Siirry pääsisältöön

Työn mukautukset ja tuet työelämään pääsemiseen

Nainen kirjoittaa vihkoon kynällä, tietokone sylissä.Työsuhteeseen on mahdollista saada monenlaista tukea työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Osa tuista myönnetään työnhakijalle, osa työnantajalle. Työnantajan palkkauspäätöstä voi helpottaa, jos työnhakija osaa kertoa saatavilla olevista tuista ja rajoitteista jo työnhakutilanteessa.

Työhönvalmentaja, työkykykoordinaattori tai TE-toimiston virkailija osaavat kertoa, mitä työllistymistä edistävää tukea hakijan on mahdollista saada.

Joskus on tarpeen mukauttaa työtehtäviä, jotta vammainen tai osatyökykyinen henkilö pystyy suoriutumaan työstä. Mukautuksia voivat olla tietynlaiset työvälineet tai vaikka lyhennetty työaika.

Näiltä sivuilta löydät hyödyllistä tietoa ennen työpaikan hakemista ja esimerkiksi jo työhaastatteluun päästyäsi.

Tukimuotoja työnhaussa

Yhteiskunta tarjoaa monenlaisia tukimuotoja, jotka madaltavat vammaisen tai osatyökykyisen työnhakijan kynnystä työllistymiseen.

Työhönvalmennus
Työhönvalmentaja etsii ja räätälöi työpaikkoja ja auttaa koko työyhteisöä perehdytyksessä sekä erilaisten tukien hakemisessa.

Palkkatuki
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle tukea palkkakustannuksiin esimerkiksi vammaisen, pitkäaikaissairaan tai työttömän henkilön palkkaamiseen.

Työolosuhteiden järjestelytuki
Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä tuki työpaikalla tehtäviin muutoksiin, jotka mahdollistavat vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön työhön pääsyn tai työssä jatkamisen.

Työkokeilu
Työ- ja elinkeinotoimiston kautta haettava työkokeilu on mahdollisuus kokeilla jotakin uutta ammattialaa tai testata omaa jaksamistaan työssä.

Oppisopimus
Oppisopimus on mahdollisuus opiskella uuteen ammattiin työpaikalla.

Siirtymätyö
Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujille suunnattu työn tekemisen tapa.Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Tietoa palkkatuesta ja muista tukimuodoista Työmarkkinatorin sivuilla


Vatesin valkoiset piirrosukot, eriväristen keltaisten pallojen sisällä.


Työnhaku

Työnhaku lähtee aina oman osaamisen tunnistamisesta, sopivien työpaikkojen kartoittamisesta ja osaamisen markkinoinnista työnantajille. Vammaisen tai osatyökykyisen työnhakijan on hyvä tuntea myös erilaiset työllistymisen tukimuodot, joita tällä sivustolla esitellään.