Siirry pääsisältöön

Työnhaku

Vammaisista, pitkäaikaissairaista ja osatyökykyisistä henkilöistä moni jää tahtomattaan vaille työkokemusta. Vammaisten ihmisten oikeuksien YK:n sopimuksen ratifioiminen ja laki positiivisesta erityiskohtelusta merkitsevät lisääntyviä työllistymisen mahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille.

Tiedostava ja osaava työnhakija löytää helpommin työtä kuin vahvuuksistaan ja esteistään tietämätön. Ammattilainen auttaa työnhakijaa havaitsemaan kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, olemassa olevan osaamisen ja mahdolliset rajoitteet ammattia ja työuraa pohdittaessa.