Siirry pääsisältöön

Aluetoiminta

Valtakunnallisen aluetoiminnan tavoitteena on kasvattaa osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuutta ja arvostusta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnissa muiden toimijoiden kanssa (julkinen ja yksityinen sektori sekä yritykset) sekä tuoda esiin toiminnan vaikuttavuutta.

Aluetoiminnassa työskentelee kaksi aluekoordinaattoria. He järjestävät työllisyystoimijoille verkostotilaisuuksia ja työpajoja kaikissa maakunnissa. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki työllistymisasioista kiinnostuneet tahot.

Tutustu aluetoimintaan tarkemmin

Kuuntele Aluetoiminnan podcast-jakso

AlViheä ja oranssi sydän sekä korva, Vates välittää-podcast-sarjan tunnusuetoiminta on julkaissut ensimmäisen podcast-jaksonsa.

Vuonna 2020 Vates teki alueiden järjestötoimijoille kyselyn mm. niiden tiedon tarpeista. Vastausten mukaan toimijat kaipaavat tietoa mm. työkyvyn arvioimisesta järjestöissä. Tästä teemasta kertoo aluekoordinaattori Hanna Ranta-Pitkänen.

Tekstiversio tulossa lähiaikoina.

Kuuntele Aluetoiminnan podcast (linkki aukeaa uuteen välilehteen)


Aluetoiminnan uusi esittelyvideo nyt katsottavissa!

Aluetoiminnan esittelyvideolla aluekoordinaattorit Hanna Ranta-Pitkänen ja Tuuli Riisalo-Mäntynen kertovat Vatesin aluetoiminnasta. Videolla käydään lyhyesti läpi aluetoiminnan tavoitteet, tekemisen muodot, kohderyhmät ja hyödyt. 

Katso, jaa ja tule mukaan Vatesin aluetoimintaan!

Uusista julkaisuista tukea yhteistyöhön!

Uusi Lehden kansi.vuosi ja uusia julkaisuja! Tutustu vuoden 2021 alussa ilmestyneeseen Aluetoiminnan Extra-lehteen, jonka teemana on työkyvyn arviointi järjestöissä. Lehdestä selviää, mitä työkyvyn arvioinnilla tarkoitetaan, ja miten työkyvyn arviointia tehdään osatyökykyisten työllistämistä edistävissä järjestöissä eri maakunnissa.

Tutustu uuteen Aluetoiminnan Extra-lehteen


Koristekuva

Työllisyydenhoidon trendikorteista apua yhteiseen pohdintaan! Aluetoimintaa edeltäneessä Vatesin KeKo-hankkeessa (2017-2020) toteutettiin loppuvuodesta 2020 Työllisyydenhoidon trendikortit, joita on tarkoitus käyttää yhteiseen pohdintaan työllistymistä edistävien tahojen kanssa.

Pohdintatehtävien avulla voitte löytää esim. omalle alueellenne työllisyydenhoidon tulevaisuuden palvelun, ratkaisun tai toimintatavan, joka voisi parantaa työllisyydenhoitoa ja siten edistää työllisyyttä.

Kortteja voit tilata täältä.


Koristekuva

Lisävinkkiä yhteistyön aloittamiseen työllisyystoimijoiden välillä saat myös Yhteistyö alkuun -kortista, jotka on tehty osana Vatesin KeKo-hanketta (2017 - 2019). Korteissa annetaan vinkkiä, miten saada yhteistyö alkuun ja mitä kannattaa tuoda esille järjestöjen vahvuuksista ja kompastuskivistä, jotka kannattaa huomioida jo yhteistyön alussa.

Tutustu Yhteistyö alkuun  -kortteihin (pdf aukeaa uuteen ikkunaan)


Kirjan kansiTutustu myös Keko-hankkeessa tehtyyn Verkostot ja kumppanuus - Järjestöt työllisyyden edistäjinä -käsikirjaan, johon Yhteistyö alkuun -kortit pohjautuvat. Käsikirjassa paneudutaan yhteistyön merkitykseen työllisyydenhoidossa. Julkaisu tarjoaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja olemassa olevien yhteistyömallien vahvistamiseen.

Julkaisu on suunnattu erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka edistävät osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden työllistymistä.

Tutustu Käsikirjaan

Kaikkia painettuja kirjoja, lehtiä ja kortteja voi tiedustella myös järjestösihteeri Meeri Riihelältä, meeri.riihelä(at)vates.fi, p. 044 773 5708.