Siirry pääsisältöön

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella tarkoitetaan työllistymistä palkkatyösuhteeseen avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan tuen avulla. Työhönvalmentaja tukee työllistyjää ja tarvittaessa myös työnantajaa, myös työsuhteen syntymisen jälkeen.

Neljä henkilöä pöydän ääressä, katsovat yhtä tietokoneen näyttöä.

Työhönvalmennuspalveluja tuottavat ja myyvät erilaiset palveluntuottajat, esimerkiksi monipalvelukeskukset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Tuettu työllistyminen on työskentelymenetelmä, jonka tarkoituksena on edistää työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien ryhmien pääsyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille sekä tukea heidän työssä pysymistään. Sen sisällöt ovat yhdenmukaisia vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen kanssa.

Tunnetko hallituksen tavoitteet osatyökykyisten työllistämiseksi?

Pääministeri Marinin hallitus on luvannut edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä eri keinoin. Keinoina ovat muun muassa henkilökohtainen palvelu ja palkkatuen uudistaminen. Hallitus käynnistää myös työkykyohjelman. Työkykykoordinaattoreiden määrää lisätään, jotta työnhakijoiden tarpeet tulevat tunnistetuiksi aiempaa paremmin. Lisäksi työllistetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä julkisiin hankintoihin asetettavalla työllistämisehdolla. 

Lue Valtioneuvoston sivuilta tiedote, jossa kerrotaan hallituksen tavoitteista:

Valtioneuvosto: hallituksen työllisyysastetavoite


Työnantajan kustannukset vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamisessa

Maamme noin 220 000 vammaisesta vajaa puolet haluaisi osallistua hyvinvoinnin kasvattamiseen antamalla oma panoksensa työelämään. Vammaisista kolmanneksella on erinomainen tai hyvä työkyky, mutta näistä vain vajaalla 60 prosentilla on työtä. Useille vammaisille sopisi ja he haluaisivat työskennellä osa-aikaisesti ja heille sopivissa tehtävissä, jotka vaihtelevat yksinkertaisista suorittavista töistä aina korkeakoulutusta vaativiin tehtäviin.

Tukien kustannusvaikutuksista (laskelmat vuodelta 2013):

  • Työnantajan kustannukset vammaisen palkkaamisesta jäävätkin ensimmäisenä (rekrytointi)vuonna 60 prosenttia ja yli matalammiksi kuin vaihtoehtoisen palkkatuetun rekrytoinnin aina 1 500 euron kuukausipalkkoihin asti.
  • Vaikka työolosuhteiden järjestelytuki jätetään pois, työnantajan kustannukset vammaisen rekrytoinnista ovat 30–50 prosenttia matalammat ensimmäisenä vuonna aina 3 500 euron palkkatasolle saakka.
  • Vammaisen ja osatyökykyisen henkilön kohdalla palkkatuki voi jatkua pysyväisluonteisesti. Alentaa kustannuksia neljäsosan vielä 3 500 euron palkoillakin.
  • Lisäksi työhönvalmentajan osaaminen ja tuki pienenevät rekrytoinnin riskejä.

Lue artikkeli työnantajien kustannuksista


Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalvelut

Vates-säätiö on selvittänyt Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalveluja ja erityisesti kuntouttavan toiminnan kehittämistä osana palvelurakennetta.

Selvityksessä todetaan, että kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan hyvin erilaisille asiakkaille. Näyttää siltä, että palvelua on tarjolla kiitettävästi. Jatkokehityksen kannalta oleellisinta on palvelun kehittäminen niin, että siinä kohtaisivat entistä paremmin asiakasryhmien yksilölliset kyvyt, avoimen työelämän tarpeet ja ohjaajien resurssien optimaalinen käyttö. 

Kuntouttavan työtoiminnan palveluja ehkä suurempi huoli kohdistuu kuitenkin jatkopolkujen saatavuuteen ja niihin ohjaamiseen.

Lue työllisyyspalveluiden selvitys vuodelta 2014