Siirry pääsisältöön

Opiskelu

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat ammatillisissa oppilaitok­sissa yleensä tavallisissa opetusryhmissä. Opetuksen yksilöllistämisen keino on tavallisimmin eriyttäminen.

Tilastokeskuksen mukaan tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin. 

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 86 % opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.

Vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista noin 3200 opiskeli ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Muussa ammatillista koulutusta antavassa oppilaitoksessa oli n. 21 000 erityisopiskelijaa. Heidän osuutensa koko ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä oli 8,6 %, lähes kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2005. 

Tilastokeskuksen sivu erityisopiskelijoiden määrästä (linkki avautuu uuteen välilehteen)


 

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen opetuksen perustutkintojen opetussuunnitelmien kielen muuttamista käytännön työtehtäviksi.

Opinnollistaminen antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.

Lue lisää Keskuspuiston ammattiopiston sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

  • Tavoitteena on ollut kehittää opitun tunnistamista ja dokumentointia erilaisissa oppimisympäristöissä, mm. työpajoilla ja muissa työelämälähtöisissä ympäristöissä
  • Taustalla ajatus siitä, että perustutkintotasoisten ammatillisten tutkintojen perusteiden avulla voidaan kuvata olemassa oleva ja esim. työllistämistoimenpiteissä kertyvä ammatillinen osaaminen ja arvioida se osaksi ammatillisia tutkintoja
  • Oppimisympäristön tunnistamisessa tehdään näkyväksi osaamisalueet yksikössä tehtävien töiden kautta. Niitä verrataan tutkintojen perusteisiin opetussuunnitelman kautta.
  • Osaaminen dokumentoidaan erillisen työkalun avulla ja asiakkaalle voidaan kirjoittaa osaamistodistus kertyneestä osaamisesta
  • On ohjaajille laadun työkalu, asiakkaille näkyvä osoitus oman osaamisen karttumisesta