän on vaikea löytää paikkaansa tämän päivän työmarkkinoilta

24.03.2016

Nyt se on myös tutkittu, että työnantajat ovat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihinsä. Työnantajien mukaan he ovat mm. sitoutuneita työhönsä, suoriutuvat työtehtävistään ja vaikuttavat myönteisesti niin työyhteisön ilmapiiriin kuin imagoon. 65 prosenttia työnantajista, jotka olivat työllistäneet kehitysvammaisia ihmisiä palkkatyöhön, piti heidän työllistämistään taloudellisesti kannattavana. 5 prosenttia ei pitänyt kannattavana.

Työnantajat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihin

24.03.2016

Teppo Rautjärvi: Työelämässä kohtuulliset mukautukset voivat kohdistua työoloihin, työn organisointiin tai apuvälineisiin. Esteettömyys takaa oikeuden itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisöissä.

Yhdenvertaisuuslaki suhteessa työelämän esteettömyyteen

24.03.2016

Suomen ammattitaitomaajoukkueen erityisnuoret kilpailevat parhaillaan MM-mitaleista Ranskan Bordeaux’ssa. Kilpaileminen voi edesauttaa erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä.

Suomen tulevaisuuden rakentajiksi tarvitaan kaikkien osaamista

23.03.2016

Yhteensä 631 henkilöä vastasi kyselyyn, joka kartoitti keinoja työllisyyden parantamiseksi. Kyselyssä haettiin ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten työnantajat voivat helpommin palkata työttömiä.


22.03.2016

Kaija Ray: Esteettömyys työelämässä tai vaikkapa liikkumisessa ei ole hyvän mielen tai pahan mielen asia – sitä joko on tai ei ole. .

Esteettömyydestä kuultua

18.03.2016

Kirkko ja kaupunki –lehti 17.3.2016: Kolmossivun juttuna ilmestyi ”Harva meistä on rautaa” -artikkeli, jonka aiheena on osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen ja työhön tukeminen Helsingin seurakunnissa. Sama artikkeli julkaistiin myös Valomerkki.fi -verkkosivuilla aiemmin. Lisäksi lehden pääkirjoituksena on Armollisuutta työelämään, joka puhuu vahvasti inhmillisyyden puolesta.

Armollisuutta työelämään - Harva meistä on rautaa

18.03.2016

KD-lehti: 17.3.2016: KD-lehti 17.3.2015: Kristillisdemokraattinen lehden toimittaja Samuli Rissanen kirjoittaa osatyökykyisyydestä. Artikkelissa kerrottiin mm., että suomalaisista työikäisistä yli puolella eli 1,9 miljoonalla on vähintään yksi vamma tai pitkäaikaissairaus. Välillisesti osatyökykyisyys koskettaa liki jokaista suomalaista työelämässä

Työelämä tarvitsee osatyökykyisten työpanosta

16.03.2016

Mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt kolmanneksen vuodesta 2008, mutta edelleen joka päivä kahdeksan henkilöä jää eläkkeelle masennuksen takia. Mielenterveyden häiriöt ovat edelleen suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeellä oloon.


14.03.2016

Valomerkki.fi 14.3.2016: Helsingin seurakunnat edistävät osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Asiaa avittaa Anna Hästö, joka vetää Helsingin seurakuntien Työtä kohti -projektia. Asiasta kertoo verkkolehti Valomerkki.

Helsingin seurakunta palkkaa osatyökykyisiä

11.03.2016

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010–2015 -päätösseminaari pidettiin eilen. Varapuhemies Paula Risikko totesi, että vammainen osaa valita ja hän myös valitsee. Päivän jälkeen Jaana Pakarinen pohti, että vammaisjärjestöillä on tärkeä rooli siinä, että ohjelman jälkeenkin vammaisten etuja viedään eteenpäin.


10.03.2016

Terveydenhuollon lääkäreille koulutusta, lisää yksilövalmentajia osatyökykyisille, yli organisaatiorajojen toimimista ja verkostotapaamisia kasvokkain. Siinä muutama ammattilaisen näkökulma työhön kuntoutuksen keinoista, joista kerrottiin Asiaa osatyökykyisyydessä -tilaisuudessa 8.3.2016 Helsingissä.

Suomen työelämä tarvitsee osatyökykyisten työpanosta

10.03.2016

Vapaata seurustelua musiikin ja tutustumisen merkeissä - sitä oli Vatesin Avoimet ovet.


