Kyvyt käyttöön 2/2018 ilmestynyt, lue sivuilla tai tilaa itsellesi!

Vuoden toisessa Kyvyt käyttöön -lehdessä kerrotaaan mm. miten Nora Holmberg opiskeli lapsuuden unelma-ammattiinsa erityisoppilaitoksessa. Cp-vammainen Jarno Leinonen kertoo myös polustaan yrittäjästä palkansaajaksi. Joensuussa on tehty työtä, jotta avotyötoiminnassa olevat kehitysvammaiset saataisiin palkkatyöhön. Sitran Timo Lindholm ja Mika Pyykkö kertovat SIBistä, yhdestä vaikuttavuusinvestoimisen muodosta ja mahdollisuuksista hyödyntää sitä myös työllistämisessä. 

Lisäksi asiaa mm. lukivaikeuksista, Job Shadow Day'sta, SOSKU-hankkeen loppuraportista ja uutisnostoja. 

lue kyvyt käyttöön 2/2018 pdf:nä tästä

Tilaa lehti maksuttomasti itsellesi tai työpaikallesi osoitteesta viestinta(at)vates.fi 

Tule Työllistämisen kehittämispäiville 14.-15.11. Helsinkiin!

Työllistämisen kehittämispäivillä 14. - 15.11. Helsingissä teemana on mm. osatyökykyisten väylät työelämään rakenteiden uudistuessa. Puhujina mm. sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, STM ja johtaja Tuija Oivo, TEM. Saamme katsauksen myös kansainvälisiin työllisyyden hoidon malleihin ja vastuulliseen liiketoimintaan, kun tavoitteena on yhdenvertainen työelämä. 

Suurin osa ohjelmasta toteutetaan työryhminä, joita on valittavana yhteensä 15. Aiheina ovat esimerkiksi järjestöt ja vaikuttaminen, tuetun työn työhönvalmennuksen kehittämisen suuntia, työ- ja toimintakyvyn arviointi ja edistäminen rangaistusaikana, osatyökykyisten monialaiset palvelut tulevassa maakunnassa sekä tarvelähtöinen työllisyyspoliittinen malli.

työllistämisen kehittämispäivien sivuille  

KeKo Extra esittelee järjestöjen vaikuttavuutta

Uusin Vatesin Kyvyt käyttöön -lehden Extra-teemanumero on nyt täällä! KeKo - kehittämisen koordinaatiohankkeen tekemä julkaisu kertoo, miksi järjestöjen osaamista tarvitaan työllisyyden hoidossa, mitä kaikkea järjestöjen tuettu työllistäminen voi olla ja miten kuntouttavaan työtoimintaan on saatu lisää vaikuttavuutta. 

Järjestötoimijat eri alueilta kertovat hyvistä malleistaan, ja asiantuntijat mm. TEM:istä ja Kuntaliitosta antavat näkemyksensä siitä, miten vaikeimmin työllistyvien työllistymistä voidaan tulevaisuudessa edistää. 

Lehteä voi tilata haluamansa määrän osoitteesta viestinta(at)vates.fi

Lue KeKo Extra pdf:nä tästä

Johtajan blogi

Kuntouttavalla työtoiminnalla on todettu olevan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Sen sijaan työllisyyttä edistävä merkitys on jäänyt laihaksi. Suurimmalle osalle toimintaan osallistujista ei ole kuntoutustarpeita. Riittääkö paikkoja niille, joilla tarvetta on? Jaana Pakarinen pohtii asiaa Mäntynevan & Hiilamon artikkeliin pohjautuvassa blogitekstissä.

lue jaanan blogiteksti

Vatesin vaaliteesit 2019

Tutustu Vatesin vaaliteeseihin

Vihreämpää ruohoa vai kokoavaa yhteistyötä?

Viime aikoina on haettu rakenteellisten ja lainsäädännöllisten muutosten tueksi vertailukelpoisia malleja työllisyyspolitiikkaan myös muualta maailmasta. Kv. käytäntöjen ja mallien vaihdosta kirjoittavat Vatesin Kaija Ray ja Jukka Lindberg

Lue kaijan ja Jukan blogi

11.10.2018

Inkluderingskompetanse-seminaari pidettiin 8.-9.10. Oslossa.


10.10.2018

16 prosenttia vuoden 2017 yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista yhteydenotoista koski työelämää. Yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeus puuttua syrjintään työelämässä täydentäisi yksilöiden oikeussuojaa.

Osallistu

KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohankkeen tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.  lue lisää

 

Työelämä 2020 on valtakunnallinen yli 80 työelämätoimijan verkosto, joka tähtää suomalaisen työelämän laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Vates on yksi työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen Työelämä 2020 -hankkeen ydintoimijoista   Lue lisää

 


 

Verkostotoiminta

Kyvyt Käyttöön -verkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä kiinnostuneet toimijat. Vates-säätiön verkostotoimintaan kuuluvat myös kohdennetut keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmät sekä verkostotoiminnan kehittämistyötä tekevät ryhmät.

Jäsenyys verkostossa on maksutonta.

Lue lisääTyöllistämistietoa kootusti

Tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta ja palkkaamisen tuista. Lue lisää

Tietoa työpaikan hakijalle. Lue lisää.

Tietoa osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistämisestä työllistämisen ammattilaisille. Lue lisää