Vates lyhyesti

Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.

Vatesin toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen.

Vates toimii yhteistyössä työllistämisen, kuntoutuksen ja koulutuksen sidosryhmien kanssa.

Vates on vammaisjärjestöjen perustama asiantuntijaorganisaatio, jonka strategisena taustavoimana on 47 taustayhteisöä, jotka ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.

Vates-säätiö on toiminut vuodesta 1993.

Tue toimintaamme

Onko vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen lähellä sydäntäsi?

Vates-säätiö on vuodesta 1993 lukien toiminut vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi, keinoinaan mm. viestintä, vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä koulutus. Haluatko olla osaltasi tukemassa työtämme?

Tee testamentti Vates-säätiölle

Testamentin tekijänä voit kohdentaa lahjoituksesi säätiön pitkäjänteiseen työhön yleisesti tai johonkin tiettyyn kohteeseen/käyttöön. Jos haluat kohdentaa testamenttisi haluamaasi tarkoitukseen, ota yhteyttä käyttötarkoituksen täsmentämiseksi. Testamentin voit tehdä myös ainoastaan tietyn varallisuuden osan osalta (erityistestamentti). Pienelläkin summalla voidaan saada suuria aikaan.

Vates-säätiö on yleishyödyllinen yhteisö eikä sen näin tarvitse maksaa testamentilla saamastaan perinnöstä perintöveroa. Näin saadut varat ovat kokonaisuudessaan käytettävissä säätiön toimintaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi.

Jotta testamentti varmasti täyttää muotovaatimukset ja sen oikeusvaikutukset ovat tarkoituksenmukaiset, on erittäin suositeltavaa tehdä testamentti ammattitaitoisen asianajajan kanssa. Apua testamentin tekemiseen saa asianajotoimistoista.

Lisätietoja: säätiön johtaja Jaana Pakarinen, puh. 0400 764 793 tai jaana.pakarinen(at)vates.fi
Yhteydenotot ovat luottamuksellisia.