09.03.2016

Jaana Pakarinen: Työsuhteissa entinen epätyypillinen alkaa olla hyvinkin tyypillinen. Osa-aikainen tai määräaikainen työ on nykyisin myös monen oma valinta.


08.03.2016

SAK:n tuottamaa Työelämäsanastoa on nyt täydennetty osatyökykyä koskevilla termeillä. Asia julkistettiin Asiaa osatyökykyisyydessä -tilaisuudessa 8.3., jonka Vatesin Tiedolla vaikuttaminen -hanke järjesti yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa.

Työelämäsanasto avaa myös osatyökykyä koskevat termit

17.02.2016

Kaija Ray: Luiskat eivät yksin riitä, esteitä pitäisi poistaa myös ajattelumalleistamme.


12.02.2016

Oletko toimittaja tai viestijä, jota kiinnostaa osatyökykyisen henkilön työllistyminen? Haluatko kirjoittaa artikkelin tai tuottaa aiheesta muuta sisältöä eri medioihin?


11.02.2016

Jaana Pakarinen: Esteitä on erilaisia, ne haittaavat jotenkin ja jokaisen esteen voittamiseen tarvitaan omanlaisensa keinot. Vates-päivillä haetaan esteettömyyteen erilaisia näkökulmia sen tunnetuimman, fyysisen esteettömyyden lisäksi.


09.02.2016

Esite on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat rekrytoida vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osaamista tai edistää heidän työllistymistään sekä työssä pysymistään. Esitteessä on mm. vammaisjärjestöjen työllisyyspalveluiden yhteystietoja sekä tietoa eri tukimuodoista

Vammaisjärjestön työllisyyspalvelut koottu esitteeksi29.01.2016

Jaana Pakarinen: Kuntavaaleihin on reilu vuosi aikaa. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden pitäminen keskustelujen aallokoissa pinnalla on erityisen tärkeää nyt, kun yhteiskunnassa on monia muitakin huomiota ansaitsevia aiheita.


25.01.2016

Työelämä 2020 -verkostohankkeen tehtävänä on rohkaista työpaikkoja kehittämään johtamista, toimintatapoja, osaamista ja toimintakulttuuria.


20.01.2016

Valtiotieteiden lisensiaatti Maria Kaisa Aula ryhtyy selvittämään keinoja työttömyyden vähentämiseksi. Hän kartoittaa eri toimijoiden näkemyksiä toimenpiteistä, joilla työnantajat voivat helpommin palkata työttömiä ja työttömät hakeutua töihin tai yrittäjiksi.


19.01.2016

Vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluja selvittänyt valmisteluryhmä on luovuttanut raporttinsa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin vetämälle hankkeen johtoryhmälle 18.1.2016.


14.01.2016

Jaana Pakarinen: Työnvarjostuspäivänä ihmiset, jotka tahtovat tietää enemmän kiinnostavasta ammatista, tutustuvat siihen seuraamalla ammattilaista työssään.


12.01.2016

Tammikuussa YLE TV1:llä esitettävässä 8 myyttiä työstä -ohjelmasarjassa pureudutaan työelämää koskeviin hokemiin ja vallalla oleviin käsityksiin.


11.01.2016

Siivouspalvelu Sitruuna on 16 henkilöä työllistävä yritys, joka rekrytoi monen muun yrityksen tapaan ”hyviä tyyppejä”, kuten lievästi kehitysvammaisen Jaana Kääriäisen.

Sitruunanraikasta - Hyvät tyypit työssä

18.12.2015

Jaana Pakarinen: Tasapuolinen yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttää saavutettavuutta. Euroopan komission ehdotus direktiiviksi Euroopan laajuisista esteettömyysvaatimuksista palveluille ja tuotteille edistäisi tätä tasapuolisuutta.


16.12.2015

Jaana Pakarinen: Onko hallitus varmistanut viittomakielisten oikeudet, kun työvoimahallinnon digitalisoimista laajennetaan?


11.12.2015

Marianne Kaunismäki: Työstressin selättämiseen voi vaikuttaa itse. Tasapainon löytäminen työn ja muun elämän kesken on tärkeää, ja apu voi löytyä keskustelujen kautta.


10.12.2015

Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa keskeistä on moniammatillinen osaaminen ja verkostoyhteistyö alueen toimijoiden kesken, totesi Kirsi Lappalainen Työterveyslaitoksesta 8.12. pidetyssä koulutuspäivässä, jossa käsiteltiin mm. työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia.


10.12.2015

Vaasa on tullut neljänneksi Euroopan laajuisessa Esteetön kaupunki -kilpailussa. Palkinnot jaettiin Brysselissä 8.12. Vaasan kaupunki sai kunniamaininnan osallistumisestaan Job Shadow Day -kampanjaan, jonka Vates lanseeraasi Suomeen.

