Siirry pääsisältöön

Opiskelu

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat ammatillisissa oppilaitok­sissa yleensä tavallisissa opetusryhmissä. Opetuksen yksilöllistämisen keino on tavallisimmin eriyttäminen.

Tilastokeskuksen mukaan tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin. 

Vuonna 2018 Suomessa oli yhteensä noin 23 500 ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijaa. Heistä noin 3 300 opiskeli ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja muussa ammatillisessa oppilaitoksessa reilut 20 000.

Heidän osuutensa koko ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä oli noin 10 prosenttia.

Tilastokeskuksen sivu erityisopiskelijoiden määrästä (linkki avautuu uuteen välilehteen)


 

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen opetuksen perustutkintojen opetussuunnitelmien kielen muuttamista käytännön työtehtäviksi.

Opinnollistaminen antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.

Lue lisää Ammattiopisto Liven sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

  • Tavoitteena on ollut kehittää opitun tunnistamista ja dokumentointia erilaisissa oppimisympäristöissä, mm. työpajoilla ja muissa työelämälähtöisissä ympäristöissä
  • Taustalla ajatus siitä, että perustutkintotasoisten ammatillisten tutkintojen perusteiden avulla voidaan kuvata olemassa oleva ja esim. työllistämistoimenpiteissä kertyvä ammatillinen osaaminen ja arvioida se osaksi ammatillisia tutkintoja
  • Oppimisympäristön tunnistamisessa tehdään näkyväksi osaamisalueet yksikössä tehtävien töiden kautta. Niitä verrataan tutkintojen perusteisiin opetussuunnitelman kautta.
  • Osaaminen dokumentoidaan erillisen työkalun avulla ja asiakkaalle voidaan kirjoittaa osaamistodistus kertyneestä osaamisesta
  • On ohjaajille laadun työkalu, asiakkaille näkyvä osoitus oman osaamisen karttumisesta