Tulisielu-kunniakirjan sai Kemin kaupunki

Vates-säätiön Tulisielu-kunniakirjan on saanut tänä vuonna Kemin kaupunki. Kemissä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen edistämiseksi tehty työ on ollut pitkäjänteistä ja sillä on vahva johdon sitoumus. Työllisyyden seurantaryhmään on kutsuttu laaja joukko toimijoita. Ratkaisuja on haettu aktiivisesti ja monipuolisesti.

Kunniamaininnan sai Regina Saari, Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ohjelmajohtaja.

Tulisielu-uutiseen

Lähetä työryhmäehdotus 13.6.2018 mennessä!

Työllistämisen kehittämispäivillä 14. - 15.11. osa ohjelmasta toteutetaan verkostojen lähettämistä työryhmäehdotuksista. Lähetä oma ehdotuksesi siitä, mitä haluaisit jakaa muille alan ammattilaisille omasta työstäsi, toimintatavastasi, hankkeestasi tai kokemuksestasi.

Vaikuta seminaarin ohjelmaan ja lähetä oma ehdotuksesi viimeistään 13.6.2018!

Lähetä työryhmäehdotus  

Yhdenvertaisena työelämässä! -seminaari- ja messutapahtuma

Vates-säätiö on mukana Yhdenvertaisena työelämässä! -seminaari- ja messutapahtumassa, joka järjestetään maanantaina 28.5.2018 klo 10-16 Messukeskuksen kokoustamossa. Tilaisuuden järjestävät Invalidiliiton hallinnoima Yritystä!-hanke, Uudenmaan alueen TE-toimiston työkykykoordinaattorihanke ja Yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Tapahtuman järjestäjät ovat haastaneet yhteistyökumppaneitaan mukaan messuille. Tilaisuuteen ei ole pääsymaksua ja se on kaikille avoin.

Tutustu seminaarin ohjelmaan 

Johtajan blogi

Kuntouttavalla työtoiminnalla on todettu olevan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Sen sijaan työllisyyttä edistävä merkitys on jäänyt laihaksi. Suurimmalle osalle toimintaan osallistujista ei ole kuntoutustarpeita. Riittääkö paikkoja niille, joilla tarvetta on? Jaana Pakarinen pohtii asiaa Mäntynevan & Hiilamon artikkeliin pohjautuvassa blogitekstissä.

lue jaanan blogiteksti

Vates lausui mm. kasvupalveluista

Vates painottaa eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan lausunnossa YK:n vammaissopimuksen 27 artiklan toteutumisen tärkeyttä. Yhdenvertaisilla ja syrjimättömillä palvelujen järjestämisen tavoilla tuetaan muun muassa ammatinvalintaa ja työllistymistä sekä työpaikan säilyttämistä.

Lue Vatesin antama lausunto

Kyvyt käyttöön -lehden lukijatutkimus

Vastaa Kyvyt käyttöön -lehden lukijatutkimukseen ja voita leffalippuja! Kysymyksiä on vain 9 plus taustakysymykset. Vastaa pian!

lukijatutkimukseen

KeKo vahvistaa verkostoja

KeKo-hankkeen verkostotapaamisiin on osallistunut noin 150 henkilöä ympäri maata. Tärkeimmiksi asioiksi osallistujat ovat maininneet verkostoitumisen ja yhteistyöavaukset. KeKon hankeharjoittelija Tuuli Riisalo vetää yhteen KeKon tähänastisia kokemuksia verkostotoiminnan vahvistamisesta ja käynnistämisestä eri alueilla. 

Lue tuulin blogikirjoitus

17.05.2018

"Askelmerkkejä osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi on jo olemassa, nyt on päästävä sanoista tekoihin"


16.05.2018

Silta-Valmennusyhdistys ry on Vates-säätiön uusin taustayhteisö. Yhdistys toimii Tampereen seutukunnan alueella oppimisen, työn ja osallisuuden kohtauspaikkana. Vates-säätiöllä on nyt 42 taustayhteisöä.

Silta-Valmennusyhdistys Vatesin taustayhteisöksi

Osallistu

KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohankkeen tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.  lue lisää

Tiedolla vaikuttaminen -hanke toimittaa ja levittää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä, ja edistää siten heidän työpaikan löytämistään. Lue lisää  

Työelämä 2020 on valtakunnallinen yli 80 työelämätoimijan verkosto, joka tähtää suomalaisen työelämän laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Vates on yksi työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen Työelämä 2020 -hankkeen ydintoimijoista   Lue lisää


 

Verkostotoiminta

Kyvyt Käyttöön -verkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä kiinnostuneet toimijat. Vates-säätiön verkostotoimintaan kuuluvat myös kohdennetut keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmät sekä verkostotoiminnan kehittämistyötä tekevät ryhmät.

Jäsenyys verkostossa on maksutonta.

Lue lisääTyöllistämistietoa kootusti

Tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta ja palkkaamisen tuista. Lue lisää

Tietoa työpaikan hakijalle. Lue lisää.

Tietoa osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistämisestä työllistämisen ammattilaisille. Lue lisää