Vatesin aluetyö jatkuu KeKon jälkeen

Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Hanna Ranta-Pitkänen katsovat kameraan ja hymyilevätSTEA myönsi Vates-säätiölle kolmen vuoden määräaikaisen kohdennetun avustuksen aluetyöhön. Aluetyö on luontevaa jatkoa Vatesin KeKo – Kehittämisen koordinaatio -hankkeelle (2017 - 2019).

Aluetyössä hyödynnetään KeKo-hankkeessa hyviksi havaittuja toimintamalleja ja jatketaan työllisyysverkostojen koordinointia alueilla.

Uudessa aluetyössä aloittaa kaksi aluekoordinaattoria, joista toinen on KeKo-hankkeesta tuttu Tuuli Riisalo-Mäntynen (kuvassa vas.). Toisena koordinaattorina aloitti maaliskuun alussa yamk Hanna Ranta-Pitkänen.

Miksi työllistyminen ei ole tavoitteena työllistämispalveluissa?

Anne Kallio kertoo tutkimuksesta julkistustilaisuudessa, taustalla diaesitys.Vates-säätiön tutkijan Anne Kallion mukaan riittämätön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja heikko palveluun ohjaus johtavat siihen, että työllistymistä ei pidetä realistisena tavoitteena työllistämispalveluiden asiakkaille.

Vates-säätiö on 28.2. julkistanut tuloksia tutkimushankkeestaan Kuntien työllistämispalvelut – elinvoiman vahvistamista vai sosiaalipalvelua? Aineistossa toistui havainto, että kunnat ohjaavat työllistämispalveluihin ensisijaisesti pisimpään työttömänä olleita vähentääkseen kunnan lakisääteisiä työmarkkinatukiosuuksia. 

Tutkimusta rahoittaa KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

kuntien työllistämispalvelut -tutkimuksen sivulle

Ehdota vuoden 2020 Tulisielua!

Tulisielu-piirroskuva, jossa Vatesin logohahmo, liekkejä ja Tulisielu-teksti. Kerro meille kuka erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa toimiva on aktiivisesti ja pitkäjänteisesti edistänyt heidän opinnoista työhön siirtymistään. Etsimämme henkilö tekee yhteistyötä moniammatillisesti ja monialaisesti opiskelijoiden työllistymisen tueksi.

Vates-säätiö myöntää vuosittain Tulisielu-tunnustuksen henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.

Tutustu tulisielu-kriteereihin ja lähetä ehdotus

Lue ja tilaa uutiskirjeitä.  


Toimitusjohtajan blogi

Henkilökohtainen kuntoutus on poikkeustilanteessa jouduttu lopettamaan. Tämä haastaa paitsi kuntoutuksen tarvitsijoita myös palvelujen tuottajia, joista merkittävä osa on kolmannen sektorin toimijoita. Onneksi etäpalveluja on alettu tarjota. Ne eivät silti sovellut jokaiselle.

lue jaanan blogikirjoitus 

Vates lausui kuntouttavasta työtoiminnasta

Vates korostaa asiantuntijalausunnossaan mm. moniammatillista yhteistyötä, sosiaalisen kuntoutuksen sisällön selkeyttämistä ja kuntakokeilulainsäädännön huomiointia. Lausuntoon osallistui neljä taustayhteisöä.

Lue vatesin lausunto

Työelämä on tärkeä oppimisympäristö

Työelämätaitojen oppimisessa keskeistä ovat aidot työelämän oppimisympäristöt, joiden avulla rakennetaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja turvataan työllistymisen mahdollisuuksia. Tukea on saatavilla oppilaitoksesta ammattitaitoiselta ohjaajalta tai työhönvalmentajalta, kirjoittaa kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen.

 LUE ANNEN Blogiteksti


 

Verkostot kehittämisen ytimessä

Vates-säätiö koordinoi tällä hetkellä neljää valtakunnallista verkostoa tai kehittämisryhmää, joiden esittelyissä on kerrottu liittymisohjeet. Vatesissa toimii tällä hetkellä Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä, Työllistämisyksiköiden johdon kehittämisryhmä, Välityömarkkinatoimijoiden verkosto ja Vatesin viestintäverkosto. Saat näistä lisätietoa kunkin verkoston kohdalta.

Jäsenyys kehittämisryhmissä ja verkostoissa on maksutonta.

lue lisää verkostoista