Siirry pääsisältöön

Aluetoiminta

Valtakunnallisen aluetoiminnan tavoitteena on kasvattaa osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuutta ja arvostusta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnissa muiden toimijoiden kanssa (julkinen ja yksityinen sektori sekä yritykset) sekä tuoda esiin toiminnan vaikuttavuutta.

Aluetoiminnassa työskentelee kaksi aluekoordinaattoria. He järjestävät työllisyystoimijoille verkostotilaisuuksia ja työpajoja kaikissa maakunnissa. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki työllistymisasioista kiinnostuneet tahot.

 
 

Tule mukaan aluetoimintaan!

 

Tavoite ja tarkoitus

""Valtakunnallisen aluetoiminnan tavoitteena on osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuuden ja arvostuksen kasvattaminen maakunnissa.

Lisäksi tavoitteena on yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistaminen toimijoiden välillä. Toimijat voivat olla toisia järjestöjä ja julkisen sekä yksityinen sektorin toimijoita kuten yrityksiä.

Tarkoituksena on nostaa esiin järjestöjen osallistavaa ja kehittävää työotetta toimintaympäristön muutoksissa sekä vahvistaa järjestöjen roolia osatyökykyisten työllistymisen edistäjänä. Oikea-aikainen ja yksilön työllistymisen tarpeeseen vastaava palveluun ohjautuminen säästää yhteiskunnan resursseja myös tulevaisuudessa.
Aluetoiminnan toimintamuodot""

Aluetoiminnassa järjestettävät verkostotilaisuudet ja työpajat keskittyvät ajantasaisen tiedon jakamiseen ja levittämiseen, tutkimustiedon hyödyntämiseen, viestinnällisiin ja vaikuttamisen kysymyksiin sekä järjestöjen palveluprosessien ja toiminnan laadun/vaikuttavuuden kehittämiseen. Tarkoituksena on kehittää työllisyydenhoidon kentän käytäntöjä alueittain.

Tilaisuuksissa vahvistetaan järjestöjen roolia työllisyydenhoidon kentän muutoksissa sekä yhteiskehittämistä muiden työllisyystoimijoiden kanssa.

Tilaisuudet rakennetaan yhteistyössä alueiden työllisyystoimijoiden kanssa. Niissä huomioidaan järjestötoimijoiden tarpeet ja toiveet. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden parissa työskentelevät tahot.
Aluetoiminnan pääasialliset kohderyhmät

  • Osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä ja osallisuutta edistävät järjestöt
  • Työllisyyspalveluja tuottavien yhteisöjen henkilökunta
  • Kuntien työllisyyspalvelut
  • Erityisoppilaitosten ohjaustyötä tekevä henkilöstö
 

Liity aluetoiminnan verkostoihin

 

Valtakunnallinen alueyhteyshenkilöiden verkosto

Aluetoiminnan tukena toimii valtakunnallinen alueyhteyshenkilöiden verkosto, joka koostuu työllistymistä edistävistä järjestöistä, eri sektorien työllisyystoimijoista ja erityisoppilaitoksista. Edustettuina ovat kaikki maakunnat, lukuunottamatta Ahvenanmaata. Alueyhteyshenkilöt auttavat välittämään tietoa maakunnan työllisyydenhoidon tilanteesta sekä mukana aktiivisesti eri tilaisuuksien järjestämisessä.

Alueyhteyshenkilöiden verkosto kokoontuu 2krt/v. Lisäksi verkostolle järjestetään kahden kuukauden välein vapaamuotoisia etäkokoontumisia. Tavoitteena on vertaiskehittämisen ohella tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

Mikäli haluat liittyä verkostoon, ota yhteyttä aluekoordinaattoreihin.

Työllisyyshankkeiden verkosto

Aluetoiminta koordinoi työllisyyshankkeiden verkostoa, johon kuuluu eri järjestöjä ja säätiöitä, joilla on käynnissä osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen tukemiseen ja työssä pysymiseen liittyviä hankkeita.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.

Työllisyyshankkeiden verkosto kokoontuu 4 krt/v ja tavoitteena on vertaiskehittämisen ohella tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

Mikäli haluat liittyä verkostoon, ota yhteyttä aluekoordinaattoreihin.

Ryhmä ihmisiä ja vihreä, sininen, keltainen, punainen ja pinkki puhekupla.

Uusista julkaisuista tukea yhteistyöhön!

Aluetoiminnan esitteen kansi, erivärisiä palikoita ja Suomen kartta sekä tekstiä.Aluetoiminnan esite on ilmestynyt.

