Siirry pääsisältöön

Työn mukauttaminen

Kaksi ukkoa liittää yhteen kahta keltaista palapelipalaa.

Työolosuhteiden mukauttaminen voi kohdistua joko yksilöön tai koko organisaatioon. Se voi sisältää esimerkiksi ammatillista neuvontaa ja ohjausta, koulutusta, toisten antamaa apua, työaikajärjestelyjä, työympäristön kehittämistä ja työn organisointia.

Positiivinen työilmapiiri ja esimiehen avoin suhtautuminen mukautuksiin johtavat useammin työntekijän työssä pysymiseen ja työtehon kasvuun. Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työelämässä oleminen ja heidän ammattitaitonsa hyödyntäminen mahdollistuu usein varsin yksinkertaisilla ja edullisilla ratkaisuilla.