Job Shadow Day toi kunniamaininnan esteettömyydestä


09.12.2015

Finns det jobb och sysselsättning för alla, t ex personer med funktionsnedsättningar?04.12.2015

‐ Vates-säätiön ja sen taustayhteisöjen koottu lausunto
19.11.2015

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten kuntoutuksen ja työllistymisen näkökulmasta uuden nuorisolain tavoitteet ovat erinomaisia.


18.11.2015

Walter Fortelius: Ihmisoikeudet eivät voi koskea vain osaa ihmisistä, silloin niiden luonne muuttuu täysin.


16.11.2015

Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuus työllistää ja tukea vaikeasti työllistyviä on heikentynyt oleellisesti. Palkkatuen puute katkoo työelämäpolkuja ja kasvattaa epävarmuutta paitsi työttömillä, myös heitä työllistävillä yhdistyksillä ja työpajoilla. Tämä selviää SOSTEn ja Vates-säätiön koordinoiman Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän selvityksestä, jonka alustavat tulokset julkaistiin lokakuussa.10.11.2015

Vantaan Simonkylässä sijaitseva Malminiityn hoivakoti on Suomen ensimmäinen, joka työllistää vammaisia. Asumis- ja toimintakeskuksessa vanhus- ja vammaispalvelut toimivat yhteistyössä.

Hoivakoti vaihtoi ulkoiset tukipalvelut vammaisten palkkaamiseen
06.11.2015

ESKE:n Esteettömyystreffien marraskuun tapaamisen teemana oli kommunikoinnin esteettömyys. Aiheesta alustivat projektijohtaja Lena Wenman Finlandssvenksa teckenspråkiga rf:stä ja projektipäällikkö Hannu Virtanen Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksiköstä.

Menikö viesti perille? Teemana esteettömyys

04.11.2015

Jaana Pakarinen: Palkkatuen mahdollisuus rohkaisee työnantajaa palkkaamaan osatyökykyisiä henkilöitä.


04.11.2015

Uudenmaan TE-toimistossa Järvenpäässä vietettiin Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailutekijänä -teemailtaa torstaina 29.10.2015. Tilaisuudessa kuultiin mm. yrittäjien kokemuksia osatyökykyisten palkkaamisesta ja saatiin tietoa eri tukimuodoista.

Osatyökykyisyys TE-toimiston teemaillan aiheena

29.10.2015

Jaana Pakarinen: Valtion budjettiesityksessä mm. palkkatuetun työn, starttirahan, valmennusten ja työkokeilujen yhteenlaskettu osallistujamäärä vähenee noin viidesosan. Työvoimakoulutusta ja erityisesti valmentavia ja ohjaavia palveluja ei tulisi vähentää osatyökykyisten ja vaikeammin työllistettävien osalta.23.10.2015

Jaana Pakarinen: Digitalisointi on positiivinen kehittämissuuntaus, mutta sillä ei saa syrjäyttää ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevia työnhakijoita työvoimapalveluiden piiristä.


22.10.2015

Teema: Vähenevien työvoimapalvelujen resurssien vaikutus palveluihin


22.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön työelämän ohjausryhmä on tehnyt ehdotuksensa humanistisen ja kasvatusalan ohjaukseen ja kasvatukseen liittyvästä tutkintorakenteesta. Opetushallitus pyytää lausuntoa työryhmän ehdotuksesta.

10.10.2015

Anne Korhonen: SOSTETalk 7.-8.10.2015 tarjosi monenlaista pähkinää ja purtavaa, innovatiivisuutta, tulevaisuuden visiointia ja verkostoitumista.
01.10.2015

Jaana Pakarinen: Hallituksen vuoden 2016 talousarvioesityksessä kuvataan tulevaa vuotta varsin pessimistisesti.


30.09.2015

Walter Fortelius: Vates-säätiö sai Japanista vieraita, joita kiinnosti, miten sosiaaliset yritykset toimivat Suomessa.


30.09.2015

Jaana Pakarinen: Elettiin 1950- ja 60-luvun vaihdetta. Ystävälläni Mirjalla oli lievästi kehitysvammainen serkku, Akseli, paljon Mirjaa vanhempi.


30.09.2015

Terveydenhuollon mielenterveyspalvelut eivät yksin riitä kuntoutujille. Niiden lisäksi on tuettava henkilön kokonaisvaltaista voimaantumista yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Mielenterveyskuntoutujien klubitalot ovat olleet tässä edelläkävijöitä.


