Osaamisen kehittäminen

Aina työelämään suoraan sijoittuminen ei ole mahdollista, vaan osaamista on kehitettävä ennen työelämään siirtymistä. Esimerkiksi muutaman vuoden työttömyyden aikana aiempi IT-osaaminen voi jo vanhentua. Kouluttautuminen ja ammattitaidon päivittäminen ovat vaihtoehtoja joiden kautta yhä enenevissä määrin tutustutaan ja kiinnitytään työelämään.

Oppisopimus ja tuettu oppisopimus ovat vaihtoehtoja, joissa opitaan työelämässä työelämää varten.