Siirry pääsisältöön

Työn tukena

Sivustoa laajennettu ja päivitetty viimeksi 6.3.2023.

Työn tukena -koulutusmateriaalista löydät tietoa ja tukea siihen, miten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työkykyä. Materiaali antaa eväitä koko työyhteisölle, miten voitte kasvattaa ymmärrystä ja osaamistanne monimuotoisen työyhteisön toiminnasta.

Työn tukena -sivuston sisältökokonaisuus
saavutettavana pdf-tiedostona
(avautuu uuteen ikkunaan)

Kenelle?

Tämä verkkosivusto on luotu erityisesti työnantajille ja työpaikkojen henkilöstön edustajille tiedoksi ja tueksi edistämään työpaikan monimuotoisuutta. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti henkilöstön edustajille eli luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuille. Sivustolle kerätystä materiaalista on hyötyä myös esimiehille ja HR-henkilöstölle.

Mihin tarkoitukseen?

Monimuotoisuus työelämässä on laaja ja monitahoinen kokonaisuus. Tällä sivustolla keskitytään vain niihin tilanteisiin, joissa heikentyvä tai jo heikentynyt terveydentila vaikuttaa työkykyyn ja tarvitaan toimenpiteitä, joilla työssä jaksamista ja pysymistä voidaan tukea. Henkilöstön edustajilla on näissä tilanteissa mahdollisuus toimia tukena, käytäntöjen rakentajana ja myös asenteisiin vaikuttajana.

Sivusto on rakennettu toimimaan itseopiskelun välineenä niihin haasteisiin ja tilanteisiin, jolloin tarvitaan lisätietoa työn muokkaamisen ja räätälöinnin käytännöistä ja tukimuodoista, työssä jaksamisen tuesta jne. Sivustolta löydät neuvoja ja tietoa pulmatilanteisiin. Voit myös testata omaa osaamistasi ja poimia asioita, jotka helpottavat asian puheeksi ottamista työpaikalla.

Mistä saan lisätietoa?

Monimuotoisuuden edistäminen työpaikalla on koko työyhteisön yhteinen asia. Tietoja aihepiiristä löytyy usealta taholta:

Sivuston tekijät

Sivusto on rakennettu Henkilöstön edustajat monimuotoisuuden edistäjinä -hankkeessa, jonka rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeen toteutti Vates-säätiö yhteistyössä SAK:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.