24.09.2015

Walter Fortelius: Miten vammaiset saavat näkyä, kysyy Sanni Purhonen, runoilija ja Kynnys ry:n tiedottaja. Hänen mielestään vammaisten odotetaan usein olevan hiljaa ja pienestä kiitollisia


24.09.2015

Jaana Pakarinen: Viime viikolla Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa ohjeiksi, joilla jäsenvaltiot voisivat paremmin tukea pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään.


21.09.2015

Varsinais-Suomen TE-toimiston kokoustilassa käy vilkas puhesorina, kun yli 40 asiantuntijaa eri toimistoista tapaavat toisena. Kyseessä on Vammaisfoorumin ja TE-toimiston yhdessä järjestämä koulutus vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistämisestä.

10.09.2015

Jaana Pakarinen: Kunnille on annettu yhä enemmän vastuuta osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistämisessä.


04.09.2015

Jaana Pakarinen: Osatyökykyisten henkilöiden aseman parantaminen on hallituksen kärkihankelistalla numerolla viisi. Päätoimenpiteet on listattu kolmeksi kohdaksi, jotka sisältävät useita alakohtia.

12.06.2015

Vantaan Sanomat 11.6.2015: Vantaan Sanomat vieraili kesäkuussa Vantaan Klubitalossa virallisten avajaisten aikaan. Artikkelissa kerrotaan, että ennen tätä kevättä, vantaalaiset mielenterveyskuntoutujat joutuivat utelemaan Helsingistä ja Espoosta, voisivatko he päästä klubitaloon. Koska toimintaa rahoittava kunta ei rahoita muiden kuntien asukkaita, kysyjät jouduttiin käännyttämään ovelta.

Tällä toiminnalla mielenterveysongelmaiset saadaan takaisin työelämään
26.05.2015

THL:n järjestämässä tilaisuudessa - Vammaisala verkostoituu - oli mahdollisuus luoda yhdessä eri toimijoiden kanssa pohjaa vammaisalan uusien ESR-hankkeiden syntymisille. Tietoa saatiin sekä alueellisista että valtakunnallisista hakuprosesseista.


21.05.2015

Klubitalotoiminta ja mielenterveyskuntoutujiin investoidut aktivointitoimenpiteet ovat usein kannattavia niin yksilön kuin julkisen talouden kannalta. Tämä selviää ekonomisti Harri Hietalan Vates-säätiössä vuonna 2014 tekemistä taloudellisista laskelmista, jotka tehtiin yhteistyössä Suomen Klubitalot ry:n ja ARTO-hankkeen kanssa.


21.05.2015

Julkisten hankintojen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Kuntasektorin tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on suuria vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Tämä on otettu huomioon työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta hankintalain uudistamiseksi, joka luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 13.5.2015. Uusi laki tulisi voimaan keväällä 2016.

Uusi hankintalaki tukisi myös työllistymiskriteereiden käyttöä


19.05.2015

Jokavuotisessa Suomen Klubitalojen kevätseminaarissa pidettiin paneelikeskustelu aiheesta Osittain mutta täysillä töihin. Klubitalon jäsen, merkonomi Sanna Lindholm sanoi, että ihmisten luontainen pelko on mielenterveyskuntoutujan työllistymisen suurin haaste.

Paino sairauskertomuksista selviytymiskeinoihin


12.05.2015

Kela harkitsee uutta vuonna 2017 voimaan tulevaa työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen standardia. Siihen toivotaan nyt runsaasti kommentteja henkilöiltä ja tahoilta, joilla on asiasta omakohtaista kokemusta ja joita mahdollinen uusi standardi koskee.


08.05.2015

Vates-päivien teemana oli tänä vuonna Välityömarkkinoiden legitimiteetti – vaikuttavat tekijät eri sidosryhmissä. Ensimmäisen päivän aloitti kansanedustaja Tarja Filatov, joka puhui työvoimapolitiikan kehittämisnäkymistä ja siihen liittyen välityömarkkinoiden merkityksestä ja mahdollisuuksista.


05.05.2015

Tulisielu-kunniakirjan ovat saaneet Vates-päivillä Helsingissä tänään 5.5.2015 kansanedustaja Tarja Filatov ja toimitusjohtaja Mirja Laine. Vatesin järjestämän kaksipäiväisen seminaarin teemana on tänä vuonna välityömarkkinoiden legitimiteetti ja odotukset eri sidosryhmien kannalta. Tapahtumaan osallistuu noin 160 henkilöä.


