Siirry pääsisältöön

Aluevaltuutettu kokee järjestöjen roolin merkitykselliseksi

09.08.2022

Teksti: Marianne Pentikäinen
Kuva: Pixabay

Piirroshahmoja pyöreän sektoreihin jaetun pöydän ääressä.

Kymenlaaksosta aluevaltuutetuksi valittu Inka Häkkinen on 39-vuotias sote-ammattilainen. Hänellä
on useita sosiaali- ja terveysalan tutkintoja ja hän on työskennellyt alan eri sektoreilla koko aikuisikänsä. Aluevaltuutetun tehtävästä hän kiinnostui, koska koki omaavansa koulutuksen ja kokemuksen perusteella saatua kokemusta ja näkökulmaa aluevaltuuston työskentelyyn.

Häkkisellä on jonkin verran tietoa osatyökykyisten työllistämiseen työllistämiseen liittyvistä asioista. Hän kuitenkin kokee, että tarvitsisi asiasta vielä lisätietoa. Hän uskoo, että tilanne on sama monen muun aluevaltuutetun osalta. Työllistämistä edistävien järjestöjen toimintaa Häkkinen tuntee huonosti, mutta hänen omassa valtuustoryhmässään on järjestötyötä hyvin tuntevia. Hän uskoo, että heidän asiantuntemuksensa on hyödyksi järjestöyhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Inka Häkkisen mielestä järjestöjen rooli on merkittävä hyvinvointialueen toteutuksessa. Kymenmaan alueellakin palvelujen järjestämiseen varattu rahoitus pienenee. Tästä syystä huomio on keskitettävä erityisesti ennaltaehkäiseviin ja terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin. Näiden toteuttamisessa järjestöjen merkitys yhdessä hyvinvointialueen kanssa on suuri.

– Mielestäni työllisyys on suuri osa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Työllisyys liittyy kiinteästi taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen pääomaan ja merkityksellisyyden kokemiseen. Meidän täytyy siis huolella huomioida myös työllisyyttä edistävät järjestöt. Koen niiden olevan tärkeässä roolissa erityisesti ennaltaehkäisevinä ja terveyttä edistävinä toimijoina, Häkkinen toteaa.

Järjestöjen tulisikin olla aktiivisesti yhteydessä alueensa päättäjiin ja toimielimiin, jotta ne saisivat toimintaedellytyksensä turvattua muutoksessa. Järjestöjen pitäisi tuottaa toiminnastaan selkeää ja helppolukuista tietoa. Tällöin uusien asioiden ja toimintojen kanssa painivien päättäjien olisi mahdollisimman helppo saada oleelliset tiedot järjestöistä ja niiden toiminnasta.

Inka Häkkinen aikoo ensimmäiseksi paneutua osatyökykyisten työllistämisasioihin, ja hankkia tietoa ja kontakteja. Hän toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajana ja kokee järjestöjen olevan erityisen tärkeä osa tämän sektorin toimintaa.

– Kutsumme varmasti järjestöjen edustajia esittelemään toimintaansa ja kertomaan sen vaikuttavuudesta hyvinvointialueen toiminnan näkökulmasta, hän kertoo.

Kymenlaaksossa on järjestöt otettu aktiivisesti mukaan hyvinvointialueen kehittämiseen. Inka Häkkisen terveiset muille hyvinvointialueille ovat:


– Haluan sanoa, että olkaa avoimia ja aktiivisia järjestöjen suuntaan toimintoja miettiessänne ja järjestäessänne. Järjestöiltä saatava tieto, taito ja tuki ovat olleet korvaamattomia jo kuntien toimintoja järjestettäessä ja ovat sitä aivan varmasti myös hyvinvointialueille.


 

Järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyö

Sannariikka Grönfors (kätilösairaanhoitaja YAMK) on työskennellyt viimeiset 10 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis- ja tietohallintotehtävissä julkisella sektorilla. Nyt hänen työajastaan vie 80 % Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation HYTE ja yhdyspinnat -projektien vetäminen.

Yhdyspintatyössä järjestöt otetaan tasavertaisina kumppaneina mukaan kehittämään asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä. Tällä hetkellä olemme käsitelleet pääasiassa rakenteita ja olemme halunneet varmistaa paikan järjestötoimijoille.

– Järjestöjä on työssämme edustanut järjestöjen yhteistoimintaelin HyTe ry. Olemme työstäneet asioita sidosryhmiemme (ml. alueemme kunnat) kanssa erilaisissa verkostoissa ja työpajoissa. Valmistellut asiat esitellään valmistelu- ja sote-johtajille ja johtoryhmälle sekä hyvinvointialueen päätöksentekoelimissä ja alueen kuntien johtajille. Järjestöavustuksista järjestetään oma keskustelutilaisuus järjestöille. Yhdyspintatyöskentelyllä tavoittelemme kustannusten kasvun hillitsemistä sekä toimivia rakenteita ja yhteisiä toimintamalleja verkostojohtamisessa.

– Järjestötoimijat tekevät arvokasta työtä paikkaamalla aukkoja lakisääteisessä palveluverkossa. Edistätte tärkeällä työllänne alueemme asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta - siksi työnne on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää, toteaa Grönfors.

Voit tiedustella hyvinvointialueesi tilannetta alueesi Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijalta.

Löydät järjestöasiantuntijat Järjestöjen sote-muutostuen sivuilta.

Artikkelit on julkaistu aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Järjestövoimaa alueelliseen työllistämiseen -Extralehdessä 1/2022 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!