Tuetun työllistymisen työhönvalmennus

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella tarkoitetaan työllistymistä palkkatyösuhteeseen avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan tuen avulla. Työhönvalmentaja tukee työllistyjää ja tarvittaessa myös työnantajaa, myös työsuhteen syntymisen jälkeen.

Työhönvalmennuspalveluja tuottavat ja myyvät erilaiset palveluntuottajat, esimerkiksi monipalvelukeskukset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Tuettu työllistyminen on työskentelymenetelmä, jonka tarkoituksena on edistää työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien ryhmien pääsyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille sekä tukea heidän työssä pysymistään. Sen sisällöt ovat yhdenmukaisia vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen kanssa.

Kuva: Christian Julin

Tunnetko nämä hallituksen toimet osatyökykyisten työllistämiseksi?

Pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeiden yhtenä osa-alueena on Hyvinvointi ja terveys. Siihen kuuluu useita kärkihankkeita, joista yksi on Osatyökykyisille tie työelämään. Tavoitteena on mm. muuttaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. Lisäksi halutaan tehostaa palvelujärjestelmän toimintaa osatyökykyisten työllistymistä tukevaksi, toteuttaa ammattilaisten osaamisen nostaminen laajalla koulutusinterventiolla, rakentaa toimintamallit hoitoon ja kuntoutukseen ohjaukseen. Tavoitteina on myös lisätä vammaisten yrittäjyyttä sekä parantaa työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamista.

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen vastuuministeriö on STM. Osana hanketta syksyllä 2016 avattiin sivusto Osku - Tie työelämään. Sen tekemiseen osallistui myös Vates-säätiö yhdessä Kuntoutussäätiön ja Vakuutuskuntoutus VKK:n kanssa. Kuntoutussäätiö toimi verkkopalvelun rakentamisesta vastaavana tahona.

Lue lisää kärkihankkeesta STM:n sivuilta ja tutustu Osku - Tie työelämään -palveluun alla olevista linkeistä. Voit luoda tunnukset Osku-sivuston foorumille ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa tai jättää palautetta sivuston sisällöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Osatyökykyisille tie työelämään

Tie työelämään -verkkopalvelu (STM)


Työnantajan kustannukset vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamisessa

Maamme noin 220 000 vammaisesta vajaa puolet haluaisi osallistua hyvinvoinnin kasvattamiseen antamalla oma panoksensa työelämään. Vammaisista kolmanneksella on erinomainen tai hyvä työkyky, mutta näistä vain vajaalla 60 prosentilla on työtä. Useille vammaisille sopisi ja he haluaisivat työskennellä osa-aikaisesti ja heille sopivissa tehtävissä, jotka vaihtelevat yksinkertaisista suorittavista töistä aina korkeakoulutusta vaativiin tehtäviin.

Tukien kustannusvaikutuksista (laskelmat vuodelta 2013):

  • Työnantajan kustannukset vammaisen palkkaamisesta jäävätkin ensimmäisenä (rekrytointi)vuonna 60 prosenttia ja yli matalammiksi kuin vaihtoehtoisen palkkatuetun rekrytoinnin aina 1 500 euron kuukausipalkkoihin asti.
  • Vaikka työolosuhteiden järjestelytuki jätetään pois, työnantajan kustannukset vammaisen rekrytoinnista ovat 30–50 prosenttia matalammat ensimmäisenä vuonna aina 3 500 euron palkkatasolle saakka.
  • Vammaisen ja osatyökykyisen henkilön kohdalla palkkatuki voi jatkua pysyväisluonteisesti. Alentaa kustannuksia neljäsosan vielä 3 500 euron palkoillakin.
  • Lisäksi työhönvalmentajan osaaminen ja tuki pienenevät rekrytoinnin riskejä.

Lue ARTIKKELI TYÖNANTAJIEN KUSTANNUKSISTA


Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalvelut

Vates-säätiö on selvittänyt Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalveluja ja erityisesti kuntouttavan toiminnan kehittämistä osana palvelurakennetta.

Selvityksessä todetaan, että kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan hyvin erilaisille asiakkaille. Näyttää siltä, että palvelua on tarjolla kiitettävästi. Jatkokehityksen kannalta oleellisinta on palvelun kehittäminen niin, että siinä kohtaisivat entistä paremmin asiakasryhmien yksilölliset kyvyt, avoimen työelämän tarpeet ja ohjaajien resurssien optimaalinen käyttö. 

Kuntouttavan työtoiminnan palveluja ehkä suurempi huoli kohdistuu kuitenkin jatkopolkujen saatavuuteen ja niihin ohjaamiseen.

Lue TYÖLLISYYSPALVELUIDEN selvitys vuodelta 2014 

Työelämä 2020

Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteena on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Vates-säätiö on yksi hankkeen ydintoimijoista. Hankkeella halutaan nostaa esiin etenkin vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten ihmisten merkitys työelämän kehittämisessä.

te 2020 -hankkeen sivulle

Tuet

Työnantaja voi saada monenlaista tukea osatyökykyisen palkkaamiseen.

Yrittäjien tuet.