Siirry pääsisältöön

Eduskunnan kuntoutusverkosto: Hyvinvointia tuetaan parhaiten tehostamalla ennaltaehkäisyä ja tarjoamalla oikea-aikainen tuki apua tarvitseville

24.11.2023

Mielenterveyden ongelmien kustannukset ovat Suomessa noin 11 miljardia euroa vuodessa. Hallitusohjelmassa hyvinvointia heikentäviin tekijöihin halutaan puuttua muun muassa kehittämällä perustason palveluja. Eduskunnan kuntoutusverkosto korostaa, että kansalaisten hyvinvointia voidaan parhaiten tukea vahvistamalla ennaltaehkäiseviä palveluita ja mahdollistamalla riittävän varhainen tuki apua tarvitseville. Oikea-aikainen palvelujen saatavuus, palveluprosessien sujuvuus ja asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen tuovat hyvinvoinnin ohella myös merkittäviä taloudellisia säästöjä yhteiskunnalle.

Autetaan ajoissa

Oikea-aikaisilla palveluilla voidaan ehkäistä kuormittavien ja haastavien tilanteiden kärjistyminen mielenterveysongelmaksi. Jopa puolet mielenterveyden häiriöistä alkaa ennen viidentoista vuoden ikää. Riskejä voidaan tunnistaa jo päiväkoti-iässä. Vaikka työelämässä mielenterveyden ongelmat korostuvat nuoremmissa ikäluokissa, voivat ongelmat alkaa vasta eläkeiässä. Jopa puolet masennukseen sairastuneista ikääntyneistä kohtaavat mielenterveyden ongelman ensimmäistä kertaa.

Kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla on tärkeää varmistaa ennakoivien palveluiden saatavuus ja matala kynnys avun hakemiselle. Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä mahdollistaa avun tarpeen tunnistamisen ja oikea-aikaisten palveluiden järjestämisen.

Häiriökysyntä kuriin koordinoidulla kuntoutuspolulla

Palvelujärjestelmän ruuhkautuessa apua haetaan useilta toimijoilta samanaikaisesti. Koordinaation puute johtaa päällekkäiseen työhön, järjestelmän kuormittumiseen ja avun tarpeen viivästymiseen.

Mielenterveyspalveluiden tulisi tarjota kansalaisille suunnitelmallinen kuntoutusprosessi, jossa palvelut jatkavat ja täydentävät toisiaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutuminen on yksilöllinen aikaa vievä prosessi. Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kuuleminen sekä yksilölliseen tarpeeseen perustuva palvelujen järjestäminen vähentävät sekä inhimillistä kärsimystä että yhteiskunnan kustannuksia.

Työhönkuntoutus on tärkeä osa mielenterveyskuntoutusta

Mielenterveyden kuntoutuksessa on tärkeää saada palautettua elämään mielekkyys ja elämänhallinnan tunne. Uuden oppiminen tai jo olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen on jokaiselle ihmiselle tärkeää. Työhönkuntoutuksella on tärkeä rooli työhönpaluussa, uuden työn löytymisessä tai muun mielekkään tekemisen rakentumisessa.

Lisätietoja:
Mira Nieminen, Eduskunnan kuntoutusverkoston puheenjohtaja
(mira.nieminen@eduskunta.fi)

Inka Hopsu, Eduskunnan kuntoutusverkoston varapuheenjohtaja
(inka.hopsu@eduskunta.fi)

Eduskunnan kuntoutusverkosto (EKKuve) toimii kuntoutujan ja kuntoutuksen aseman parantamiseksi. Verkosto on perustettu vuonna 2020. EKKuve tekee yhteistyötä Kuntoutusverkosto KUVE:n kanssa (koordinoijina SOSTE ja Kuntoutussäätiö), jossa on mukana noin 90 kuntoutuksen toimijaa. Myös Vates-säätiön kehittämistoiminta on tässä verkostossa edustettuna.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!