KeKo Extra esittelee järjestöjen vaikuttavuutta

Uusin Vatesin Kyvyt käyttöön -lehden Extra-teemanumero on nyt täällä! KeKo - kehittämisen koordinaatiohankkeen tekemä julkaisu kertoo, miksi järjestöjen osaamista tarvitaan työllisyyden hoidossa, mitä kaikkea järjestöjen tuettu työllistäminen voi olla ja miten kuntouttavaan työtoimintaan on saatu lisää vaikuttavuutta. 

Järjestötoimijat eri alueilta kertovat hyvistä malleistaan, ja asiantuntijat mm. TEM:istä ja Kuntaliitosta antavat näkemyksensä siitä, miten vaikeimmin työllistyvien työllistymistä voidaan tulevaisuudessa edistää. 

Lehteä voi tilata haluamansa määrän osoitteesta viestinta(at)vates.fi

Lue KeKo Extra pdf:nä tästä

Osku-sivuston blogikirjoitus: Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi

Oululaisessa Uusi suunta työelämään -kokeilussa on rakennettu palvelumalli osatyökykyisen henkilön uudelleensijoituksen tueksi. Kokeilu on osa Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta ja sen Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektia. Mallin kokonaistaloudellisesta vaikuttavuudesta on laadittu case-laskelma yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Laskelma osoittaa Liisan esimerkkitapauksen avulla, miten töissä jatkaminen työkyvylle sopivassa tehtävässä johtaa suurempaan verokertymään, koska työurat pitenevät. Verokertymää kasvattaa myös vähäisempi tulonsiirtojen sekä julkisten palveluiden hyödyntäminen työikäisenä ja eläkeiän täytyttyä.

lue koko kirjoitus Osku - Tie työelämään -verkkopalvelussa

Tilaa Vatesin uutiskirje


Etkö ole saanut enää uutiskirjeitämme?

EU:n tietosuojauudistuksen (GDPR) takia olemme poistaneet uutiskirjeiden tilaajalistalta heidät, jotka eivät halunneet tai ehtineet vahvistaa tilausta erikseen. Ei hätää - voit tilata kaikki Vatesin uutiskirjeet uudestaan linkistä.

tilaa vatesin uutiskirjeitä

Johtajan blogi

Kuntouttavalla työtoiminnalla on todettu olevan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Sen sijaan työllisyyttä edistävä merkitys on jäänyt laihaksi. Suurimmalle osalle toimintaan osallistujista ei ole kuntoutustarpeita. Riittääkö paikkoja niille, joilla tarvetta on? Jaana Pakarinen pohtii asiaa Mäntynevan & Hiilamon artikkeliin pohjautuvassa blogitekstissä.

lue jaanan blogiteksti

Vatesin vaaliteesit 2019

Tutustu Vatesin vaaliteeseihin

Vihreämpää ruohoa vai kokoavaa yhteistyötä?

Viime aikoina on haettu rakenteellisten ja lainsäädännöllisten muutosten tueksi vertailukelpoisia malleja työllisyyspolitiikkaan myös muualta maailmasta. Kv. käytäntöjen ja mallien vaihdosta kirjoittavat Vatesin Kaija Ray ja Jukka Lindberg

Lue kaijan ja Jukan blogi

11.09.2018

Tampereen kaupunki on kilpailuttanut osan kuntouttavasta työtoiminnasta vuodesta 2009 lähtien. Järjestöt ovat saaneet enemmän vastuuta palveluiden tuottamisesta. Kokemukset ovat myönteisiä.

Vaikuttavuutta kuntouttavaan työtoimintaan tulosperusteisella hankinnalla

06.09.2018

Robert Arnkil kirjoittaa kansainvälisistä malleista työvoimapalveluiden toteuttamisessa. Hän arvelee, että Suomelle tulee suuria osaamisen ja markkinamallien haasteita, jos päädytään käyttämään laajoja markkinoita.

Järjestöjen osaamista tarvitaan työllisyyden edistämisessä

Osallistu

KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohankkeen tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.  lue lisää

 

Työelämä 2020 on valtakunnallinen yli 80 työelämätoimijan verkosto, joka tähtää suomalaisen työelämän laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Vates on yksi työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen Työelämä 2020 -hankkeen ydintoimijoista   Lue lisää


 

Verkostotoiminta

Kyvyt Käyttöön -verkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä kiinnostuneet toimijat. Vates-säätiön verkostotoimintaan kuuluvat myös kohdennetut keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmät sekä verkostotoiminnan kehittämistyötä tekevät ryhmät.

Jäsenyys verkostossa on maksutonta.

Lue lisääTyöllistämistietoa kootusti

Tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta ja palkkaamisen tuista. Lue lisää

Tietoa työpaikan hakijalle. Lue lisää.

Tietoa osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistämisestä työllistämisen ammattilaisille. Lue lisää