Ilmoittaudu Työllistämisen kehittämispäiville Kokkolaan!

Työllistämisen kehittämispäivillä Kokkolassa 21.-22.3.2018 on yleisluentoja ja rinnakkaistyöryhmiä, joissa huomioidaan eri kohderyhmien työn erityispiirteet. Seminaari tarjoaa sisältöä ajankohtaisista erityisryhmien työllistämisen kysymyksistä työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimiestasolle, valmennushenkilöstölle sekä kuntien ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville.

Puhujana mm. palvelualuejohtaja, Ulla Aspvik, joka puhuu psykiatrisesta työstä lähellä arkea osana työllisyyden edistämistä. Toisen päivän avaa vaikuttamistilaisuus, joka on uudenlainen Työllistämisen kehittämispäivien ohjelmamuoto.  

hinta ja ilmoittautuminen

 kehittämispäivien ohjelmaan 

Eijan tarina: Työkyvyttömyys jäi lyhytaikaiseksi

Eija liukastui ja mursi ranteensa. Se jäi kipsattuna virheasentoon eikä hän pystynyt palaamaan työhönsä. Toimintakykykeskuksesta Eija sai tukea ja ohjattiin ammatilliseen kuntoutukseen. Sovittiin työkokeilun aloittamisesta. 

Osku - Tie työelämään -sivuilla on tarinoita työkyvystä, asiantuntijoiden blogikirjoituksia ja uutisia osatyökykyisten työelämäosallisuuteen liittyvistä aiheista. Sivuilta löytyy myös tietoa ja linkkejä mm. kuntoutuksesta, koulutuksesta, työssä jatkamisen keinoista työkyvyn heikentyessä ja erilaisista etuuksista. Samoin siellä on keskustelufoorumi ammattilaisille verkostoitumiseen ja vinkkien jakamiseen. 

lue eija tarina Osku - Tie työelämä -verkkopalvelussa

Vatesista ensimmäinen viittomakielinen video

Ammattiopisto Luovin audiovisuaalisen viestinnän opiskelija Jarl Hanhikoski on tuottanut Vates-säätiölle viittomakielisen videon. Siinä kerrotaan lyhyesti, mitkä ovat Vatesin toiminnan tavoitteet. Jarl viittoo videolla itse. Videoita on tulossa myöhemmin lisää.

Katso video Vatesin YouTube-kanavalla

Johtajan blogi

Kuntouttavalla työtoiminnalla on todettu olevan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Sen sijaan työllisyyttä edistävä merkitys on jäänyt laihaksi. Suurimmalle osalle toimintaan osallistujista ei ole kuntoutustarpeita. Riittääkö paikkoja niille, joilla tarvetta on? Jaana Pakarinen pohtii asiaa Mäntynevan & Hiilamon artikkeliin pohjautuvassa blogitekstissä.

lue jaanan blogiteksti

Lukijatutkimus

Vastaa Kyvyt käyttöön -lehden lukijatutkimukseen ja voita leffalippuja!

lukijatutkimukseen

Työturvallisuus jokaisen etu ja vastuu

Työnantajalla on ensisijainen vastuu työympäristön työturvallisuudesta. Silti myös työntekijällä on oma vastuunsa. Teppo Rautjärvi kirjoittaa lakiasioiden blogissa vastuiden lisäksi ennaltaehkäisyn merkityksestä työturvallisuusasioiden hoidossa.

Lue TEPON blogiteksti

Blogi: Kullekin ansionsa mukaan

Keskeisimmät kysymykset TE-palveluiden muuttuessa kasvupalveluiksi ja samalla tapahtuvan ulkoistamisen kohdalla ovat mm. se, paljonko näiden palvelujen ostamiseen on rahaa ja keille palveluja ostetaan. Välityömarkkinatoimijoilta vaaditaan nyt omien palveluiden muotoilua kilpailukykyisiksi ja niistä uutterasti viestimistä, kirjoittaa Jukka Lindberg Välityömarkkinat-sivun blogissa. 

jukan blogitekstiin

14.03.2018

Eilen julkistettiin YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimeenpanon edistämiseksi Suomen ensimmäinen toimintaohjelma. Sen on laatinut vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, joka myös koordinoi sopimuksen toimeenpanoa kansallisesti. Oikeus ja yhdenvertaisuus -tilaisuuden puheenjohtajana toimi Eveliina Pöyhönen.

YK:n vammaissopimuksen kansallinen ohjelma julkistettu

07.03.2018

Vatesin Avoimia ovia vietettiin perinteisesti helmikuun viimeisenä päivänä. Heti talon aulassa kävijöitä tervehti Rinnekoti-Säätiön Nettipajan taidenäyttely ”Sienimetsän kansa”. Päivän aikana julkistettiin myös henkilökunnan savesta muovaamat Vatesin arvot Asiantuntijuus, Rohkeus ja Muutosvalmius. Miniseminaarissa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämisestä Vatesin perustajayhteisöjen näkökulmista. Vietetäänhän tänä vuonna Vatesin 25-vuotisjuhlavuotta.

Avoimet ovet loivat siltaa menneestä nykypäivään

Osallistu

KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohankkeen tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.  lue lisää

Tiedolla vaikuttaminen -hanke toimittaa ja levittää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä, ja edistää siten heidän työpaikan löytämistään. Lue lisää  

PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä - hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Lue lisää


 

Verkostotoiminta

Kyvyt Käyttöön -verkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä kiinnostuneet toimijat. Vates-säätiön verkostotoimintaan kuuluvat myös kohdennetut keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmät sekä verkostotoiminnan kehittämistyötä tekevät ryhmät.

Jäsenyys verkostossa on maksutonta.

Lue lisääTyöllistämistietoa kootusti

Tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta ja palkkaamisen tuista. Lue lisää

Tietoa työpaikan hakijalle. Lue lisää.

Tietoa osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistämisestä työllistämisen ammattilaisille. Lue lisää