Esitteessä kerrotaan lyhyesti toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista sekä siitä, mitä Aluetoiminta on käytännössä.
Esitteestä löytyvät myös toiminnan kohderyhmät.

Tutustu esitteeseen ja tule mukaan toimintaan (pdf aukeaa uuteen välilehteen)Koristekuva

Työllisyydenhoidon trendikorteista apua yhteiseen pohdintaan! Aluetoimintaa edeltäneessä Vatesin KeKo-hankkeessa (2017-2020) toteutettiin loppuvuodesta 2020 Työllisyydenhoidon trendikortit, joita on tarkoitus käyttää yhteiseen pohdintaan työllistymistä edistävien tahojen kanssa.

Kortteja voit tilata täältä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)


Koristekuva

Lisävinkkiä yhteistyön aloittamiseen työllisyystoimijoiden välillä saat myös Yhteistyö alkuun -kortista, jotka on tehty osana Vatesin KeKo-hanketta (2017 - 2019). Korteissa annetaan vinkkiä, miten saada yhteistyö alkuun ja mitä kannattaa tuoda esille järjestöjen vahvuuksista ja kompastuskivistä, jotka kannattaa huomioida jo yhteistyön alussa.

Tutustu Yhteistyö alkuun  -kortteihin (pdf aukeaa uuteen välilehteen)


Kirjan kansiTutustu myös Keko-hankkeessa tehtyyn Verkostot ja kumppanuus - Järjestöt työllisyyden edistäjinä -käsikirjaan, johon Yhteistyö alkuun -kortit pohjautuvat. Käsikirjassa paneudutaan yhteistyön merkitykseen työllisyydenhoidossa. Julkaisu tarjoaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja olemassa olevien yhteistyömallien vahvistamiseen.

Julkaisu on suunnattu erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka edistävät osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden työllistymistä.

Tutustu Käsikirjaan (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Toiminta alueilla

Ilmoita hanke maakuntasivuille

Yhteystiedot

Tuuli Riisalo-Mäntysen kuva.Aluekoordinaattori
Tuuli Riisalo-Mäntynen
tuuli.riisalo-mantynen(at)vates.fi
0440 396 848

Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Etelä-Pohjanmaa
Itä-Uusimaa ja Keski-Uusimaa
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Karjala

Hanna Ranta-Pitkäsen kuva. Aluekoordinaattori
Hanna Ranta-Pitkänen
hanna.ranta-pitkanen(at)vates.fi
044 421 4645

Kainuu
Kymenlaakso
Lappi
Länsi-Uusimaa ja pk-seutu
Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi

Uudet Extralehdet

 Aluetoiminnan Extra-Lehden piirroskansi, jossa nelikerroksisen talon läpileikkaus ja ihmisiä eri kerroksissa sekä nokisutari katolla.

Tutustu vuoden 2021 kesäkuussa ilmestyneeseen lehteen, jonka teemana on oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö - järjestö kertovat. Lehden piirroskuvitukset ovat tehneet oppilaitoksissa opiskelevat nuoret.

Tutustu Aluetoiminnan Extraan 1/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)


Lenden sinisävyinen kansi, 4 pientä valokuvaa joissa miehiä ja naisia sekä iso kuva, jossa nainen tietokoneella.Tutustu vuoden alussa ilmestyneeseen lehteen, jonka teemana on työkyvyn arviointi. Lehdessä käsitellään mm. järjestöjen roolia työkykyohjelmassa sekä etäkuntoutusta ja koronan vaikutuksia järjestöjen toimintaan.

Tutustu Aluetoiminnan Extraan 2020 (pdf-aukeaa uuteen välilehteen)


Katso aluetoiminnan esittelyvideo!

Videolla aluekoordinaattorit Hanna Ranta-Pitkänen ja Tuuli Riisalo-Mäntynen kertovat aluetoiminnan tavoitteista, tekemisen muodoista, kohderyhmistä ja hyödystä. 

Katso, jaa ja tule mukaan Vatesin aluetoimintaan!

Aluetoiminnan podcast-jakso

AlViheä ja oranssi sydän sekä korva, Vates välittää-podcast-sarjan tunnusuetoiminta on julkaissut ensimmäisen podcast-jaksonsa.

Vuonna 2020 Vates teki alueiden järjestötoimijoille kyselyn mm. niiden tiedon tarpeista. Vastausten mukaan toimijat kaipaavat tietoa mm. työkyvyn arvioimisesta järjestöissä. Tästä teemasta kertoo aluekoordinaattori Hanna Ranta-Pitkänen.

Tekstiversio tulossa lähiaikoina.

Kuuntele Aluetoiminnan podcast (linkki aukeaa uuteen välilehteen)