04.05.2015

Vates-säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pakarinen. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2015.

Vatesin uusi toimitusjohtaja valittu

28.04.2015

Palveluohjauksen puutteellisuus heikentää kuntoutuksen ja työllistymisen tukitoimien vaikuttavuutta. Vaikka lait ja resurssit ovat periaatteessa olemassa, käytännössä asiat eivät toimi. Syynä ovat muun muassa viranomaisten erilaiset tulkinnat ja paikallisten työllisyys- ja asiakasyhteistyön verkostojen heikko koordinointi. Vates-säätiö vaatii tulevalta hallitukselta toimenpiteitä palveluohjauksen parantamiseksi.


19.02.2015

Luvassa vankkaa asiaa välityömarkkinoista tämän päivän Suomessa. Tule kuulemaan, mikä on toimialan asema tulevaisuudessa. Puhujina arvostettuja välityömarkkinoiden ja työelämän asiantuntijoita.


10.02.2015

Työryhmän loppuraportti jatkaa samassa hengessä kuin sosiaalihuoltolain uudistus. Palvelujen joustavuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen sekä palvelutarpeen määrittelyn korostaminen ovat tärkeitä ja kannatettavia uudistuksia. Yhteensovittamisen tarpeita oli loppuraportin luovuttamisen aikaan vielä paljon jäljellä ja se näkyy raportissa epäselvyyksinä ja lukuisina viittauksina.


29.12.2014

Suomalaisten sairauspoissaolot ovat yleisiä. Vaikka sairaus pitkittyy, työkykyä on yleensä jäljellä. Osasairauspäiväraha on otettu käyttöön edistämään työhön paluuta. Käyttö on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka tutkimuksissa osasairausvapaalla olleet ovat siirtyneet täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle tavanomaisella sairauslomalla olleita harvemmin.


01.12.2014

Osatyökykyisten työllistymistä käsittelevän erikoislehden uusin numero on ilmestynyt. Lehti on maksuton ja voit tilata postitse tai lukea verkkosivuiltamme. Tutustu lehden kattavaan sisältöön.

Kyvyt käyttöön -lehti ilmestynyt

12.11.2014

Lausunto julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta (12.11.2014)


29.04.2014

Vates-säätiön lausunto hallituksen esityksestä 19/2014 vp yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (29.4.2014)


03.03.2014

Vates-säätiön näkemyksiä lain 6 ja 12 § muuttamisesta vammaisten, pitkäaikaissairaitten ja osatyökykyisten näkökulmasta (11.10.2013)27.02.2014

Keskitymme tarkastelussa pykäliin 30 Työelämäosallisuutta tukeva toiminta sekä 31 Sosiaalinen kuntoutus


26.02.2014

VATES‐säätiöltä on pyydetty näkemystä siitä, millaisia epäkohtia palkkatuetun työn ja työmarkkinatoimenpiteiden käyttöön liittyy, ja miten em. toimenpiteitä tulisi kehittää, jotta ne nykyistä paremmintukisivat työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
21.02.2014

Vates-säätiö haluaa lausunnossaan kiinnittää valiokunnan huomion työkyvyttömyysetuutta saavien vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksiin saada laadukkaita ja yksilöllisiä työllistymistä tukevia palveluita.


19.02.2014

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla oleva muutosesitys (versio 10.7.2009) lakiin julkisesta työvoimapalvelusta


17.02.2014

Erillislaki on tarpeellinen edistämään työkyvyttömyysetuuksilta työhön palaamista ja siirtymistä ja että eläkkeen lepäämäänjättämisoikeus laajenee koskemaan myös työeläkejärjestelmää.


14.02.2014

Vates-säätiö pitää hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2008 (HE 62/2007 vp) ja siihen liittyviä työllisyyspoliittisia linjauksia oikean suuntaisina.


13.02.2014

Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n ja Vates-säätiön yhteinen kannanotto07.02.2014

VATES-säätiön lausunto perustuu työministeriön työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle anta-maan selvitykseen sekä taustajärjestöiltä ja kentältä saatuihin tietoihin ja kokemuksiin.


03.02.2014

VATES-säätiö pitää hallituksen antamaa vammaispoliittista selontekoa erittäin tärkeänä ja monipuolisena kartoituksena vammaisten ja vajaakuntoisten nykytilanteesta yhteiskun-nassamme. Selonteko avaa monia tärkeitä kehittämislinjoja jatkotyöskentelylle.


31.01.2014

Vates-säätiö pitää hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2005) monipuolisena kokonaisuutena