Siirry pääsisältöön

Työnhaku

Vammaisista, pitkäaikaissairaista ja osatyökykyisistä henkilöistä moni jää tahtomattaan vaille työkokemusta. Vammaisten ihmisten oikeuksien YK:n sopimuksen ratifioiminen ja laki positiivisesta erityiskohtelusta merkitsevät lisääntyviä työllistymisen mahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille.

Avoimille työmarkkinoille työllistyminen voi olla kuitenkin edelleen haaste, mutta ei mahdottomuus. Avoin asenne ja motivaatio helpottavat työpaikan löytämistä. Työnhaussa kaikki suhteet ja aiempi kokemus kannattaa hyödyntää. Työnantajia voi myös lähestyä suoraan, mikäli sinulla on osaamistasi ja kykyjäsi vastaava paikka mielessä.

Tiedostava ja osaava työnhakija löytää helpommin työtä kuin vahvuuksistaan ja esteistään tietämätön. Omat kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, osaaminen ja mahdolliset rajoitteet on hyvä tiedostaa ammattia ja työuraa pohdittaessa.