Tutkimustietoa


Kuva

 

Näitä tutkimme

Vates-säätiö tutkii sosiaalisen työllistämisen toimialan yksiköiden

a) toimintaa ja toimintatapoja,
b) toimintaympäristöä,
c) mielipiteitä ja odotuksia,
d) toiminnan vaikuttavuutta,
e) työllistymismahdollisuuksia,
f) työllistymisen kannustimia,
g) työllistämisen esteitä.

 "Aineiston tuottamista parhaiden käytäntöjen levittämiseksi."

Vates-säätiö on tutkinut muun muassa vähimmäistyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkua ja työnantajien kustannuksia vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamisessa.

Verkkosivuille on koottu sekä Vates-säätiön että muiden tutkimuksia, tilastoja ja julkaisuja vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä.

Mielipiteisiin ja alan kehittämiseen liittyvän selvitystyön kohdeyksiköitä ovat osatyökykyisten työllistämisen parissa toimivat tahot. Työllistymismenetelmiin ja erityistyöllistämisen yksiköihin liittyvä kehittämistyö on parhaiden käytäntöjen levittämistä ja palveluiden laadunhallintaan liittyvän aineiston tuottamista.

UUTISIA

06.06.2018

Vates on järjestänyt seminaareja, koulutusta, työpajoja ja yhteistyökohtaamisia laajasti eri puolella Suomea. Puolentoista vuoden aikana, 1.1.2017 - 30.6.2018, on toteutunut yhteensä 55 tapahtumaa, joista 28 eli puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tapahtumista seitsemässä Vates on toiminut toisena päätoteuttajana.

Vatesin alueellinen toiminta on lisääntynyt

28.09.2017

Hankinnoista duunia -hankkeen tuloksena sadat työttömät saivat työ-, oppisopimus- tai työkokeilupaikan


21.06.2017

OTT Jaana Paanetoja on julkaissut keväällä 2017 selvitysraportin "Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset".


08.05.2017

Pienryhmävalmennus osoittautui hyväksi keinoksi selvittää uravaihtoehtoja nuorilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Nivelvaiheissa tarvitaan silti myös henkilökohtaista tukea, todettiin 3 KK- Ohjaava työhönvalmennuspalvelu -hankkeessa.


08.12.2016

Maija Renko: Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksemme mukaan vammaisten henkilöiden on vaikeampi saada yritystoimintaa käyntiin kuin vammattomien. Suomessa tästä asiasta on vielä hyvin niukasti tietoa, mutta tällaisen tutkimuksen toteuttaminen on tärkeää kansallisen päätöksenteon tukemiseksi.


 
Myös tätä olemme tutkineet

Työnantajan kustannukset vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamisesta

Työnantajille on tarjolla erilaisia tukia vammaisen palkkaamiseen: korkein korotettu palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, työhönvalmennus, jne. Työnantajan kustannukset vammaisen palkkaamisesta jäävätkin ensimmäisenä (rekrytointi)vuonna 60 prosenttia ja yli matalammiksi kuin vaihtoehtoisen palkkatuetun rekrytoinnin aina 1 500 euron kuukausipalkkoihin asti.
Lisäksi työhönvalmentajan osaaminen ja tuki pienentävät rekrytoinnin riskejä.

Muistio: Työnantajan kustannukset vammaisen ja osatyökykyisen palkkaamisesta

Kuntouttava työtoiminta – neljä elinkaaricase-laskelmaa

• Yksilön talouden kannalta on ratkaisevaa työuran pituus. Merkitystä korostaa ansiosidonnainen sosiaaliturva – erityisesti vanhuuseläke.
• Koko julkisen talouden kannalta on kannattavaa pyrkiä pitämään työttömyysjaksot mahdollisimman lyhyenä ja panostaa aktivointiin – vaikka työllistymistä ei aina edes tapahtuisi.

Muistio: Kuntouttava työtoiminta – neljä elinkaari-laskelmaa (pdf)