Vaikuta Työllistämisen kehittämispäivien ohjelmaan!

Työllistämisen kehittämispäivillä Kokkolassa 21.-22.3.2018 on yleisluentoja ja rinnakkaistyöryhmiä, joissa huomioidaan eri kohderyhmien työn erityispiirteet. Seminaari tarjoaa sisältöä ajankohtaisista erityisryhmien työllistämisen kysymyksistä työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimiestasolle, valmennushenkilöstölle sekä kuntien ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville.

Osa ohjelmasta toteutetaan ruotsin kielellä, joten toivomme myös ruotsiksi pidettäviä työryhmäehdotuksia. Vaikuta seminaaripäivien sisältöön ja lähetä oma ehdotuksesi siitä, mitä haluaisit jakaa muille alan ammattilaisille omasta työstäsi, hankkeestasi tai kokemuksestasi viimeistään pe 2.2.2018!

lähetä työryhmäehdotuksesi kehittämispäiville 

Työelämäoikeutta!-koulutussarja jatkuu 15.2.


Vuoden ensimmäinen Työelämäoikeutta!-koulutuspäivä pidetään 15.2. Helsingissä. Kouluttajana on OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Aiheena on tällä kertaa oikeudellisen ajattelun ABC. Käsiteltäviä asioita ovat mm. työn tekemisen eri muodot, työntekoon liittyvät oikeudelliset ongelmat sekä osatyökykyinen henkilö yrittäjänä.

Koulutuskokonaisuudet on suunnattu kaikille, joiden tehtäviin kuuluu vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden sekä vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaaminen ja tukeminen työllistymään työsuhteeseen.

Lue päivän ohjelmasta ja ilmoittaudu

Järjestöt sitoutuvat etsimään ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseen. Myös Vates-säätiö on mukana julkilausumassa.

Aloitteen julkilausumasta tekivät sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström yhdessä Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen kanssa. 

Kuva: Vatesin kuvapankki / Jenny Salo

Lue järjestöjen julkilausumasta

Johtajan blogi

Vates-säätiön 25 toimintavuoden aikana mm. käsitteisiin, kuten vajaakuntoinen, on tullut muutoksia, mutta vaikuttamistyölle vammaisten henkilöiden työllistymisen puolesta on yhä suuri tarve, kirjoittaa Jaana Pakarinen Vatesin blogissa.

lue jaanan blogiteksti

Sydänmaanlakasta Vatesin hallituksen puheenjohtaja

Vates-säätiön uusi hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Räsänen Kuurojen Palvelusäätiöstä.

Lue uutinen

Epilepsia ja työturvallisuus

Yrityksen toiminnan suunnitteluvaiheessa tulee huomioida turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten esim. työympäristön ja -tilojen, työmenetelmien, työvälineiden ja aineiden turvallisuus. Teppo Rautjärvi kirjoittaa neuvontatapauksesta, jossa työturvallisuudesta tiedusteli epilepsiaa sairastava henkilö.

Lue TEPON neuvontatapaus

12.12.2017

Oikeusministeriö on avannut tänään 12.12.2017 syrjintatieto.fi -verkkosivuston, jonne kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. On tärkeää, että tuolta sivustolta löytyvät myös työelämässä tapahtuva vammaisuuteen tai terveydentilaan liittyvä syrjintä.

Oikeusministeriön syrjintatieto.fi avattu tänään - mukana myös vammaisuuteen liittyvää syrjintätietoa

01.12.2017

Aspa-säätiö ja Ylöjärven kaupunki ovat yhteistyökumppaneita Osallisuutta osuuskunnista -ESR hankkeessa. Siinä on kehitetty osatyökykyisten ihmisten työelämäosallisuutta valmentamalla osallistujia perustamaan työosuuskunta ja käynnistämään toiminta. Hankkeen tuloksena Ylöjärvellä on käynnistynyt 2016 Osuuskunta Taidokkaat. Osuuskunnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen kuntoutumista, työtä ja hyvinvointia. Hanke toimii Ylöjärvellä 2015-2017.

Ylöjärvi tukenut työosuuskunta Taidokkaan perustamista

Osallistu

KeKo - Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen -sateenvarjohankkeen tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä.  lue lisää

Tiedolla vaikuttaminen -hanke toimittaa ja levittää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistäviä tietosisältöjä, ja edistää siten heidän työpaikan löytämistään. Lue lisää  

PARTY - parempaa työ- ja toimintakykyä - hankekokonaisuudessa vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtakunnallisesti työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Lue lisää


 

Verkostotoiminta

Kyvyt Käyttöön -verkosto on valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden työllistymisestä kiinnostuneet toimijat. Vates-säätiön verkostotoimintaan kuuluvat myös kohdennetut keskustelu- ja tiedonvaihtoryhmät sekä verkostotoiminnan kehittämistyötä tekevät ryhmät.

Jäsenyys verkostossa on maksutonta.

Lue lisääTyöllistämistietoa kootusti

Tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta ja palkkaamisen tuista. Lue lisää

Tietoa työpaikan hakijalle. Lue lisää.

Tietoa osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistämisestä työllistämisen ammattilaisille. Lue lisää